Середа, 23.05.2018, 22:31
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Навчальний процес у 6 кл. (2014-15), стор.2

Сторінки: 1   2   3

Мови та літератури національних меншин України

Особливість 2014/2015 навчального року полягає у тому, що він розпочинається в складних умовах становлення української державності, побудови нового громадянського суспільства гідності, реалізації нових завдань інтеграції України в європейське і світове співтовариство.

Сьогодні відродження процесу становлення українського народу як єдиної політичної нації має стати об'єднуючою ідеєю формування сучасної багатонаціональної полікультурної держави, в якій тісно переплетені культури багатьох народів, їх мови, традиції та звичаї. Життєві реалії акцентують увагу на принципах рівноправного співіснування різних форм культурного життя національних меншин України, на загальнолюдських цінностях, що виховують в суспільстві толерантність, повагу до інших поглядів, культур, релігій, уміння спілкуватися й адаптуватися в полікультурному середовищі. Саме тому нині набувають особливої гостроти та надзвичайної важливості питання надання широких можливостей представникам усіх етносів України для пізнання своєї історії, традицій, мови, культури, формування власної національної гідності. І через пізнання власної історико-культурної спадщини - здатність пізнати глибинність взаємозв'язків кожного з них з українською нацією, її державою, переконатися, що саме українська незалежна, суверенна держава охороняє національні права всіх її громадян.

Сучасна освіта потребує зростання ролі вчителя мови та літератури як посередника між культурами різних етносів, які населяють Україну, його активній участі у формуванні культури міжнаціонального спілкування та розвитку національної самосвідомості, у відродженні принципів патріотичного виховання.

Патріотизм на даний час є нагальною потребою і держави, якій необхідно, щоб усі діти стали національно свідомими громадянами — патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі, і особистості, яка своєю діяльністю прагне досягти створення умов для вільного саморозвитку і збереження індивідуальності; і суспільства, яке зацікавлене в тому, щоб визнання пріоритету особистості, становлення її патріотичної самосвідомості, її саморозвиток у готовності служити Україні здійснювалися на моральній основі. Саме тому велика увага вихованню почуття патріотизму, критеріями якого є любов, вірність і служіння Батьківщині, турбота про забезпечення цілісності і суверенітету України, піклування про її постійний розвиток на шляху демократичного національного відродження, — має стати одним із визначальних завдань вивчення мов і літератур національних меншин України у 2014/2015 навчальному році.

Електронні версії підручників знаходяться на сайтах видавництв, що готували підручники до видання за адресами:

Назва підручника Автор(и) Видавництво Електронний адрес
1. «Російська мова (6-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою» підручник для 6 класу ЗНЗ Рудяков О. М.,
Фролова Т. Я., Маркіна-Гурджі М.Г.
«Грамота» gramota.kiev.ua
2. Давидюк Л. В. «Світоч» http://www.
svitochpublish.com.ua
3. «Польська мова (6-й рік навчання) для ЗНЗ з навчанням українською мовою» підручник для 6 класу ЗНЗ Войцева О. А., Бучацька Т. Г. «Букрек» www.bukrek.net/books/
4. «Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою» підручник для 6 класу ЗНЗ Бикова К. І., Давидюк Л. В.,Снітко О. С., Рачко О. Ф., ВД «Освіта» http://www.osvita-dim.com.ua
5. Рудяков О. М., Фролова Т. Я., Маркіна-Гурджі М.Г. «Грамота» gramota.kiev.ua
6. «Інтегрований курс «Література» (російська та світова)» підручник для 6 класу ЗНЗ з навчанням російською мовою Бондарева О. Є. Ільїнська Н. І., Мацапура В. І., Бітківська Г. В. «Грамота» gramota.kiev.ua
7. Ісаєва О. О., Клименко Ж. В. «Сиция» http://www.sicia.com.ua
8. «Румунська мова» підручник для 6 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою Говорнян Л. С., Попа М. К., Бурла О. К. «Світ» http://svit.gov.ua/
index.php?categoryID=577
9. «Інтегрований курс «Література» (румунська та світова)» підручник для 6 класу ЗНЗ з навчанням румунською мовою Говорнян Л. С., Колесникова Д. О. «Світ» http://svit.gov.ua/
index.php?categoryID=577
10. «Угорська мова» підручник для 6 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою Браун Є. Л., Зикань Х. І., Ковач-Буркуш Є.С. «Світ» http://svit.gov.ua/
index.php?categoryID=577
11. «Інтегрований курс «Література» (угорська та світова)» підручник для 6 класу ЗНЗ з навчанням угорською мовою Дебрецені О. О. «Світ» http://svit.gov.ua/
index.php?categoryID=577
12. «Польська мова» підручник для 6 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою Іванова М. С.,
Іванова-Хмєль Т. М.
«Світ» http://svit.gov.ua/
index.php?categoryID=577
13. «Інтегрований курс «Література» (польська та світова)» підручник для 6 класу ЗНЗ з навчанням польською мовою Лебедь Р. К. «Світ» http://svit.gov.ua/
index.php?categoryID=577
14. «Молдовська мова» підручник для 6 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою Фєтєску Л. І.,
Кьося В. В.
«Астропринт» www.osvitaodessa.org
15. «Інтегрований курс «Література» (молдовська та світова)» підручник для 6 класу ЗНЗ з навчанням молдовською мовою Фєтєску Л. І.,
Кьося В. В.
«Астропринт» www.osvitaodessa.org

Звертаємо увагу, що підручник — книга, яка містить основи наукових знань з певної навчальної дисципліни, викладені згідно з цілями навчання, визначеними навчальною програмою і вимогами дидактики. Головне його призначення — допомогти учням самостійно закріпити і поглибити знання, здобуті на уроці.

Тож у випадку, коли видані за кошти Державного бюджету України підручники надійдуть до навчальних закладів із запізненням, доступ до мережі Інтернет буде обмежений, – якість навчання з мов та літератур національних меншин залежатиме від якості підготовки матеріалів уроків, від рівня інтелектуального потенціалу вчителя, його креативності, яка спонукатиме розвиток творчого, логічного та абстрактного мислення учнів, вміння педагога створити ситуацію проблемного навчання, яка досягається методом активного залучення учнів до обговорення проблемних питань з урахуванням їхніх особистих цінностей, уподобань та з урахуванням індивідуального та інтелектуального розвитку, використання технологій, які на основі різних видів зображувальної та умовно-графічної наочності сприятимуть розвитку загальноосвітньої підготовки та оволодіння якісними знаннями, від бажання вчителя та учнів вчити та навчатися тощо.

За цих умов у процесі вивчення курсів необхідно широко практикувати самостійну роботу учнів із підручниками минулих років, іншими навчальними посібниками, словниками, енциклопедіями, довідниками тощо, зміст яких відображує вказані у навчальних програмах теми.

Інститутам післядипломної педагогічної освіти, філіям Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН рекомендовано розміщувати на офіційних сайтах інформаційні матеріали щодо вивчення нових тем з мов та літератур національних меншин.

Історія

Програма інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України. 6 клас» розрахована на 70 годин (2 години на тиждень), з яких резерв часу становить 2 години.

У структурі шкільної історичної освіти, що склалася за роки незалежності, у шостому класі традиційно викладається курс історії Стародавнього світу, що є першим систематичним курсом історії у середній школі, на матеріалі якого починається формування основ системних історичних знань, ціннісних орієнтацій, особистісних переконань, у ширшому значенні — основ гуманітарної культури учнів.

Особливостями даного курсу є, по-перше, його інтегрований характер - давня історія України вивчається як складова всесвітньої історії; по-друге, зміст історичного матеріалу охоплює широкі хронологічні межи: від появи первісної людини до занепаду Західної Римської імперії.

Курс має на меті сформувати в учнів розуміння цивілізаційної значущості стародавнього періоду в історії України, Європи та світу в цілому, античної цивілізації як основи для подальшого розвитку європейських суспільств.

У процесі планування уроків варто звернути увагу на те, що за новою програмою у деяких темах подається нова послідовність вивчення навчального матеріалу та застосовується проблемно-тематичний принцип його побудови:

- теми, які були окремими тема 3. «Передня Азія», тема 4. «Кіммерійсько-скіфський світ» об'єднано в єдину «Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кіммерійсько-скіфський світ», а також теми 9-11 тема 9 «Давній Рим у VІІІ — І ст. до н.е.», тема 10 «Падіння Республіки та рання імперія», тема 11 Пізня Римська імперія у дві теми «Стародавній Рим за царської та республіканської доби» та «Римська імперія». Тема 12 «Давні слов'яни та їх сусіди» вона вписана в контексті явищ і процесів теми «Римська імперія».

З метою якісного забезпечення вивчення інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України» у 6 класі рекомендується використовувати електронні версії підручників, що розміщені на сайтах видавництв: «Видавничий дім «Освіта» та «Генеза», а також підручники попередніх років видання, що збереглися у бібліотечних фондах шкіл.

Також у нових підручниках введено спеціальні уроки – практичні заняття. Кожне із пропонованих практичних занять присвячується певній темі та передбачає переважно самостійну роботу учнів над окремими питаннями теми з використанням різноманітних джерел. Під час практичного заняття вчитель є консультантом у процесі самостійної роботи учнів, надаючи їм необхідну допомогу залежно від пізнавальних можливостей.

Пропонуємо варіанти уроків – практичних занять та першого уроку.

ПОВТОРЕННЯ
Що таке історія.
Час і простір в історії. Історичні джерела.
Учні згадують та пояснюють, що таке історія, як історичні процеси розвиваються в часі та просторі, що таке історичні пам’ятки, джерела знань про минуле, історичні події, хто такі історичні діячі (на прикладі історії України та рідного краю)
Практичне заняття № 1.
Відлік часу в історії стародавнього світу
Учні здійснюють відлік років в історії, співвідносять рік — століття — тисячоліття, визначають тривалість і послідовність історичних подій.
Для з’ясування понять «століття» та «тисячоліття» запропонуйте учням на двох сторінках зошиту накреслити стрічку часу. На одній сторінці у графі «століття» учні записують відібрані з програмного матеріалу лише століття, на другій, у графі «роки» - (спочатку з допомогою вчителя) відповідні роки починаючи з 7 тисячоліття. Продовжувати цю роботу шестикласники повинні самостійно протягом вивчення всього курсу Стародавнього світу.
Роботу над складанням хронологічної таблиці можна проводити по різному. Це залежить від творчості та ініціативи вчителя. На перших же уроках після розповіді, пояснення вчителя необхідно ставити перед учнями завдання у формі запитань такого характеру:
— яку дату слід записати на стрічці часу?
— до якого століття чи тисячоліття відноситься та чи інша дата?
Також на перших уроках можна намалювати синхронну хронологічну таблицю, яку слід заповнювати протягом всього навчального року.
Практичне заняття № 2. Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України За допомогою додаткової літератури та Інтернету підготуйте або дайте завдання учням знайти необхідні матеріали про одну зі стоянок давньої людини на території України. Презентуйте ваше дослідження однокласникам. Кожна група презентує своє дослідження. Як підсумок, виконання творчого завдання.
Стоянка біля села Королеве
Стоянка у гроті Киїк-Коба
Мізинська стоянка на Чернігівщині
Стоянка Ігрень на Дніпропетровщині
Практичне заняття № 3. Міфи та релігія Стародавнього Єгипту Прочитайте з учнями уривки з давньоєгипетських міфів (міф про Озіріса) і обговоріть у загальному колі, які явища природи та життя людини в них пояснюються. За результатами обговорення заповніть таблицю.
Давньоєгипетський міф Які явища природи відображені? Які явища природи та особливості життя людей в них пояснюються
     
Опрацьовуючи матеріал про Ехнатона та його реформу, учні самостійно формулюють до тексту 3–4 запитання і просять однокласників відповісти на них.
Практичне заняття № 4. Історичні джерела про скіфів. Геродот про скіфський похід Дарія І За допомогою додаткової літератури та Інтернету підготуйте або дайте завдання учням знайти необхідні матеріали: про скіфів. На уроці об’єднайте учнів у групи, оберіть певний фрагмент для вивчення, і обговоріть відповіді на поставлені запитання. Учні презентують однокласникам результати роботи у вигляді уявної подорожі Стародавньою Скіфією.
І група
Геродот про природні умови Скіфії
— Як природні умови впливали на життя скіфів?
ІІ група
Геродот про населення Скіфії
— Покажіть на карті місця розселення кожного з племен
— Спираючись на ілюстрації, опишіть ці племена
ІІІ група
Геродот про побут скіфів
— На основі тексту й ілюстрацій розкажіть, які заняття скіфів зображені на пекторалі.
IV група
Геродот про військове мистецтво скіфів
— Чому Геродот вважає скіфів непереможеними?
— Як сприяли бойовим якостям воїнів їхні звичаї?
Практичне заняття № 5. Наукові знання, освіта та писемність у Стародавньому Китаї За допомогою додаткової літератури та Інтернету підготуйте або дайте завдання учням знайти необхідні матеріали: уривки з творів Конфуція. Випишіть основні положення його вчення та обговоріть їх. Поставте запитання класу: Які з висловлювань Конфуція здаються важливими і прийнятними для сьогодення?
За допомогою додаткової літератури та Інтернету визначте? що сприяло розвиткові медицини в Китаї та інших країнах Стародавнього Сходу? Які відкриття китайських лікарів зберегли своє значення до теперішнього часу?
Практичне заняття № 6. Давньогрецька міфологія і релігія як спосіб світосприйняття людей. За допомогою додаткової літератури та Інтернету підготуйте або дайте завдання учням знайти необхідні матеріали: Які були боги у Стародавній Греції?, Які сили природи вони відображали? Покровителями яких занять вони вважалися?
Учні дають відповіді на запитання:
1. Поясніть, які уявлення давніх греків про навколишній світ та особливості їх способу життя відобразились у міфології.
2. Поясніть, у чому полягає особливість релігії стародавніх греків. Що подібне, а що – відмінне в релігійних віруваннях стародавніх греків та інших народів давнини?
3. Порівняйте, як зображували своїх богів греки, єгиптяни та мешканці Індії.
4. Поясніть, яку інформацію можна одержати про богів з їхніх зображень. Наведіть приклади.
5. Розкажіть, якими людськими рисами наділяли греки своїх богів. Наведіть приклади.
Також підготовлені заздалегідь повідомлення про грецьких богів (домашнє завдання) обговоріть з дітьми, давши відповіді на запитання:
— Якими греки уявляли своїх героїв?
— Які подвиги вони прославляли?
— Що вам подобається і що не подобається в діях і вчинках давньогрецьких героїв?
Практичне заняття № 7.
Побут та виховання спартанців
За допомогою додаткової літератури та Інтернету підготуйте або дайте завдання учням знайти необхідні матеріали: про виникнення спартанської держави, версти населення Спарти, органи управління в Спарті та пояснити, як вони працювали.
Робота з історичними джерелами.
Спираючись на думки давніх і сучасних істориків, розкажіть про суспільний устрій Спарти.
Учні мають пояснити, як вони розуміють вислів «спартанський спосіб життя». Добрати і записати синоніми до прикметника «спартанський».
Опрацьовуючи уривки з праці давньогрецького письменника й історика Плутарха визначають особливості спартанського виховання, відповідаючи на запитання.
Про що розповідається в наведеному джерелі?
Де перебували ваші однолітки-спартанці?
Які особливості виховання хлопців і дівчат вас здивували?
Якого значення, на вашу думку, надавали спартанці вихованню дітей?
Практичне заняття № 8.
Мистецтво Стародавньої Греції
За допомогою додаткової літератури, ілюстрації та Інтернету підготуйте матеріал про Акрополь. Проведіть уявну екскурсію Акрополем.
Оберіть одну із статуй (обов'язково має бути ілюстрація), назвіть її автора та зображеного героя й визначте, якою намагалися зобразити людину скульптори Стародавньої Греції.
Обговоріть з учнями, яких людей прославляли давні греки. Чим можна пояснити таке ставлення еллінів до людини?
Продивіться зображення витворів давньогрецьких митців. Учні обговорюють в малих групах і дають відповіді на запитання:
— Які сцени зображені на вазах?
— Які ваші враження від грецького вазопису?
— Намалюйте у зошиті або на дошці схему давньогрецького театру. У чому особливості давньогрецького театру?
Також можете дати творче завдання:
— У Стародавній Греції театр називали «школою для дорослих», а авторів трагедії — «вождями мудрості». Чи згодні ви з цим висловлюванням? Свою думку обґрунтуйте.
Практичне заняття № 9.
Особистість і діяльність Александра Великого за історичними джерелами
За допомогою додаткової літератури, ілюстрації та Інтернету підготуйте матеріал: уривок «Порівняльних життєписів» Плутарха. Учні поділяються на групи і дають відповіді на запитання.
Завдання для І групи.
Визначте, якими були риси характеру юного Александра. Які були його мрії? Свої думки ілюструйте словами документа.
Завдання для ІІ групи.
Визначте, які риси характеру виявив Александр у випадку з Буцефалом. Як Філіпп ІІ відреагував на вчинок сина? Свої думки ілюструйте словами документа.
Завдання для ІІІ групи.
Визначте, як характеризує Александр зустріч із перськими послами. На які риси характеру вказує Плутарх? Свої думки ілюструйте словами документа.
Завдання для ІV групи.
Визначте, які знання і інтереси прищепив Александру Аристотель. Які звички сформувалися у Александра під впливом наставника? Свої думки ілюструйте словами документа.
Продовжуючи роботу в групах, визначте основні напрямки і результати Східного походу Александра Великого. Покажіть на карті кордони держави, створеної Александром Македонським.
На основі наведених документів складіть колективно історичний портрет Александра Великого.
Послідовно відповідаючи на запитання:
1. Де і коли народилася ця людина?
2. Де і в яких умовах жила, виховувалась?
3. Які особисті якості і риси вдачі їй притаманні? Наведіть приклади.
4. Які основні справи її життя?
5. За що людство пам'ятає цю людину?
6. Висловіть особисте ставлення до цього історичного діяча.
Підбиваючи підсумки уроку поставте учням запитання
Як і чому зберігається пам'ять про Александра Великого.
Практичне заняття № 10.
Суспільне, господарське життя та побут в античних полісах на території України
За допомогою додаткової літератури, ілюстрації та Інтернету підготуйте матеріал фрагменти джерел та ілюстрацій. Учні а основі матеріалів мають скласти план про господарське життя в античних полісах Північного Причорномор'я.
Опрацюйте разом з дітьми документ «Присяга громадян Херсонесу» після учні дають відповіді на запитання:
1. Яку територію включала Херсонеська держава?
2. Яким був суспільний устрій Херсонесу (демократичний чи аристократичний)?
3. Про які права й обов'язки громадянина поліса йдеться в цьому уривку?
4. Що можна дізнатися із джерела про господарське і релігійне життя мешканців Херсонесу?
Спираючись на документ, учні мають довести, що духовне життя грецьких полісів Північного Причорномор'я було різноманітним і подібним до материкової Греції.
Практичне заняття № 11.
Історичний портрет
Цезаря
За допомогою додаткової літератури, ілюстрації та Інтернету знайдіть фрагменти твору давньоримського письменника й історика Светонія про Цезаря. Читаючи фрагменти джерела, визначте риси характеру Цезаря.
Складіть його історичний портрет, учні відповідають на запитання:
1. Які риси характеру допомогли Цезарю стати великим полководцем?
2. Які риси характеру свідчать про його талант державного діяча?
3. Які риси характеризують його як людину?
4. За які чесноти шанували Цезаря і за що його зневажали сучасники?
Практичне заняття № 12.
Культура Давнього Риму.
За допомогою додаткової літератури та Інтернету знайдіть матеріали про римських поетів і письменників, римську архітектуру, освіту та науку.
Працюючи з текстом, випишіть імена поетів та письменників.Визначте, про що писали римські поети
Що сьогодні означає слово «меценат»?
Випишіть, які відкриття римської архітектури збереглися в сучасному будивництві? Які враження на вас справляють давньоримські пам'ятки?
Використовуючи текст матеріалу учні порівнюють школу: Римської імперії та Сучасну школу.
Учні на основі маеріалу, який підготували заповнюють таблицю.
Галузь Представник Назва праці
     
Практичне заняття № 13. Історичні джерела про суспільне та господарське життя і духовний світ давніх слов’ян За допомогою додаткової літератури, ілюстрації та Інтернету знайдіть відповідь на запитання:
— Які теорії існують про прабатьківщину слов'ян?
— Якими були слов'янські поселення?
— Які заняття були поширені у давніх слов'ян?
— Які ремесла розвивалися?
— Які археологічні пам'ятки це засвідчують?
Використовуючи джерела виберіть відомості про:
• Суспільний лад слов'ян
• Їхнє повсякденне життя
• Риси характеру
• Військову вдачу
• Звичаї

Матеріали для проведення практичних занять можна знайти на сайтах:

Практичне № 2 Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України

http://blogs.korrespondent.net
http://posibnyky.vntu.edu.ua
http://study.academia.in.ua
http://rest4u.com.ua

Практичне № 3 Міфи та релігія Стародавнього Єгипту

http://supermif.com
http://school.xvatit.com
http://ua-referat.com

Практичне № 4 Історичні джерела про скіфів. Геродот про скіфський похід Дарія І

www.academia.edu
http://ae-lib.org.ua
http://pidruchniki.com

Практичне № 5 Наукові знання, освіта та писемність у Стародавньому Китаї

http://pidruchniki.com
http://moyaosvita.com.ua
http://www.info-library.com.ua

Практичне № 6 Давньогрецька міфологія і релігія як спосіб світосприйняття людей

http://pidruchniki.com
http://buklib.net
http://tvori.com.ua

Практичне № 7 Побут та виховання спартанців

http://arhiv-statey.pp.ua
http://lib.chdu.edu.ua
http://ia-prometei.org.ua

Практичне № 8 Мистецтво Стародавньої Греції

http://ru.osvita.ua
http://www.npblog.com.ua
www.google.com.ua
http://mestectvo.com

Практичне № 9 Особистість і діяльність Александра Великого за історичними джерелами

http://sr.ksu.edu.ua
http://lessons.com.ua
http://www.ukrlib.com.ua

Практичне № 10 Суспільне, господарське життя та побут в античних полісах на території України

http://www.litopys.com.ua
http://histua.com
http://buklib.net
http://ukrhist.at.ua
http://zabytki.in.ua

Практичне № 11 Історичний портрет Цезаря

http://www.people.su/ua
http://znaimo.com.ua

Практичне № 12 Культура Давнього Риму

www.google.com.ua
http://pidruchniki.com
http://www.info-library.com.ua

Практична № 13 Історичні джерела про суспільне та господарське життя і духовний світ давніх слов’ян

http://school.xvatit.com

Математика

В умовах початку нового навчального року у загальноосвітніх навчальних закладах, не забезпечених новими підручниками з математики для учнів 6 класів, можна використати підручники попередніх років видання, що мали відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. На офіційних сайтах видавництв «Генеза», «Гімназія» та «Видавничий дім «Освіта» будуть розміщені електронні версії нових підручників для практичного використання в навчально-виховному процесі.

Інформатика

В умовах початку нового навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах не забезпечених новими підручниками з інформатики варто орієнтуватись на електронні версії підручників, розміщені на сайтах видавництв «Генеза» та «Видавничий дім «Освіта».

У 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів вивчаються наступні теми:

  • Алгоритми та їх виконавці.
  • Поняття операційної системи.
  • Мультимедіа.
  • Текстовий процессор.
  • Комп’ютерні мережі.

Для викладання теми «Алгоритми і виконавці» авторські колективи (як і у підручниках для учнів 5 класу) використовують навчальну мову програмування «Скретч». Для підготовки до уроків вчитель може використати посібники, що описують її особливості, або посібники для курсів за вибором з інформатики, що раніше мали гриф міністерства освіти і науки України, наприклад «Шукачі скарбів».

Для викладання інших тем можна також використовувати підручники та посібники з інформатики для старших класів загальноосвітніх навчальних закладів з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України, враховуючи при цьому вікові особливості учнів 6 класу.

Географія

Програма курсу Географія 6-го класу (Загальна географія) розрахована на 70 годин (2 години на тиждень), з яких запланований резерв часу становить 6 годин.

Початковий курс географії формуються уявлення про Землю як природний комплекс, включає відомості про географічні подорожі та дослідження Землі, особливості зображення земної кулі на глобусі й карті, про кількість і розміщення населення земної кулі, людські раси, положення України та окремих держав на політичній карті світу.

У 6-му класі розпочинається формування загальної географічної культури школяра та поступове навчання картографічній мові. Учні оволодівають основними географічними уявленнями та поняттями, набувають певних умінь у роботі з різними джерелами географічної інформації.

Для ефективного процесу навчання необхідною умовою є наявність підручника та географічних карт (стінних, атласів, електронних, контурних, тощо). Зміст курсу розгортається у чотирьох розділах, а саме: «Розвиток географічних знань про Землю», «Земля на плані і карті», «Оболонки Землі», «Планета людей». Порівняно з підручниками (2006 р. видання) у нових підручниках, створених за новою чинною програмою, зміст розділів і тем суттєво змінений.

Так, у першому розділі удосконалена структура тем про географічні дослідження: замість історичного принципу до аналізу подорожей і відкриттів, застосований географічний, підсилена увага до сучасних туристичних подорожей, тому програмний матеріал по даному розділу можна вивчати і за минулорічними підручниками, вилучаючи під керівництвом вчителя позапрограмну інформацію.

У другому розділі змінена послідовність вивчення тем і розгортання матеріалу в них, перенесені окремі питання роботи з картами в третій розділ «Оболонки Землі», тому програмний матеріал поданому розділу вимагає аналогічної корекції.

У третьому розділі суттєво зменшений обсяг навчального матеріалу в темах «Літосфера», «Атмосфера», а тема «Географічна оболонка» замінена темою «Природні комплекси». Розвантажений також понятійний апарат, уточнені та унормовані практичні роботи й географічна номенклатура. Тому учні під керівництвом вчителя теж зможуть використати змістовну та методичну складову підручників:

  • Географія. 6кл. (авт. Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш.), Ґенеза, 2006;
  • Загальна географія.6 кл. (авт. Бойко В. М., Міхелі С. В.), Педагогічна преса, 2006;
  • Географія. 6 кл. (авт. Скуратович О. Я. та інш.), Педагогічна преса, 2006;
  • Загальна географія. 6 кл. (авт. Булава Л. М., Мащенко О. М., Ільченко В.Р.), Довкілля-К, 2006;
  • Географія. 6 кл. (авт. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р.), Навчальна книга, 2006.

У четвертому розділі названі ті держави, на які слід звернути увагу шестикласників. Сюди ж перенесений матеріал щодо впливу людини на природу та його наслідки.

Враховуючи вищезазначене та значне змістовне розвантаження підручників практично вся програмна складова при вилученні позапрограмного компоненту може бути реалізована через зміст підручників 2006 року видання.

Окрім цього у 6-му класі пропонується 9 практичних робіт, 4 з яких оцінюються обов’язково, решта – на вибір учителя. До окремих тем наводяться теми досліджень, як один з нових компонентів навчальної програми з географії, передбачає планомірну і систематичну роботу учителя щодо розвитку в учнів дослідницьких умінь. Очікуваним результатом проведення передбачених програмою досліджень є, передусім, оптимальне засвоєння учнями навчального матеріалу (географічних фактів, понять, закономірностей) та публічність результатів проведених досліджень, їх обговорення на уроках, представлення на спеціально організованих виставках, висвітлення у шкільній пресі та безпосередньо процес їх оцінювання. Детальніше про організацію практичних робіт та дослідження подана у інструктивно-методичному листі щодо вивчення предмета у 2014/2015.

Сторінки: 1   2   3
Пошук
Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018