Середа, 23.05.2018, 22:28
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

О.В. Заболотний. Українська мова - 9. § 8

§ 8. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ

Про те, чим складне речення відрізняється від простого,
про види складних речень та засоби зв'язку в них

ПРИГАДАЙТЕ! Яке речення називається складним?

65
Прочитайте подані складні речення. Визначте, зі скількох частин, що мають будову простих речень, складається кожне з них. Як пов'язані ці частини — за допомогою сполучників та інтонації чи лише інтонації? Які сполучники (сурядні чи підрядні) використано? Зробіть висновок про особливості зв'язку частин складного речення.

1. Поет не боїться від ворога смерті, бо вільная пісня не може умерти (Леся Українка). 2. Земля моя готується до сну, але я довго ще не буду спати (В. Сосюра). 3. Дорогою з вишумом промчала автомашина, десь мукнула корова, коло криниці брякнуло відро (Б. Харчук). 4. Степи не дишуть спекою і пилом, і вітер сушить роси на траві (В. Симоненко).

Основні ознаки Складним називається речення, у якому є дві або більше граматичних основ.
Кожна граматична основа разом з другорядними членами або без них утворює частину складного речення, яка має будову простого речення. Частини складного речення об'єднуються в одне ціле за змістом та інтонацією. НАПРИКЛАД: 1. Дощ пройшов і світлі ручаї в синє море виливають воду (П. Воронько). 2. Тепер я знаю, де ночують громи ревучі весняні (П. Ребро).
Змістова єдність Зміст складного речення є цілісним синтаксичним вираженням єдиної складної думки й зумовлений змістом його складових частин.

Бувають випадки, коли частини складного речення можна повністю роз'єднати, утворивши з одного складного два або більше простих речення. Але окремо вжиті вони не забезпечать змісту, вираженого в складному реченні. Наприклад, у реченні Тече вода з-під явора яром на долину, пишається над водою червона калина ( Т. Шевченко) обидві частини можуть існувати як прості речення. Проте чудесна картина природи зблідне, якщо розглядати її окремо в кожному простому реченні.

Інтонаційна єдність Складне речення характеризується інтонаційною єдністю. У кінці кожної частини голос підвищується, що свідчить про незакінченість речення, і лише в кінці всього складного речення голос знижується. НАПРИКЛАД:
Розділові знаки На письмі частини складного речення, як правило, відділяються одна від одної розділовими знаками (найчастіше комою, а також — тире, двокрапкою або крапкою з комою).
Засоби зв'язку Засобами зв'язку частин складного речення є сполучники або сполучні слова (займенники, прислівники) та інтонація.
Стилістичні особливості Складні речення широко використовуються в науковому й офіційно-діловому стилях мовлення, оскільки мають (порівняно з простими реченнями) ширші можливості для вираження різних синтаксичних відношень. Вони повніше передають думку, точніше виражають зв'язки між явищами.

66
І. Доведіть, що в кожній групі одне з трьох речень є складним. За потреби скористайтеся пам'яткою «Як довести думку», вміщеною на форзаці.

Група І. 1. Як у травні дощ надворі, то восени хліб у коморі (Нар. творчість). 2. Я на гору круту крем'яную буду камінь важкий підіймать і, несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співать (Леся Українка). 3. Жовтогаряча осінь стоїть над Осокорами, розкинувши високо над землею блакитні небеса (І. Цюпа).

Група II. 1. Небо звисало одною сірою, мрячною масою над землею (О. Кобилянська). 2. На боці, зверненому до півночі, кора дерев товща, грубіша і темніша (І. Заінчковський). 3. У тебе розум добрий, та язик дуже довгий (Нар. творчість).

II. Випишіть складні речення, підкресліть у них граматичні основи, визначте кількість частин. Обґрунтуйте пунктограму «Кома між частинами складного речення».

67
І. Спишіть вірш. Підкресліть граматичні основи. Які з речень є простими, а які — складними? Поясніть різницю в будові, у змістових відтінках та інтонації простих і складних речень.

І. Труш. Захід сонця в Криму

ЇХАВ МІСЯЦЬ

Їхав місяць Молочним Шляхом,
Віз червінці у срібній торбині.
І такий він уже невдаха,
Що той віз перекинувсь...

І розсипались тії монети,
Покотилися по дорозі.
От тепер вже нема секрету,
Чом на трави упали роси.

І сидить він тепер щоночі
На отому розбитому возі.
Позбирати червінці хоче
І втирає хмаринкою сльози.
(Г. Дудка)

II. Прочитайте вірш виразно вголос. Чи характеризується кожна окрема частина складного речення інтонаційною завершеністю? Удвох складних реченнях позначте місця пауз, місця підвищення та зниження голосу.

Види складних речень Залежно від особливостей поєднання частин складні речення поділяються на три види: складносурядні, складнопідрядні, безсполучникові.

ВИДИ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ
Вид речення Вид та засоби зв'язку Приклади
Сполучникові Складно-
сурядне
Сурядний зв'язок:
сурядні сполучники; інтонація
І діти сміються, і вітер привітно в каштанах шумить (В. Сосюра)
Складно-
підрядне
Підрядний зв'язок:
підрядні сполучники або сполучні слова; інтонація
Не може кермувати людьми той, хто сам не бачить шляху із пітьми (Д. Павличко )
Безсполучникове Безсполучниковий зв'язок:
інтонація
Осипається листя, жмуться і горбляться берези (М. Стельмах)

Види зв'язку Сурядний зв'язок передбачає рівноправність частин складного речення (від однієї частини до іншої не можна поставити питання).
Підрядний зв'язок передбачає нерівноправність частин складного речення (від однієї частини до іншої можна поставити питання).

68
МОЗКОБИЙ ШТУРМ. Як можна визначити вид складного речення?

69
І. Спишіть спочатку складні сполучникові речення, а потім — складні безсполучникові. Яке речення залишилось невиписаним? Чому? Розставте пропущені розділові знаки. Сполучники обведіть кружечком.

1. Весело тріщали дрова в грубі пахло житнім хлібом і теплом. 2. Скидає Київ животворний сон з плечей своїх, туманами укритих. 3. Як не любити пори коли ночами в щасті тремтить соловей. 4. Уже весна відсвяткувала свої вишневі весілля уже до літнього причала пливе запліднена земля. 5. Уже рудіють на газонах трави і дощ упертий по дахах шумить. 6. Благословенна праця рільника* що оре цілину в ясній надії (З тв. М. Рильського). 7. Пробігли дні у розовому димі засохли весни відшуміли зливи (В. Симоненко).


* Рільни́к — той, хто займається рільництвом; землероб.

II. Виділені слова запишіть у фонетичній транскрипції.

70
Перебудуйте подане складне речення на три прості. Чи рівнозначна така перебудова речення з погляду виразності?

Половіє безмежний клин озимої пшениці, високе красується жито, сріблиться овес (Ю. Яновський).

71
Продовжте кожне подане речення так, щоб утворилися складні речення, і запишіть. За потреби для зв'язку частин складних речень використайте сполучники та сполучні слова з довідки. Розставте розділові знаки.

1. Темна ніч опустила крила. 2. Гарні сільські світанки. 3. Стародавній Київ народився на березі Дніпра. 4. Люди повинні передати у спадок своїм нащадкам квітучу землю. 5. Сонце сліпило мені очі. 6. І задвигтіла від бухкання копит земля. 7. Над головою спурхнув якийсь птах.

ДОВІДКА:коли, як, і, який, а, яка, але, бо, де, та.

72
Розгляньте алгоритм визначення виду речення за будовою та способом поєднання частин складного речення. Підготуйте за алгоритмом розповідь про те, як розрізнити просте і складне речення та види складних. Супроводьте розповідь власними прикладами.

Алгоритм визначення виду речення
за будовою та способом поєднання частин

73
ДВА — ЧОТИРИ — ВСІ РАЗОМ.І. Визначте, яке з чотирьох поданих речень є простим, яке — складносурядним, яке — складнопідрядним, а яке — безсполучниковим. Відповідь обґрунтуйте.

1. Заплакане вікно повіки розтулило, намокли у дерев пошарпані вітрила (Г. Дудка). 2. Мене ліси здоров'ям напували, коли бродив у їхній гущині (В. Симоненко). 3. Синій вечір тихо бродить, квіти колихає і навшпиньки в хату входить, вікна затуляє (Г. Дудка). 4. Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки (JI. Костенко).

II. Спишіть, підкресліть граматичні основи.

74
І. Прочитайте текст. Визначте його тему та основну думку. Що нового ви дізналися про Отто Шмідта? Що вас найбільше захоплює в цій людині?

Отто Шмідт

OTTO ШМІДТ

Це була людина легендарної долі. Енциклопедист, професор математики, астроном, альпініст і мандрівник — першовідкривач нових земель, дослідник Арктики. Такий зовсім неповний перелік граней непересічного* таланту Отто Шмідта.

Становлення його особистості відбувалося в Києві, де родина оселилася після переїзду з Одеси. Тут Отто був одним з найкращих учнів Другої класичної гімназії. Великий потяг до природи, музики, спорту, а потім і математики збагачував і виховував його характер. Закінчивши 1909 р. гімназію із золотою медаллю, він вступив до Київського університету Св. Володимира на фізико-математичний факультет.

Шмідт просто вражав усіх своєю високою організованістю, наполегливістю, надзвичайно широким світоглядом, постійним прагненням пізнавати навколишню дійсність. Він навіть склав особистий план самоосвіти, відводячи час і на відвідування концертів, музеїв, виставок, театрів тощо. Проте, узагальнивши всі пункти, виявив, що для здійснення задуму йому знадобиться 1000 років. Тоді Отто зменшив список літератури для читання і вклав його в 250 років. Так розпочався його особистий штурм знань.

Невтомний мандрівник, він 1929 р. очолив першу арктичну експедицію на криголамі «Сєдов», а 1932 р. — на криголамі «Сибіряков», вивчаючи північні землі й відкриваючи нові острови.

У 1934 p., коли Отто очолив експедицію з вивчення Великого північного шляху, пароплав «Челюскін», на якому він перебував, несподівано потрапив в аварію. Корабель був фактично розчавлений кригою, але члени експедиції та екіпажу врятувалися. Неймовірно, але вони жили просто на крижині, доки їх не забрали літаками. Серед урятованих був і сам Отто Шмідт (За С. Карамашем).


* Непересі́чний — який чимось вирізняється з-поміж інших; не такий, як інші, не схожий на інших; особливий, винятковий.

II. Знайдіть складні речення. Скільки частин має кожне з них? Які з цих частин за складом граматичної основи співвідносні з односкладними реченнями? Поясніть роль складних речень у тексті.

ІІІ. Випишіть з речень тексту дієприслівникові звороти. За виписаними дієприслівниковими зворотами усно перекажіть прочитане.


 


Переглядів: Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Пошук
Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018