Середа, 23.05.2018, 20:27
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1
Nicolaj

О.В. Заболотний. Українська мова - 9. § 2
§ 2. ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

13
І. Прочитайте виразно речення вголос. Визначте, чим ускладнене кожне з них. Поясніть уживання розділових знаків та інтонацію. За потреби скористайтеся поданою нижче схемою.

1. Одягнений у хвою, шумить дрімучий темний бір (Н. Забіла). 2. Зійшла вода з Дніпрових берегів, збудивши в лозах челядь комарину (М. Руденко). 3. Зласкався, доле, над моїм народом, щоб він не дався знівечить себе! (Л. Костенко). 4. Моя земля була легка, як змах крила, коли по ній моя матуся з поля йшла (Д. Павличко). 5. Гуляють селом здичавілі вітри, зривають листки золотисті (М. Боровко). 6. Дві стіни були суспіль завішані образами, неначе іконостас (І. Нечуй-Левицький). 7. Тебе зустрінуть білі хати, річка замріяна і криниця прадідівська (С. Музиченко).

II. Виконайте письмовий синтаксичний розбір двох речень (на вибір).


ПРИГАДАЙТЕ: Які члени речення називають однорідними? Як пов'язуються між собою однорідні члени речення?

14
І. Прослухайте текст з голосу вчителя чи однокласника. Визначте тип і стиль мовлення. Назвіть характерні стилістичні особливості.

Пам'ятник князю Володимиру на Володимирській гірці в м. Києві

КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР

Великий князь Володимир, син Святослава, був видатним державним і політичним діячем. За його правління Русь досягла небувалого розквіту, утвердилася як могутня, високорозвинена держава. Запровадивши християнство, Володимир завершив об'єднання східнослов'янських земель у складі єдиної держави. Його ім'я стало символом мудрості, єдності, високих духовних устремлінь.

Якщо Святослав більше відзначився як воєнний стратег, то Володимир, його син, пішов значно далі, залишивши в історії Русі глибокий слід, повернувши її розвиток у нове русло. Величезне значення мало прийняття християнства. Воно підняло роль київської влади, стало тією могутньою силою, яка зміцнила державу та національну єдність, а ім'я «великого» князя обезсмертило в легендах, переказах, літописах, билинах, героїчних піснях. Володимир, по суті, здійснив мрію, яку плекала мудра й далекоглядна княгиня Ольга.

Володимир з'явився в той трагічний час, коли молоду Русь на шматки розривали міжусобиці й чвари князів, різкі протиріччя між трудовим людом і власниками. Благодатні землі спустошували численні напади зовнішніх ворогів, залишаючи руйновища і пожарища. Святослав відкрив Русі очі, підняв її з колін, за Володимира вона гордо підвела голову, розправивши плечі.

Любов до Русі — головна рушійна сила енергії Володимира, джерело його доброчесності, мудрості, відвертості, гордості за те, що «я єсмь» (Л. Гуцало).

II. Укажіть однорідні члени речення, поясніть, як вони з'єднані, та обґрунтуйте вживання розділових знаків при них. Простежте, для переліку яких саме речей, рис, ознак, процесів тощо використано однорідні члени речення. Як речення з однорідними членами допомагають розкрити тему тексту?

III. Знайдіть у тексті фразеологізми, поясніть їхнє значення.

15
І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі. Визначте, якою частиною мови вони виражені, а також вид зв'язку (сполучниковий, безсполучниковий, змішаний).

1. Праця садівника неспокійна але почесна і самою своєю суттю мирна (О. Гончар). 2. По пшеницях і по житах ходить вітер гонить золоті хвилі пестить ті жита й пшениці... (І. Багряний). 3. На заході втомлене червоне сонце ховається за море і цілує останнім поцілунком хвилі (Б. Грінченко). 4. Це річка в гості поспішає до нашого села і несе в подарунок свої жовті квіти та пишні голоси (Л. Вишневський). 5. Збирають світлі золоті меди веселокрилі та прозорі бджоли (М. Рильський). 6. Вітер-пустун ніби бавиться з посивілими деревами налітає трепетно й поривно гойдає трусить осокори і від того на землю стелиться пухнаста заметіль (І. Цюпа). 7. Ні спека ні бурі ні морози ніщо не вб'є любов мою (В. Сосюра). 8. Андрій стояв ні живий ні мертвий (Ю. Збанацький).

II. Укажіть речення з кількома рядами однорідних членів, накресліть схеми групування однорідних членів речення.

16
І. Спишіть речення, добираючи найбільш відповідні сполучники з довідки. Підкресліть члени речення, які з'єднують ці сполучники. Схарактеризуйте сполучники за вживанням (одиничний, повторюваний, парний).

1. Працюй плечима, ... не очима (Нар. творчість). 2. Шалені мрії мої летять за обрій Землі ... будять в серці твоїм гарячі хвилі (С. Фоменко). 3. Моя рука ніколи і нікому ... кривди, ... біди не принесе! (Д. ІІавличко). 4. І соловейко на калині ... затихав, ... щебетав (Т. Шевченко). 5. Мужню силу ... похилить горе, ... не зломить, в підлість не поверне (І. Франко). 6. ... то садок видніє, ... город, ... поле? (Панас Мирний).

II. Укажіть речення, у яких однорідні члени виражені дієсловами доконаного виду.

ДОВІДКА: то... то; ні... ні; чи... чи... чи; хоч... та; і; а.

ПРИГАДАЙТЕ! 1. Чим поширені звертання відрізняються від непоширених? 2. На які групи поділяються вставні слова (словосполучення) за лексичним значенням?

17
І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть звертання і вставні слова (словосполучення). Визначте групи вставних слів (словосполучень) за лексичним значенням. Чи є такі конструкції членами речення?

1. Ой Дніпре мій Дніпре широкий та дужий Багато ти батьку у море носив козацької крові... (Т. Шевченко). 2. Прощай мій зошите Спасибі тобі друже що ти думок моїх не відцуравсь (В. Симоненко). 3. Мій дикий коню норовистий коню! Все так би ти й іржав все так би ти й летів (Л. Костенко). 4. А може завтра ти пройдеш ось тут, де вітер пелюстки колише (В. Івасюк). 5. Мелодійний спів пташки був немов насичений світлом (Є. Гуцало). 6. Старенька груша дихає на пальці, їй певно сняться повні жмені груш (Л. Костенко).

II. Усно визначте частини мови в першому та другому реченнях.

18
Напишіть твір-мініатюру на тему «Життя таке коротке — поспішайте творити добро». Використайте в тексті вставні слова (словосполучення), звертання, речення з однорідними членами.

ПРИГАДАЙТЕ! Яка роль відокремлених членів речення в мовленні? За яких умов відокремлюються означення, прикладки, обставини, додатки?

19
Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки і розкриваючи дужки. Підкресліть відокремлені члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі. Поясніть умови відокремлення членів речення.

1. Забувши сміх і примовки і жарти ми слухали (з,с)хилившися на парти (А. Малишко). 2. Дивлячись на людей усміхався і мій батько в(е,и)ликий добрий чоловік (О. Довженко). 3. Пісня обірвалася а Іван підвівшись на лікті ще довго пр(е,и)слухається до її загасаючого відгомону (П. Колесник). 4. Звичайна хмара сіра і осіння пропише раптом барви золоті (Л. Костенко). 5. Щасливиця я маю трохи неба і дві сосни в туманному вікні (Л. Костенко). 6. Зрошувальний канал пр(е,и)несе степові життя але крім рослин чи несе він свіжість і душам людським? (О. Гончар). 7. Закоханий я зуп(е,и)нився посеред біло-рожево-блакитного дня (М. Стельмах). 8. Човна прибило до якогось (пів)острова порослого очеретом (Г. Тютюнник).

II. Накресліть інтонаційні схеми першого і четвертого речень.

20
Прочитайте речення вголос, правильно їх інтонуючи. Поясніть уживання тире.

1. Тонкі брови, русяві дрібні кучері, рум'яні губи — усе це дихало молодою парубоцькою красою (І. Нечуй-Левицький). 2. Ми поверталися у літо — гаряче й чисте, як сльоза (М. Овдієнко). 3. Я тільки тепер побачив село — нужденну купку солом'яних стріх (М. Коцюбинський). 4. Тут серце твоє — по небо, а з неба ми будемо бачити поля, ліси, ріки й гори, до яких не пішли (Зоріяна Лізавенко). 5. Ми — сильні, допоки батьківську святиню бережем, міць українську, вольницю єдину (Л. Ярмоленко). 6. Верба — мов чорний покруч ікебани (Л. Костенко). 7. Пташка красна своїм пір'ям, а людина — ім'ям (Нар. творчість).

21
Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. Підкресліть головні та другорядні члени речення, надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно є.

1. Захвилювалась вода мов жито від вітру покотилась валами до берега наблизилась і вдарила в пісок розбиваючись на тисячі білих крап(е,и)льок (М. Коцюбинський). 2. Сірий припорош(е,и)ний весняною пилюкою степ збігає на південь і стигне там голубим мар(е,и)вом; і стоять на ньому сторожові могили насипані може татарвою а може козацтвом (Г. Тютюнник). 3. Якась ніжна ніби дівоча краса була розлита в тих пишних та д(е,и)лікатних білих синіх і рожевих фарбах та сутінках неба (І. Нечуй-Левицький).

22
Перебудуйте речення так, щоб утворилися речення з відокремленими членами. Перебудовані речення запишіть, підкресліть у них відокремлені члени та граматичні основи.

1. За якусь хвилину всі розійшлися, і тільки сповнені радості очі прикипіли до вікна. 2. Нежарке весняне сонце вийшло з-за обрію. 3. Я виїхав на дорогу і побачив старі-престарі дуби. 4. Крислаті та огрядні липи стояли натомлено і важко. 5. Вітер змітав цілі кучугури снігу і підіймав їх догори. 6. Під пригорком тут невелика річка.

23
І. Спишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. Обґрунтуйте написання.

ПТАШКА-КРАВЧИНЯ

Яких тільки спеціалістів (не)має серед пташок! Наприклад славка-кравчиня. Ця пташка живе у Вест-Індії і будує своє гніздо на дереві. Знайшовши підхожий листок кравчиня «пришиває» до нього старий листок підібраний на землі. Інколи вона з(')єднує два листк(а,и), що ростуть поруч. Виходить гніздо із виходом (з)верху яке вона викладає росли(н,нн)им пухом.

Ця пташка справжня майстриня своєї справи. Спритно орудуючи голкою(дзьобом) вона робить у листку отвір а потім протягує в нього нитку росли(н,нн)е волокно (Із журналу).

II. Доберіть синоніми до виділених слів. За потреби скористайтеся словником синонімів.

24
Відредагуйте речення, поясніть суть допущених помилок.

1. Вирушивши в похід, нам усміхалось сонце й повівало легеньким вітерцем. Лише пізно вночі, стомившихся, але щасливих, нас огорнув сон. 2. Я встав у половині восьмої години ранку. 3. При відсутності старости класу його заміщає хтось другий. 4. Так як оратор не додержувався регламенту, то голова зборів лишив його слова. 5. Питання йшло про нове будівництво школи на протязі року. 6. Відкривши очі, він побачив, що світло в кімнаті вже виключено, а у відкрите вікно ллється яскраве сонячне проміння. 7. На протязі короткого часу новина обійшла все місто. 8. Ми зробимо свою справу при любих обставинах.

25

Розгляньте репродукцію картини «Березовий гай». Складіть твір-опис, намагаючись словесно змалювати пору року, зображену художником, убрання дерев, кольорову гаму, яка переважає на полотні. Використайте в тексті виражальні можливості речень з відокремленими членами.


26
ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Спишіть слова, знімаючи риску і вставляючи пропущені букви. Обміняйтеся зошитами і перевірте один в одного написання, користуючись словником.

Голландія, Аргентина, аби/куди, казна/коли, ні/чого, ні/з/відки, по/ де/куди, раз/по/раз, очі/в/очі, жовто/гарячий, сіро/буро/малиновий, не/сказан..і слова, не/сказан..а краса, по/де/куди, фізико/хімічний, оч..р..тяний, де/не/де, не/знищен..ий, не/подолан..ий, тр..вожний, с..ц..лійський, яскраво/червоний.

27
Складіть невеликий текст відповідно до запропонованої ситуації спілкування (на вибір), використавши виражальні можливості вивчених у 8-му класі синтаксичних конструкцій. Текст запишіть, підкресліть стилістично забарвлені слова.

1. До вашого класу прийшов новий учень, який проживав у іншій країні. Розкажіть йому стисло про Україну; висловте своє зацікавлення особливостями країни, з якої він прибув.

2. Ви перебуваєте в кімнаті з товаришем. Він дивиться фільм по телевізору. На іншому каналі незабаром почнеться передача, яку ви бажаєте подивитися. Умовте свого приятеля надати вам можливість переглянути передачу:

повідомте, що ви бажаєте дивитися саме ту програму, та поясніть чому;

висловте незгоду щодо його бажання дивитися іншу передачу;

запропонуйте прийнятне рішення, яке влаштує вас обох.

28
Виконайте тестові завдання. Зіставте свої відповіді з тими, що подані наприкінці підручника.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Антоніми вжито в прислів'ї:

А Хто мовчить, той двох навчить.
В Добро далеко розходиться, а зло ще далі.
В Красна птаха пером, а людина добром.
Г Не з багатим знайся, а з розумним.

2. Фразеологічний зворот ужито в реченні:

А Вечір стелить над морем холодні тумани (М. Луків).
Б Минає день, тиждень, місяць і півроку збігло за водою (Марко Вовчок).
В А під вікнами ходять ночі і дощами густими плачуть (М. Боровко).
Г Липневий день у вишитій сорочці ніс трударям води студений глечик (В. Женченко).

3. Неправильно побудовано словосполучення:

А найкращий учень;В зубний біль;
Б п'ятнадцять хвилин десятого; Г три метри.

4. У реченні Життя людського строки стислі (Л. Костенко) виділене слово є:

А означенням;
Б присудком;
В обставиною;
Г підметом.

5. Простим є речення:

А Між сосен стелиться стежина, гойдає вітер царство трав (М. Луків)
Б Чого ж ти журишся, ромашко, чого ти гнешся до землі? (О.Донченко).
В По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу (Т. Шевченко).
Г Самовар кипить, та нікому чай пити (Нар. творчість).

6. Поширеним є речення:

А Гостям весело. В Очі — як волошки.
Б Зазвучала музика. Г День був теплий.

7. Односкладним є речення:

А Пили водицю чисту, славили березу густолисту (А. Малишко).
Б Дихаю найдорожчим у світі чистим степовим повітрям (О. Донченко).
В В калюжах грозяна вода (А. Малишко).
Г Нащо, вітре, ти голубиш в серці мрію золоту? (Олександр Олесь).

8. Відокремленим означенням ускладнено речення:

А Пригнувшись до самої землі, друзі ясніше побачили обриси двох доріг (М. Стельмах).
Б Зло нічого не дає, крім зла (М. Луків).
В Шукаймо в людях хороше, мов скарби, що давно забуті (М. Сингаївський).
Г Акації стояли саме в цвіту, заквітчані безліччю білих китиць (І. Нечуй-Левицький).

9. Вставне слово, що вказує на послідовність і зв'язок думок, ужито в реченні:

А Величезні хвилі так почали гойдати човен, що, здавалося, ось-ось його перекинуть (Б. Комар).
Б На моє щастя, на материні прохання ніхто не зважає (О. Довженко).
В Отже, мовознавство як одна з гуманітарних наук є частиною культурології і так чи інакше пов'язане з багатьма іншими науками (О. Білецький).
Г Може, у ваших родинах зберігаються якісь легенди? (О. Макаренко).

11. Кома не ставиться в реченні (розділові знаки пропущено):

А Висипала на вулицю дітвора й збудила тишу криком та дзвінким сміхом (М. Коцюбинський).
Б Колос викупаний сонцем вклоняється мені (М. Стельмах).
В На стернях прислухаючись до перелітних птахів непокоїлися гуси (М. Стельмах).
Г Забіг із степу гай у передмістя в облогу взяв чиєсь старе обійстя (JI. Забашта).

12. Граматичну помилку допущено в реченні:

А Читаючи вголос, треба правильно наголошувати слова.
Б Читаючи цей роман, у моїх очах з'явилися сльози.
В Читаючи книгу, Сергій пригадав розповідь дідуся.
Г Непрочитана книга лежала на столі.
 


Переглядів: Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Пошук
Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018