Середа, 23.05.2018, 20:48
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

О.В. Заболотний. Українська мова - 9. § 24
§ 24. ДВОКРАПКА В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ
СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

Про те, у яких випадках між частинами безсполучникового речення ставимо двокрапку, та про співвіднесеність таких речень зі сполучниковими

ПРИГАДАЙТЕ! Які смислові відношення виражаються між частинами складнопідрядних речень?

239
Прочитайте безсполучникові складні речення, проаналізуйте смислові відношення між їхніми частинами. Зробіть висновок, за яких умов у безсполучниковому складному реченні ставимо двокрапку.

1. Не забувай про мудрих вчителів: вони тебе із отчих рук приймали (JI. Гудзь). 2. Але нелегко було знайти вихід: довкола їжилися обриви скель (І. Франко). 3. А серце чуло: біда близько (В. Сичевськиіі). 4. Протягом усієї минулої зими я відчував: щось має статися в цьому світі (Є. Гуцало).

Ставимо двокрапку Між частинами безсполучникового складного речення ставимо двокрапку, якщо друга частина:
• виражає причину того, про що йдеться в першій (частини можна з'єднати сполучниками бо, тому що). НАПРИКЛАД: Не кидай іскри в солому, і сама згорить, і село спалить (Нар. творчість). [  ] : [причина];
доповнює зміст першої (частини можна з'єднати сполучником що). НАПРИКЛАД: Ти чуєш: плачуть за тобою (М. Вінграновський). [  ] : [ доповнення ] .
пояснює зміст першої (між частинами можна вставити а саме). НАПРИКЛАД: Закон життя один: вірно служити своїй державі (М. Стельмах). [  ] : [пояснення].
Інтонація Для аналізованих речень характерна інтонація пояснення.

Для виявлення смислових відношень між частинами безсполучникового складного речення можна застосовувати прийом підстановки сполучників. Цей прийом показує зв'язок безсполучникового речення з відповідним сполучниковим, підказує інтонування всієї структури, допомагає вибрати розділовий знак.

240
І. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Поясніть уживання двокрапки. Накресліть схеми речень, зазначте смислові відношення між частинами.

1. Поглянь: вуалі білосніжні смагляві вишні надягли (Д.Іванов). 2. А ось кохання вічна таїна: полин-троянда — квітка це одна (А. Таран). 3. Кажуть: зірку щасливу має (Л. Костенко). 4. Сумує Корсунь староденний: нема журбу з ким поділить (Т. Шевченко). 5. Раптом моє серце тенькнуло, опустилось трохи вниз і радісно завмерло: невдалік від отруйного стебла воронячого ока стоять два близнюки-червоноголовці (М. Стельмах). 6. Кузька зупинився вкрай здивований: біля казанка з кашею стояв гайворон і діставав дзьобом пахуче їстиво (Гр. Тютюнник). 7.1 пригадалося йому дитинство: над водами хиляться лози, лелека пливе в висоті (М. Рильський).

II. Визначте, з якими видами складнопідрядних речень співвідносні подані безсполучникові та якими сполучниками (сполучними словами) можна з'єднати їхні частини.

III. Укажіть речення, яке відповідає такій схемі: [  ] : [  ], [  ].

241
І. Прочитайте текст. Випишіть складні речення, розставляючи в них пропущені розділові знаки. Які з цих речень безсполучникові? Простежте, як безсполучникові речення допомагають розкрити тему та основну думку тексту.

М. Пимоненко. У похід

ПІСНЯ, ЩО ЗАВОЮВАЛА
ЄВРОПУ

На початку минулого століття вчені були неймовірно здивовані одна із шотландських народних пісень помандрувала аж до України й стала тут народною, широкознаною під назвою «Їхав козак за Дунай». Але згодом дослідники виявили зовсім інший факт пісня народилася в Україні. А вже з нашої землі полетіла аж до Шотландії, ставши там народною. Вона звучала часто і французькою, і польською, і чеською, і болгарською, і угорською та іншими європейськими мовами. А ще з'ясувалося у цієї пісні є автор. Його ім'я — Семен Климовський.

Відомо що колишній козак заснував на Харківщині село Припутні. Односельці завжди приходили до нього на пораду був Климовський мудрим і міг допомогти розумним словом. Дослідники знайшли філософський трактат Климовського який він свого часу послав російському цареві Петру І. У ньому говорилося про ті несправедливості, які панують у державі... Існує припущення що розгніваний цар наказав заслати зухвалого козака подалі від людського ока.

Невідомо, де похований Семен Климовський. Проте ми знаємо його невмируща пісня дійшла до людей, легко здолала кордони держав. Її перекладали найкращі поети того часу, варіації на тему «їхав козак за Дунай» творили найвідоміші композитори, у тому числі і великий німецький композитор Людвіг ван Бетховен (За М. Слабошпицьким).

II. Перекажіть усно текст за виписаними реченнями.

242
Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Доведіть, що лише в одному реченні між його частинами треба поставити кому. Підкресліть головні члени речення.

1. Йти йому з лісу не хочеться звик тут за літо (Гр. Тютюнник) 2. А нам малим усе цікаве вдвічі хто звідкіля прибув до Курманів (Д. Білоус). 3. Він прокинувся й нащулив вуха у вогкому струмені вітру долинав сухий різкуватий звук (Є. Гуцало). 4. Так виразно ввижається мені болючими безсонними ночами я жив колись в простому курені над озером з ясними берегами (О. Олъжич). 5. Коні шарпалися з рук хропли мабуть зачули Сіроманця (М. Вінграновський). 6. Тече ріка між тихих верболозів росте трава в зарошених лугах (М. Братан). 7. Не плюй у криницю пригодиться води напиться (Нар. творчість). 8. Слова мої, ви будьте все ж камінні каміння довго береже тепло (В. Забаштанський).

243
Доповніть безсполучникові речення пропущеними частинами. Прочитайте доповнені речення вголос з правильною інтонацією, поясніть уживання розділових знаків.

1. Я вірю: .... 2. Ранок видався тихий та ясний: .... 3. Повертався додому задоволений: ... . 4. ... : пройшов теплий дощ. 5. ... : біла хмара криє небо.

244
І. Перебудуйте подані складнопідрядні речення на безсполучникові складні і навпаки. Перебудовані речення запишіть, розставте розділові знаки.

1. На морі ставало темно, тому що з берега насувала важка хмара (О. Донченко). 2. Ведмедя не помітив, бо на зайця задивився (Нар. творчість). 3. І вчувалося кленам і соснам, що над ними вже й неба нема (М. Сингаївський). 4. Я знаю: труд — це бій! (В. Сосюра). 5. Як заздрю я тій білій хмарці: вона пливе у далечінь між подруг (І. Муратов). 6. Десь чую: скрипка в тишині своє згадала і мені розповіла про все казково (В. Грінчак). 7. Умовк кобзар сумуючи: щось руки не грають (Т. Шевченко).

II. Простежте, у складних реченнях якого виду думку висловлено більш стисло. Чому в складнопідрядних реченнях чіткіше, ніж у безсполучникових, передано смислові відношення між частинами?

245
ДВА — ЧОТИРИ — ВСІ РАЗОМ. Поміркуйте, у яких випадках і замість яких розділових знаків у поданих реченнях можна поставити двокрапку.

1. Підсніжники, напевно, вже проростали в землі — їхній слабкий трав'янистий запах просочувався крізь сніг (К. Паустовський). 2. Висипались зорі золоті; зійшов ясний місяць (Марко Вовчок).

246
Складіть речення за поданими схемами. Підкресліть члени речення, визначте, словами якої частини мови виражені підмети і присудки.

1. [  ] : [ причина ]. 2. [  ] : [ пояснення]. 3. [  ], (тому що ...).

247
І. Прочитайте текст, визначте тему й мікротеми, поділіть його на абзаци.

Раптом до нас донеслися якісь дивні звуки. Ми встали тихенько пішли вперед і побачили ведмідь вовтузився біля невеликої липи. З першого погляду я зрозумів ведмідь добував мед. Він стояв на задніх лапах і кудись тягся. Просунути лапи в дупло йому заважали камені дерево росло майже впритул біля скелі. Він гарчав і щосили трусив липу. Навколо вулика вилися бджоли й жалили його в голову... Нарешті ведмідь стомився сів на землю. Так просидів він хвилину-другу. Потім раптом піднявся швидко підбіг до липи й поліз на її верхівку. Він протиснувся між скелею й деревом і почав сильно давити на нього. Липа затріщала й звалилася на землю. Тепер було легко добути з неї стільники* (За В.Арсенєвим).


* Стільни́к — тут: лист, утворений чашечками з воску, що його бджоли й оси роблять для зберігання меду, перги, виховання потомства та перебування дорослих комах.

II. Спишіть текст, виділяючи абзаци та розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть і поясніть вивчені орфограми й пунктограми.

248
Випишіть із творів зарубіжних письменників, які ви читали в 9-му класі, три безсполучникові складні речення з двокрапкою між їхніми частинами. Поясніть уживання розділових знаків у цих реченнях.

249
І. Розгляньте репродукцію картини І. Айвазовського. Розкажіть, що на ній зображено, які кольори переважають, яким настроєм вона перейнята.

І. Айвазовський. Керч

II. Складіть невеликий текст (5-7 речень) за картиною, використавши в ньому безсполучникові речення, зокрема ті з них, між частинами яких ставиться двокрапка.


 


Переглядів: Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Пошук
Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018