Понеділок, 21.05.2018, 19:03
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачів: 0

О.В. Заболотний. Українська мова - 9. § 14
§ 14. ВИДИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ

Про те, на які види поділяються складнопідрядні речення,
про значення їхніх підрядних частин та засоби зв'язку

116
Прочитайте подані речення. З'ясуйте, у якому з них підрядна частина залежить від іменника в головній частині, у якому — від дієслова, а в якому пояснює головну частину в цілому. Зробіть висновок, за якими критеріями можна поділити складнопідрядні речення на три основні види.

1. Угорі озвалися журавлі, що взяли літо на крила і летіли з ним у далекий вирій (М. Стельмах). 2. Місце для ночівлі вибрали на узвишші, щоб вітром здувало мошву та комарів (В. Малик). 3. Незабудка безпорадно дивилася, як очерет над водою косили (С. Кічун).

ВИДИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ
Вид Значення підрядної частини Засоби зв'язку Питання, на які відповідає підрядна частина
З підрядними означальними частинами Пояснює іменник, займенник або іншу частину мови в значенні іменника в головній частині Сполучні слова: хто, що, який, чий. котрий, де, коли, куди, звідки; сполучники: що, ніби, мов, наче і под. який?
чий?
котрий?
3 підрядними з'ясувальними частинами З'ясовує, пояснює в головній частині значення дієслова-присудка (найчастіше) або іншої частини мови Сполучні слова: хто, який, чий, котрий, де, куди, звідки, коли, як; сполучники: що, щоб, мов, ніби, наче, неначе і под. Питання
непрямих
відмінків
Місця Указує на місце або напрям дії головної частини Сполучні слова: де, куди, звідки де?
куди?
звідки?
Часу Указує на час здійснення того, про що говориться в головній частині Сполучники: коли, як, після того як, з того часу як, як тільки, щойно, ледве, тільки що; сполучні слова: відколи, поки, доки, аж поки, аж доки коли?
відколи?
як довго?
з якого часу?
Способу
дії і
ступеня
Указує на ступінь вияву ознаки або спосіб дії головної частини Сполучники: щоб, що, мов, як, чим... тим, наче, неначе, ніби; сполучні слова: як, скільки, наскільки як?
якою мірою?
наскільки?
яким способом?
Умови Указує на умову здійснення того, про що йдеться в головній частині Сполучники: як, якщо, якби, коли, коли б, аби за якої
умови?
при якій
умові?
Причини Указує на причину здійснення того, про що йдеться в головній частині Сполучники: бо, тому що, через те що, тим що, у зв'язку з тим що, оскільки чому?
з якої
причини?
через що?
Мети Указує на мету здійснення того, про що йдеться в головній частині Сполучники: щоб, для того щоб, аби для чого?
з якою
метою?
Порівняльні Пояснює головну частину через порівняння Сполучники: як, мов, наче, неначе, немовби як?
подібно
до чого?
Допустові Указує на факт, усупереч якому відбувається те, про що йдеться в головній частині Сполучники: хоч, хоча, дарма що, незважаючи на те що, нехай, нащо незважаючи
на що?
всупереч чому?
Наслідкові Указує на наслідок дії, про яку йдеться в головній частині Сполучник так що На питання не відповідає

  Підрядні означальні, з'ясувальні, а також обставинні способу дії і ступеня залежать від певного слова (найчастіше іменника чи дієслова) в головній частині. Усі інші підрядні обставинні пояснюють головну частину складнопідрядного речення в цілому.

117
ДВА — ЧОТИРИ — ВСІ РАЗОМ. З-поміж поданих речень виберіть спочатку складнопідрядне з підрядним з'ясувальним, потім — з підрядним означальним, а потім — з підрядним обставинним. Назвіть ознаки, за якими ви це зробили. За потреби скористайтеся таблицею «Види складнопідрядних речень».

1. Я швидко вивчив вірш, який здався мені легким. 2. Я швидко вивчив вірш, бо він здався мені легким. 3. Я знав, який вірш потрібно вивчити.

118
І. Спишіть спочатку складнопідрядні речення з підрядними означальними, а потім — з підрядними з'ясувальними. Підкресліть граматичні основи.

1. Приснилося, що я вернувсь додому (О. Довженко). 2. Плаче небо, вкрите хмарами, що над нами восени без кінця пливуть отарами із сумної сторони (П. Грабовський). 3. Недаремно говорять, що люди ніби дзеркало (І. Томан). 4. Я народився на землі від батька, що орав ту землю (Д. Павличко). 5. Бджола виповзла з вулика, посиділа на його вологій приступці*, вмилася холодною росиною, що скотилася з дашка (В. Яворівський). 6. Здається, згасли відблиски багать, що їх в дібровах осінь запалила (Г. Дудка). 7. Не встигають збагнути сини, що матері не вічні (В. Юхимович).


* При́ступка — частина чого-небудь, що виступає вперед; виступ на прямовисній або похилій поверхні.

II. З'ясуйте, у яких реченнях слово що є сполучником, а в яких - сполучним словом. Сполучні слова підкресліть як члени речення.

119
І. Прочитайте текст. Знайдіть у ньому складнопідрядні речення. Ви-значте головні частини та поставте від них питання до підрядних, назвіть засоби зв'язку.

В. Магденко. Літній вечір

СКРИПКА

Бувало, коли всі поснуть, він тихо прокрадається з хати. Тоді шамотливі стебла кукурудзи суворо обступають його з усіх боків...

Він один на вгороді — десятилітній хлопчик Лукаш, і страшенно далекі від нього зорі тремтять на темному небі. Він притаїться на вгороді, принишкне і слухає. А найбільше він слухав коників-цвіркунів. Було їх на вгороді сила-силенна. І так вони на скрипочках своїх вигравали, що, бувало, місяць зупиниться на верхівці тополі, слухає їхній марш. Потім ураз схаменеться і котиться далі. У такі хвилини Лукаш забував усе на світі, бо весь світ здавався йому тоді величезним чарівним оркестром. І згадував тоді хлопець про свою скрипку, на якій грав у шкільному музичному гуртку. А якщо попросити її у вчителя? Він добрий, він дасть скрипку додому пограти. Тоді Лукаш прийде сюди, на зелений город, і заграє. Він заграє ту пісню, що складається в серці. Заграє так, що застигне, як зачарована, липнева ніч... І там, за городами, за верболозами, зупиниться і слухатиме Лукашеву гру нічний Дніпро (За О. Донченком).

II. Накресліть схеми складнопідрядних речень, у дужках зазначте вид підрядної частини.

120
І. Замініть виділений сполучник або сполучне слово будь-яким іншим, який підходить за змістом.

ЗРАЗОК.Артисти помітили, як деякі глядачі посміхнулися. — Артисти помітили, що деякі глядачі посміхнулися. (Смислові відношення не змінилися. В обох реченнях підрядні частини є з'ясувальними).

1. Я пам'ятаю, як урочисто проводжали в поле плугатарів із раннім плугом (М. Стельмах). 2. Земля прекрасна, тому що на ній живуть дзвінкоголосі малюки (Ю. Бедзик). 3. Я вхопив корзину і почимчикував у кінець городу, де сріблилась розлога, гілляста верба (В. Дрозд). 4. Над ставком, над садками миготіло, грало, лилося хвилями золоте марево, неначе на повітрі ворушились якісь пасма тонких золотих ниточок (І. Нечуй-Левицький). 5. Коли б і сталась перемога, то це було б лише від Бога! (Олександр Олесь).

II. Поміркуйте, чи можна вважати сполучники і сполучні слова єдиним критерієм визначення виду складнопідрядних речень.

121
І. Скориставшись таблицею «Види складнопідрядних речень», розкажіть про підрядні сполучники. З'ясуйте, які з них мають одне граматичне значення, бо приєднують до головної частини підрядну лише одного виду, а які — декілька граматичних значень, бо використовуються в складнопідрядних реченнях різних видів. Які три слова можуть вживатися як у ролі підрядних сполучників, так і в ролі сполучних слів?

II. Які два види підрядних частин можуть відповідати на одне й те саме питання? До яких підрядних частин взагалі не можна поставити питання?

Сполучники і сполучні слова можуть бути синонімічними. Наприклад: що — щоб — як; якийщо; якийде тощо.

ПОРІВНЯЙТЕ!

1. Ніхто того не бачив, що хлопчик сумував.

2. Ніхто того не бачив, щоб хлопчик сумував.

3. Ніхто того не бачив, як хлопчик сумував.

У цих реченнях з'ясувальні підрядні частини пов'язані з головними частинами синонімічними сполучниками. Вони мають одне значення: доповнюють головну частину. Проте кожна підрядна містить і певний відтінок значення (зі сполучником щоб — непевність; зі сполучником як — спосіб дії).

 


122
І. Спишіть. Розставте розділові знаки. Накресліть схеми речень, визначте вид підрядних частин.

1. Прийде час коли наука випередить фантазію (Жуль Берн). 2. Скажи що-небудь щоб я тебе побачив (Сократ). 3. Будь-яка праця стає творчістю якщо ти вкладаєш у неї душу (В. Сухомлинський). 4.1 їхати на возі з сіном неприємно, коли віз от-от перекинеться в річку (О. Довженко). 5. Поганий той школяр який учителя не переважить (Леся Українка). 6. Людина яка не вміє мовчати не вміє й говорити (І. Вільде). 7. Мова вмирає коли наступне покоління втрачає розуміння значення слів (В. Голобородько).

II. Прочитайте висловлювання. Як ви їх розумієте? Чи згодні ви з авторами?

III. Виконайте морфологічний розбір виділених слів.

123
ПОЗМАГАЙТЕСЯ! Утворіть від поданої пари простих речень якнайбільше складносурядних та складнопідрядних різних видів, використавши як засоби зв'язку між частинами слова з довідки. Утворені речення запишіть.

1. Ворота залишили відчиненими. 2. Виїхав автомобіль.

ДОВІДКА:з яких, коли, після того як, для того щоб, хоч, але, і.

124
Спишіть складні речення, вставляючи замість крапок сполучники або сполучні слова відповідно до виду підрядної частини, зазначеного у квадратних дужках. Підкресліть члени речення першого та другого речень.

1. У барвінку купали немовлят, ... [мети] росли здоровими та щасливими (3 журналу). 2. Йому здавалося, ... [з'ясувальна] їхатимуть цілу вічність без кінця і краю (О. Досвітній). 3. ... [часу] навесні прилітають лелеки, минулого чую чужі голоси (В. Савченко). 4. В пахучій хмарі дощової глиці стоїть туман, ... [порівняльна] небо на землі (Л. Костенко). 5. Пробач мені, серпневий степе, ... [причини] завинив, здається, знов і на побачення до тебе я не зібрався, не прийшов (В. Крищенко).

125
І. Прочитайте подані фразеологізми. Поясніть їхнє значення. За потреби скористайтеся фразеологічним словником.

Танталові муки, піррова перемога, узяти гору, кирпу гнути, як корова язиком злизала, хоч греблю гати, витрішки продавати, покласти в довгий ящик, за сімома замками, як рак свисне, сім п'ятниць на тиждень.

II. Складіть і запишіть із чотирма фразеологізмами (на вибір) складнопідрядні речення. Визначте засоби зв'язку між частинами речень та синтаксичну роль фразеологізмів.


 


Переглядів: Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Пошук
Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018