Четвер, 19.07.2018, 12:02
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Наказ МФУ № 611, с.5


Сторінки: 1   2   3   4   5   6

з/п
Зміст операції Кореспонденція субрахунків
за дебетом за кредитом
3.25 Зарахування коштів на депозитний рахунок 315, 325 672
3.26 Повернення коштів з депозитного рахунку 672 315, 325
3.27 Надходження на поточний, спеціальний реєстраційний рахунки установи коштів, отриманих від реалізації необоротних активів (крім споруд нерухомого майна) та інших матеріальних цінностей (у т. ч. списаних), за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, макулатуру, дорогоцінні метали (у т. ч. відходи від використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне каміння, у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні установи 313, 323 364, 675
3.28 Перерахування коштів установі банку для придбання іноземної валюти 364 311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326
3.29 Проведення розрахунків з установою банку із придбання іноземної валюти:    
зарахована іноземна валюта 318 364
списана вартість послуги за придбання валюти 801, 802,811 — 813 364
3.30 Повернуто установою банку невикористаний залишок коштів, перерахований установою для придбання іноземної валюти 311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326 364
3.31 Отримана в касу готівка в іноземній валюті 302 318
3.32 Видано під звіт іноземну валюту 362 302
3.33 Проведений розрахунок за підзвітну суму:    
прийняття та затвердження звіту про використаний аванс в іноземній валюті (за курсом на день видачі авансу) 801, 802,811 — 813 362
повернення невикористаної частини авансу в іноземній валюті (за курсом на день видачі авансу) 302 362
відшкодовані перевитрати понад виданий аванс (за курсом на день погашення заборгованості, але не пізніше терміну, визначеного для звітування за відрядження) 362 302
3.34 Нарахована курсова різниця на кошти на валютному рахунку (щомісяця при зміні курсу):    
при збільшенні курсу 318 442
при зменшенні курсу 442 318
3.35 Перерахована валюта для надання послуг, виконання робіт тощо 364 318
3.36 Списано на фактичні видатки, отримані послуги, виконані роботи (за курсом перерахування авансу) 801, 802, 811 — 813 364
3.37 Оприбуткування поточних фінансових інвестицій при їх першому визнанні відповідно до законодавства 371 422
3.38 Придбання поточних фінансових інвестицій 371 311 — 328
Водночас відображається фонд у фінансових інвестиціях 801 — 813 422
3.39 Вибуття поточних фінансових інвестицій 422 371
4. Власний капітал
4.1 Віднесення до результатів виконання кошторису отриманих протягом звітного періоду асигнувань загального фонду бюджету 701, 702 431
4.2 Віднесення до результатів виконання кошторису доходів, отриманих як плата за послуги, що згідно з кошторисом відносяться до звітного року 711 432
4.3 Віднесення до результатів виконання кошторису доходів за іншими джерелами власних надходжень 712 432
4.4 Віднесення до результатів виконання кошторису доходів за іншими надходженнями спеціального фонду 713 432
4.5 Віднесення до результатів виконання кошторису доходів, що отримані від батьків за утримання дітей в дошкільних закладах, за навчання у державних школах естетичного виховання тощо 714 432
4.6 Віднесення до результатів виконання кошторису доходів, отриманих як плата за послуги, що отримані в минулому звітному періоді, які були використані в поточному звітному році (плата за навчання, перерахована за весь навчальний рік, тощо), якщо установою застосовувався у минулому році субрахунок 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів» 716 432
4.7 Віднесення до результатів виконання кошторису доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт 721, 722, 723 432
4.8 Віднесення до результатів виконання кошторису видатків звітного періоду, проведених за рахунок коштів загального фонду бюджету 431 801, 802
4.9 Віднесення до результатів виконання кошторису видатків звітного року, проведених за рахунок доходів спеціального фонду бюджету: видатки за коштами, отриманими як плата за послуги, за іншими джерелами власних надходжень, за іншими надходженнями спеціального фонду 432 811, 812, 813
4.10 Віднесення до результатів виконання кошторису витрат (виробничих (навчальних) майстерень, підсобних (навчальних) сільських господарств, на науково-дослідні роботи, на виготовлення експериментальних пристроїв, на заготівлю і переробку матеріалів) за закінченими і зданими роботами. Витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими роботами до результатів виконання кошторису звітного періоду не відносяться 432 821, 822, 823, 824, 825
4.11 Віднесення до результатів виконання кошторису результатів переоцінки запасів та матеріалів:    
дооцінка 441 431, 432
уцінка 431, 432 441
4.12 Віднесення до результатів виконання кошторису нараховані курсові різниці:    
додатний результат 442 431, 432
від'ємний результат 431, 432 442
4.13 Списання сум дебіторської заборгованості після закінчення терміну позовної давності 431, 432 363, 364
4.14 Списання сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув 364, 675 431, 432
4.15 Списання сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув 671 431, 432
5. Розрахунки із зобов'язань, не пов'язаних безпосередньо з діяльністю установи
5.1 Отримання довгострокового кредиту в установі банку 319 501
5.2 Відстрочення терміну погашення довгострокового кредиту в установі банку 501 502
5.3 Перерахування з поточного рахунку на погашення довгострокових кредитів 501, 502 319
5.4 Отримання короткострокового кредиту в установі банку 319 601
5.5 Відстрочення терміну погашення короткострокового кредиту в установі банку 601 602
5.6 Відображення поточної заборгованості з довгострокового кредиту в установі банку 611 501
6. Розрахунки із заробітної плати
6.1 Нарахування заробітної плати працівникам 801, 802,811 — 813 661
6.2 Нарахування стипендій 801, 802, 811 662
6.3 Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 801, 802,811 — 813 651
6.4 Нарахування суми допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів установи 801, 802,811 — 813 661
6.5 Нарахування суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 365 661
6.6 Нарахування сум субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку (у частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законодавством мають право відповідні категорії громадян 801, 802, 813 674, 675
6.7 Надходження на рахунки установи грошових коштів для виплати працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326 365
6.8 Утримання із заробітної плати та стипендій відповідно до законодавства 661, 662 641, 651, 663 — 668
6.9 Перерахування з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних, інших рахунків за дорученням працівників: сум заробітної плати, стипендії, утримань із заробітної плати за товари, продані в кредит; в установи банків на вклади; за добровільним страхуванням; профспілковим організаціям членських профспілкових внесків тощо 661 — 668 311, 313 — 316, 318, 319, 321, 323 — 326, 328
6.10 Повернення на рахунки установи сум неотриманих коштів заробітної плати, стипендії, аліментів тощо 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326 661, 662, 668
6.11 Нарахування внесків з інших видів страхування, передбачених законодавством 801, 802,811 — 813 654
6.12 Перерахування сум внесків за розрахунками із страхування 651, 652, 654 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326
6.13 Нарахування гонорару композиторам, артистам, авторам за виконані ними роботи 801, 802, 811 669
6.14 Утримання податків з гонорару 669 641
6.15 Виплата заробітної плати, стипендій і гонорарів з каси установи 661, 662, 669 301
6.16 Віднесення на рахунок депонентів не отриманих у строк заробітної плати та стипендій 661, 662 671
6.17 Виплата з каси установи сум, що належать депонентам 671 301
6.18 Надходження на рахунок коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 328 674
6.19 Перерахування сум субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку (в частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законодавством мають право відповідні категорії громадян 674, 675 321, 326
6.20 Нарахування допомоги і компенсацій, виплат, пов'язаних з підвищеною оплатою праці, наданням додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства 674 661
6.21 Отримання в касу установи коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 301 328
6.22 Видача працівникам коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або заробітної плати відповідно до законодавства 661 301
7. Облік операцій з власними надходженнями та інші операції
7.1 Нарахування плати за послуги, що надаються установою згідно із законодавством 364, 674, 633 711, 714
7.2 Нарахування плати за оренду майна бюджетної установи 364 711
7.3 Нарахування плати за комунальні послуги зданого в оренду приміщення, які відповідно до законодавства відносяться на відшкодування касових видатків 364, 675 801, 802, 811
7.4 Нарахування коштів від реалізації майна, відшкодування вартості завданих збитків тощо 363, 364 711
7.5 Нарахування ПДВ та інших податків, що підлягають перерахуванню до Державного бюджету України відповідно до законодавства 811 641, 642
7.6 Здійснення видатків за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги (сума без ПДВ) 811 364, 675
Сума ПДВ:
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 811 364, 675
якщо ПДВ включено до податкового кредиту 641 364, 675
7.7 Надходження, відповідно до законодавства, на спеціальний реєстраційний рахунок власних надходжень за виконані роботи або надані послуги, реалізовані готові вироби 323 633
7.8 Повернення плати за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах 674 301
7.9 Надходження коштів для сплати іменних стипендій 314, 324 712
7.10 Нарахування стипендій за рахунок отриманих коштів для сплати іменних стипендій 812 662
7.11 Виплата іменних стипендій 662 301, 314, 324
7.12 Списання видатків, проведених за кошти, що надійшли як гуманітарна допомога 812 364, 675
7.13 Проведення видатків за коштами, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду 813 316, 326, 364, 675
8. Облік операцій при виробництві продукції
8.1 Оприбуткування готових виробів і продукції, переданих з виробництва на склад 241, 251 821, 822
8.2 Нарахування суми надходжень від реалізації виробів і продукції 364, 633 721, 722
8.3 Надходження коштів від реалізації виробів і продукції 313, 323 364, 633
8.4 Відображення собівартості реалізованих готових виробів і продукції підсобних господарств 721, 722 241, 251
8.5 Оприбуткування продукції підсобних господарств для потреб установи 232, 239 241, 251
8.6 Видача зі складу матеріалів тривалого використання науковими підрозділами для виконання науково-дослідних робіт або майстернями для реставрації та ремонту виробів мистецтва, музейних цінностей і пам'ятників архітектури 118 231
Водночас проводиться другий запис 801, 802,811 — 813 401
8.7 Оприбуткування спеціального обладнання для виконання науково-дослідних робіт (сума без ПДВ) 203 313, 323, 351, 364, 631 — 635, 675
Сума ПДВ:  
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 823 313, 323, 351, 364, 631 — 635, 675
якщо ПДВ включено до податкового кредиту 641 313, 323, 351, 364, 631 — 635, 675
8.8 Передача спеціального обладнання зі складу до наукового підрозділу для виконання робіт 823 203
Водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку 02    
8.9 Оприбуткування за ціною можливого використання спеціального обладнання, яке не повернуто замовнику після завершення теми і яке використовується як:    
основні засоби 104, 106811 711131, 401
малоцінні та швидкозношувані предмети 221811 711411
матеріали 231, 234 711
Вартість цього обладнання списується з позабалансового рахунку 02    
8.10 Передача матеріалів і продуктів харчування в переробку 825 231 — 236, 238, 239
8.11 Оприбуткування матеріалів, які надійшли від заготівлі і переробки 231 — 236, 238, 239 825
8.12 Оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів, які надійшли з переробки 221 825
Водночас проводиться другий запис 801, 811 411
8.13 Оприбуткування необоротних активів, виготовлених господарським способом 106, 109, 113, 114 825
Водночас проводиться другий запис 801, 811 401
8.14 Надходження від замовників сум на сплату рахунків за виконані науково-дослідні роботи 313, 323 634
8.15 Надходження авансів від замовників на виконання науково-дослідних робіт 313, 323 351
8.16 Перерахування з поточного, реєстраційного рахунків організаціям за виконані ними замовлення для науково-дослідних і конструкторських робіт за тематикою загального фонду бюджету 632 311, 321
8.17 Прийняття згідно з актом або іншими документами виготовлених приладів і виробів для науково-дослідних і конструкторських робіт 104, 221 632
Водночас проводиться другий запис 801, 802 401, 411
8.18 Перерахування з поточного, спеціального реєстраційного рахунків для обліку коштів, отриманих як плата за послуги спільним виконавцям, залученим для виконання окремих науково-дослідних і конструкторських робіт 635 313, 323
8.19 Прийняття виконаних робіт від співвиконавців 823 635
8.20 Залік авансів, одержаних від замовників на науково-дослідні роботи відповідно до законодавства 351 634
8.21 Здача замовникам виконаних науково-дослідних робіт 634 723
8.22 Оплата прямих видатків при виробництві продукції і при виконанні науково-дослідних і конструкторських робіт 821 — 823 301, 313, 323, 362, 635
8.23 Видача зі складу матеріалів та спеціального обладнання на виробництво продукції і виконання науково-дослідних робіт 821 — 823 201, 203, 231, 234, 235, 238, 239
8.24 Повернення на склад матеріалів, що не були використані у виробництві 201, 203, 231, 234, 235, 238, 239 821 — 823
8.25 Оплата наданих послуг із заготівлі і переробки матеріалів 825 301, 313, 323, 362, 364, 675
8.26 Отримання від постачальників для будівництва обладнання і будівельних матеріалів 202, 204 631
якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 801, 811, 813 631
якщо ПДВ включено до податкового кредиту 641 631
8.27 Передача підрядним організаціям обладнання і будівельних матеріалів на капітальне будівництво без ПДВ 631 202, 204
8.28 Оплата зі спеціального рахунку замовника сум підряднику за закінченими етапами будівельно-монтажних робіт з капітального будівництва 631 311, 313, 319, 321, 323
8.29 Списання на підставі підтвердних документів сум виконаних підрядником будівельно-монтажних робіт, змонтованого обладнання, проектно-вишукувальних робіт та інших витрат на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів 801, 802, 811, 813 631
9. Облік операцій з надання адміністративних послуг
9.1 Нарахування замовникам зобов'язань за надання адміністративних послуг (на підставі відповідних первинних документів, розпоряджень та дозволів керівника установи) 911 921
9.2 Погашення замовниками зобов'язань перед бюджетом за отримані адміністративні послуги 921 911


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.06.2013 № 611
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України18 липня 2013 р. за № 1214/23746

Положення
з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво. Норми цього Положення застосовуються бюджетними установами (далі — установи).

1.2. Терміни, наведені у цьому Положенні, мають таке значення:

балансова (залишкова) вартість необоротних активів — різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу і сумою його накопиченого зносу;

нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований;

об'єкт основних засобів — закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється установою;

основні засоби — матеріальні активи, які утримуються установою для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні послуг, для досягнення поставленої мети, та/або задоволення потреб установи, або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного року;

первісна вартість — історична (фактична) вартість активів, за якою вони оприбутковані на баланс установи;

переоцінена вартість — вартість необоротних активів після переоцінки;

строк корисного використання (експлуатації) — очікуваний період у часі, протягом якого активи будуть використовуватися установою або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний обсяг продукції (робіт, послуг).

1.3. Облік необоротних активів ведеться в гривнях без копійок. Сума копійок, сплачених за придбання необоротних активів, відноситься на фактичні видатки установи.

1.4. Витрати з наймання транспорту для перевезення необоротних активів не збільшують вартості придбаних необоротних активів, а відносяться на фактичні видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету.

1.5. Суми податку на додану вартість, які сплачуються при отриманні (купівлі) необоротних активів, не враховуються до вартості необоротних активів і відносяться на фактичні видатки за кодом економічної класифікації видатків бюджету, що призначений для придбання цих активів, або відносяться до податкового кредиту (якщо це передбачено законодавством).

1.6. Податки та збори, інші послуги та інші видатки, які сплачуються при придбанні, не збільшують вартості необоротних активів, а відносяться на фактичні видатки установи.

1.7. Роботи щодо встановлення структурованої кабельної системи, налаштування локальної обчислювальної мережі тощо, а також витратні матеріали (кабельні лотки, монтажні панелі, розетки, коректори тощо), що використані при проведенні таких робіт, не відносяться до вартості необоротних активів, а списуються на фактичні видатки на підставі підтвердних документів (актів виконаних робіт тощо).

1.8. Витрати на поточний та капітальний ремонт не відносяться на збільшення вартості необоротних активів, а відносяться на фактичні видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету.

При проведенні ремонту необоротних активів у випадках, не пов'язаних з дообладнанням, реконструкцією, модернізацією, що призвело до заміни запасних частин, їх вартість не відноситься на збільшення вартості необоротних активів, а відноситься на видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету.

1.9. За місцем зберігання всі необоротні активи повинні перебувати на відповідальному зберіганні у матеріально відповідальних осіб, які призначаються наказом керівника установи. З посадовими особами, які відповідають за збереження необоротних активів, укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

1.10. Для організації обліку та забезпечення контролю об'єктам обліку присвоюється індивідуальний інвентарний номер.

II. Класифікація необоротних активів

2.1. Для цілей бухгалтерського обліку необоротні активи поділяються на такі види:

1) основні засоби:

  • основні засоби, які включають:
  • земельні ділянки;
  • капітальні витрати на поліпшення земель;
  • будинки та споруди;
  • машини та обладнання;
  • транспортні засоби;
  • інструменти, прилади, інвентар;
  • робочі і продуктивні тварини;
  • багаторічні насадження;
  • інші основні засоби.
Сторінки: 1   2   3   4   5   6
Пошук
Календар
«  Липень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018