Понеділок, 21.05.2018, 19:08
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0

О.В. Заболотний. Українська мова - 9. § 16
§ 16. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ
З ПІДРЯДНИМИ МІСЦЯ І ЧАСУ

Про особливості значення, роль у мовленні
та засоби зв'язку підрядних місця і часу

ПРИГАДАЙТЕ! На які види за значенням поділяються обставини? Яке значення виражають обставини місця і часу та на які питання вони відповідають?

140
Прочитайте складнопідрядні речення з підрядними місця і назвіть їхні структурно-семантичні ознаки: а) на що вказує підрядна частина; б) чи стосується підрядна частина всього змісту головної частини; в) чим приєднується підрядна частина до головної; г) яке місце стосовно головної займає підрядна частина.

1. Хилилися густі лози, звідкіль вітер віє (В. Сосюра). 2. Україна моя починається там, де доля моя усміхається (П. Осадчук). 3. Там, де зорі сяють з-за гори, над водою гнуться явори (А. Малишко). 4. Куди не гляну, владно скрізь зима господарює (Д. Луценко).

Підрядні місця Складнопідрядним реченням з підрядним місця називається таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на місце або напрям дії, про яку йдеться в головній частині. НАПРИКЛАД:
1. Нехай гнеться лоза, куди вітер погне (С. Руданський).
2. Де громи гриміли смертю огняною, зливи прошуміли сивою стіною (А. Малишко).

Підрядні місця У складнопідрядних реченнях з підрядними місця підрядна частина пояснює головну частину в цілому, відповідає на питання де? куди? звідки? і приєднується сполучними словами де, куди, звідки. У головній частині цим словам можуть відповідати вказівні слова тут, там, туди, звідти, скрізь, всюди, кудись тощо. НАПРИКЛАД: Де воля родиться, там загиба зневіра (Д. Павличко).

У складнопідрядних реченнях з підрядними місця сполучні слова де, куди, звідки є прислівниками і виконують синтаксичну роль обставини. НАПРИКЛАД: Над озером, де плачуть верби, стоїть вродлива мавка чорноброва (Л. Забашта).

141
І. Спишіть складнопідрядні речення з підрядними місця, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть сполучні та вказівні слова як члени речення.

1. Там куди вони їдуть не треба буде ніяких паспортів (О. Гончар). 2. Де щастя упало там і приятелів мало (Нар. творчість). 3. Може, там де зоря мрій зірву досхочу (Г. Овсієнко). 4. Де літо маки^теле килимами дитя в городі ходить коло мами (Л. Костенко). 5. Там де є українці завжди мистецтво (Ю. Липа). 6. Там де ти колись ішла тиха стежка зацвіла (Б. Олійник).

II. Поставте усно питання від головної частини до підрядної. З'ясуйте, у яких реченнях підрядна частина вказує на місце дії, а в яких — на напрям дії. Накресліть схеми трьох речень (на вибір).

142
І. Розмежуйте подані складнопідрядні речення з підрядними місця і підрядними означальними. Що лежить в основі такого розмежування?

1. Ми проскакуємо сусіднє село, де живе дід Корній (М. Стельмах). 2. Там, де річка перетинає давні кристалічні породи, над її стійким правим берегом височить велика кам'яна брила (Г. Скурлат). 3. Злітає ластівка угору, над осокорами летить, де чашу вечора прозору по вінця налива блакить (Л. Дмитерко). 4. Ще в дитинстві я ходив у трави, в гомінливі трепетні ліси, де дуби мовчали величаво у краплинах ранньої роси (В. Симоненко). 5. Де ходить сон стежками лісовими, дрімає в місті темний вітровій (М. Сингаівський). 6. Посадили ми сосновий бір на тому самому місці, де колись курілись піски (Ю. Збанацький).

II. Укажіть слова, вжиті в переносному значенні.

143
І. Відновіть і запишіть прислів'я, поєднавши подані частини. З яким видом складнопідрядних речень співвідносяться ці прислів'я?

Підрядні частини
Куди голка
Куди ніч
Куди серце лежить
Де відвага
Де свої б'ються
Де згода панує
Де м'яко стелять
Де рідний край
Головні частини
туди й день
там і горе танцює
хай чужі не заважають
там твердо спати
туди й нитка
там і під вербою рай
там перемога
туди й око глядить

Іl. Поясніть, як ви розумієте значення відновлених прислів'їв.

144
Допишіть у поданих реченнях на місці крапок головні або підрядні частини так, щоб утворилися складнопідрядні речення з підрядними місця. Розставте потрібні розділові знаки.

1. Куди не глянеш... 2. Туди... ми приїхали разом з братом. 3. Там... сіли лебеді відпочивати. 4. ...де небо сходиться із землею. 5. ...звідки доносилися звуки чарівної скрипки. 6.1 скрізь... було чути спів іволги.

145
Складіть і запишіть складнопідрядні речення за поданими схемами. Визначте вид підрядних частин.


146
Уявіть, що вам доручили спроектувати дендропарк чи парк відпочинку у вашому місті (селі). Зробіть усний детальний опис парку, вживаючи складнопідрядні речення з підрядними місця.

Дендропарк «Софіївка» у м. Умані

Підрядні часу Складнопідрядним реченням з підрядним часу називається таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на час або тривалість дії, про яку йдеться в головній частині. НАПРИКЛАД: 1. Як на землю зійду з космічних висот, до струмка припаду між зелених осок (Л. Татаренко).
2. Люди перестають мислити тоді, коли перестають читати
Особливості речень У складнопідрядних реченнях з підрядними часу підрядна частина стосується всієї головної частини, відповідає на питання коли? відколи? як довго? з якого часу? до якого часу? з яких пір? і приєднується до головної сполучниками коли, як, відтоді як, після того як, з того часу як, як тільки, тільки що, скоро, ледве, щойно і сполучними словами відколи, поки, доки, аж поки, аж доки. У головній частині цим словам можуть відповідати вказівні слова тоді, доти, до того часу тощо. НАПРИКЛАД: Я люблю їхати на поле тоді, як ниви зеленіють та хвилюються зеленими хвилями (І. Нечуй-Левицький).

Підрядна частина часу, як і підрядна частина місця, стосовно головної може займати будь-яке місце.

У складнопідрядних реченнях з підрядними часу, у яких зв’язок оформлюється сполучниками після того як, з того часу як, кому можна ставити як перед усім сполучником, так і після вказівної частини (перед як). Характер відношень від цього не змінюється; змінюється лише склад головної і підрядної частин та інтонаційне оформлення.


147
І. Прочитайте текст. Визначте його стиль та тип мовлення. Поясніть роль складнопідрядних речень у тексті.

ТАЄМНИЦІ ВОДИ

Чи достатньо ми знаємо про воду?

Ні, далеко не достатньо. Вода буває парою, рідиною, твердим тілом, коли замерзне. Майже всі тіла, охолоджуючись, стискуються. Киньте шматочок свинцю в розплавлений свинець, і він потоне. Шматочок воску теж потоне у восковій рідині. А лід не тоне. Вода, замерзаючи, не стискується, а розширюється.

Якою холодною здається вода рано-вранці, коли повітря вже нагрілося. А ввечері? Увечері, як потягне холодком, купатися улітку особливо приємно.

П. Левченко. Водяний млин

Чому це так? Вода має дуже велику теплоємність. Саме тому вранці вона нагрівається не так швидко, як суша, а ввечері повільніше охолоджується.

Велика теплоємність води дозволяє організмові людини порівняно легко підтримувати постійну температуру тіла, що й необхідно для життя. Якби наше тіло було з металу, перший же протяг призвів би до катастрофічного падіння температури.

Жодна рідина не потребує такої великої кількості тепла для свого випаровування, як вода. Тому там, де багато води, навіть у найбільшу літню спеку не буває дуже жарко.

У чому ж річ? Чому такі дивні властивості води, не схожі на ті, що мають інші тіла? Вся справа в будові її молекул. Вона досить своєрідна й надає воді особливих властивостей (За К. Земляком).

II. Випишіть складнопідрядні речення з підрядними часу й місця. Підкресліть у них сполучники, сполучні та вказівні слова. Накресліть схеми речень.

III. Складіть план прочитаного. За складеним планом та виписаними реченнями усно перекажіть прочитане.

148
ДВА — ЧОТИРИ — ВСІ РАЗОМ. Порівняйте речення і встановіть, яке з них є складнопідрядним з підрядним часу. Обґрунтуйте свою думку.

1. Коли до річки Орелі ще траплялись де-не-де села, то за річкою уже був голий степ (П. Панч). 2. А наш соловейко коли заспіває, здається, скресає Дніпро (Л. Забашта).

149
І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть граматичні основи, назвіть засоби зв'язку частин кожного речення. Накресліть схеми. До якого виду належать усі подані складнопідрядні речення?

1. Уночі як Чумацький Шлях сріблисту куряву простеле вийди на Дніпро! (П. Тичина). 2. Коли я у Київ прибуду і вийду на кручі Дніпра поллється в запилені груди цілюща ранкова пора (П. Воронько). 3. Поранилась, скривилася хмаринка коли із вітром юним пустувала й на заході шовковою хустинкою кривавий пальчик тихо витирала (Г. Дудка). 4. Удень коли світило сонце лід вигравав у його промінні міріадами іскор (А. Шиян). 5. Щойно за Дніпром виткнулося сонце в Січі раз і вдруге і втретє стрельнула гармата (П. Панч). 6. Щоразу коли я дивлюся на зелені мережива полезахисних лісосмуг на ланах мені пригадуються радісні години нашої праці (В. Сухомлинський).

II. Обґрунтуйте написання слів з великої літери. Наведіть до кожного слова приклад на аналогічне правило.

Кожен різновид часового значення має тільки йому властиві сполучники або сполучні слова: а) підрядна частина, яка вказує на час дії головної частини в широкому розумінні, приєднується сполучниками коли, як; б) підрядна частина, яка вказує на момент дії головної, приєднується сполучниками відтоді як, з того часу як; сполучним словом відколи; в) підрядна частина, яка вказує на межу тривання дії головної, приєднується сполучними словами доки, поки, аж поки, аж доки; г) якщо початок дії головної частини збігається з кінцем дії підрядної, то використовуються сполучники тільки-но, скоро, щойно, ледве.

150
Прочитайте речення. Установіть, які різновиди часових значень виражені в кожному випадку, якими сполучниками і сполучними словами оформлюються ці часові значення.

1. Ледве вчула королівна ту лагідну тиху мову, побіліла вся і впала, мов билиночка, додолу (Леся Українка). 2. Коли мати привела до неї знахаря, Маруся сиділа під старими липами (П. Куліш). 3. Як потепліє, повесніє, у гаї знов зазеленіє новеньке листячко дубове (Д. Павличко). 4. Як прикотилася до нашого села війна, мені ще тільки п'ятнадцятий минав... (В. Сичевський). 5. Тільки-но вдарять у лісі морози, засинають у барлогах ведмеді (І. Соколов-Микитов).

151
Допишіть у поданих реченнях замість крапок підрядні частини часу так, щоб вони відповідали на вказані в дужках питання. Правильно вживайте необхідні сполучники та сполучні слова.

1. У залі стало тихо (коли?)... . 2. ... (,з якого часу?) я не бачив свого товариша. 3. Сніг виблискував на деревах (доки?)... . 4. Після того (після чого?) ... почали поволі прокидатися. 5. ... (коли?) задзвонив телефон. 6. Я не міг розв'язати задачу (як довго?)....

152
Складіть і запишіть речення за поданими схемами. Підкресліть у складених вами реченнях орфограми й пунктограми.


153
Виконайте завдання одного із запропонованих варіантів.

Варіант А. Напишіть розповідь про подорож під час вихідних до лісу чи парку, вживаючи складнопідрядні речення з підрядними часу.

Варіант Б. Напишіть невеликий твір-опис «Зимовий ранок», вживаючи складнопідрядні речення з підрядними місця.

154
Перебудуйте кожне подане речення з дієприслівниковим зворотом на складнопідрядне з підрядним часу. Чи будуть утворені вами речення синонімічними? Які з речень — прості чи складні — точніше й виразніше повідомляють про час події?

ЗРАЗОК. Будь уважним, виконуючи контрольну роботу. — Будь уважним, коли виконуєш контрольну роботу.

1. Осінь, награвшись листям досхочу, буйними вітрами зняла з дерев розкішне багряне убрання (Ю. Збанацький). 2. Спостерігаючи зовнішній світ, Григорій намагався забутися, особливо в години дозвілля (І. Багряний). 3. Перейшовши довгим дощаним мостом через Дніпро, подорожні обернулись назад і поклали три земних поклони святому місту (ТІ. Куліш). 4. Стомившись од напливу вражень, білий кінь спинився, нашорошив вуха і сторожко скосив очі (В. Дрозд).


 


Переглядів: Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Пошук
Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018