П`ятниця, 20.07.2018, 02:58
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

О.В. Заболотний. Українська мова - 9. § 6
§ 6. ЦИТАТА

Про цитату як спосіб передачі чужої мови
та розділові знаки при цитаті

53
Прочитайте текст, визначте його основну думку. Знайдіть у тексті уривки висловлювань відомих людей світу. Чи поділяєте ви їхні погляди? Поміркуйте, з якою метою автор звертається до чужих висловлювань, та розкажіть, як їх треба виділяти на письмі.

ЗДОРОВ'Я — У ТВОЇХ РУКАХ

Сучасна людина особлива, бо живе в поганих екологічних умовах, дихає забрудненим повітрям, п'є нечисту воду, ще й привчилася зловживати медикаментами хімічного походження. Вона недостатньо звертає уваги на своє здоров'я, часто курить, вживає алкоголь.

Як відомо, основою життя є постійний обмін між організмом і довкіллям. З довкілля людина одержує кисень, воду та необхідні для життя поживні речовини, тому зрозуміло, що здоров'я, опір до несприятливих умов навколишнього середовища, довголіття значною мірою залежить від харчування. Важливо прислухатися до слів античного філософа Сократа: «Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити».

Якщо говоримо про культуру харчування, то це означає не лише чистий стіл з виделкою та ножем, білосніжною скатертиною, а й уміння раціонально, збалансовано, адекватно харчуватися.

На жаль, більшість людей ставляться до раціонального харчування, як і до здоров'я в цілому, зневажливо. їм варто було б прочитати книжки відомого українського лікаря Миколи Амосова, який писав: «Не сподівайся на медицину. Вона непогано лікує багато захворювань, але не може зробити людину здоровою».

Визнаний у світі австралійський лікар-дієтолог Кантер Джефрі вважає, що «немає хвороб, які не можна вилікувати, а є люди, яких не можна вилікувати, у яких немає сили волі, щоб себе дисциплінувати, немає достатнього розуму, щоб зрозуміти закони природи» (О. Ганич).

Особливості цитати Цитати є різновидом прямої мови.
Цитата — це дослівний уривок з іншого тексту, що наводиться для підтвердження чи пояснення певної думки. НАПРИКЛАД: Без віри, що гори рушить, малі люди будуть вудити рибку на мілині й гризтися за привілеї і ніколи не знатимуть: «Хто море переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра» (Леся Українка).
Розділові знаки Цитати беруться в лапки.
• Коли цитата оформлюється як пряма мова, тобто супроводжується словами автора, вживаються такі самі розділові знаки, як і при прямій мові. НАПРИКЛАД: В одній зі своїх праць французький філософ Гельвецій писав: «Людина, яка робить щасливими інших, не може сама бути нещасною».
• Якщо цитата є частиною речення і продовженням слів автора, вона пишеться з малої букви. НАПРИКЛАД: 1. Арістотель роз'яснював, що «дружба не тільки неоціненна, а й прекрасна — ми уславлюємо тих, хто любить своїх друзів». 2. У своїх сонетах Рильський часто висловлював «пейзажем те, для чого слів нема людських» (Д. Павличко).
• Якщо цитата наводиться не повністю, то пропуск позначаємо крапками (...).
• Коли після цитати йде вказівка на її джерело, цю вказівку беремо в дужки, а крапку ставимо після другої дужки. НАПРИКЛАД: «Підняти слабкого — замало, його ще треба потім підтримати» (В. Шекспір).Лапки не ставимо при цитуванні віршованого тексту з дотриманням віршованих рядків. При цьому слова автора записуємо на окремому рядку. НАПРИКЛАД:

Не жди ніколи слушної пори —
Твоя мовчанка може стать ганьбою! —
писав український поет Дмитро Павличко.

Епіграф Різновидом цитати є епіграф. Епіграф у лапки не береться. Вказівка на автора або джерело пишеться справа без дужок і без крапки після неї. НАПРИКЛАД:
Мову чудову, глибинне і пружне слово,
немов гостру зброю, дав нам народ.
Д. Павличко

54
І. Прочитайте текст. Знайдіть у ньому цитати, обґрунтуйте вживання розділових знаків при них. Поясніть роль цитат у тексті.

РАДІСТЬ ПИСАРЯ

Часослов Ш. Фіоля

Під текстом літописів старі писарі лишали записку від себе з виправданням своєї нетямучості, висловлюючи радість, що важка праця переписування закінчилася. Такі записки часто укладалися афористично, на зразок: «Радіє заєць, утікши із сіті, радіє віл, дооравши ниву, — так само радіє і писар, дописавши книгу». Закінчується книга дуже часто проханням «помилки виправляти, а переписувача не проклинати». Загалом наші предки дивилися на книжку з великою повагою і ставилися до неї дуже серйозно.

Іван Томашевський, один із таких переписувачів, радив ще в 1680 p.: «Не жалій часу на читання, бо його тим обернеш на добрі речі, адже хто час витрачає на пусте, то начебто з павутини полотно робить, з піску замки будує і мотилі хапає в повітрі руками, відтак руки марає і геть викидає. Шукай пожитку в книгах, у духовному харчі — і доступишся вічного життя!» (За В. Шевчуком).

II. Поясніть, як ви розумієте слова Івана Томашевського про необхідність читання.

III. Знайдіть у тексті відокремлені члени речення.

55
Спишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. Знайдіть цитати, поясніть уживання розділових знаків.

Повсякчас, навіть коли Україну злії люди робили для її дітей мачухою, і тоді вона залишалася дорогою вірним її синам. Тарас Шевченко (не)мало зазнав лиха за неї, але любов до (матері)України горіла в його серці (невгасимим вогнем, бо «нема на світі України, (не)має другого Дніпра»!

Царствено красива ця земля писав колись про неї французький письменник Бальзак.

Був захоплений і російський художник Васнецов. Я споглядав багато красот землі казав він але нічого подібного (ні)де (не)знаходив і певний, що й не міг би знайти (П. Панч).

56
І. Прочитайте висловлювання відомих людей, дотримуючись правильної інтонації. Поясніть думку, яка міститься в кожному з них.

1. Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь (Т. Шевченко). 2. Добру науку приймай, хоч її і від простого чуєш; злої ж на ум не бери, хоч би й святий говорив (І. Франко). 3. Коли не зможу нічим любій вітчизні прислужитись, в усякому разі з усієї сили намагатимусь ніколи ні в чому не шкодити (Г. Сковорода). 4. Несправедливість, скоєна відносно однієї особи, є загрозою для всіх (Ш. Монтеск'є). 5. Любіть Землю! Любіть працю на Землі, бо без цього не буде щастя нам і дітям нашим ні на якій планеті (О.Довженко). 6. Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати (В. Симоненко). 7. Мало — бачити. Мало — розуміти. Треба любить. Немає загадки таланту. Є вічна загадка Любові (Г. Тютюнник). 8. Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя (Сенека).

II. Складіть усно твір-роздум (8-12 речень) на тему одного з висловлювань (на вибір). Використайте як цитату відповідне висловлювання.


57
Підготуйте і запишіть невелике повідомлення на тему «Основні вимоги до усного виступу», використовуючи для підтвердження своїх думок дібрані самостійно або подані цитати.

1. Використовуйте кожну нагоду, щоб потренуватися в мовленні: починайте із заздалегідь підготовленої розповіді спочатку в розмові з однією особою і в вузькому колі, а далі, коли посміливішаєте, говоріть і в більш широкому товаристві (І. Томан). 2. Що маєш казати, наперед обміркуй (Нар. творчість). 3. Слово зближує людей, тому треба намагатися говорити так, щоб усі могли розуміти тебе і щоб усе, що ти говориш, було правдою (JI. Толстой). 4. Інтонація одним і тим самим словам може надати різних відтінків, безмежно розширити їхнє смислове наповнення (І. Андронов). 5. Промова вимагає стеження за рухами тіла, і за жестикуляцією, і за виразом обличчя, і за звуками та відтінками голосу (Цицерон).


Якщо ви хочете стати цікавим співрозмовником, збагатити свій словниковий запас крилатими висловами, зверніться до книг А. Коваль «Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові» та А. Коваль, В. Коптілова «Крилаті вислови в українській літературній мові». У цих книжках подано пояснення та ілюстрації до багатьох афоризмів. Автори не лише з'ясовують походження висловів, а й показують особливості їх уживання, шляхи розширення чи зміни їхнього значення.

 


58
Виконайте завдання одного з поданих варіантів.

Варіант А. Випишіть із «Повчання дітям» Володимира Мономаха дві цитати. Підготуйте невелику усну розповідь про зазначений твір, використовуючи виписані цитати. Продумайте, як би ви оформили ці цитати на письмі.

Варіант Б. Випишіть з пам'яток давньоруської літератури дві цитати на тему «Минуле України». Складіть усно невелике висловлювання на зазначену тему, використовуючи виписані цитати. Продумайте, як би ви оформили ці цитати на письмі.
 


Переглядів: Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Пошук
Календар
«  Липень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018