Четвер, 19.07.2018, 17:07
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

О.В. Заболотний. Українська мова - 9. § 18
§ 18. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ
З ПІДРЯДНИМИ ПРИЧИНИ, МЕТИ, УМОВИ

Про особливості значення, роль у мовленні
та засоби зв'язку підрядних причини, мети, умови

ПРИГАДАЙТЕ! На які питання відповідають обставини причини, мети й умови? Яка їхня роль у мовленні?

165
Порівняйте подані групи складнопідрядних речень. Визначте, у реченнях якої групи є підрядні причини, у яких — мети, а в яких — умови. З'ясуйте, на що вказує підрядна частина в кожному виді речень, на які питання відповідає, якими сполучниками приєднується до головної частини.

Група І. 1. Ніяка в світі сила нас не зламає, бо нас коріння наше в землі тримає (Г. Дудка). 2. На березі ставало темно, тому що з берега насувала важка чорна хмара (О.Донченко).

Група II. 1. Як не буде птахів, то і людське серце стане черствішим (М. Стельмах). 2. Життя не кінчається смертю, якщо залишається сад (В. Терен).

Група ІІІ. 1. Лелека крилатий, лелека старий вернувся до білої хати, аби лише вдома вмирати (М. Ткачук). 2. Щоб твоя щаслива літувала доля, заступлю дорогу осені й журбі (С. Жадан).

Підрядні причини Складнопідрядним реченням з підрядним причини називається таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на причину дії, про яку йдеться в головній.
НАПРИКЛАД:
1.3емля прекрасна, тому що на ній живуть дзвінкоголосі малюки (Ю. Бедзик).
2. Люблю людей землі своєї, бо й я землі своєї син (В. Сосюра).
Особливості речень Підрядна причини відповідає на питання чому? з якої причини? через що? і приєднується до головної сполучниками бо, тому що, оскільки, через те що, з тієї причини що, тим що, у зв'язку з тим що та ін.
Підрядна частина причини пояснює головну частину в цілому, тому питання до підрядної ставиться не від певного слова, а від головної частини в цілому.

Складені сполучники тому що, через те що, тим що першою своєю частиною (тому, через те, тим) можуть міститися в головній частині речення, а другою частиною (що) — у підрядній. Це буває тоді, коли перша частина є логічно наголошеною і вимовляється підвищеним тоном. Кома в такому разі ставиться перед словом що.

ПОРІВНЯЙТЕ!


166
І. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Доведіть, що всі вони є складнопідрядними з підрядними причини. У кожному реченні визначте місце підрядної частини стосовно головної, питання, на яке вона відповідає та засоби зв'язку.

1. Тому що на степу стирчало скрізь бадилля від пересохлих бур'янів, військо посувалося повільно (П. Панч). 2. Час — найлютіший кат якраз тому, що він — найгуманніший лікар (В. Пахаренко). 3. Годуй діда на печі, тому що й сам там будеш (Нар. творчість). 4. Для того щоб багато знати, треба багато читати (Нар. творчість). 5. Не бував ти у наших краях, бо відтіль не таким би вернувся (П. Тичина). 6. Я таки прийду, бо дуже хвилююсь (М. Стельмах). 7. Становище його було дуже кепське тим, що він не мав абсолютно ніяких речей (І. Багряний).

II. Обґрунтуйте розділові знаки. Поясніть, чому в третьому реченні кома стоїть перед усім сполучником тому що, а в другому реченні — перед частиною що.

167
Утворіть і запишіть складнопідрядні речення, використавши подані речення як підрядні причини. Поставте потрібні розділові знаки.

1. ...через те що почав падати сніг. 2. Для того щоб друзі тебе поважали... . 3. ... тому що вдарили морози. 4. ...бо добро ніколи не забувається. 5. ...оскільки це суперечить правилам поведінки. 6. ...бо якраз настали жнива.

168
ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ.Уявіть одну з двох запропонованих ситуацій: а) вас запросили на день народження, але ви через об'єктивні причини не можете прийти; б) ваш однокласник просить у вас дати йому списати домашнє завдання. Обґрунтуйте свою відмову, використавши складнопідрядні речення з підрядними причини.

Підрядні мети Складнопідрядним реченням з підрядним мети називається таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на мету дії, про яку йдеться в головній частині.
НАПРИКЛАД:
1. Солдати не шкодували ніг на битих шляхах, аби швидше зустріти тепло рідної хати (О. Дмитерко).
2. Христя, щоб як-небудь скоротити час, почала вишивати сорочку (Панас Мирний).
Особливості речень Підрядна мети стосується головної частини в цілому, відповідає на питання з якою метою? для чого? навіщо? і поєднується з головною частиною сполучниками щоб, для того щоб, аби. Сполучник для того щоб уживається здебільшого в книжному стилі, а сполучник аби — у розмовному.

У складнопідрядному реченні з підрядним мети сполучник для того щоб може повністю бути в підрядній частині або перша частина (для того) — у головній частині, а друга (щоб) — у підрядній.

ПОРІВНЯЙТЕ!


В обох реченнях при цьому є підрядна мети, а синтаксичні відношення оформлені сполучником для того щоб. Різними є інтонаційне оформлення та пунктуація.

169
ДВА — Ч0ТИРИ — ВСІ РАЗОМ. Прочитайте речення. Зверніть увагу, що в усіх них засобом зв'язку є сполучник щоб. Доведіть, що одне з речень є складнопідрядним з підрядним мети, одне — з підрядним з'ясувальним і одне — з підрядним означальним.

1. І де в світі тая сила, щоб в бігу мене спинила? (І. Франко). 2, Кожна мати хоче, щоб її діти росли розумними і щасливими (О. Квітневий). 3. Докласти треба руки мозолясті, щоб красувався вбогий переліг нечувано багатим урожаєм (М. Рильський).

170
І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. Визначте вид підрядних частин. У кінці кожного речення запишіть питання, на яке відповідає підрядна частина. Сполучники обведіть кружечком.

1. Оста(н,нн)ій промінь ловить листопад щоб підсушити обважнілі крила (Г. Дудка). 2. Ворог почав оточувати нас з усіх боків з тим щоб відрізати нам шлях відступу (А. Шиян). 3. Аби не витрачати зайвих снарядів мусив зробитися снайпером (О. Довженко). 4. Підійшла черешня тихо до воріт простягнула пишні віти (біло)сніжні щоб плодом прийдешнім чарувати світ (Г. Хортаиіко). 5. Данило постукав у віконце щоб мати одчинила йому двері прислухався до її ходи (М. Стельмах). 6. Уже кружляє листя (жовто) ржаве щоб на асфальті мокрому (з,с)почить (М. Рильський). 7. Десь об груди землі розбиваються лебеді щоб училися вірності люди у них (Є. Летюк). 8. Краще я зб(е,и)ру джерела зроблю з них цимбали щоб тобі дівчино мила вони красно грали (В. Івасюк).

II. Виділені слова розберіть за будовою.

171
Утворіть і запишіть складнопідрядні речення, використавши подані частини як підрядні мети. Поставте розділові знаки. Визначте засоби зв'язку.

1. Для того щоб яблуня дала гарний урожай... 2. ...щоб земля під деревами не пересихала. 3. ...щоб стати учасником обласного конкурсу. 4. ...щоб провести загальношкільні збори... 5. Щоб мати вірних приятелів...

172
І. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Що нового про свято Івана Купала ви дізналися? Чи доводилося вам бувати учасниками або свідками такого дійства? Усно перекажіть прочитане, замінивши виділені слова синонімами.

Н. Юзькова. На Івана Купала

Іванів день, Івана Купала, Купала, Купай лиця — це одне із найважливіших свят наших предків, яке було пов'язане з літнім сонцеворотом.

Напередодні свята за селом на мальовничому березі ріки встановлювали прикрашене квітами і вінками ритуальне дерево, яке називали Мареною або Купалою. Особливо привабливим для дорослих і дітей було купальське вогнище, яке розпалювали біля обрядового дерева. Щоб підготувати вогонь, кожний повинен був принести дерев'яний уламок.

Господарі проганяли крізь вогонь худобу, щоб відігнати від неї нечисть. Матері спалювали сорочки хворих дітей, щоб у купальському багатті зникли їхні хвороби.

Коли вогнище трохи зменшувалося, молодь починала перестрибувати через нього. Наші предки робили це, щоб був «високий» урожай. Дівчата кидали у воду вінки — куди вони попливли, там і знаходилася дівоча доля...

Існувало повір'я, що купальської ночі на кущі папороті розцвітає багряна, схожа на жарину, квітка. Кому пощастить її зірвати і сховати від нечистої сили, тому відкриються таємниці всіх земних скарбів (За В. Супруненком).

II. Випишіть складнопідрядні речення з підрядними мети. Накресліть їхні схеми. Підкресліть граматичні основи.

173
Напишіть замітку типу роздуму до шкільної газети на одну з поданих морально-етичних тем: «Де щастя, там і заздрість», «Дружба — це насамперед віра в людину», «Не скупися людям на добро». У структурі тексту використайте складнопідрядні речення з підрядними мети або причини.

Підрядні умови Складнопідрядним реченням з підрядним умови називається таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на умову, за якої можливе те, про що йдеться в головній частині. НАПРИКЛАД:
1. Коли б у людства не було фантазії, було б стократ на світі важче жить (Г. Коваль).
2. Людська душа втрачає дивоцвіт, коли любов її не зігріває (Г. Васильченко).
Особливості речень Підрядна частина умови відповідає на питання за якої умови? при якій умові? і приєднується до головної сполучниками коли (коли б), якби, аби, якщо, як. У головній частині дим сполучникам може відповідати частка то. НАПРИКЛАД: Якщо пошукаєш у книгах мудрості, то знайдеш велику користь для душі своєї (Нестор).
РОЗРІЗНЯЙТЕ!

174
І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Накресліть схеми речень, визначте вид підрядних.

1. Як хочеш випити джерельної води з живим сріблом досвітньої зірниці йди на світанку в степ і припади гарячими вустами до криниці (Л. Дмитерко). 2. Якщо людина прагне слави й насолоди це може збити її у протиприродний стан (Г. Сковорода). 3. Якщо не зможу нічим любій Вітчизні прислужитись тоді з усієї сили намагатимусь ніколи ні в чому їй не шкодити (Г. Сковорода). 4. Усе можуть зробити людські руки коли захочуть (Г. Тютюнник). 5. Як будеш, земле, ти щасливою то буду в щасті жить і я! (П. Сингаївський). 6. Якщо комусь дано слово то обов'язково дається і його відчуття (Г. Овсієнко). 7. Будь-яка праця стає творчістю якщо ти вкладаєш у неї душу (В. Сухомлинський).

II. Поясніть, як ви розумієте зміст другого й третього речень. Чи згодні ви з автором цих висловлювань?

III. Визначте синтаксичну роль виділених слів.

175
Перебудуйте прості речення на складнопідрядні з підрядними умови. Які з них — прості чи складні — повніше й точніше виражають значення умови? Перебудовані речення запишіть.

ЗРАЗОК. При добрій організації роботи можна досягти високих результатів. — Якщо добре організувати роботу, то можна досягти високих результатів.

1. Без пісні життя стає безбарвним і сумним. 2. Бажаючи розібратися в людях, прагни спочатку пізнати себе. 3. Добре підготувавши домашні завдання, можна отримати гарні оцінки. 4. Лише усвідомлення свого призначення дає нам змогу по-справжньому відчути задоволення від життя. 5. Наполегливою працею можна досягти успіху. 6. Після вдалого виступу можна розраховувати на нагороду.

176
І. Прочитайте прислів'я. Як ви розумієте їхній зміст? Визначте вид підрядної частини в кожному реченні.

1. Щоб лиха не знати, треба своїм плугом орати. 2. На те щука в річці, щоб карась не дрімав. 3. Не поможе й булава, коли дурна голова. 4. Не клади пальця в рот, бо відкусять. 5. Де сила панує, там правда мовчить. 6. Чоловік має два вуха, щоб більше слухав, і один язик, щоб менше говорив. 7. Як немає сили, то й світ не милий.

II. Складіть невелику усну розповідь, основна думка якої була б співзвучною з думкою одного з поданих прислів'їв.

177
Доберіть до поданих головних частин підрядні, подані в довідці. Відновлені речення запишіть. Підкресліть у них головні та другорядні члени речення, визначте вид підрядних частин.

1. Несли кобзарі славні народні пісні по всій землі нашій... 2. Летіли сніжинки з високого неба... 3. Я вигрію холод своєю душею... 4.1 лиш тоді прокинеться весна... 5. Ходімо в райдугу, кохана, ... 6, Ненька серцем спиняє вітер... 7. ...не жити тут бджолі. 8. ...прийдуть з України верби і тополі (В. Симоненко). 9. Навшпиньки тиша ходить у саду...

ДОВІДКА: щоб повнилась чашею наша весна (Н. Сосюк); щоб впасти на вії, всміхнутись до тебе (Г. Дудка); щоб чули їхню кобзу, їхні думи, їхній голос (І. Шаповал); якщо зуміємо пройти (M. Руденко); щоб не рвався в дитячі сни (Н. Сосюк); коли б не квітучі долини під горами (В. Кучер); і якщо впадеш ти на чужому полі (В. Симоненко); як упаде бурулька кришталева (Г. Дудка); щоб гілку не труснути ненароком (Г. Дудка).


 


Переглядів: Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Пошук
Календар
«  Липень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018