Середа, 23.05.2018, 20:37
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

О.В. Заболотний. Українська мова - 9. § 27
§ 27. СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ ІЗ СУРЯДНИМ
І ПІДРЯДНИМ ЗВ'ЯЗКОМ

Про особливості будови, роль у мовленні та різновиди складних
речень із сурядним і підрядним зв'язком

ПРИГАДАЙТЕ! Які види зв'язку можуть бути між частинами складного речення?

217
Прочитайте речення й проаналізуйте їх за такими критеріями: а) кількість частин; б) вид зв'язку між частинами. Які ознаки є спільними для всіх речень? Що нового ви помітили? Поясніть.

1. В обличчя віяв холодний західний вітер, розганяв густі хмари, і Марія подумала, що той вітер і хмари мчать на неї з рідної Одеси, де зосталися батьки (В. Кучер). 2. Пшениця гнулася під вітром до землі, високе її стебло голосно шаруділо, і Охрімові знову стало жаль цього багатого врожаю, що гинув на його очах, осипаючись дорогим зерном (В. Кучер). 3. Небо вночі чисте, і видно, як падають зірки (Є. Гуцало).

  У складному реченні із сурядним і підрядним зв'язком одні частини з'єднуються сурядними сполучниками, а інші — підрядними сполучниками чи сполучними словами. НАПРИКЛАД: Аж ось труснуло сніжком, і земля нагадала аркуш паперу, на якім дитина випробувала зелені, руді й сірі фарби (М. Коцюбинський).
У цьому реченні перша і друга частини з'єднані сурядним зв'язком, а друга й третя — підрядним.
Структурні різновиди Складні речення із сурядним і підрядним зв'язком можуть мати різну будову: • дві або більше частини з'єднані сурядним зв'язком, від однієї з них залежить одна або кілька підрядних. НАПРИКЛАД: Ти до мене прийшла не із казки чи сну, і здалося мені, що стрічаю весну (В. Симоненко).
• дві або більше частини з'єднані сурядним зв'язком, від кожної з них залежить одна або кілька підрядних. НАПРИКЛАД: Щаслива та дорога, якою ми ідем, і пісня та щаслива, що в серці ми несем (Д. Павличко).
• дві або більше частини з'єднані сурядним зв'язком і мають спільну підрядну частину. НАПРИКЛАД: Коли в лісах іще ревли буй-тури, Даждьбогу сонце приміряло німб і люди чорноліської культури жили, співали, сіяли свій хліб (JI. Костенко).
Розділові знаки Кому не ставимо між двома головними частинами речення, з'єднаними одиничними сполучниками чи, або, та (і), і (й), якщо вони мають спільну підрядну частину. НАПРИКЛАД: Ще той папір від часу не зотлів і пам'ятка лишилась людям здавна, де за неграмотних французьких королів підписувалась Ганна Ярославна (Д. Павличко).

274
І. Розгляньте схеми, які відображають найпростіші комбінації розміщення частин у складному реченні з сурядним і підрядним зв'язком. Опишіть усно кожну схему (кількість частин, вид зв'язку, розділові знаки).


II. Складіть і запишіть речення за кожною схемою.

275
І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення.

ХТО НАЙПРИМІТНІШИЙ

Тільки-но сонце весняно плюснуло на широкий вигін, що за селом, а мати-й-мачуха вже й затеплила свої жовті ліхтарики. І стала найпримітнішою на вигоні. Потім кущиста кропива, сердито розпихаючи пріле бадиляччя, погнала вгору. І вже найпримітнішою стала вона. Згодом зазолотіли кульбаби, і всім здалося, що на вигоні тільки вони й ростуть.

За такими вдатними сусідами куценькому споришеві ніяк і показатися. Та він і не пнеться. Примостився там, де вже інші рости не захотіли, та й закучерявилося при самій землі. Але саме до споришу тягнуться влітку корови, обминаючи його квітчастих сусідів. Саме за ним нишпорять вівці і кози. Цю травку-муравку і кури пощипують, і гуси поскубують. А восени поласувати споришевими зернятками-горішками злітаються цілі зграї дикого птаства. От і розберись, хто найпримітніший на вигоні (За Є. Шморгуном).

II. Випишіть складні речення з сурядним і підрядним зв'язком. Підкресліть у них граматичні основи. Простежте, як ці речення допомагають точніше й компактніше висловити думку, деталізувати її.

III. Укажіть у тексті слова, до яких можна дібрати синоніми. Спробуйте замінити ці слова дібраними синонімами. Як змінюється при цьому зміст речення?

Появі складних речень з різними видами зв'язку сприяли розвиток свідомості людини, поступове пізнання та осягнення нею складних зв'язків між явищами дійсності, а також її прагнення точніше, компактніше висловити думку.

Речення з різними видами зв'язку дають змогу деталізувати, уточнювати висловлені думки, висвітлювати додаткові відомості, не виходячи за межі одного речення. Такі конструкції компактні, економні у використанні мовленнєвого матеріалу.


276
І. Спишіть речення. Установіть, зі скількох частин побудоване кожне з них. Підкресліть граматичні основи. Який зв'язок є визначальним у поданих реченнях — сурядний чи підрядний?

1. На луках між купинками ще не зійшла роса, і Василькові довелося закотити холоші, щоб не забейкатися* (Г. Тютюнник). 2. Довго слухав того вечора Валерій Іванович сповідь архітектора, і боляче було чути, як раз у раз зривається в стражданні голос цієї мужньої людини (О. Гончар). 3. Яким би не ішов я шляхом, якою б думкою не йшов, ім'я твоє любистком пахне, а душу пеленає шовк (П. Мовчан). 4. З-за хмар прозирнуло сонце, і стало видно далекі сірі села, ріденькі переліски, припушені інеєм, та чорну смугу дороги попереду, що п'ялася посеред снігів на гору (Г. Тютюнник). 5. Забравшись на тин, я трусонув гілляку, і на стежку, в картоплю, бадилля якої вже темніло й жухло, важко, смачно загупали яблука (В. Дрозд).


* Забе́йкатися — (діал.) замочити одяг, вимокнути.

II. Накресліть схеми речень. Визначте види підрядних частин.

277
Прочитайте речення. Визначте їхній вид. Чим вони подібні між собою? Сформулюйте спільне пунктуаційне правило для обох речень.

1. Ще тримались по садках пізні сливи і пізніми яблуками було обкидано гілля, як раптово пішов сніг (Є. Гуцало). 2. Море-так невинно голубіє під стінами скель і сонце так світить ласкаво, що аж каміння сміється (М. Коцюбинський).

278
Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть підрядні частини. Накресліть схеми двох речень (на вибір).

1. Сади осипалися милі що чарували так мене і знов Дніпра чекають хвилі коли їх крига одягне (В. Сосюра). 2. Спускався негустий блакитний вечір і навіть через вікна було видно як пухнасті сніги одсвічувались рожевими і малиновими бризками зорі (М. Стельмах). 3. Рої метеликів летять на квіти щоб далі й далі знов летіти і бджіл гуде незримий дзвін в гарячу синь (В. Сосюра). 4. Повертало на обід але здавалося що день ще й не починався (С. Скляренко). 5. Ми українці нація яка споконвіку прагне багато знати а це утверджує нашу віру що вічно будемо на цій землі (Я. Гоян).

II. Якими частинами мови є виділені слова? Обґрунтуйте орфограми.

279
ДВА — ЧОТИРИ — ВО РАЗОМ. Доведіть, що в поданому реченні потрібно поставити лише одну кому. Де саме? Накресліть схему речення.

Коли задзвонить сон-трава в діброві і обізвуться в небі лебеді земля святкову одягне обнову й веснянки закружляють по воді (М. Стельмах).

Розділові знаки При збігу сполучників перед другим із них кому не ставимо тоді, коли в наступній частині речення наявні співвідносні слова то, так. ПОРІВНЯЙТЕ:
1. Лось сподівався побачити схід сонця, і коли під його променями забронзовіли верхівки, то лось наче аж полегшав (Є. Гуцало).
2. 3 того вечора я часто приходив до дядька Себастьяна, і, коли він мав час, ми разом читали якусь книгу (М. Стельмах).

Якщо перший із двох сполучників протиставний (а, але, однак і т. ін.), то кому після нього взагалі не ставимо.
Туман пах бузковим цвітом, а коли почав розходитись, крізь його тонкий просинюватий серпанок виступили по горі бузкові вали (Гр. Тютюнник).

280
Доповніть подані речення однією чи двома частинами так, щоб утворилися складні речення з різними видами зв'язку. Утворені речення запишіть.

1. Не було вже у світі нічого, що могло б здивувати діда Вараву (В. Нестайко). 2. Не тільки тужна пісня лилася із змученої душі матері, а й пропікали сльози гарячі сліди на її обличчі (Г. Тютюнник). 3. Люди повинні більше дивитися на зорі (М. Стельмах). 4. Темінь упала на місто раптово, начебто хто спустив завісу (В. Шевчук). 5. З будинків віє теплим спокоєм (А. Дністровий).

281
Прочитайте вірш. Поясніть інтонацію. Накресліть схеми речень.

Лебеді

ЛЕБЕДІ У ПОЛІ

Знову ледве мріють лебеді у полі,
а навколо білий холод і зима,
і, як мати, стала за селом тополя,
що чекає сина, а його нема.
Знову ледве мріють лебеді у полі,
сіється донизу лебединий пух,
а тополя, змерзши, вітами поволі
б'є себе у груди, щоб зігріти дух.
(Є. Гуцало)


 


Переглядів: Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Пошук
Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018