П`ятниця, 20.07.2018, 03:10
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

О. П. Глазова. Укрмова 6, § 27

§ 27. ЯКІСНІ, ВІДНОСНІ, ПРИСВІЙНІ
ПРИКМЕТНИКИ,
ЇХНЄ ТВОРЕННЯ ТА ПРАВОПИС


325.
Прочитайте прислів'я, визначте в них прикметники, поставте до кожного питання.

1. Материн гнів як весняний сніг: рясно випаде, та скоро розтане. 2. Часом б'ють Хому за Яремину вину. 3. Зимовий деньок як комарів носок. 4. Не викидай полотняної сорочки, поки шовкову не придбав. 5. Нe такий страшний вовк, як його малюють. 6. Часом і між колючою кропивою росте ніжна лілія.

Дайте відповіді на запитання:

Які з прикметників означають належність людині або тварині?

Які ознаку предмета стосовно часу або матеріалу?

Які ознаку предмета, що може виражатися більшою чи меншою мірою?


326.
Прочитайте речення. Визначте прикметники, з'ясуйте, до якого розряду за значенням вони належать. Поясніть, як ви їх розрізняєте.

1. Українська писанка — як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка (А. Камінчук). 2. Ти заповіт дідусів пам’ятай, куди б не закидала тебе доля, а мову рідну ти не забувай (Н. Калініченко). 3. «Які в тебе квіти гарні», придивляється мати до рукавів Мар'яниної сорочки (М. Стельмах).

Поясніть уживання великої літери у прикметниках.

327.

Якісні, відносні та присвійні прикметники запишіть у три колонки.

Широкий, сміливий, мідний, розумний, Тетянин, охайний, український, лагідний, учнівський, батьків, батьківський. Петрів, спортивний, козацький, тижневий, дотепний, сусідчин, сусідський.

Поясніть відмінність у лексичних значеннях виділених прикметників.

Позначте у словах орфограму «велика літера». Поясніть уживання великої літери.


328.
Запишіть словосполучення, утворивши відносні прикметники від поданих у дужках іменників і дієслів. У прикметниках виділіть суфікси.

(Україна) мова; (студент) хор; (вишня) сад; (дерево) будинок; (живити) джерело; (шовк) сорочка; (солома) бриль; (мідь) прикраса; (цемент) завод; (танцювати) колектив; (рік) звіт; (навчати) рік.


329.
Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники, запишіть їх [у початковій формі), виділіть у них суфікси.

Мама, матуся, Людмила, Семен, Олексій, Наталя, Наталія, Денис, Сергій, Олег, Марина, Марися, Ірина, Зоя, Катруся, Олесь, Олеся.

Позначте в словах орфограму «велика літера».

Розкрийте значення фразеологізмів мамин синок; батьків син.

330.

Перепишіть. Від поданих у дужках іменників утворіть присвійні прикметники. Поставте їх у потрібній формі. Виділіть у прикметниках суфікси.

1. (Маруся) вчителька завжди проти безладдя й за повітря чисте (М. Доленго). 2. Ми охоче слухали (Ліда) дзвінке щебетання (Олесь Гончар). 3. Дивне почуття охопило (Остап) груди (М. Коцюбинський). 4. Надійшли жнива, достигла (Василь) пшениця (Марко Вовчок). 5. Може, ви дасте (Борис) адресу? (М. Стельмах). 6. (Соломія) човен повернув боком. Коцюбинський).

Позначте в словах орфограму «велика літера».


331.

Перепишіть, вибираючи з дужок велику чи малу літеру. Свій вибір обґрунтуйте.

1. Вороги були засліплені блиском (А, а)хіллесового меча, який викував для нього бог вогню (3 енциклопедії античної міфологи). 2. Уся бригада знає Оринину (А, а)хіллесову п'яту (Олесь Гончар). 3. Народна назва цикорію — (П, п)етрів батіг (З Вікіпедії). 4. Здалеку почувся (П, п)етрів голос (Олесь Гончар).

Визначте фразеологізм, поясніть його значення.

332.

Перепишіть, від поданих у дужках іменників утворіть присвійні прикметники. Уставте пропущені літери.

1. Співуче (Тарас) слово дж..рельцем струмує в мені (Т. Синьоока). 2. І піспя котиться (Кармелюк) (М. Рильський). Йому правду кажуть, а він (Хима) кури розводить (С. Добровольський).

Визначте фразеологізм, поясніть його значення.


333.

Прочитайте. Визначте іменники, від яких утворені виділені присвійні прикметники. Вимовте звуки, які чергуються при творенні.

1. Опустився вечір на крило лелече (П. Король). 2. Мати зраділа, коли почула доччину пісню (І. Hечуй-Левицький). 3. Тітчина ласкавість розвіяла недовіру (М. Старицький). 4. До лисиччиного дому завітав у гості вовк (І. Качуровський). 5. Захотіла ворона перейняти куріпчину ходу, та й свою забула (Народна творчість).

Поясніть написання прикметників із подвоєними літерами.


334.

Прочитайте. Визначте, у яких словосполученнях прикметники вжиті в прямому значенні, у яких — у переносному. Укажіть розряд кожного прикметника за значенням.

Золотий годинник — золотий син; солодкий торт — солодкий сон; гострий ніж — гострий погляд; бабине обійстя — бабине літо.

335.
Прочитайте. Визначте розряди прикметників за значенням.

1. Скільки в степу лебединого згублено пір’я! (Є. Гуцало). 2. У дівчини Ганнусі лебедина хода (В. Сосюра). 3. Ворона, що заграє з беркутом, співає свою лебедину пісню (Народна творчість).

Визначте в реченнях фразеологізми. Поясніть їхнє значення.

336.

До кожного іменника доберіть із довідки прикметники так, щоб утворилися фразеологізми. Фразеологізми запишіть, розкрийте їхнє значення.

... хитрість. ... апетит.... серце. ... вдача. ... хода.


Визначте розряди прикметників зазначенням.

337.

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте прикметники, з'ясуйте, до якого розряду за значенням належить кожен із них. Свою думку доведіть.

1. Рідне все мені в ріднім краю (Є. Гуцало). 2. Як мені бракує бат..кового саду! (М. Литвин). 3. Ти пр..сягнись до скону бер..гги вогонь ласкавий мам..ного слова (П. Олійник). 4. Люба мол Україно, де твоя воля орлина, гордість твоя соколина, мова твоя солов'їна? (Б. Старчееський). 5. Дзв..нять Шевченкові слова у тихім шел..сті сторінок (Л. Відута).

Порше речення поширте самостійно дібраними однорідними членами так, щоб вони стосувалися узаraльнювaльного слова.

Визначте речення, ускладнене звертанням. Поясніть у ньому розділові знаки.

Позначте у словах вивчені орфограми.

Роздивіться фотографію пам'ятника Mатері в місті Хмільник. Доберіть до неї назву, яка містить якісні прикметники.
Яким ви уявляєте пам'ятник матері? Батькові? Родині? Розкажіть про це.


338.

Прочитайте. Які типи мовлення поєднано в тексті? Свою думку доведіть.

Якось узимку художник прогулювався лісом. Дорога вивела до березового гаю.

Художник присів на повалений стовбур, притулився до дерева, розгорнув альбом і почав малювати берези.

Стрункі стовбури біліли на тлі блакитного неба. Гілки переливалися сріблом. Бід інею вони здавалися пухнастими і м'якими, як лапи химерного лісового звіра. Сонячні промені сяяли на снігу золотими злитками. Від такого поєднання золота зі сріблом дерева здавалися урочистими. Це було свято зимового гаю. Художник замислився і не помітив, як задрімав.

Прокинувся він від шепотіння двох голосів. Вони лунали згори й дуже нагадували шелест гілок у вітряний день.

— Не так він мене намалював, — поскаржився один голос.

— А як тебе малювати? — озвався другий.

— Я вища, стрункіша, біліша...

Художник озирнувся. Поряд нікого не було.

— Якби ж він розумів нашу мову, я підказала б, як мене намалювати! — сумно шепотів голос угорі.

— Люди можуть розуміти мову дерев, — відказав другий голос. — Але тільки тоді, коли вони нас люблять.

— Невже розмовляють берези? — здивувався художник. — Я ж один тут сиджу!

Художник підвівся, підійшов до дерев. Голоси відразу перетворилися на шелест зимового гілля. Тепер він побачив, що берези дійсно були вищі, а стовбури стрункіші.

— Ай справді, — подумав художник. — Якщо я навчуся розуміти мову природи, вона сама підкаже, як її зобразити!

Він розгорнув альбом і заходився малювати.

За І. Жуковим

Який куточок природи описано в тексті?

Які предмети описав автор, щоб відтворити картину природи?

Як ви розумієте вислів мова природи?

Роздивіться репродукції картин відомих українських художників та уявіть яка розмова могла б відбутися між зображеними на них деревами.

Микола Глущенко.
Зимовий ліс
Сергій Світославський.
У зимовому лісі


339.

Перепишіть речення описового характеру. Визначте в них «відоме» й «нове», позначте їх літерами В та H над відповідними словами.


1. День був ясний, сонце — іскристе (Панас Мирний). 2. Небо чисте, лагідне (С.Васильченко). 3. Вітер рвучкий, холодний (В. Винниченко). 4. Озеро невеличке, але глибоке (Є. Гуцало). 5. Берег був високий і горяний (М. Старицький). 6. Луки росисті, пахучі (Л.Забашта).

340.
Прочитайте уривки, визначте стиль кожного з них. Свою думку доведіть.

І. Дерева широколистих дібров за помірного клімату вкриті листям лише влітку. Стовбури й гілки дерев захищені товстою корою, бруньки вкриті смолистою лускою. Загальна поверхня листків велика.

Широколистий ліс мас складну ярусну будову. Надґрунтовий шар з опалого листя пухкий і товстий. Мох трапляється лише на пнях або повалених стовбурах. Затемнення в дібровах не є великим. Крони дерев утворюють порівняно розріджене шатро.

З енциклопедії природознавства

ІІ. Зелене царство пишніло неповторною красою. Вітер збивав з дубів зелену піну. Із осик з тихим шелестом гвинтилося на землю жовте листя. Неначе боярські шапки, зеленів мох, розцяцькований жовтим осиковим листям. Сохла папороть, згортаючи пальмові листки. Осички просили на зиму чобітки, а дуби наглухо застібали кожухи. І над усім цим лісовим царством небо, безкрає, поцинковане небо, що світить сонцем, дихає заморозками, тирликає жалібним квилінням запізнілих гусячих зграй.

За Григорієм Тютюнником

Яка, на вашу думку, мета наукового опису природи? Яка мета художнього опису?


341.

Прочитайте. Визначте в реченнях художні засоби. З якою метою їх ужито?

Федір Панько.
«Реве та стогне Дніпр широкий...»

1. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива (Т. Шевченко). 2. Горитв-тремтитв ріка, як музика (П. Тичина). 3. Веселе сонечко ховалось в веселих хмарах весняних (Т. Шевченко). 4. Кримські гори, наче носороги, що з далеких виповзли степів, уп'яли у море куці ноги й смокчуть воду вже мільйон років (О. Лупій). 5. Багнисті береги озер були чорні і блискучі, як мокрі спини гіпопотамів (За М. Коцюбинським).

Пригадайте визначення літературознавчих термінів епітет, порівняння, метафора, персоніфікація.

У текстах яких стилів уживаються художні засоби? Яка їхня роль?

Роздивіться репродукцію картини народного художника України Федора Панька. Якою мірою митцю вдалося передати настрій вірша Тараса Шевченка? Поясніть.

 


Переглядів: Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Пошук
Календар
«  Липень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018