П`ятниця, 20.07.2018, 02:51
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

О. П. Глазова. Укрмова 6, § 22-1

§ 22. ВІДМІНКИ ІМЕННИКІВ, ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ.
ПОДІЛ ІМЕННИКІВ НА ВІДМІНИ.
ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ

(початок параграфа)


223.
Прочитайте. Визначте іменники, з'ясуйте відмінок і число кожного.

1. Люблю всім серцем і душею я землю прадідів моїх (В. Сосюра). 2. Серце радісно б'ється у країні батьків (Г. Акулов). 3. Любіть Україну всім серцем своїм! (В. Сосюра). 4. Україна в рідній мові і в пісні прекрасній (Ю. Шкрумеляк). 5. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україно! (М. Верещака).

Який із відмінків є прямим? Які — непрямими? Відповідь проілюструйте прикладами з речень.

Визначте рід кожного з іменників.

224.

Перепишіть речення. Подані в дужках іменники поставте у формі кличного відмінка.

1. Виростеш ти, (син), вирушиш в дорогу (В. Симоненко). 2. Багато в світі є стежок для тебе, мій (герой)! (М. Познанська). 3. Чи не тому в барвінку, (ненька), і взимку листя зелененьке, що від землі бере тепло? (В. Василашко). 4. Шипшина важко віддає плоди. Вона людей хапає за рукава, вона кричить: «(Людина), підожди! Ти підожди, (людина), будь ласкава!» (Л. Костенко).

Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.

Поясніть розділові знаки при звертаннях та в реченні з прямою мовою.

У першому реченні підкресліть усі члени речення. Чи є звертання членом речення?


225.

Ознайомтеся з таблицею. Подані нижче іменники згрупуйте за відмінками й запишіть у чотири колонки.


Доля, хата, рік, душа, борщ, молоко, дихання, вчинок, золото, зілля, куля, маля, сіль, звістка, різнотрав'я, гордість, листя, тім'я, кисіль, пташеня, пуща, щастя, курча, читання, місяць, купіль, калюжа, ягня, тополя, птиця, роздоріжжя, зерно, зерня.

226.
Прочитайте. Визначте іменники, що не належать до жодної з відмін. З'ясуйте відміни інших іменників.

1. Я ділю із вербою всю журбу до краплини, обнімаю тополю і горнусь до калини (І. Шевченко). 2. Виводить соло півень на тину (М. Сіренко). 3. Він горланить, розчепірює дзьоба ножицями (Григір Тютюнник). 4. Селяни всі потроху філософи, бо все життя ходять біля землі, хліба, меду, сонця (М. Стельмах). 5. У маляти заболить пальчик, а в матері серце (Народна творчість), б. Доброта виховується добротою, справедливість — справедли вістю (Олесь Гончар).

Відмінювання іменників першої відміни


227.

Визначте, до якої відміни належать іменники іскра, круча, надія. Поставте їх у формі родового й орудного відмінків однини. Чи однакові їхні закінчення?


228.

Ознайомтесь із таблицею. Подані іменники розподіліть за групами й запишіть у три колонки.


Вода, Катерина, молодиця, задача, гуща, волосина, яблуня, алича, армія, стрічка, Марія, Марійка, Маруся, локшина, юшка, картопля, тигриця, Микола, лінія, суша, талія, спина, кишеня, листоноша, площа.

229.
Роздивіться і проаналізуйте таблицю відмінювання.


Письмово провідміняйте іменники: веселка, доня, тиша. Виділіть відмінкові закінчення.

230.

Перепишіть, ставлячи поданий у дужках іменник у потрібній формі. Визначте його відміну та групу. З'ясуйте відмінок і число цього іменника в кожному реченні.

1. Буває таке на (душа), що піснею тільки й скажеш (Олесь Гончар). 2. І в'ється щастя над (душа) (Олександр Олесь). 3. Душа (душа) чує, а серце серцю вість подає (Народна творчість). 4. З глибин (душа) моєї промінь лине. 5. Скажи, (душа), чого тремтять висоти? (Д. Павличко). 6. Книги наближають минулі події до наших днів і наших (душа) (Г. Тарасюк).

Як ви розумієте вислови тремтить душа, болить душа? Чому почуття радості, гніву, печалі називають душевними переживаннями?


231.

Визначте групу кожного з поданих іменників. Поставте іменники у формі орудного відмінка однини, запишіть їх, звіртеся з таблицею відмінювання.

Береза, черешня, алича, осика, вишня, груша, ягода, полуниця, каша, буря, жирафа, мрія, левиця, калоша, втеча, шия.

232.
Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте іменники першої відміни, з'ясуйте їхні відмінки.

1. Я буду мірятися з дол..ю і сперечатися з пр..род..ю, та тільки те, що сам подолаю, мені послужить нагород..ю (С. Голованівський). 2. Щаслива усмішка робить маму просто красун..ю (Олесь Гончар). 3. Світить мені рятівною свіч..ю тополя (Б. Олійник). 4. Віт..р з вишн..ю танцює (В. Василашко). 5. Ж..ву я правд..ю тією, що птах не може стать змі..ю (Д. Павличко). 6. Байрак над круч..ю шумить (М. Чернявський).


233.
Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі. Які звуки чергуються? Ви мовте їх.

Спиніться на (дорога); не спіткніться на (сходинка); не заблукайте в (завірюха); перекажіть (Лука); скупайтеся в (ріка Волга); придбайте в (аптека); стисніть у (рука); не розсипте по (долівка).

Підкресліть літери, які позначають звуки, що чергуються. Позначте у словах вивчені орфограми.

234.

Подані іменники поставте у формі місцевого відмінка однини, запишіть їх.

Повага, тривога, змога, щука, базіка, шапка, балакуха, стріха.

Вимовте звуки, які чергуються при зміні форм іменників.

235.

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Іменники першої відміни підкресліть. Визначте відмінки іменників.

1. Затишно дітям в пазу..і казок (Л. Костенко). 2. Соня..ний зайчик л..жить на підло..і, то спалахне, то погасне в тр..во..і (В. Сосюра). 3. Мед щільниковий ми їли на пасі.і в лісі. Чи не за нами заплакала сойка в горісі? (Є.Гуцало). 4. Не м..нути в доро..і т..рнини (Я. Кузик).

Якби вам потрібно було намалювати сонячного зайчика, яким би ви його зобразили?
Усно складіть опис сонячних зайчика і вовчика.

Ольга Фарберова. Сонячний зайчик236.
Перепишіть прислів'я, відтворюючи літерами передані звукописом слова. Поясніть правопис цих слів, визначте в них орфограми.

1. Голодній [лиеси́ц':і] курчатко сниться. 2. При [пшеини́ц':і] гарній жнива славні. 3. У [кни́з'ц'і] кохайся — розуму набирайся. 4. Молодому тепліше в [соро́ц':і], ніж старому в каптані. 5. Не радий хрін [теирту́с'ц'і], а проте на кожній танцює.

237.
Подані слова передайте звукописом.

Квіточці, білочці, ніжці, гармошці, подушці, діжці, мережці, сестричці, Марічці.

Позначте в словах орфограму «літери, що позначають приголосні, які уподібнюються».

238.

Роздивіться та проаналізуйте таблицю.


Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі кличного відмінка. Розставте пропущені розділові знаки.

1. (Мова) рідна світи в ріднім домі (А Демиденко). 2. Світла (земля) моя усміхнися мені рушниками (Л. Забашта). 3. А за пісні тобі спасибі рідна(неня) (Т.Нещерет). 4. Люби (дитина) землю цю прекрасну! (С. Круліковська). 5. Горнусь до тебе (Україна) (Л. Гавриленко), 6. (Мрія) не зрадь! (Леся Українка). 7. Так звідки ж ти (дорога) почалась? (Б. Олійник).

Визначте звертання непоширені й поширені.

У першому реченні підкресліть члени речення.

Які з ужитих у реченнях звертань є риторичними? Чому?

Напишіть лист, розпочавши його словами «Моя бабусю, старша моя мамо\».
Використайте кілька іменників першої відміни (н а п р и к л а д: порадниця, помічниця, подруга) у формі кличного відмінка.

Які правила електронного спілкування ви знаєте?


239.

Подані іменники поставте у формі родового відмінка множини і запишіть.

Гора, круча, межа, буря, надія, книжка, кулька, будка, поверхня, читальня, вітальня, сосна, вишня, маска, каска, легеня.

Які з іменників у формі родового відмінка множини мають паралельні форми? Назвіть їх.

240.

Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі родового відмінка множини.

1. Вікно схотіло пити й устами кватирки нахилилось до (долоня) дощу (С. Мудрик). 2. Вщедряє землю сірий дощ, росте життя на бруку (площа) (М. Рильський). 3. Знов лечу я над степами, над смарагдом (нива) (Олександр Олесь), 4. Розпитаю, як справи у (сосна), у звірів і (птиця) (Л. Костенко), 5. І всміхнуться сині очі од (пісні) моїх (В. Сосюра), 6. Трапляються окремі книги, варті цілих (книгозбірня) (Г. Тарасюк),

Електрони а книжка «Котигорошко»
(малюнки Івана Сулими)

Позначте в словах орфограму «знак м'якшення».

Зробіть словотвірний розбір слова книгозбірня.

Дізнайтеся, які бібліотеки діють у мережі Інтернет. Скористайтеся послугами однієї з них.

Чи доводилося вам користуватись «електронною» книжкою? У чому, на вашу думку, її переваги над «паперовою»? У чому вона не може замінити традиційної книжки?241.

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Подані в дужках іменники поставте у формі місцевого відмінка множини, виділіть у них закінчення.

1. Бродить ніч по (вулиця) зимових, у провулках вітром зав..ва (В. Сосюра). 2. А книжки стоять на (полиця), щоб до них нахилялися лиця (М.Доленго). 3. Люди цілими гуртами розходяться по (гора) і по (долина) (М. Коцюбинський).

Відмінювання іменників другої відміни


242.
Ознайомтеся з таблицею. Подані іменники розподіліть за група ми й запишіть утри колонки.


Іній, плащ, учитель, плесо, літо, експрес, полотнище, зусилля, гараж, початок, лихослів'я, кашель, марш, орденоносець, забудько, орач, острів'янин, поєднання, пляж, узбіччя, глядач.

243.
Ознайомтесь із таблицею відмінювання.


У яких відмінках іменники мають паралельні форми? Порівняйте відмінювання іменників чоловічого і середнього родів. Письмово провідміняйте слова: керівник, добродій, обличчя.

244.

Перепишіть, визначте іменники другої відміни, з'ясуйте групу, відмінок, число кожного.

1. Скажи мені, Дніпре, які вітровії все кличуть тебе крізь степи та гаї? (М. Вінграновський). 2. Узимку вітер вовком вис, усіх лякає вітровієм (І. Січовик). 3. Прибоєм дальніх шумів одлунювало місто (М. Бажан). 4. Я на тебе дивлюся щовечора, Києве мій, янтарями живими твій килим вечірній розшитий (Д. Луценко). 5. Вечірнє сонечко гай золотило, Дніпро і поле золотом крило (Т. Шевченко).

Поясніть розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями.

245.

З опорою на таблицю визначте, до якої групи належить кожен іменник. Запишіть іменники в три колонки за групами.

Еліксир, удар, секретар, пивовар, формуляр, лялькар, гусляр, снігур, командир, скляр, ліхтар, пустир, столяр.

Виділені слова передайте звукописом.


Закінчення іменників другої відміни
в родовому відмінку однини

246.
Поставте іменники у формі родового відмінка однини. Звіртеся з таблицею.

Вітер, Дід Мороз, цикорій, ромен, кілограм, чай, цукор, пісок, майдан, список, рояль, Харків, Китай, Дунай, Іран, Амур, тиждень, жовтень, гопак, коридор, степ, ліс, біль, яр, живопис, вальс, зал.

З виділеними іменниками у формі родового відмінка однини складіть речення.

247.

Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі родового відмінка однини.

1. Немає у мого (народ) і в думці учинити зло (М. Палієнко). 2. А там — Дніпро, аж ген до (Базавлук) (Л. Костенко), 3. Що за розкіш, що за привілля серед (степ)! (Панас Миркай). 4. Може, хтось нас із (Марс) розглядає в біноклв? (Л. Костенко). 5. Я відвідав галереї Москви, (Париж), (Вашингтон), (Рим), (Будапешт), Варшави (Ю. Збанацъкий). 6. Летіли ластівки із (Крим) (Б. Чепурко).

248.
Перепишіть, вибираючи з дужок закінчення іменників. Позначте в словах орфограму «літери -а (-я), -у (-ю) в закінченнях родового відмінка однини іменників ІІ відміни».

1. Ви вранці хочете сад(-а, -у), якогось душевного мир(-а, -у) (Л. Костенко). 2. Вертайся з бетон (-а, -у) сірих стін у землю солов'їну (А. Ковальчук). 3. В блакитну хустку дим(-а, -у) пов’язалась хата (С. Гуцало). 4. А вітер розносив п'янкий аромат від синього Дон(-а, -у) до синіх Карпат (О. Лупій).

249.
Перепишіть прислів'я, уставляючи на місці крапок дібрані з довідки й поставлені в потрібній формі іменники. Поясніть їхні відмінкові закінчення.

1. У ... рука довга. 2. Як ... не буде, то й очерет не виросте. 3. Батога з ... не сплетеш. 4. Припав, як муха до ... . 5. Біда докучить, але й ... научить. 6. Заєць від ..., а жаба від ... тікає. 7. Ні з того ні з сього гості з .... 8. Смола до ... не пристає.


Уявіть, що вам зустрілися літери «а», «я», «у», «ю», які ніяк не можуть розібратися, у які закінчення іменників чоловічого роду другої відміни в родовому відмінку однини їм потрібно ставати. Складіть для літер пам'ятку «Як не помилитися із закінченнями родового відмінка».


250.
Прочитайте. Визначте іменники, які у формі родового відмінка однини можуть мати інше закінчення. Поясніть, від чого залежить вибір відмінкового закінчення.

1. Сидить батько кінець стола, на руку схилився (Т. Шевченко). 2. Породі мною чистий лист паперу (О. Омельченко). 3. Ходімо в ліс на свято листопаду, який із неба буйно цвітом пада (Є. Гуцало).

251.
Прочитайте прислів'я. Обґрунтуйте закінчення виділених іменників.

1. Тих знайомих, як гороху: куди не піду, то виженуть. 2. Це було за короля Гороха, як було людей трохи. 3. Добрий чоловік надійніший від кам'яного мосту. 4. Оце пропав, як з моста впав. 5. Праця з каменю вогонь видобуває. 6. З одного каменя мур не зведеш.

252.
Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Поясніть, як ви визначили групу іменників на -р.

Сторінки «Кобзар..»; відвага богатир..; писк комар..; міцність панцир..; підручник Ігор..; пасіка бджоляр..; ділянка єгер.. .


253.
Прочитайте прислів'я, ставлячи подані в дужках іменники у формі давального відмінка однини. Чи існують паралельні форми? Назвіть їх.

1. Житній хліб — пшеничному (калач) дід. 2. Найсмачніша в лісі груша дістається (ведмідь). 3. Люди дякують (дощ), а подорожній його лає. 4. Не всякому (кінь) батіг помагає. 5. Цей і хату спалить, так (вогонь) радий. 6. Сопілка — (вівчар) втіха. 7. (Орач) земля — мати, а (ледар) — мачуха.

254.
Поставте іменники у формі давального й орудного відмінків однини й запишіть. Поясніть відмінкові закінчення.

Учитель, оповідач, поет, науковець, журавель, латиш, помічник, вихователь, виграш, заєць, музей, алюміній, кущ, плащ, родич, Роман, Денис, Матвій, Анатолій, Корній, Сергій, Петро, поле, плече, розум, день, читач, сторож, ігор.

255..
Перепишіть прислів'я, ставлячи подані в дужках іменники у формі орудного відмінка однини. Виділіть відмінкові закінчення.

1. За царя Панька була земля тонка — одним (палець) ткнеш і воду п'єш. 2. Краще загинути (орел), ніж жити (заєць). 3. Годуй легені (вітер), а серце — (вогонь). 4. Як приходить сніг з (дощ), до шевця ідем з (плач). 5. Зайця (бубон) не встрелиш. 6. З горластим (півень) — не проспиш.

Розкрийте значення фразеологізмів: хід конем; відчути нюхом; мазати п'яти смальцем. Визначте в них іменники, з'ясуйте їхні відмінки, поясніть написання відмінкових закінчень. Складіть із фразеологізмами речення (усно).

256.

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. В'ється стежка скрипковим ключ..м (М. Самійленко). 2. Стежка густим спориш..м від порога біжить до криниці (І. Вирган). 3. А стежина манить в поле, пахне мед..м, чебрец..м (Б. Дегтярьов). 4. Хліб пахне степ..м, сонц..м у жнива (Л. Забашта). 5. Пензл..м зорі домальовано ніч (Є. Гуцало). 6. Лягав мені до ніг покірним барс..м ліс (Б. Олійник).

Позначте у словах вивчені орфограми.

Поясніть лексичне значення виділених слів. З'ясуйте їхнє граматичне значення.

257.

Перепишіть, подані в дужках іменники поставте в потрібній формі, визначте їхні відмінки. Які приголосні звуки чергуються за творення форм слів?

Відпочиваю на (берег); перебуваю в (рух); не розчаруюся в (подруга); у юному (вік); чекаю на (поріг); вибираю в (універмаг); опинився на третьому (поверх); сховався в (люк); пилинка в моєму (око); дзвенить у (вухо).

Підкресліть літери, які позначають звуки, що чергуються.

Позначте у словах вивчені орфограми.

Розкрийте значення фразеологізмів: бути не в дусі; мати на оці. Усно складіть із ними речення.


258.
Прочитайте. Визначте відмінки іменників другої відміни, поясніть їхні закінчення. Які з них у формі орудного відмінка множини можуть мати паралельні форми?

1. Із папських прихвоснів-рабів ми людьми з прізвищами стали (Олександр Олесь). 2. Вітри видзвонюють крильми на зламі осені й зими (І. Складаний). 3. Ви чуєте пісню? То знов журавлі все небо ключами накрили (О. Лупій). 4. Чужі гріхи перед очима, а свої за плечима (Народна творчість).

Визначте у словах вивчені орфограми.

Поясніть значення фразеологізмів: під крильми (крилами) матері; залазити з чобітьми (чоботами) в душу; блудити манівцями. Складіть із фразеологізмами речення, залишіть їх.


259.
Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Обґрунтуйте закінчення іменників другої відміни у формі кличного відмінка.

1. Батьку мій, лебедю білий, сум не пускай на поріг! (М. Грибенко). 2. Ти з матір'ю поговори, погомони, Іване (А. Малишко). 3. Що це ти надумав, Олександре? (В. Бровченко). 4. І що це ти, голубчику, накоїв? (І. Чумак). 5. Ковалю, я за труд тебе люблю (В. Сосюра). 6. Куди, Грицьку, ідеш? (І. Малкович). 7. Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці (Народна творчість).

Поясніть розділові знаки при звертаннях.

260.

Перепишіть. Подані в дужках іменники поставте у формі кличного відмінка. Розставте пропущені розділові знаки. Назвіть приголосні звуки, що чергуються.

1. Гарно твоя кобза грає любий мій (земляк) (О. Афанасьєв-Чужбинський). 2. Де ж ти подівся старий (співак) заспівай нам про життя козаче! (А. Метлинський). 3. Не треба спішити мій (друг), бо, хто поспішить, — насмішить (П. Осадчук). 4. Не смійся (горох) ти не кращий від квасолі бо розмокнеш і лопнеш (Народна творчість). 5. Ух! Який страшний ти (вовк)! Не дивись на мене довше! (Олександр Олесь).

Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.

Поясніть розділові знаки при звертаннях.

Доберіть матеріал для розповіді на тему «Велична і трагічна історія українських кобзарів». Скористайтеся матеріалами Музею кобзарства, що входять до складу Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».
Розповідь запишіть і прочитайте однокласникам.

Кобза роботи невідомого майстра
(фото Богдана Пошивайла)

 


Переглядів: Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Пошук
Календар
«  Липень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018