Вівторок, 17.07.2018, 17:14
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

О.В. Заболотний. Українська мова - 9. § 21
§ 21. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ
«СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ»

207
І. Прочитайте текст. Яке речення виражає основну думку прочитаного? Чи доводилося вам бути свідком вияву нетактовності з боку інших людей? Усно перекажіть прочитане.

БУДЬТЕ ТАКТОВНИМИ

Намагайтеся завжди бути тактовними і стежте за тим, щоб словами не образити інших людей. Наприклад, у широкому товаристві, якого ви не знаєте, не варто висловлювати незадоволення батьками, сини яких носять довге волосся. Можливо, багато хто з синів тих людей, що саме слухають вас, має довге волосся.

Пригадую, як картала себе одна моя знайома, припустившись грубої нетактовності. Вона підійшла саме тоді, коли я говорив із чоловіком, якого вона не знала. Я познайомив їх. Чоловік розповідав про те, як багато лиха зазнав він останнім часом. Моя знайома сказала на те: «Не сумуйте. Головне — це здоров'я. Ви ж не каліка. Усе буде добре». Коли той чоловік попрощався і пішов, вона побачила, що він сильно шкутильгав, бо одна нога в нього була коротша.

Деякі люди спочатку говорять, а потім думають. А треба навпаки. Перед тим, як щось говорити, зважте, чи нікого не образить те, що ви хочете сказати (За І. Томаном).

II. Виконайте завдання до тексту.

1. За допомогою тлумачного словника з'ясуйте лексичні значення слів тактовність, ввічливість. Доберіть до них синоніми.

2. Випишіть із тексту складнопідрядні речення з кількома підрядними. Визначте вид підрядності.

3. Накресліть схеми речень з кількома підрядними.

4. Знайдіть складнопідрядні речення з одним підрядним. Виконайте його письмовий синтаксичний розбір.

5. Складіть і запишіть речення, яке за структурою відповідало б структурі останнього речення тексту.

6. Поясніть роль складнопідрядних речень з кількома підрядними в тексті.

Послідовність синтаксичного розбору
складнопідрядного речення

1. Указати, що речення складнопідрядне.

2. Визначити вид речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням.

3. Визначити, скільки в реченні підрядних частин.

4. Якщо речення складнопідрядне з кількома підрядними, то вказати вид підрядності (послідовна, однорідна, неоднорідна або комбінація видів).

5. Пояснити зв'язок частин у реченні.

6. Пояснити вживання розділових знаків.

7. Накреслити схему речення.

Повний синтаксичний розбір складнопідрядного речення також включає розбір кожної частини як простого речення.

208
І. Спишіть речення, групуючи їх за видами підрядності. Розставте розділові знаки. Накресліть схеми речень. До кожної групи складіть і запишіть ще по одному реченню.

1. Мовили що колись із цього каменя боги деревлянської землі скинули в чорториї якогось київського заброду-священика що хотів був їхню віру замінити новою, ромейською (Р. Іванченко). 2. Коли землероби обсіювались і наставало більше часу коли проміння сонця припікало відчутніше і розвиток органічного життя йшов швидше слов'яни справляли свято на честь Лада (Я. Головацькиїї). 3. Там де річка перетинає давні кристалічні породи над її стійким правим берегом височить велика кам'яна брила що нагадує голову древнього рицаря який вдивляється в блакить річки (Г. Скурлат). 4. Отакого вечора коли цвітуть садки і з кожного лунає знеможливе пташине щебетання гостріше відчуваєш самого себе і все те що тебе оточує (Є. Гуцало). 5. Тиша стояла така містка що Дмитро почув як б'ється його серце (Є. Гуцало). 6. Якби не жовте листя в садках то можна було б подумати що надворі не бабине а справжнє літо (І. Нечуй-Левицький).

II. Виділені слова розберіть за будовою. Визначте спосіб їхнього творення.

III. Виконайте письмово синтаксичний розбір одного речення (на вибір).

209
Попрацюйте в парах. Складіть кожен по одному складному реченню з різними видами зв'язку. Продиктуйте своє речення однокласнику (однокласниці) та запропонуйте скласти схему цього речення й пояснити вживання розділових знаків.

209
І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Накресліть схеми речень.

Далекий вогник на хуторі біля містка здається мені зорею що стала в чиємусь вікні щоб радісніше жилося добрим людям. От аби й нам узяти одну зірку в свою оселю... І здається мені що минувши потемнілі вітряки я входжу в синє крайнебо беру з нього свою зірку та й навпростець полями поспішаю в село. А в цей час невидимий сон що причаївся в узголов'ї на другому покосі торкається повік і наближає до мене зірки (За М. Стельмахом).

II. Назвіть слова, які допомогли автору досягти образної виразності тексту.

210
Поширте подані речення однією або кількома підрядними частинами. Утворені складнопідрядні речення запишіть. Визначте вид підрядних частин.

1. Ми повільно підійшли до лісового озера. 2. На землю тихо ступає ніч. 3. Під вікном починають цвісти мальви. 4. Берег засинає проти ночі. 5. Я прагнув заспокоїти товариша.

211
Складіть і запишіть речення за поданими схемами. Виконайте письмовий синтаксичний розбір одного складеного речення.


212
І. Прочитайте текст. Розкажіть, які почуття оволоділи хлопцем, коли він зрозумів, що закохався. Чому він вирішив стати непомітним?.

Дівчина в квітах. Малюнок Ганни Шеремет (13 років)

ЮЛІАНА

Я не хотів думати про ту дівчину, але є речі, непідвладні нашій волі. Отож непідвладним власній волі став і я сам. Ні, я вже не виставлявся їй на очі. Я нишком дивився на неї на перервах так, щоб вона того не помічала. У цей день довідався, що ім'я в неї красиве й рідкісне — Юліана... Це ім'я чомусь у мене пов'язувалося з Шекспіровою Джульєттою, і вона в житейській нашій виставі цілком на ту роль підходила. Зате я на роль Ромео не підходив ніяк.

Був сьогодні неуважний. Може, трохи й сумний. Дивився я на Юліану, і щось таке незбагненне зі мною коїлося! Тиха радість мене охоплювала, щось мене зачаровувало. Дивився у вікно, за яким і досі йшов сніг, і відчував у тому снігу сховану солодку таємницю. Сам запинався тією солодкою таємницею, так що навіть наші дівчата почали на мене поглядати. І я вирішив стати сірим та непомітним, посірів у своєму сірому кутку і навіть скривився, ніби в мене й справді боліла голова...


* Химе́ра — (перен.) дивовижна фантазія, нездійсненна мрія, витвір уяви; дивовижні примхи; дивна поведінка кого-небудь; дивацтва.

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Виконайте письмовий синтаксичний розбір виділеного речення. Усно обґрунтуйте розділові знаки.

2. Випишіть із тексту складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними. Назвіть засоби зв'язку частин цих речень.

3. Випишіть усі підрядні сполучники, які використані для зв'язку час-тин складнопідрядних речень у поданому тексті. Для приєднання яких видів підрядних вони використовуються? З чотирма виписаними сполучниками усно складіть по одному реченню.

4. Назвіть, які види складнопідрядних речень з підрядними обставин-ними є в тексті.

5. Обґрунтуйте наявність або відсутність коми перед усіма сполучниками і в реченнях тексту.

6. Знайдіть риторичне речення.

213
МІКРОФОН.Чим прекрасне почуття закоханості?

214
І. Спишіть прислів'я, замість крапок вставляючи пропущені сполучники.

1. Один засіває поле, ... інший збирає плоди. 2. Рибак по кльову мусить знати, ... рибку звати. 3. Бджола летить, ... мед пахтить. 4. Не кажи гоп, ... не перескочиш. 5. ... має розум, той не їде зимою возом. 6. Такий мороз, ... зорі скачуть.

II. Напишіть невеликий твір-розповідь, останнім реченням якого було б одне з поданих прислів'їв.

215
МІКРОФОН. Продовжте фрази.

1. Вивчивши тему «Складнопідрядні речення», я зрозумів (зрозуміла), що...

2. Найскладнішим під час вивчення цієї теми для мене було...

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на...

216
Виконайте тестові завдання. Зіставте свої відповіді з тими, що подані наприкінці підручника. З'ясуйте суть допущених помилок, якщо такі були.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. У реченні Хоч козацька держава існувала не довго й займала лише частину української території, однак вона мала вирішальний вплив на розвиток національної свідомості (Із журналу) підрядна частина:

А часу;
Б з'ясувальна;
В допустова;
Г наслідку.

2. Схемі відповідає речення:

А У садку теж панує урочиста, замислена тиша, яка мимоволі примушує прислухатись до того, що діється в твоїй душі (Є. Гуцало).
Б Якби подув вітер, якби подужчала на озері хвиля, то острівець міг би чи за хвилею поплисти, а чи за вітром злетіти вгору (Є. Гуцало).
В Квітне сонях до сходу лицем, йому бджоли гудуть стоголосо, я усім говорила про це, та ніхто не хотів мене слухать (Г. Чубач).
Г Коли ви не знаєте, як наші матері білили полотна, то ви багато чого втратили (За М. Стельмахом).

5. Пунктуаційну помилку допущено в реченні:

А Орбіту літа дописав листок і ліг на стежку, що прямує в осінь (М. Боровко).
Б Коли до тебе прилечу засяє все навкруг, як після теплого дощу в росі важкій зелений луг (Д. Павличко).
В Завжди приємно було згадувати все, що зробив доброго, бо тільки воно вводить нас у коло інших людей, робить їх братами, а не просто сусідами (В. Стус).
Г Дикі гуси зчиняють таке верескливе ґелґотання, що, почувши його, надовго не можеш витіснити із серця смутку (Із журналу).

6. Складнопідрядним реченням з підрядним означальним є речення:

А І вже тиха-тиха пісня снується з висоти, де обнялися голубе небо й зелені голови співучих осокорів (І. Цюпа).
Б Похибки друзів ми повинні вміти виправляти або зносити, коли вони несерйозні (Г. Сковорода).
В І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі (В. Симоненко).
Г Повітря стало таким прозорим, що було далеко видно голі дерева понад шляхом... (Г. Тютюнник).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Які речення є складнопідрядними? Скільки підрядних частин може мати складнопідрядне речення? Яке місце може займати підрядна частина стосовно головної?

2. Назвіть засоби зв'язку між частинами складнопідрядного речення. Чим різняться сполучники і сполучні слова? Наведіть приклад речення, частини якого з'єднані сполучним словом.

3. На які види поділяються підрядні частини? Які критерії лежать в основі їх розпізнавання?

4. Розкажіть про складнопідрядні речення з підрядними означальними. Наведіть приклади.

5. Розкажіть про особливості складнопідрядних речень з підрядними з'ясувальними. Наведіть приклади.

6. На які різновиди поділяються складнопідрядні речення з підрядними обставинними? Які підрядні частини не відповідають на питання? Наведіть приклади речень з підрядними мети і причини.

7. Назвіть найхарактерніші ознаки складнопідрядних речень з неоднорідною і однорідною підрядністю. Наведіть приклади.

8. Яка особливість складнопідрядних речень з послідовною підрядністю? Чим ці речення різняться від інших видів складнопідрядних речень з кількома підрядними?

9. Розкажіть про розділові знаки та інтонацію в складнопідрядних реченнях. Коли між двома підрядними частинами кому не ставимо?

10. Пригадайте 3-5 прислів'їв, які співвідносні зі складнопідрядними реченнями. Визначте вид речень.
 


Переглядів: Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Пошук
Календар
«  Липень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018