Понеділок, 21.05.2018, 19:08
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0

О.В. Заболотний. Українська мова - 9. Додаток 5
Додаток 5

СЛОВНИЧОК СИНОНІМІВ

Список скорочень

діал. — діалектне

заст. — застаріле

зневажл. — зневажливе

підсил. — підсилювальне

поет. — поетичне

розм. — розмовне

уроч. — урочисте

AMА́TOP, ЛЮБИ́ТЕЛЬ, ДИЛЕТА́НТ.

АНТИ́ЧНИЙ, КЛАСИ́ЧНИЙ, ДРЕ́ВНІЙ рідше.

БАЖА́ННЯ, ЖАДА́ННЯ, ПОЖАДА́ННЯ рідше, ПО́ТЯГ, ПРИ́СТРАСТЬ підсил., ЖАГА́ підсил. поет.

ВИШУКАНИЙ, ДОБІ́РНИЙ, ВИ́ТОНЧЕНИЙ, ОБТО́ЧЕНИЙ, РАФІНО́ВАНИЙ, ОРНАМЕНТА́ЛЬНИЙ.

ВІДПОВІ́ДНИЙ, ВИ́ГІДНИЙ, НАЛЕЖНИЙ, ПРИДА́ТНИЙ, ПРИСТО́ЙНИЙ, ПІДХО́ЖИЙ, ПІДХОДЯ́ЩИЙ розм., ГО́ЖИЙ розм., ПРИГО́ЖИЙ розм., ЗДА́ТНИЙ розм., ПРИГІ́ДНИЙ розм. рідше, ГОДЯ́ЩИЙ розм. рідко, ЗДАЛИЙ діал., ДОГІ́ДНИЙ діал.

ВІТА́ННЯ, ПРИВІТА́ННЯ, ПРИВІ́Т, УКЛІ́Н, ПОКЛІ́Н, ПОВІТА́ННЯ розм.-, ПОЗДОРО́ВЛЕННЯ, ВІНШУВА́ННЯ; А́ДРЕС (письмове звичайно розширене з нагоди чийогось ювілею); ОВА́ЦІЯ (бурхливі оплески із схвальними вигуками); САЛЮ́Т.

ГОРБ, ПА́ГОРОК, ПА́ГОРБ, ПРИ́ГІР, ПРИ́ГІРОК, СУ́ГОРБ, КУЧУГУ́РА, ШПИЛЬ, ГОРБО́ВИНА, ГОРБИ́НА рідше, ПЕРЕ́ГІРОК рідше, БУГО́Р розм. рідше; КУРГА́Н (високий земляний насип); МОГИ́ЛА (перев. зі стародавнім похованням).

ДА́ВНІЙ, СТАРИ́Й, ДА́ВНІ́ШНІЙ розм., ДАВНЕ́ЗНИЙ підсил. розм., СТАРЕ́ЗНИЙ підсил. розм., ВІДДА́ВНІЙ заст., ДРЕ́ВНІЙ заст.; ДОІСТОРИ́ЧНИЙ.

ДЕРЖА́ВНИЙ, УРЯДО́ВИЙ, КОРО́ННИЙ заст.; КАЗЕ́ННИЙ, КАМЕРА́ЛЬНИЙ діал.

ДОБРОДІ́ЙНИК, БЛАГОДІ́ЙНИК, ФІЛАНТРОП, ДОБРОЧИНЕЦЬ рідше, ДОБРО́ДІЙ розм., БЛАГОТВОРИТЕЛЬ заст., МИ́ЛОСТИ́ВЕЦЬ заст., ЛАСКА́ВЕЦЬ заст.

ДО́ГОВІ́Р, УГО́ДА, УКЛА́Д заст., РЯД заст.; КОНТРА́КТ (письмовий); ПАКТ, ТРАКТА́Т заст.; КОНВЕ́НЦ1Я.

ДОДА́ТОК, ДОПО́ВНЕННЯ, ДОВЕ́РШЕННЯ, ПРИДА́ТОК, ДОДА́ЧА розм., ПРИДА́ЧА розм., ПРИВІ́СОК розм., ГАК розм., ПРИЧИ́НОК; ДОВА́ЖОК розм. (перев. про щось зайве, непотрібне).

ДОДУ́МАТИСЯ, ЗМІРКУВА́ТИ, ПРИДУ́МАТИ, ДОДУ́МАТИ, ДІЙТИ́ чого, до чого, ДОБРА́ТИ чого, розм., УМУДРУВА́ТИ що, розм., ДОМУДРУВА́ТИСЯ розм., ДОМИ́СЛИТИСЯ розм., ДОКУМЕ́КАТИСЯ розм., ДОМІЗКУВА́ТИСЯ розм., ДОРОЗУМІ́ТИСЯ розм., УМУДРИ́ТИСЯ розм., ЗМУДРУВА́ТИ що, діал., ЗМИ́СЛИТИ діал.; ЗНАЙТИ́СЯ (не розгубившись, вийти зі скрутного становища).

ДОЛЯ, ТАЛА́Н, ЖЕ́РЕБ, ЩА́СТЯ, СУДЬБА́ розм., ФОРТУ́НА розм., ПЛАНЕ́ТА розм., заст., ПЛАНИ́ДА розм., заст., УДІ́Л заст., уроч., ПАЙ заст.

ДОМО́ВЛЕНІСТЬ, УМО́ВА, ЗMО́BA рідше, УГО́ДА, ЗЛА́ГОДА, УСТАНО́ВА розм., НАМО́ВА розм., 3MО́BKA розм. рідше, ВИМО́ВА діал.

ДРАГОВИНА́, ДРАГВА́ рідше, ГРУЖА́ВИНА розм., МЛА́КА діал., ЦМОКО́ВИНА діал., КАЛАБА́ТИНА діал.

ДРІБНИ́ЦЯ, ДРІ́Б'ЯЗОК, ДРІБНО́ТА розм., ПУСТЕ́ розм., ДЕ́ЩИЦЯ розм., АБИ́ЩИЦЯ розм., АБИ́ЩО розм., ДУРНИ́ЦЯ розм., ДУРНИ́ЧКА розм., НІКЧЕ́МНИЦЯ розм., ДУ́РОЩІ розм., МАЛИ́ЗНА розм., ПО́РОХ розм., ПОЛО́ВА розм., БЕЗДІ́ЛЛЯ розм., МІЗЕ́РІЯ розм., МІЗЕРНЯ́ зневажл., ПШИК зневажл., МАРНИ́ЦЯ діал., ФРА́ШКА діал., ШАЛЬ діал.; ДРІБНИ́ЧКА, ВИТРЕБЕ́НЬКИ розм.

ДУХО́ВНИЙ, МОРА́ЛЬНИЙ, ВНУ́ТРІШНІЙ, ДУХО́ВИЙ; ДУШЕ́ВНИЙ, ЧУТТЄ́ВИЙ (стосовний психічної діяльності); ПЛАТОНІ́ЧНИЙ (про почуття — позбавлений чуттєвості).

ЕФЕ́КТНИЙ, ЯСКРА́ВИЙ, СЛІПУ́ЧИЙ, БЛИСКУ́ЧИЙ.

Є́ДНІСТЬ, ЗГУРТО́ВАНІСТЬ, ЄДНА́ННЯ, ЄДИ́НІСТЬ рідше, О́ДНІСТЬ рідко; МОНОЛІ́ТНІСТЬ, СПА́ЯНІСТЬ, СПА́ЙКА (міцне об'єднання).

ЖОРСТОКИЙ, БЕЗЖА́ЛІСНИЙ, БЕЗСЕРДЕ́ЧНИЙ, НЕМИЛОСЕ́РДНИЙ, НЕМИ́ЛОСТИ́ВИЙ, ЛЮ́ТИЙ, ЖОРСТКИ́Й рідше; НЕЩА́ДНИЙ, НЕЛЮ́ДСЬКИЙ, ДИКУ́НСЬКИЙ, ВА́РВАРСЬКИЙ, ЗВІРЯ́ЧИЙ, ВО́ВЧИЙ, БУЗУВІ́РСЬКИЙ, БЕЗПОЩА́ДНИЙ заст.; ДРАКО́НІВСЬКИЙ; ІНКВІЗИ́ТОРСЬКИЙ (про дії, звичаї, заходи тощо).

ЗАДОВІ́ЛЬНИЙ (який задовольняє певні умови для кого-, чого-небудь, потреби, визначені кимсь і т. ін.), ПРИЙНЯ́ТНИЙ, ЛЮ́ДСЬКИЙ (про одяг, житло і т. ін. — який повинна, в принципі, мати людина); СТЕ́РПНИЙ, ТЕРПИ́МИЙ розм.

ЗАСВО́ЇТИ (у процесі вивчення чого-небудь, ознайомлення з чимось, набути якихось знань, зрозуміти, уяснити щось), ОСВО́ЇТИ, ОПАНУВА́ТИ, ОВОЛОДІ́ТИ чим, ОСЯГНУ́ТИ, ОСЯГТИ́, ПОГЛИ́НУТИ (глибоко, міцно); ПОДУ́ЖАТИ, ПОБОРО́ТИ, ПЕРЕБОРО́ТИ, ОСИ́ЛИТИ розм. (подолавши значні труднощі).

ЗАСЕЛЯ́ТИ, ЗАСЕ́ЛЮВАТИ, НАСЕЛЯ́ТИ, КОЛОНІЗУВА́ТИ, ОСЕЛЯ́ТИ рідко, ОСЕ́ЛЮВАТИ рідко, ЗАЛЮ́ДНЮВАТИ рідко, ЗАЛЮДНЯ́ТИ рідко, ОСА́ДЖУВАТИ заст., ОСАДЖА́ТИ заст.

ЗГО́ДА, ЗЛА́ГОДА, ЛАД, МИР, СПО́КІЙ, ПОРОЗУМІ́ННЯ, ЛА́ГОДА розм., ЗЛА́ДА діал., ПО́КІЙ заст., РЯД заст., рідко.

КОЛО́ДА, КОЛО́ДКА, БЕРВЕНО́ діал., ДЕЛИ́НА діал., КЛЬОЦ діал., КО́ВБОК діал., KOBBА́H діал.; БРУС, БРУСО́К, РУ́БАНКА діал.; ДУБО́К розм. (короткий шматок дерева); КРУГЛЯ́К (кругла деревина); ЧУРБА́К розм. (коротка деревина); ДРОВІ́ТНЯ розм., ДРИ́ВІТНЯ діал., КО́ВБИЦЯ діал.

КОХА́ННЯ, ЛЮБО́В, ПОЧУТТЯ́, ЗАКОХА́ННЯ розм., ЛЮ́БОЩІ, ЛЮ́БІСТЬ розм., УПОДО́БА діал., ЛЮБВА́ [ЛЮБА́] діал., МИ́ЛІСТЬ заст.; ПРИ́СТРАСТЬ, ЖАГА́ (сильне, нестримне почуття).

КРИ́ХТА, КРИ́ШКА, КРИХТИ́НА, ДРІ́БКА, РИ́СКА [РІ́СКА] розм., ПОРОШИ́НА розм., КРИ́ХА розм., ПУ́ШКА діал., ОДРОБИ́НА діал.

ЛАД (форма, тип господарства певної суспільно-економічної формації), УКЛА́Д, У́СТРІЙ, ПОРЯ́ДОК; РЕЖИ́М (перев. з негативною оцінкою).

ЛЮ́БИЙ, ДОРОГИ́Й, МИ́ЛИЙ, ЖАДА́НИЙ, БЕЗЦІ́ННИЙ підсил., НЕНАГЛЯ́ДНИЙ підсил. поет., ЛЮБИ́МИЙ, ПРИХИ́ЛЬНИЙ кому, чому, рідше, ЛЮБ'Я́ЗНИЙ заст. діал.

ЛЮ́БО, МИ́ЛО, ЛЮБ'Я́ЗНО, ЛА́СКАВО, ЛЮБЕ́НЬКО.

ЛЮ́ДЯНИЙ, ГУМА́ННИЙ, ЩИ́РИЙ, ЛЮ́ДСЬКИ́Й, ЛЮДИНОЛЮ́БНИЙ, ЧОЛОВІ́ЧНИЙ заст., ЛЮДНИ́Й діал.

МАЙБУ́ТНЄ іменник, МАЙБУ́ТНІСТЬ, ПРИЙДЕ́ШНЄ, ПРИЙДЕ́ШНІСТЬ, МАЙБУТТЯ́ поет., МАЙБУ́ТЬ поет., ПРИ́ШЛІСТЬ заст.; ДАЛЕЧІ́НЬ (час, до якого ще дуже далеко).

МАЙСТЕ́РНІСТЬ, ВПРА́ВНІСТЬ, УМІ́ННЯ, УМІ́ЛІСТЬ, МИСТЕ́ЦТВО, МАЙСТЕ́РСТВО заст.

МІСТКИ́Й, Є́МНИЙ, Є́МКИЙ, ВКЛА́ДИСТИЙ розм.

НАЙБІ́ЛЬШИЙ, ЯКНАЙБІ́ЛЬШИЙ підсил., ЩОНАЙБІ́ЛЬШИЙ підсил., МАКСИМА́ЛЬНИЙ, НАЙВИ́ЩИЙ, ПО́ВНИЙ (про швидкість, силу тощо); ГРАНИ́ЧНИЙ, КРА́ЙНІЙ (який є останнім ступенем у розвитку якоїсь ознаки); ПЕРШОЧЕРГО́ВИЙ.

НАПРУ́ЖЕННЯ, НАПРУ́ЖЕНІСТЬ, ГОСТРОТА́ підсил.; НАТЯ́ГНУТІСТЬ (про стан стосунків, коли напруження готове перейти в розрив); ДРАМАТИ́ЗМ підсил. (дуже напружений момент у розвитку якої-небудь дії або стану).

НЕДОВГОВІ́ЧНИЙ, МИНУ́ЩИЙ, СКОРОМИНУ́ЩИЙ підсил., ШВИДКОМИНУ́ЧИЙ підсил., ШВИДКОПЛИ́ННИЙ підсил., поет., БИСТРОПЛИННИЙ підсил. поет., МИТТЄ́ВИЙ підсил., ХВИЛИ́ННИЙ підсил., ЕФЕМЕ́РНИЙ, ЛЕТУ́ЧИЙ поет., ПЕРЕБІ́ЖНИЙ поет., БІГУ́ЧИЙ заст., ХВИЛЕ́ВИЙ підсил. заст.

НЕЗНАЧНИ́Й, НЕЗНАЧУ́ЩИЙ, НЕВАЖЛИ́ВИЙ, НЕВАГО́МИЙ, МІЗЕ́РНИЙ підсил., НІКЧЕ́МНИЙ підсил.; НЕІСТО́ТНИЙ, НЕСУТТЄ́ВИЙ, ДРІБ'ЯЗКО́ВИЙ, МА́РНИЙ (який не становить суті чого-небудь); МАЛОВА́ЖНИЙ, МАЛОЗНА́ЧНИЙ, МАЛОЗНАЧУ́ЩИЙ рідше, МАЛОІСТО́ТНИЙ; НЕСЕРЙО́ЗНИЙ, ПУСТИ́Й підсил. розм.; МАЛЕ́НЬКИЙ, МАЛИЙ рідше, ДРІБНИЙ; НЕПОВАЖНИЙ (про причину); ПЛАЧЕВНИЙ підсил. (про результат); ДРУГОРЯ́ДНИЙ, ТРЕТЬОРЯ́ДНИЙ підсил.

ОБ'Є́ДНАННЯ кого, чого або яке, СОЮ́З, СПІВДРУ́ЖНІСТЬ, СПІВТОВАРИ́СТВО; ФЕДЕРА́ЦІЯ; КОНФЕДЕРА́ЦІЯ; БЛОК, КОАЛІ́ЦІЯ; ЛІ́ГА.

ОКРЕ́МИЙ, САМОСТІ́ЙНИЙ, ПООДИНО́КИЙ, ОКРЕ́МІШНІЙ, ПОРІ́ЗНЕНИЙ, НЕЗВ'Я́ЗАНИЙ, РОЗ'Є́ДНАНИЙ, ОСІ́БНИЙ рідко, ОКРІ́МНИЙ діал.

ОРГАНІЧНИЙ, НЕРОЗРИВНИЙ.

ОРИГІНА́ЛЬНИЙ; СВОЄРІДНИЙ, НЕШАБЛО́ННИЙ, НЕШАБЛО́НОВИЙ, НЕСТАНДА́РТНИЙ; НЕТРАФАРЕ́ТНИЙ, НЕЗАТЕ́РТИЙ, СВІ́ЖИЙ (про мову, думки тощо); СМІЛИ́ВИЙ, СМІ́ЛИЙ (про проект, задум і т. ін.).

ОСВІТИ́ТИ {зробити видним, освітленим), ОСВІТЛИ́ТИ, ОПРОМІ́НИТИ, ПРОСВІТИ́ТИ, ВИ́СВІТИТИ, ВИ́СВІТЛИТИ, РОЗСВІТИ́ТИ, ПРОСВІТЛИ́ТИ,

УДА́РИТИ підсил., ОСЯ́ЯТИ, ОСІЯ́ТИ підсил. уроч., ОЗОРИ́ТИ поет., ОСВІНУ́ТИ діал., РОЗ'ЯСНИ́ТИ діал.; РОЗІТНУ́ТИ, РОЗСІКТИ́ (раптово або вузькою смугою).

ОСВО́ЇТИ, ОПАНУВА́ТИ, ОСВО́ЇТИСЯ з чим, ОСІДЛА́ТИ розм.

ОСВО́ЮВАТИ, ПІДКОРЯ́ТИ, СКОРЯ́ТИ, ПІДКО́РЮВАТИ рідше; ОБЖИВА́ТИ.

ПЕРЕБОРО́ТИ, ПЕРЕМОГТИ́, ПОБОРО́ТИ, ПОДОЛА́ТИ, ЗДОЛА́ТИ, ПЕРЕСИ́ЛИТИ, ОСИ́ЛИТИ, ПОДУ́ЖАТИ, ЗДУ́ЖАТИ, ЗДОЛІ́ТИ рідше, ПОКОНА́ТИ рідше, ЗМОГТИ́ розм., ПЕРЕДУЖАТИ заст., ПЕРЕСИЛУВАТИ діал., ПОДОЛІ́ТИ діал.

ПЕРЕДЧА́СНО, ЗАВЧА́СНО, ДОЧА́СНО1 ПЕРЕД ЧА́СОМ, РАНО, 3APА́HO, ЗАРА́ННЯ, 3APА́HI розм., БЕЗ ПОРИ́ розм., ЗАВЧА́СУ розм., 3APА́HHЄ заст., 3ACKО́PO діал., ЗАЧАСУ́ рідше, 3PА́HA рідше.

ПЕ́РШІСТЬ, ЛІ́ДЕРСТВО, ПЕРВОРО́ДСТВО, ПЕРШЕНСТВО́ рідше; ПРІОРИТЕ́Т (у відкритті, винаході тощо).

ПОСЛІДО́ВНИЙ, СИСТЕМАТИ́ЧНИЙ, МЕТОДИ́ЧНИЙ, НЕУХИ́ЛЬНИЙ, ВИ́ТРИМАНИЙ, КОНСЕКВЕ́НТНИЙ; ЗВ'Я́ЗНИЙ, ЛОГІ́ЧНИЙ (перев. про мовлення, виклад думок).

ПРИВЛА́СНЮВАТИ, ПРИСВО́ЮВАТИ, СОБІ́ЧИТИ діал.; ЗАГРІБА́ТИ розм., ХАПА́ТИ розм., ЦУ́ПИТИ розм.; ПІДГРІБА́ТИ розм., ПРИСУСІ́ДЖУВАТИ розм. (приєднуючи до свого); УТА́ЮВАТИ (таємно); УЗУРПУВА́ТИ (перев. чужі права, досягнення тощо).

ПРИМА́РНИЙ, ОМА́НЛИВИЙ, ОМА́ННИЙ, ОБМА́НЛИВИЙ, НЕСПРА́ВЖНІЙ, НЕРЕА́ЛЬНИЙ, ОБЛУ́ДНИЙ, ХИМЕ́РНИЙ, ЕФЕМЕ́РНИЙ, ІЛЮЗО́РНИЙ.

ПРИРО́ДНИЙ (створений природою, здійснюваний за законами природи), НАТУРА́ЛЬНИЙ, ОРГАНІ́ЧНИЙ, ДАРОВИ́Й розм.; ЛАНДША́ФТНИЙ (про парк, заповідник тощо).

ПРИХИ́ЛЬНІСТЬ, ПРИ́ЯЗНЬ, СИМПА́ТІЯ, ЛЮБ'Я́ЗНІСТЬ, ПРИВ'Я́ЗАНІСТЬ, ПРИЗНА́ННЯ рідше, ПРИЄ́МНІСТЬ рідше, ПРИВІ́ТНІСТЬ, ПРИВІ́Т розм., ПРИВ'ЯЗА́ННЯ діал.; ФАВО́Р заст. (прихильність якоїсь знатної, впливової особи).

САМОБУ́ТНІЙ, ОРИГІНА́ЛЬНИЙ, СВОЄРІ́ДНИЙ.

СЛА́БНУТИ, СЛА́БШАТИ, СЛАБІ́ШАТИ, СЛАБІ́ТИ, БЕЗСИ́ЛІТИ рідше, ПІДУПАДА́ТИ, ПЕРЕВО́ДИТИСЯ, ЗДАВА́ТИ, НИ́ДІТИ, НИ́КНУТИ, ВИДИХА́ТИСЯ, КВО́ЛІТИ, ХИ́РІТИ, ПОНИКА́ТИ, ОСЛАБА́ТИ рідше, ЧУ́ЧВЕРІТИ розм.

СЛА́ВА (загальне визнання кого-, чого-небудь); ЗНАМЕНИ́ТІСТЬ, СЛАВНОЗВІ́СНІСТЬ, ПРОСЛА́ВА (широка, особлива популярність); ЛА́ВРИ мн. (як символ слави); БЕЗСМЕ́РТЯ уроч.; ЛУНА́ розм. (відзвук слави); ХВАЛА́, ПОХВАЛА́ заст., ОСА́ННА заст.

СПРА́ВИТИСЯ, УПРА́ВИТИСЯ, УПО́РАТИСЯ, ПОДОЛАТИ, ОСИ́ЛИТИ, ПОДУ́ЖАТИ, ЗОРУ́ДУВАТИ розм.

СУВО́РИЙ, КРУТИ́Й, НЕУХИ́ЛЬНИЙ, НЕЩА́ДНИЙ підсил., НЕМИЛОСЕ́РДНИЙ підсил., БЕЗЖА́ЛІСНИЙ підсил., ЗАЛІ́ЗНИЙ підсил., ЖОРСТО́КИЙ підсил., ЖОРСТКИ́Й, ШОРСТКИ́Й розм., СТРО́ГИЙ рідше, ДРАКО́НІВСЬКИЙ підсил.

СУСПІ́ЛЬНИЙ, СОЦІА́ЛЬНИЙ, ГРОМА́ДСЬКИЙ.

СУТЬ, СУ́ТНІСТЬ, ЗМІСТ, СЕНС, ГОЛОВНЕ́, ПІДОСНО́ВА, ЯДРО́, ПРИРО́ДА, ЗНА́ЧЕННЯ, СМИСЛ рідше, ЗНАЧИ́МІСТЬ; ЄCTBО́, КВІНТЕСЕ́НЦІЯ, РАЦІОНА́ЛЬНЕ ЗЕРНО́, СІЛЬ, ТОЛК заст.; НУТРО́ розм. (найістотніше в кому-небудь).

ТРЕМТІ́ТИ, ДРИЖА́ТИ, ЗДРИГА́ТИСЯ, ТРУСИ́ТИСЯ, ТІ́ПАТИСЯ, КОЛОТИ́ТИСЯ, ДРИҐОТІ́ТИ діал., ДИЛЬКОТА́ТИ діал.; ТРІПОТА́ТИСЯ (часто, дрібно); ДВИГТІ́ТИ, ДВИГОТІ́ТИ підсил., ДВИЖА́ТИ діал., ТРЯСТИ́СЯ, СТРЯСА́ТИСЯ, СТРУ́ШУВАТИСЯ (під впливом сили).

ФАХ, СПЕЦІА́ЛЬНІСТЬ, ПРОФЕ́СІЯ, РЕМЕСЛО́ розм. (перев. у кустарному виробництві); КВАЛІФІКА́ЦІЯ.

ФАХІВЕ́ЦЬ, СПЕЦІАЛІ́СТ, СПЕЦ розм.; ПРОФЕСІОНА́Л, ПРОФЕСІОНАЛІ́СТ (на відміну від аматора); МА́ЙСТЕР (з якого-небудь ремесла).

ФА́ХОВИЙ, СПЕЦІА́ЛЬНИЙ, ПРОФЕСІ́ЙНИЙ, ПРОФЕСІОНА́ЛЬНИЙ.

ЦІЛКО́М, ПО́ВНІСТЮ, АБСОЛЮ́ТНО, ЗО́ВСІМ, ЦІЛКОВИ́ТО, ОСТАТО́ЧНО, СПОВНА́, ТО́ЧНО, ПО́СПІЛЬ, ПРИ́ТЬМОМ розм., ГЕТЬ розм., ГЕТЬ-ЧИ́СТО розм., КРУГО́М розм., НА́СКРІЗЬ розм.; ЗГО́ЛА діал.; ДОЩЕ́НТУ, ДОТЛА́, ДО́ЧИ́СТА розм., ЧИ́СТО розм., НА́ЧИСТО розм.

ЧЕКА́ТИ, ЖДА́ТИ, ДОЖИДАТИ, ДОЖИДА́ТИСЯ, ОЧІ́КУВАТИ, СПОДІВА́ТИСЯ, ЧЕКА́ТИСЯ розм., ТРИВА́ТИ заст.; НАДЖИДА́ТИ розм., ПІДЖИДА́ТИ розм., ЗАЖИДА́ТИ розм. (не дуже довго); ВИЧІ́КУВАТИ, ВИГЛЯДА́ТИ, ВИЖИДА́ТИ; ЧАТУВА́ТИ, ЧИГА́ТИ розм., ЧАПІ́ТИ діал.

ШАНО́ВНИЙ, ШАНО́ВАНИЙ, ПОВА́ЖНИЙ, ГІ́ДНИЙ, ПОШТИ́ВИЙ [ПОЧТИ́ВИЙ] розм., ЧЕ́СНИЙ розм., ВЕЛЕ́БНИЙ заст., ПРЕВЕЛЕ́БНИЙ підсил. заст., ВАШЕ́ЦЬКИЙ заст., ВЕЛИ́ЧНИЙ заст.

ШАНУВА́ЛЬНИК, ЦІНУВА́ЛЬНИК, ЦІНИ́ТЕЛЬ рідше, ЗВЕЛИ́ЧНИК, ЛЮБИ́ТЕЛЬ тільки чого, ПОКЛО́ННИК заст.

 


Переглядів: Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Пошук
Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018