Четвер, 19.07.2018, 17:19
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

О.В. Заболотний. Українська мова - 9. § 13

§ 13. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Про особливості будови складнопідрядного речення
та про засоби зв'язку між його частинами

ПРИГАДАЙТЕ! Які ви знаєте сполучники підрядності? Для чого їх використовують?

104
Прочитайте складнопідрядні речення. З'ясуйте, чи можна в них від однієї частини до іншої поставити питання. Визначте основні ознаки складнопідрядних речень. Поміркуйте, чому ці речення так названі, що покладено в основу їхньої назви.

1. Останній промінь ловить листопад, щоб підсушити обважнілі крила (Г. Дудка). 2. І всі зрозуміли, що яскрава зірка над обрієм — ранкова зірка (О. Довженко). 3. Від ніжності народжується ніжність, як виростає із зерна стебло (В. Буденний). 4. Змалку його обступали білі стіни, на яких висіли вишиті маминими руками рушники (І. Цюпа).

Основні ознаки Складнопідрядним називається складне речення, частини якого нерівноправні за змістом і з'єднані підрядними сполучниками чи сполучними словами. НАПРИКЛАД: 1. Люблю, коли із неба місяць круторогий туманно дивиться в вікно (В. Сосюра). 2. Пахне хлібом земля, що дала мені сонце і крила (Д. Павличко).
Головна і підрядна частини У складнопідрядному реченні обов'язково є одна головна частина та одна або кілька підрядних. Частина складнопідрядного речення, від якої ставимо питання, називається головною, а частина, яка відповідає на поставлене питання, називається підрядною.
Підрядна частина може стояти перед, після або в середині головної. НАПРИКЛАД:
Засоби зв'язку Підрядна частина завжди має у своєму складі підрядний сполучник або сполучне слово, які разом з інтонацією є засобами зв'язку частин складнопідрядного речення. Найчастіше вживаними є такі підрядні сполучники: що, щоб, бо, як, ніби, мов, хоч, якщо, якби, тому що, через те що та інші. У ролі сполучних слів вживаються відносні займенники (хто, що, чий, котрий, який) або прислівники (де, куди, як, звідки, коли, доки, поки та ін.)
Розділові знаки, інтонація В усному мовленні підрядна частина відокремлюється від головної паузою, а на письмі — комою. Якщо ж підрядна стоїть у середині головної, то коми ставляться з обох боків. 1. Поки жива мова народна в устах народу, до того часу живий і народ (К. Уиіинський). 2. Могутній той народ, який має синів, об'єднаних любов'ю до Вітчизни (Л. Силенко). 3. Той, хто по-справжньому любить свою Батьківщину, з усякого погляду справжня людина (В. Сухомлинський).
Стилістичні особливості Складнопідрядні речення поширені в усіх стилях мовлення, особливо в художньому, публіцистичному і науковому.
Схеми Будову складнопідрядного речення можна зобразити за допомогою схеми. При цьому головну частину позначаємо квадратними дужками, а підрядну — круглими. У схемі також ставимо відповідний розділовий знак, вказуємо підрядний сполучник чи сполучне слово, надписуємо питання.
НАПРИКЛАД:
1. Пахнуть хлібом слова, що мене їх навчила мати (Д. Павличко).

2. І скрізь, де тропа моя в'ється, лишав я частиночки хмари (Д. Луценко).


105
І. Спишіть речення. Проаналізуйте їх за такими критеріями: кількість частин; яка з них головна, а яка підрядна; місце підрядної частини стосовно головної; на яке питання відповідає підрядна частина; засоби зв'язку між частинами. Підкресліть підрядні частини, позначте місця пауз та підвищення голосу.

1. Де був колись бір, стало велике село Бірки (Панас Мирний). 2. Я піду туди, де нині зацвіли троянди гожі (Л. Забашта). 3. Ставала річечка рікою, коли несла полям весну (В. Юхимович). 4. Він постукав у віконце, щоб мати відчинила йому двері, прислухався до її ходи (М. Стельмах). 5. Хочеться в дитинство повернутись, щоб з криниці неба зачерпнути (Є. Гуцало). 6. Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе (О. Гончар). 7. Слово, що йде від серця, завжди проникає в серце (Нізамі).

II. МІКРОФОН. Поясніть, як ви розумієте зміст двох останніх речень. Чи згодні ви з авторами?

106
І. Прочитайте текст. Чи потрібно, на вашу думку, зберігати таємниці? Якщо так, то чи важко це робити? Чи потрапляли ви в ситуації, коли ваша таємниця ставала відомою усім?

ЯК ЗБЕРЕГТИ ТАЄМНИЦЮ

Чи знаєте ви історію про царя Мідаса, у якого виросли ослячі вуха? Він завжди ходив з покритою головою, щоб ніхто не викрив його таємниці. Лише перукар знав про це, але йому було наказано мовчати. Однак одного разу перукар усе-таки не витримав і прошепотів таємницю землі. Із землі виріс очерет. Повіяв вітер, і очерет почав колихатися. Він тихесенько шепотів: «У царя Мідаса ослячі вуха...»

Пам'ятайте цю історію, якщо хочете навчитися зберігати таємниці. Не розкривайте «по секрету» таємниць нікому зі своїх знайомих. Хіба можете ви чекати від них збереження таємниці, якщо самі не змогли її зберегти? Чи не означає це, що ви більше довіряєте іншим людям, ніж самому собі? (За І. Томаном).

II. Знайдіть і зачитайте спочатку прості речення, потім — складносурядні, а потім — складнопідрядні. Випишіть два складнопідрядних речення і підкресліть у них головні та другорядні члени речення.

Сполучники і сполучні слова На відміну від сполучників, сполучні слова є членами речення, на них падає логічний наголос. В українській мові слова що, коли, як, залежно від змісту речення, можуть бути і сполучниками і сполучними словами.
НАПРИКЛАД: 1. Я бачив яблуньку, що зацвіла восени. 2. Я знаю, що прийде весна.
У першому реченні що є займенником, виконує синтаксичну роль підмета, є логічно наголошеним, його можна замінити синонімічним займенником яка або іменником яблунька.

РОЗРІЗНЯЙТЕ!.


107
ДВА — ЧОТИРИ — ВСІ РАЗОМ. У яких двох реченнях слово що є сполучником, а в яких — сполучним словом?

1. Не сумуй, моя тополе, що дощі, не сумуй посеред поля уночі (Т. Петровська). 2. Ми працю любимо, що в творчість перейшла (М. Рильський). 3. Могутні дуби, що густою лавою стояли понад озером, повилися густими тінями (С. Васильченко). 4. Треба показати, пояснити, що світ наш не замерзає і не згасає (О. Довженко).

108
Спишіть речення, підкресліть граматичні основи. Визначте межі підрядних частин та виділіть їх комами, обґрунтуйте пунктограму «Кома в складнопідрядному реченні». Накресліть схеми речень.

1. Сонце висушило блискучі сльозинки які ще ранком котилися по пелюстках і по листячку (Н. Романович-Ткаченко). 2. Віддайте мені мову якою мій народ мене благословив (JI. Костенко). 3. Свою хату не міг би уявити без подвір'я що навесні заростає споришем (Є. Гуцало). 4. Народ що не знає своєї історії є народ сліпців (О. Довженко). 5. Ви чули як шумлять бори у вересневі вечори? (А. Малишко). 6. Його очі розшукують дві чорні тополі за якими на блакиті легенькою парою струмує світанок (М. Стельмах). 7. А там де сонце торкнулося вершечків дерев листя спалахнуло злато-зеленим вогнем (М. Коцюбинський).

II. Підкресліть виділені сполучні слова як члени речення. До якої частини мови належить кожне з них?

109
Доберіть до поданих речень підрядні частини з довідки та розмістіть їх на місці трикрапок. Відновлені складнопідрядні речення запишіть, виділяючи підрядні частини комами.

1. Десь по залізниці, по шляхах ... прокотилася війна (В. Сичевський). 2. Там ... ти ходиш над рікою таємниче (В. Грінчак). 3. Добре тому ковалеві ... (Нар. творчість). 4. На початку жовтня ледве помітною стежкою ... ішла дівчина років тринадцяти (О. Донченко). 5. День був прозорий, чистий ... (І. Вільде). 6. Рано-вранці ... на лужок із полотном на плечі приходить господиня (М. Стельмах).

ДОВІДКА: що на обидві руки кує; яка звивалася між старезних дубів; що прорізали Полісся; де у росах стелиться трава; коли в селі позіхає ледащий туман; наче щойно вискочив з небесної ванни.

110
За поданими схемами складіть і запишіть складнопідрядні речення.


111
МОЗКОВИЙ ШТУРМ. Що спільного й відмінного в будові складнопідрядних речень і словосполучень?

112
І. Прочитайте твори Д. Павличка. Поясніть основну думку кожного з них.

1. Дивлюся на берізоньку в зажурі,
що виросла самітньою на мурі,
Їй теж потрібно рідної землиці,
бо там вона не витримає бурі.

2. Я у такому віці,
що якраз було б чудово зупинити час.
Та він скоряється лиш нашим дітям,
що завжди прагнуть перегнати нас.

3. Загубить гай принадливість свою,
Як ти наткнешся в ньому на змію.
Сичання тихе здатне приглушити
Мільйони звичних співів у гаю.

II. Спишіть. Визначте види речень. Підкресліть головні та другорядні члени речення.

113
Напишіть невелику розповідь з елементами опису (6-8 речень) на одну з тем: «Думають думу старі вітряки», «У дощі вдягаються тополі», «Замітає день свої сліди». Використайте в структурі тексту складнопідрядні речення: а) зі сполучним словом що; б) зі сполучником щоб.

114
І. Доповніть речення підрядними частинами. Утворені речення запишіть, накресліть схеми.

1. Щасливий, хто... . 2. З дороги було видно, як... . 3. Природа благала, щоб... . 4. Уся земля співала, мов... . 5. Це було тоді, коли... . 6. Де..., не буде там добра. 7. Коли..., квіти ти мені дарувала.

II. Укажіть речення, у яких можна поміняти місцями головну й підрядну частини. Простежте, чи змінюється зі зміною місця підрядної частини зміст речення.

115
І. Відновіть прислів'я, поєднавши частини речень правої та лівої колонок, усно поясніть їхнє значення. Які речення за будовою у вас вийшли?

Як лютий не лютуй
Де багато пташок
Гарно того вчити
Хто в липні жари боїться
Куди серце летить
Вівсяна каша хвалилась
Щоб багато знати

той взимку не має чим погріться
треба багато читати
туди й око глядить
там нема комашок
а на весну брів не хмур
ніби вона з маслом родилась
хто хоче все знати

II. Запишіть відновлені прислів'я, ставлячи потрібні розділові знаки, позначте місця пауз. Підкресліть сполучники та сполучні слова.

III. Складіть невелику усну розповідь, висновком якої було б одне з відновлених вами прислів'їв.


 


Переглядів: Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Пошук
Календар
«  Липень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018