П`ятниця, 22.06.2018, 09:14
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

О.В. Заболотний. Українська мова - 9. § 35

§ 35. СЛОВО ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ.
МОВНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ РЕЧЕННЯ

337
І. Прочитайте текст. Розкажіть про роль слова в житті людини. Чому лагідне слово називають ключем до серця?

Слово — найтонше доторкання до серця; воно може стати і ніжною запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру в добро, і гострим ножем, і розжареним залізом, і брудом. Мудре і добре слово дає радість, нерозумне і зле, необдумане і нетактовне — приносить біду. Словом можна вбити й оживити, поранити й вилікувати, посіяти тривогу й безнадію і одухотворити, розсіяти сумнів і засмутити, викликати посмішку і сльози, породити віру в людину і зародити зневіру, надихнути на працю і скувати сили душі... (За В. Сухомлинським).

II. Пригадайте і запишіть 3-5 прислів'їв чи приказок про слово. Поясніть їхнє значення.

ПРИГАДАЙТЕ! У яких розділах мовознавства вивчається слово? Чим подібні й відмінні такі мовні одиниці: слово, словосполучення, речення, складне синтаксичне ціле, текст?

СЛОВО ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ

Лексикологія   Морфологія   Синтаксис
 
 
походження слова, його лексичне значення, стилі стичне вживання, місце в словниковому складі   граматична будова слова, особливості його змінювання й творення   здатність слова бути компонентом словосполучення і речення

338
І. Спишіть речення, розкриваючи дужки й розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть орфограми й пунктограми.

1. Вже листопад підкрався з(за) дубів і гай знімає золоту перуку (Л. Костенко). 2. Пр(е,и)ходив дощ а потім було зимно (Л. Костенко). 3. Сіро(ока) трава дозрівала роками щоб м'якими були сіро(окі) його н(е,и)беса (О. Делеменчук). 4. Військові клейноди запорожців складалися з булави бунчука корогви печаті й котлів або литаврів (А. Кащенко). 5. На вулики в садах облетів і поприлипав вишневий цвіт розцвіли на городах маки і літо стало обома ногами на свій поріг (М. Вінграновський). 6. А Вкраїни ж мова мов те сонце дзвінкотюче мов те золоте котюче вся і давність і обнова українська мова (П. Тичина).

II. Виконайте подані нижче завдання.

1. Поясніть лексичне значення виділених слів, доберіть до них синоніми.

2. Підкресліть слова з переносним значенням. Розкажіть, як ви розумієте пряме й переносне значення слів. Чи є зв'язок між стилем мовлення і вживанням слів у переносному значенні?

3. Складіть речення з кожним значенням одного багатозначного слова вправи (на вибір).

4. Укажіть авторські неологізми. Поясніть, як ви розумієте їхнє значення.

5. Укажіть застарілі слова. З якою метою їх уживають у мовленні?

239
Прочитайте речення. Знайдіть неточності у виборі слів. Відредагуйте речення і запишіть. За потреби скористайтеся словником паронімів.

1. До свята було проведено цікаві міроприємства. 2. Цього року дівчата закінчують музикальну школу. 3. Біля будинку стояв чоловік у воєнній формі. 4. Продукція місцевого молокозаводу дуже корислива. 5. Вулиці нашого міста гарно освічені. 6. Для бібліотеки виписали нові журнали. 7. Хлопці жили на сусідських вулицях.

240
І. Спишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки при прямій мові і виділяючи абзаци. Знайдіть складні синтаксичні цілі, укажіть засоби міжфразного зв'язку.

Суржик. Малюнок
Н. Войтович (14 років)

РЕДАКТОРИ

Після уроків випускали стінгазету. Один малював заголовок, інші обговорювали й редагували дописи. Часто спалахували суперечки. Невдовзі галас було чути аж у коридорі.

Раптом до класу зайшов заступник директора. Діти замовкли. Що тут робиться спитав Пилип Андрійович. Учні, перебиваючи один одного, почали пояснювати. Не всі разом спинив їх заступник директора давайте по порядку. Читай, Олю, речення, яке викликало сумніви. Ось таке речення: Дмитренко почав погано ставитися до товаришів. По-моєму, так можна сказати... Ні, треба — «відноситися» перебив її смаглявий хлопчик. Ти помиляєшся сказав Пилип Андрійович. Коли мають на увазі спілкування, поводження з кимось, вияв думки про когось або щось, тоді треба казати слово «ставитися», а не «відноситися». Отже, це речення в дописі виправляти не треба (За Є. Чак).

I. Продовжте усно текст частиною, у якій би учні спільно із заступником директора вирішували питання щодо вживання слів музичний і музикальний.


Як правильно: наш клас дружний чи наш клас дружній, жоржини — виключно гарні квіти чи жоржини — винятково гарні квіти? Відповіді на ці та інші подібні запитання ви можете знайти в книгах Є. Чак «З біографії слова», «Барви нашого слова», «Таємниці слова». Скориставшись зазначеними посібниками, ви навчитеся правильно добирати потрібні слова та дізнаєтеся багато цікавого щодо їхнього походження.

 

ПРИГАДАЙТЕ! Що означають мовознавчі терміни фонетика, орфоепія, графіка, орфографія?

241
І. Прочитайте уривки з поезій Дмитра Павличка. Поясніть основну думку кожного з них. Зверніть увагу на силу й красу слова поета та художні засоби, за допомогою яких їх досягнено.

Ненависть і любов — неначе крила.
Коли одне крило в льоту пробила
Ворожа куля — не склади його,
Бо на однім летіти вже не сила.
* * *
Бувають дивні на землі діла:
Серед зими черешня зацвіла.
Я між дерев довідався докладно,
Що поетеса їхня то була.
* * *
Добро і лихо — світло й темнота;
Та не з пітьми буває сліпота —
Надмірне світло людям очі сліпить,
У темряву їх душі загорта.

II. Виділені слова запишіть у транскрипції, назвіть у них звуки і букви.

III. Випишіть по два слова, у яких: а) кількість звуків більша, ніж кількість букв; б) є м'які приголосні; в) є шиплячі звуки; г) при зміні слова спостерігається чергування звуків.

242
І. Доберіть до поданих слів, де можливо, по дві їхні форми і по два спільнокореневих слова.

Весна, веселка, радісний, три, їхати, видно.

II. Розберіть подані слова за будовою, визначте спосіб їхнього творення. Поясніть, у чому полягає різниця між поняттями «основа слова» і «твірна основа».

Зазеленіти, зелений, зелень, темно-зелений, написаний, запис, записано, писати, високо, відхід.

343
Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюванні.

1. Які словосполучення побудовано правильно?

Двадцятеро квіток, троє хлопців, двоє дверей, шестеро учениць, тридцятеро телят, восьмеро стільців, обоє рябоє, обоє братів, шестеро сіл.

2. Чому подані парами слова мають різне написання? Черв'як — цвях; пів'яблука — пів-Європи; сузір'я, бур'ян — буряк, моряк; зілля — листя.

3. У чому полягає відмінність у граматичному й лексичному значеннях словосполучень?

З'їсти каші. З'їсти кашу.

4. У яких із поданих словосполучень допущено помилки? Біла тюль, довге пальто, зла собака, зубна біль, далека путь, маленький колібрі, строкате какаду.

244
Запишіть слова, розкриваючи дужки. Підкресліть і поясніть орфограми. Згрупуйте усно слова за орфограмами.

Пр(е,и)добрий, (з,с)сохлий, бе(з,с)соння, су(м,мм)а, то(н,нн)а, Го(л,лл)андія, Аргент(и,і)на, ц(и,і)стерна, гі(л,лл)ястий, боро(д,т)ьба, во(г,х)ко, про— (з,с)ьба, тон(ь)ший, мен(ь)шого, виб(е,и)рати, вист(е,и)лати, вит(е,и)рати, Вінни(ч,чч)ина, Оде(чч,щ)ина, гайдама(ч,чч)ина, марш(е,и)вий, алюміні(є,йо) вий, тиж(д)невий, виїз(д)ний, пари(ж)зький.

345
І. Згрупуйте і запишіть слова правильно залежно від їхнього написання: а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

З/поміж, з/пі д, по/домашньому, пів/Європи, пів/лимона, на/щастя, рік/у/ рік, яскраво/синій, сяк/так, в/цілому, фізико/математичний, насам/перед, хтозна/де, дванадцяти/бальний, рано/вранці, будь/у/кого, вербо/ліз, будь/ що, будь/що/будь, по/своєму, де/кого, все/одно, екс/чемпіон, міні/футбол.

ІІ. Правильність написання перевірте за орфографічним словником.

346
ПОПРАЦЮЙТЕ S ЛАРАХ. Складіть словниковий диктант (10-12 слів) на різні орфограми. Продиктуйте диктант сусідові по парті. Перевірте написання.

347
ПОЗМАГАЙТЕСЯ!  Дайте відповіді на запитання вікторини.

ВІКТОРИНА

1. Яка мова є державною в Україні?

2. Як називається наука про мову?

3. У якому розділі мовознавства вивчають речення?

4. У якому розділі мовознавства вивчають частини мови?

5. Як називається словниковий склад мови?

6. У якому стилі пишуть заяву?

7. Словами якої частини мови з'єднуються однорідні члени речення?

8. Як називаються слова для вираження впевненості, невпевненості, почуттів тощо?

9. Як називається слово з багатьма лексичними значеннями?

10. Який займенник складається з однієї букви?

11. Яка остання буква алфавіту?

12. Як називається опис природи?

13. Як називається опис приміщення?

14. Як називаються новостворені слова?

15. До якої частини мови належить слово радіти?

16. До якої частини мови належить слово радісної

17. Який звук є першим у слові юшка?

18. Скільки складів у слові дзвін?

19. Як називається розмова двох осіб?

20. Як називається чуже мовлення, передане без змін?

21. Якого роду слово колібрі?

22. Для якого типу мовлення характерні аргументи?

23. Яка частина мови не належить ні до самостійних, ні до службових?

24. Як називається речення з пропущеним членом речення?

25. Як називається речення з двома граматичними основами?

26. Яка найменша одиниця мови?

348
Виконайте завдання одного з варіантів.

Варіант А. Випишіть із творів Т. Шевченка три цитати на тему «Природа України». Складіть невелике висловлювання на зазначену тему, використовуючи виписані цитати.

Варіант Б. Випишіть із поеми Т. Шевченка «І мертвим, і живим...» три цитати на тему «Заповіт Кобзаря». Складіть невелике висловлювання на зазначену тему, використовуючи виписані цитати.

349
І. Прочитайте. Доведіть, що це текст. Визначте його тип і стиль мовлення.

І. Рєпін. Хата в селі Покровському

ВЕЛИКИЙ КОМПОЗИТОР

Він ходить з кутка в куток невеликої кімнати — класу академії. Це — екзамен. За дві години, не виходячи з кімнати (тебе просто замкнено), повинен написати музичний твір найскладнішого жанру: церковний чотириголосний антифон*.

Максим підходить до прочиненого вікна. З майдану до найближчих дворищ долітає аромат розквітлих персиків. Середина травня...

...А там, удома, на Вкраїні, зараз цвітуть вишні, сливи; яблуні, мов наречені у ніжно-фіалковій фаті; у білому шумовинні груші; бджоли гудуть, наче в мідні труби. Батько ходить між деревами, кропить їх водичкою, розведеною медом, щоб пахли дерева, щоб принаджувалися бджоли. А мати садить бурячки і квасолю. Розгинає спину і мимохіть поглядає на шлях: чи не син, бува, ото їде? Ой не син, мамо...

Війнуло в кімнату мелодією. Ледь устигає юнак записувати на папері. Відтак ударив по клавішах — і загриміли, забриніли стіни академії. Завмерло все навколо.

Коли через півгодини Максим заграв свої антифони, члени журі були приголомшені. Всі мовчали в заціпенінні. Йому не довелося чекати оцінки півдня. Ось підвівся сивоголовий голова комісії — патріарх академії Антоніо Маццоні. За ним — члени журі, ще 30 поважних композиторів та музикознавців. «Сеньйоре Березовський, — вимовив голова, — одностайним рішенням журі вам надається звання академіка. Вітаю Вас, великого композитора нашого часу».

Було це 15 травня 1775 року (За С. Плачиндою, Ю. Колісніченком).


* Антифо́н — спів, що виконують по черзі два хори або соліст і хор.

II. Випишіть із тексту по два простих і складних речення. Виконайте їхній письмовий синтаксичний розбір.

III. Визначте частини мови та синтаксичну роль слів у реченнях першого абзацу.

IV. Поясніть уживання розділових знаків у тексті.

350
Перебудуйте (де можливо) подані складні речення на прості з відокремленими означеннями і навпаки. Перебудовані речення запишіть, розставте розділові знаки, підкресліть граматичні основи та відокремлені означення.

ЗРАЗОК. Плід червоний, соку повен, рвуть маленькі руки (В. Сосюра). — Плід червоний, який повен соку, рвуть маленькі руки.

1. Розшумілася вітрами під вікном моя сосна, що посаджена дідами... (М. Нагнибіда). 2. Будь мені, як королева з казки, що заснула серед срібних рож (Б. Лепкий). 3. У печі, розмальованій по комині густою синькою, топилося (Гр. Тютюнник). 4. Надію, ніжністю зігріту, в пучечки зв'язую малі... (М. Боровко). 5. Усе, що відбувається в світі природи, має свій смисл (Є. Гуцало).

351
Установіть відповідність. Обґрунтуйте свою думку.

Пунктограми
A. Тире при однорідних членах речення.
Б.Тире між підметом і присудком.
B. Тире при відокремленій прикладці.
Г.Тире між частинами складного речення.
Ґ. Тире на місці пропущеного члена речення.
Приклади
1. Орач торкнеться до керма руками — і нива дзвонить темним сріблом скиб (М. Стельмах).
2. І при пекучому сонячнім німбі — ані краплини дощу (І. Чумак).
3. Моя погибель — мій же оберіг (Л. Костенко).
4. Летить земля — обпечена пелюстка (Л. Костенко).
5. І земля, і вода, і повітря — все поснуло (М. Коцюбинський).

352
У невеликому творі-роздумі напишіть, як ви розумієте зміст одного з поданих висловлювань. Використайте в тексті цитату та складні речення різних видів.

6. Не вважай себе великою людиною за розміром своєї тіні під час заходу сонця (Піфагор).

7. На твоєму людському шляху каміння, яке ти повинен прибрати, щоб тим, хто йде за тобою, було легше (В. Сухомлинський).

8. Відомо, що поганий той школяр, який учителя не переважить (Леся Українка).

353
І. ПОЗМАГАЙТЕСЯ! Відгадайте, з яких творів Т. Шевченка взяті подані речення.

1. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла-червоніла.

2. І день, і ніч ґвалт, гармати; земля стогне, гнеться; сумно, страшно, а згадаєш — серце усміхнеться.

3. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма.

4. Не так серце любить, щоб з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає: воно жить не хоче, не хоче журиться.

5. А без долі біле личко — як квітка на полі: пече сонце, гойда вітер, рве всякий по волі.

6. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого.

7. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя.

8. У всякого своя доля і свій шлях широкий: той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає...

II. Схарактеризуйте речення усно (просте чи складне, вид складного, зі скількох частин складається, як зв'язані частини).

354
І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Розкажіть, якими частинами мови може виражатися підмет і присудок. Наведіть приклади з вправи.

1. Там де у росах стелиться трава ти ходиш над рікою таємниче (В. Грінчак). 2. Теплий подих зими зупинився найперше на снігах і осіли сніги (М. Вінграновський), 3. Перед досвітком вовк насторожився здалеку почувся скрип коліс по нерівній дорозі і запахло кіньми (М. Вінграновський). 4. Якби не промінь теплий і ласкавий не зеленіли б у долині трави не розвивалися б і не цвіли сади (В. Грінчак). 5. Не знаю я що буде після нас в які природа убереться шати (Л. Костенко). 6. Говорити все що набіжить на язик безглуздо (Я. Коменський). 7. Дихає осінь дихає світ густий машини дихають по кісточки у листі (І. Драч). 8. Десь по залізниці по шляхах що прорізали Полісся прокотилася війна (В. Сичевський). 9. Найкраща помилка та якої припускаються в навчанні (Г. Сковорода).

II. Поясніть, як ви розумієте зміст останнього речення. Чи згодні ви з цим твердженням?

255
ДВА — ЧОТИРИ — ВСІ РАЗОМ. Поміркуйте, скільки частин є в поданому реченні. Обґрунтуйте свою думку.

Гарно так весною бродиться
Поміж росяних отав
Там, де в небі зорі сходяться
Й сяє місяць-златоглав,
Де, повірте, з двору кожного
До світанку співи чуть,
Де хмаринки в небі гожому,
Як закохані, пливуть,
Де туман над степом стелиться
І біліє за версту
Чи метелиця-хурделиця,
А чи яблуня в цвіту.
(Г. Могильницька)

356
І. Прочитайте складні речення вголос, дотримуючись правильної інтонації. Накресліть їхні схеми, визначте засоби зв'язку між частинами речень.

1. Дивись: де сонце умивалось, там стільки крапель золотих кульбабиних в траві зосталось, що й небо мружиться від них (Д. Іванов). 2. Тече вода в синє море, та не витікає; шука козак свою долю, а долі немає (Т. Шевченко). 3. В цьому саду я виросла, і він мене впізнав, хоч довго придивлявся (Л. Костенко). 4. Літує літо у липневім цвіті, гречки медами пахнуть звіддаля, вже зажовтіли ниви і поля, десь перепілка пітькає у житі (В. Грінчак). 5. Матвій приїхав ще саньми, але тепер квапиться вертати, бо боїться, що зникне останній сніг і не буде можна їхати (У. Самчук). 6. Пахне хлібом трава, що купала мене з дитяти, пахнуть хлібом слова, що мене їх навчила мати (Д. Павличко). 7. Якби не жовте листя в садках, то можна було б подумать, що надворі не бабине, а справжнє літо (І. Нечуй-Левицький). 8. Я Вас вітаю з тим, що є тепло, коли з дощу доводиться вертатись (О. Делеменчук). 9. Вертається той довгий листопад, коли секунди важчали думками, коли перезиралися вовками ті, що учора дихали у лад (А. Дністровий).

II. Визначте синтаксичну роль, частину мови та граматичні ознаки виділених слів.

357
Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Накресліть схеми. У яких реченнях їхні частини співвідносяться з односкладними реченнями?

1. Внизу буває що літати складно вгорі ж не знають де подіти крила (О. Box). 2. Розповідають легенди що колись у давнину тут де тепер розкинулось її рідне село Крукове була поліська рівнина на якій гуляли вітри (В. Качкан). 3. Ось тут я вже пильную це ж таке місце де не тільки земля але й дерево пахне грибами (М. Стельмах). 4. Відвертість завжди чиста як сльоза та треба знати з ким відвертим бути бо підлість піділлє тобі отрути і ти зів'янеш як тонка лоза. (В. Грінчак). 5. Вишні вже почали червоніти і Вадим оглянувши вишняк залишився задоволений цього літа він поїсть вишень досхочу бо дядькова садиба була обнесена молодим родючим вишняком (Ю. Збанацький). 6. А може крутиться голова через те що тут у полі так завзято сюрчать коники ширяє вгорі шуліка і в його плавному льоті відчувається причаєна хижість та ще й наче небо не стоїть на місці а обертається навколо землі (Є. Гуцало). 7. Хмари які з'являлися потім було послано здавалося для того щоб підкреслити його незвичайну трохи виблідлу синяву і щоб посилати на землю срібне сяйво (В. Шевчук).

358
І. Прочитайте текст. Пригадайте, що вам відомо про історію української мови. Чому, на вашу думку, впродовж багатьох років в Україні не згадували про дослідження І. Огієнка?

ІВАН ОГІЄНКО

Серед десятків фундаментальних досліджень Івана Огієнка, присвячених тим чи іншим аспектам функціонування, унормування чи походження української мови, особливе місце посідає «Історія української літературної мови». До написання цієї книги автор ішов десятиліттями, з болем у серці переживаючи несправедливу долю свого народу і його мови, якій історія століттями не давала нормальних можливостей розвиватися і стверджуватися в усіх сферах суспільного життя.

Іван Огієнко

Написавши цілу низку різноманітних підручників, посібників, за якими різні категорії населення могли б оволодіти своєю мовою, вчений довго виношував намір створити таку книгу, де в історичному розрізі можна було показати усьому світові той воістину тернистий шлях, яким пройшла ця мова, доки набула сучасної форми. А ще — на основі глибоко аргументованих наукових досліджень ствердити її окремішність, самобутність, відкинути псевдонауковість поглядів деяких учених на українську мову як на якесь «наріччя».

Огієнкова «Історія української літературної мови» вийшла друком у Вінніпезі 1949 р. І весь цей час про неї в українському радянському мовознавстві практично зовсім не згадували. Не могли ознайомитися з цією працею навіть учені-фахівці, бо в жодній з наших наукових бібліотек усі ці роки її годі було шукати. Зате серед української спільноти за кордоном вона відразу стала дуже популярною. Передусім завдяки величезному пізнавальному й виховному заряду, вкладеному автором чи не в кожну сторінку (М. Тимошик).

II. Знайдіть у тексті прості речення ускладненого типу і складні. Поясніть уживанння розділових знаків. Накресліть схеми складних речень.

III. Обґрунтуйте стильову приналежність тексту. Випишіть слова і словосполучення, характерні для наукового стилю, поясніть їхнє значення.

359
Прочитайте складні речення, знайдіть і поясніть помилки в їхній побудові. Відредагуйте і запишіть речення.

1. У саду було багато яблук, які дуже любив хлопчик, який щоліта приїжджав до дідуся, який працював садівником. 2. Де раніше була суша, а тепер граються хвилі моря. 3. Калитка шкодує наймитові шматка хліба, який працює на нього. 4. Найкращою виставою, які я бачив, є «За двома зайцями». 5. За те, що він захворів, він пропустив тренування. 6. На стіні висить картина, а посеред кімнати — килим. 7. Ми працювали в саду, де щовесни гніздувалися там солов'ї. 8. Дівчина довго не співала, і вона не змогла взяти участь у концерті. 9. Ольга підійшла до того повороту, на якому стояла лавка, з якої вона любила дивитися на море.

з бабкою
360
Складіть зв'язний текст відповідно до запропонованої ситуації спілкування (на вибір), використавши виражальні можливості вивчених у 9-му класі синтаксичних конструкцій.

1. Ви повернулися з подорожі. Біля будинку зустріли свого приятеля. Розкажіть йому: 1) куди ви їздили, яким транспортом добиралися; 2) якою була мета вашої подорожі; 3) які ваші враження від подорожі.

2. Ви бажаєте поїхати на канікули до іншої країни. Телефонуєте до туристичного агентства та цікавитесь: 1) вартістю туру, включаючи транспортні витрати; 2) можливими термінами поїздки; 3) можливістю оглянути пам'ятки історії та культури країни.

361
І. Прочитайте вірш виразно вголос. Поясніть, як ви розумієте зміст останнього речення.

Іван Огієнко

ТОПОЛЯ

Коли засне, немов дитя шалене,
Глибоке місто неспокійним сном,
Вона приходить здалеку до мене
І шелестить до мене під вікном,
Щоб повертався я на Україну
Плугами чорнокрилими орать,
І тополята в полі поливать,
І поливати землю тополину...
Бо йдуть літа буремною ходою,
Різнити важко пустоцвіт од цвіту...
І той любов'ю повниться до світу,
Хто рідну землю має під собою...
(М. Вінграновський)

II. Схарактеризуйте виділені слова з точки зору фонетики, лексикології, морфології, синтаксису.

III. Складіть і запишіть складне речення, увівши до нього всі виділені слова.

362
МІКРОФОН. Чим вам найбільше запам'ятався навчальний рік? Із яким настроєм ви йдете на літні канікули?

 


Переглядів: Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Пошук
Календар
«  Червень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018