Понеділок, 16.07.2018, 04:50
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Наказ МФУ № 611, с.3


Сторінки: 1   2   3   4   5   6

На субрахунку 322 «Особові рахунки» обліковуються кошти, виділені з бюджету головному розпоряднику коштів або розпоряднику коштів другого ступеня для подальшого їх розподілу та перерахування на реєстраційні рахунки.

На субрахунку 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги» обліковуються надходження від плати за послуги, що надаються установою згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються установою згідно з їх основною діяльністю; надходження установи від додаткової (господарської) діяльності; плата за оренду майна установи; надходження установи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)).

На субрахунку 324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» обліковуються надходження за іншими джерелами власних надходжень установи (благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримує установа від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право).

На субрахунку 325 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум» обліковується рух депозитних коштів установ, які надійшли в тимчасове розпорядження і з настанням відповідних умов належать поверненню або перерахуванню за призначенням.

На субрахунку 326 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду» обліковуються кошти установи, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

На субрахунку 328 «Інші рахунки в казначействі» обліковуються кошти, що надходять на ім'я установи і не зазначені в субрахунках 321 — 327.

Аналітичний облік ведеться в розрізі реєстраційних рахунків, відкритих за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету, установою, яка утримується за рахунок коштів державного бюджету, або функціональної класифікації видатків бюджету установою, яка утримується за рахунок коштів місцевих бюджетів.

33 «Інші кошти»

На рахунку 33 «Інші кошти» ведеться узагальнення інформації про наявність і рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі установи (поштових марок, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, коштів, що містяться в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування та в інших грошових документах тощо), та про кошти в дорозі.

Рахунок 33 «Інші кошти» має такі субрахунки:

331 «Грошові документи в національній валюті»;

332 «Грошові документи в іноземній валюті»;

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»;

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті».

На субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті» обліковуються грошові документи установи в національній валюті.

На субрахунку 332 «Грошові документи в іноземній валюті» ведеться облік грошових документів в іноземній валюті, що належать установі.

На субрахунку 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» обліковуються кошти, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному місяці.

На субрахунку 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» обліковуються кошти в іноземній валюті, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному місяці.

34 «Короткострокові векселі одержані»

На рахунку 34 «Короткострокові векселі одержані» обліковуються короткострокові векселі, що одержані установою у випадках, передбачених законодавством.

Рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані» має такі субрахунки:

341 «Векселі, одержані в національній валюті»;

342 «Векселі, одержані в іноземній валюті».

На субрахунку 341 «Векселі, одержані в національній валюті» обліковуються короткострокові векселі, одержані в національній валюті.

На субрахунку 342 «Векселі, одержані в іноземній валюті» обліковуються короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті.

Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем.

35 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

На рахунку 35 «Розрахунки з покупцями та замовниками» ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за виконані роботи і надані послуги у разі попередньої оплати.

Рахунок 35 «Розрахунки з покупцями та замовниками» має субрахунок 351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи».

На субрахунку 351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи» обліковуються аванси, одержані від замовників у рахунок виконання науково-дослідних робіт.

36 «Розрахунки з різними дебіторами»

На рахунку 36 «Розрахунки з різними дебіторами» ведеться облік розрахунків установи з різними дебіторами.

Рахунок 36 «Розрахунки з різними дебіторами» має такі субрахунки:

361 «Розрахунки в порядку планових платежів»;

362 «Розрахунки з підзвітними особами»;

363 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків»;

364 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

365 «Розрахунки з державними цільовими фондами».

На субрахунку 361 «Розрахунки в порядку планових платежів» обліковуються розрахунки з постачальниками в порядку планових платежів, коли передбачена сплата не за окремими операціями, а шляхом періодичного перерахування в певні строки і в установлених розмірах.

На субрахунку 362 «Розрахунки з підзвітними особами» обліковуються розрахунки з працівниками установи за виданий аванс на господарські видатки або видатки на відрядження.

На субрахунку 363 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків» обліковуються суми недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, суми збитків за псування матеріальних цінностей, віднесені на рахунок винних осіб, та інші суми, що підлягають утриманню в установленому порядку.

На субрахунку 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» обліковуються розрахунки з іншими дебіторами установи.

На субрахунку 365 «Розрахунки з державними цільовими фондами» ведеться облік розрахунків з державними цільовими фондами, зокрема розрахунків з тимчасової непрацездатності тощо.

За дебетом рахунку 36 відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом — її погашення чи списання.

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

Рахунок 37 «Поточні фінансові інвестиції»

На рахунку 37 «Поточні фінансові інвестиції» ведеться облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій.

За дебетом субрахунку 371 «Поточні фінансові інвестиції у цінні папери» відображається придбання (надходження) поточних фінансових інвестицій, за кредитом — їх вибуття. Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій.

Клас 4. Власний капітал

Рахунки класу 4 «Власний капітал» застосовуються для обліку фондів у необоротних активах, у малоцінних та швидкозношуваних предметах та у фінансових інвестиціях.

40 «Фонд у необоротних активах»

На субрахунку 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами» обліковуються вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів (з урахуванням зносу), що перебувають у безпосередньому розпорядженні установи.

На субрахунку 402 «Фонд у незавершеному капітальному будівництві» обліковуються витрати за виконаними будівельно-монтажними роботами з капітального будівництва (виготовлення, створення), добудівлі, поліпшення (дообладнання, реконструкція, модернізація) об'єктів необоротних активів, які на дату балансу не введені в експлуатацію.

41 «Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах»

На субрахунку 411 «Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами» обліковується вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що перебувають у безпосередньому розпорядженні установи і термін експлуатації яких не перевищує один рік.

42 «Фонд у фінансових інвестиціях»

Рахунок 42 «Фонд у фінансових інвестиціях» призначено для обліку і узагальнення інформації про суми внесків у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління установи, та фінансових інвестицій у цінні папери.

Рахунок 42 «Фонд у фінансових інвестиціях» має такі субрахунки:

421 «Фонд у капіталі підприємств»;

422 «Фонд у фінансових інвестиціях у цінні папери».

За кредитом рахунку 42 «Фонд у фінансових інвестиціях» відображається збільшення фінансових інвестицій, за дебетом — їх зменшення (вилучення).

43 «Результати виконання кошторисів»

Рахунок 43 «Результати виконання кошторисів» передбачений для визначення результату виконання кошторису установи, як за загальним, так і за спеціальним фондами, за результатами звітного року.

Рахунок 43 «Результати виконання кошторисів» має такі субрахунки:

431 «Результат виконання кошторису за загальним фондом»;

432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».

44 «Результати переоцінок»

Рахунок 44 «Результати переоцінок» призначено для узагальнення інформації про суми дооцінки (уцінки) матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством, а також курсові різниці за операціями в іноземній валюті.

Рахунок 44 «Результати переоцінок» має такі субрахунки:

441 «Переоцінка матеріальних активів»;

442 «Інша переоцінка».

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов'язання установи, які не виникають у процесі звичайної діяльності, не є характерними для установи і погашення яких відбудеться після завершення звітного року.

50 «Довгострокові позики»

На рахунку 50 «Довгострокові позики» ведеться облік розрахунків за довгостроковими позиками, одержаними установами.

Рахунок 50 «Довгострокові позики» має такі субрахунки:

501 «Довгострокові кредити банків»;

502 «Відстрочені довгострокові кредити банків»;

503 «Інші довгострокові позики».

На субрахунку 501 «Довгострокові кредити банків» обліковуються суми довгострокових кредитів, одержані в установах банків у національній та іноземній валюті відповідно до законодавства, термін сплати яких настане в наступні звітні періоди.

На субрахунку 502 «Відстрочені довгострокові кредити банків» обліковуються суми відстрочених довгострокових кредитів, одержаних в установах банків.

На субрахунку 503 «Інші довгострокові позики» обліковуються суми інших довгострокових позик, одержаних установою відповідно до законодавства.

51 «Довгострокові векселі видані»

На субрахунку 511 «Видані довгострокові векселі» ведеться облік векселів, виданих установою згідно із законодавством і термін сплати яких установлено в наступних роках.

52 «Інші довгострокові фінансові зобов'язання»

На субрахунку 521 «Інші довгострокові фінансові зобов'язання» ведеться облік випущених облігацій та інших позикових коштів (крім тих, що обліковуються на субрахунках рахунку 50 «Довгострокові позики»), на які нараховуються відсотки.

Клас 6. Поточні зобов'язання

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов'язання установи, що виникають протягом звичайної її діяльності і погашення яких очікується протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На окремих субрахунках синтетичних рахунків 63 — 68 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках.

60 «Короткострокові позики»

На рахунку 60 «Короткострокові позики» обліковуються суми за короткостроковими позиками, одержаними відповідно до законодавства, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув.

Рахунок 60 «Короткострокові позики» має такі субрахунки:

601 «Короткострокові кредити банків»;

602 «Відстрочені короткострокові кредити банків»;

603 «Інші короткострокові позики»;

604 «Прострочені позики».

На субрахунку 601 «Короткострокові кредити банків» обліковуються суми короткострокових кредитів, одержаних установою в банках в національній та іноземній валюті відповідно до законодавства.

На субрахунку 602 «Відстрочені короткострокові кредити банків» обліковуються суми короткострокових кредитів, одержаних в установах банків у національній та іноземній валюті, які були відстрочені.

На субрахунку 603 «Інші короткострокові позики» обліковуються суми короткострокових позик, які були одержані установою з бюджету, банків чи інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті.

На субрахунку 604 «Прострочені позики» обліковуються суми прострочених позик, що були одержані з бюджету, в установах банків, від інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті у відповідності із законодавством.

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями»

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» призначено для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними зобов'язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» має такі субрахунки:

611 «Поточна заборгованість за довгостроковими позиками»;

612 «Поточна заборгованість за довгостроковими векселями»;

613 «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями».

На субрахунку 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими позиками» обліковується поточна заборгованість за довгостроковими кредитами банків та іншими довгостроковими позиками.

На субрахунку 612 «Поточна заборгованість за довгостроковими векселями» ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими векселями.

На субрахунку 613 «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями» обліковується поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями.

62 «Короткострокові векселі видані»

На субрахунку 621 «Видані короткострокові векселі» ведеться облік векселів, виданих установою згідно із законодавством і термін сплати яких встановлено протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

63 «Розрахунки за виконані роботи»

На рахунку 63 «Розрахунки за виконані роботи» ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками і замовниками за виконані роботи з капітального будівництва і надання послуг у наукових установах, виробничих (навчальних) майстернях та підсобних (навчальних) сільських господарствах.

Рахунок 63 «Розрахунки за виконані роботи» має такі субрахунки:

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

632 «Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів»;

633 «Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень»;

634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті»;

635 «Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт».

На субрахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» обліковуються розрахунки з постачальниками за будівельні матеріали, конструкції та деталі, обладнання для устаткувань тощо та розрахунки з підрядниками за конструкції і деталі, передані їм для будівництва та монтажу, і за виконані будівельно-монтажні роботи.

На субрахунку 632 «Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів» обліковуються розрахунки з підприємствами та організаціями з виконання ними замовлень на дослідно-конструкторські розробки для науково-дослідних установ.

На субрахунку 633 «Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень» обліковуються розрахунки із замовниками за виконані роботи або надані послуги, реалізовані готові вироби.

На субрахунку 634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті» обліковуються розрахунки із замовниками за виконані науково-дослідні роботи.

На субрахунку 635 «Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт» обліковуються розрахунки з виконавцями, які залучені для виконання окремих науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт науково-дослідної установи.

64 «Розрахунки із податків і зборів»

Рахунок 64 «Розрахунки із податків і зборів» призначено для узагальнення інформації про розрахунки установи за податками та зборами (обов'язковими платежами) згідно з законодавством.

Рахунок 64 «Розрахунки із податків і зборів» має такі субрахунки:

641 «Розрахунки за податками і зборами в бюджет»;

642 «Інші розрахунки з бюджетом».

На субрахунку 641 «Розрахунки за податками і зборами в бюджет» обліковуються розрахунки установи з бюджетом з податків і зборів.

Аналітичний облік субрахунку 641 ведеться з розподілом на види податків і зборів, які сплачуються установою.

На субрахунку 642 «Інші розрахунки з бюджетом» обліковуються інші розрахунки установи з бюджетом.

65 «Розрахунки із страхування»

На рахунку 65 «Розрахунки із страхування» ведеться облік розрахунків за відрахуванням на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та за іншими розрахунками за страхуванням.

Рахунок 65 «Розрахунки із страхування» має такі субрахунки:

651 «За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування»;

652 «Розрахунки із соціального страхування»;

654 «Розрахунки з інших видів страхування».

На субрахунку 651 «За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування» ведеться облік розрахунків за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тощо.

За кредитом субрахунку 651 «За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування» відображаються нараховані зобов'язання за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також одержані кошти від органів страхування, а за дебетом — погашення заборгованості.

На субрахунку 652 «Розрахунки із соціального страхування» ведеться облік розрахунків за операціями з часткової сплати за путівками на санаторно-курортне лікування, облік розрахунків зі сплати штрафних санкцій за виявлені перевірками порушення порядку використання страхових коштів тощо.

На субрахунку 654 «Розрахунки з інших видів страхування» обліковуються розрахунки з інших видів страхування, передбачених законодавством.

66 «Розрахунки з оплати праці»

На рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» ведеться узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам із заробітної плати, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, студентам, аспірантам і учням із стипендій та інших подібних виплат.

Рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці» має такі субрахунки:

661 «Розрахунки із заробітної плати»;

662 «Розрахунки зі стипендіатами»;

663 «Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит»;

664 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках»;

665 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за добровільним страхуванням»;

666 «Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків»;

667 «Розрахунки з працівниками за позиками банків»;

668 «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання»;

669 «Інші розрахунки за виконані роботи».

На субрахунку 661 «Розрахунки із заробітної плати» обліковуються розрахунки з працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті установ, за всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

На субрахунку 662 «Розрахунки зі стипендіатами» обліковуються розрахунки із стипендій з учнями, студентами й аспірантами.

На субрахунку 663 «Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит» обліковуються суми, утримані із заробітної плати за дорученнями-зобов'язаннями працівників за товари, продані в кредит торговельними організаціями.

На субрахунку 664 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках» обліковуються суми, утримані із заробітної плати працівників на підставі письмової заяви окремо кожного працівника, що виявив бажання перерахувати заробітну плату за безготівковим розрахунком на поточний рахунок в установі банку.

На субрахунку 665 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за добровільним страхуванням» обліковуються суми, утримані із заробітної плати за дорученнями працівників у сплату страхових платежів на добровільне страхування шляхом безготівкових розрахунків.

На субрахунку 666 «Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків» обліковуються утримані із заробітної плати за заявами працівників членські профспілкові внески при безготівковій системі розрахунків з профспілковими організаціями.

На субрахунку 667 «Розрахунки з працівниками за позиками банків» обліковуються суми, утримані із заробітної плати працівників за зобов'язаннями індивідуального позикодержателя на погашення позики, одержаної в установі банку у відповідності з законодавством.

На субрахунку 668 «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання» обліковуються суми, утримані із заробітної плати, стипендій і пенсій, допомоги тощо за виконавчими листами та іншими документами.

На субрахунку 669 «Інші розрахунки за виконані роботи» обліковуються розрахунки за сумами гонорару, що виплачуються позаштатному складу (композиторам, артистам, авторам тощо) за роботи і виступи та разовими замовленнями.

67 «Розрахунки за іншими операціями і кредиторами»

На рахунку 67 «Розрахунки за іншими операціями і кредиторами» обліковуються розрахунки установи за іншими операціями.

Рахунок 67 «Розрахунки за іншими операціями і кредиторами» має такі субрахунки:

671 «Розрахунки з депонентами»;

672 «Розрахунки за депозитними сумами»;

674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів»;

675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

На субрахунку 671 «Розрахунки з депонентами» обліковуються операції за розрахунками з депонентами — суми заробітної плати і стипендій, пенсій, допомоги та інших виплат населенню, які не одержані в установлений термін, також обліковуються суми депонентської заборгованості, строк позовної давності яких минув і які підлягають сплаті до відповідних бюджетів.

На субрахунку 672 «Розрахунки за депозитними сумами» ведеться облік депозитних сум.

На субрахунку 674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів» ведуться розрахунки: з батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах; за навчання дітей в музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; з працівниками за формений одяг; за харчування дітей в інтернатах при школах; за надходженнями на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тощо.

На субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами» ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунку 67 «Розрахунки за іншими операціями і кредиторами», зокрема розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком; інших операцій.

68 «Внутрішні розрахунки»

На рахунку 68 «Внутрішні розрахунки» ведеться облік розрахунків, що виникають у процесі виконання кошторисів між вищестоящими розпорядниками коштів і підвідомчими їм установами.

Рахунок 68 «Внутрішні розрахунки» має такі субрахунки:

683 «Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом»;

684 «Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом».

На субрахунку 683 «Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом» обліковуються операції з внутрішнього переміщення за рахунок коштів загального фонду кошторису.

На субрахунку 684 «Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом» обліковуються операції з внутрішнього переміщення за рахунок коштів спеціального фонду кошторису.

Клас 7. Доходи

Рахунки класу 7 «Доходи» призначені для узагальнення інформації про доходи установи, які вона отримує за рахунок загального і спеціального фонду бюджетів.

70 «Доходи загального фонду»

Рахунок 70 «Доходи загального фонду» призначено для узагальнення інформації про доходи, що відносяться до надходжень коштів із загального фонду бюджету.

Рахунок 70 «Доходи загального фонду» має такі субрахунки:

701 «Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи»;

702 «Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи».

71 «Доходи спеціального фонду»

Рахунок 71 «Доходи спеціального фонду» призначено для узагальнення інформації про доходи спеціального фонду установи на її утримання.

Рахунок 71 «Доходи спеціального фонду» має такі субрахунки:

711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги»;

712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ»;

713 «Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду»;

714 «Кошти батьків за надані послуги»;

715 «Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду»;

716 «Доходи за витратами майбутніх періодів».

На субрахунку 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги» обліковуються надходження від плати за послуги, що надаються установою згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються установою згідно з її основною діяльністю; надходження установи від додаткової (господарської) діяльності; плата за оренду майна установ; надходження установи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)).

На субрахунку 712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ» обліковуються надходження за іншими джерелами власних надходжень установи (благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримує установа від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право).

На субрахунку 713 «Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду» обліковуються надходження установи, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

На субрахунку 714 «Кошти батьків за надані послуги» обліковуються надходження за рахунок коштів батьків на утримання дітей у дитячих закладах та за інші послуги, крім шкіл-інтернатів.

На субрахунку 715 «Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду» обліковуються кошти спеціального фонду, спрямовані на покриття дефіциту бюджету загального фонду.

На субрахунку 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів» обліковуються суми коштів за надані послуги, що надійшли у звітному році, але будуть витрачені в наступному році.

72 «Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт»

Рахунок 72 «Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт» призначено для узагальнення інформації про надходження від реалізації готових виробів і продукції виробничих (навчальних) майстерень, підсобних сільських та навчально-дослідних господарств, готової друкованої продукції, наданих послуг, а також реалізації науково-дослідних робіт.

Рахунок 72 «Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт» має такі субрахунки:

721 «Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень»;

722 «Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств»;

723 «Реалізація науково-дослідних робіт».

На субрахунку 721 «Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень» обліковується реалізація готових виробів, що випускають виробничі (навчальні) майстерні, а також готової друкованої продукції і наданих послуг.

Кредитовий залишок за субрахунком 721 відображає суму надходжень від реалізації, а дебетовий — збитки від реалізації виробів, друкованої продукції і наданих послуг.

Результати реалізації після закінчення звітного року відносяться на рахунок 43 «Результати виконання кошторисів».

На субрахунку 722 «Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств» обліковується реалізація продукції, що випускається підсобними сільськими і навчально-дослідними господарствами.

Кредитовий залишок цього субрахунку відображає суму надходжень від реалізації, а дебетовий — збитки від реалізації продукції.

Результати після закінчення року відносяться на рахунок 43 «Результати виконання кошторисів».

На субрахунку 723 «Реалізація науково-дослідних робіт» обліковується вартість виконаних і зданих науково-дослідних і конструкторських робіт.

Списання результатів від реалізації науково-дослідних і конструкторських робіт провадиться за закінченими темами, які здані за актами замовникам.

74 «Інші доходи»

Субрахунок 741 «Інші доходи установ» призначено для узагальнення інформації про доходи від плати за надані послуги установою згідно із законодавством, якщо нарахована плата за розрахунком не може бути в повному обсязі віднесена на певний вид доходу спеціального фонду, а також про доходи за фінансовими інвестиціями, які оцінюються за амортизованою собівартістю (на суму амортизації дисконту), та відсотки за фінансовими інвестиціями.

За кредитом субрахунку 741 «Інші доходи установ» відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — його списання на рахунок 43 «Результати виконання кошторисів».

Клас 8. Витрати

Рахунки класу 8 «Витрати» призначені для узагальнення інформації про фактичні видатки і витрати установи.

80 «Видатки із загального фонду»

Рахунок 80 «Видатки із загального фонду» призначено для узагальнення інформації про видатки із загального фонду бюджету.

Рахунок 80 «Видатки із загального фонду» має такі субрахунки:

801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи»;

802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи»;

На субрахунку 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи» обліковуються фактичні видатки за рахунок коштів державного бюджету на утримання установи та на інші заходи.

У кінці року фактичні видатки списуються на результат виконання кошторису за загальним фондом.

На субрахунку 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи» обліковуються фактичні видатки, проведені установою за рахунок коштів, одержаних з місцевого бюджету на виконання заходів, передбачених кошторисом даної установи.

У кінці року фактичні видатки списуються на результат виконання кошторису за загальним фондом.

81 «Видатки спеціального фонду»

Рахунок 81 «Видатки спеціального фонду» призначено для узагальнення інформації про фактичні видатки за рахунок спеціального фонду бюджету згідно з кошторисами.

Рахунок 81 «Видатки спеціального фонду» має такі субрахунки:

811 «Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги»;

812 «Видатки за іншими джерелами власних надходжень»;

813 «Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду».

На субрахунку 811 «Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги» обліковуються фактичні видатки спеціального фонду, проведені за рахунок надходжень, що отримані установою як плата за послуги. На цьому субрахунку обліковуються видатки для проведення додаткової діяльності установою.

На субрахунку 812 «Видатки за іншими джерелами власних надходжень» обліковуються фактичні видатки спеціального фонду кошторису установи у частині інших джерел власних надходжень.

На субрахунку 813 «Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду» обліковуються фактичні видатки спеціального фонду кошторису установи в частині інших надходжень спеціального фонду.

82 «Виробничі витрати»

На рахунку 82 «Виробничі витрати» ведеться облік виробничих витрат.

Рахунок 82 «Виробничі витрати» має такі субрахунки:

821 «Витрати виробничих (навчальних) майстерень»;

822 «Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств»;

823 «Витрати на науково-дослідні роботи»;

824 «Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв»;

825 «Витрати на заготівлю і переробку матеріалів»;

826 «Видатки до розподілу»

Сторінки: 1   2   3   4   5   6
Пошук
Календар
«  Липень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018