Середа, 25.04.2018, 06:47
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Українська мова, 10 — § 15

ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ§ 15. Антоніми. Пароніми

253. Прочитайте. Визначте в уривку антонімічні пари.

Відомий громадський діяч Петро Яцик якось розповів таку притчу. Якщо на безлюдний острів висадити групу людей із однаковим життєвим досвідом, однаковою освітою, дати їм абсолютно однакові стартові умови, то через певний період вони б поділилися на багатих і бідних, переможців і переможених, лідерів і аутсайдерів. Там з’явилися б свої лицарі й інтригани, роботоголіки й нероби, правдолюби й брехуни, прихильники тверезості й п’яниці, моралізатори і розпусники. Одне слово, це стало б звичайним суспільством у мініатюрі. Так завжди було, так є, і так буде за всіх політичних режимів і формацій.

Оце вам відповідь на теорію класової боротьби, на абсолютно шкідливі мрії про безкласове суспільство.

За А. Дімаровим.

Проведіть мовний експеримент: спробуйте вилучити з уривка антонімічні пари. Зробіть висновок про роль у мовленні антонімів.

Розкажіть про культурницьку та благочинну діяльність Петра Яцика в Україні. Уживайте антоніми. Що ви знаєте про роль меценатів у історії України? Складіть роздум «Якби я був меценатом...». Уживайте антоніми.


 

Антоніми (з грецької anti — проти і onyma — ім’я) — пари слів протилежного лексичного значення: початок — кінець; високий — низький; рано — пізно. Антоніми є словами однієї частини мови.

Якщо один із антонімів має синоніми, утворюється кілька антонімічних пар, у яких одне зі слів повторюється. У такому разі між цими антонімічними парами встановлюються синонімічні відношення: правда — брехня; правда — кривда; правда — обман.

Установлюючи синонімічність між такими антонімічними парами, потрібно зважати на багатозначність слів. Наприклад: антонімічні пари темний — світлий та темний — освічений не є синонімічними, бо в першому випадку слово темний має значення позбавлений світла, погано освітлений, а в другому — неписьменний, некультурний, відсталий.

Антоніми бувають загальномовні та контекстуальні. Річ у тім, що в реченні (або контексті) можуть протиставлятися окремі слова, які поза контекстом як антоніми не сприймаються: Полонезу стихія: і полум’я, й лід (Д. Кремінь). Здається, нам ніде немає місця, яка різниця — у селі чи в місті? (О. Лозова).

Антонімічні пари слів різного звукового складу — це різнокореневі лексичні антоніми: Людина народжена для праці й щастя, а не для горя (Ю. Яновський).

Рідше трапляються антоніми однокореневі: Отак би в серці смертнім закріпить безсмертну силу (М. Рильський).

В однокореневих антонімах протилежність значення виражена додаванням до того самого слова або основи префікса (надія — безнадія, мудрий — немудрий, атака — контратака; циклон — антициклон); заміною префікса або суфікса на антонімічний (вийти — увійти; вітерець — вітрище).

Проміжне місце між різно- та однокореневими антонімами займають пари складних слів із антонімічними компонентами: доброякісний — злоякісний, рослий — низькорослий.

Антоніми — важливі художньо-зображальні, стилістично виразні засоби мови. Стилістична роль антонімів полягає передовсім у тому, що вони забезпечують контрастну характеристику образів, предметів, явищ.


254. Прочитайте поетичні рядки. Визначте в тексті антонімічні пари. Яка стилістична роль антоніми?

І як же так — були, мов не були,
Спливли віки — і тільки одиниці
Відомі нам — піднесені чи ниці,
А інші всі — без осуду й хвали.
А інші всі — вони були народ,
Без них не звівся б геній на вершину,
Малі й великі справи б не вершились,
Й чи знали б ми, що зло, а що добро?

О. Середа-Загаєцька.

♦ З’ясуйте, якими частинами мови є антоніми кожної пари.

Визначте головну думку поезії. Чи можна було б висловити її без використання антонімічних пар? Чому?

255. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Прочитайте словникові статті, прокоментуйте їхню будову.

БУДЕ́ННИЙ, а, е. 1. Не святковий, робочий. Тимоха козак степний був: шапка одна буденна, друга празникова (Кв.-Осн.). 2. Повсякденний, звичайний, щоденний. О. Нестор пірнув з головою в те море буденних клопотів та заходів: орав і сіяв, плекав худобу (Фр.). // перен. Позбавлений радості, яскравості, одноманітний, сірии.

З тлумачного словника.

БУДЕ́ННИЙ ↑↓ СВЯТКО́ВИЙ

Який не має святкового вигляду, призначення, робочий, простий, повсякденний, звичайний.

Урочистий, ошатний, красивий,

Зі словника антонімів.

♦ Уведіть цю антонімічну пару до самостійно складеного висловлювання (усно). Поясніть роль антонімії в мовленні.

Укладіть статтю для словника антонімів на антонімічні пари бідність — багатство; ніжний — брутальний; безпечно — небезпечно.

256. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! До поданих слів, ураховуючи їхню багатозначність, доберіть антоніми. За потреби зверніться до словника антонімів.

Глибокий, великий, світлий, старий, холодний, недалекий, завоювати.

♦ Уведіть до самостійно складеного висловлювання три-чотири утворені антонімічних пари.

257. Прочитайте речення, визначте вжиті в них загальномовні та контекстуальні антоніми. Поясніть відмінність між ними.

1. Я вірю, що ніколи-ніколи не вмру, допоки моя Україна, боронь Боже, не стане мені чужиною (П. Осадчук). 2. Де щебет вільшанки і тьох солов’я? Там Україна моя? І твоя? (В. Чемерис). 3. Не заспіває соловей у клітці. У ній співають щиглики й синиці (О. Довгий). 4. А нам довіку жито жати, перевертати гори. Є на землі глибокі шахти і є кротові нори (П. Перебийніс). 5. Кожна людина — неповторний світ доброго і злого, мудрого й недалекого, ніжного і грубого (О. Довгий).

Чи можна вважати антонімами слова: батько — мати; чоловік — жінка; кішка — миша; гора — долина? Поясніть.

258. Випишіть контекстуальні антоніми парами.

1. На Олімп епоха нас виносить і в безодню кидає вона... (Д. Кремінь) 2. Христос, не знаю, може, десь і є, зате в очах рябіє од Пілатів (Л. Костенко). 3. Хоч фоліанти списані впритул, не навчено нас світ розпізнавати — хто намиває золото, хто — мул (Р. Плотникова). 4. Дай, Боже, недоріці ті слова, що з недоріки зроблять Цицерона (В. Баранов). 5. Сходять і гаснуть зірки, меркнуть старі заповіти (М. Луків). 6. Як верховіття має власну вись, так власну глибину — земне коріння (С. Шевченко). 7. Одягнулись надовго у тіло; тіло душать пісні у душі (В. Острозький). 8. Краще крихта певності, ніж лантух надії. 9. На мою стріху летить, а на сусідову падає (Народна творчість).

♦ Поясніть стилістичну роль контекстуальних антонімів.

259. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Прочитайте речення, випишіть парами вжиті в них однокореневі антоніми. Якими значущими частинами вони різняться? Визначте антонімічні префікси.

1. А за відступ в наступі на Правду навіть смерть не виправдає нас (Т. Севернюк). 2. Коли ж казати правду, то не вони вступали в Київ, а Київ наступав на них, спадав з своїх пагорбів, приголомшував, знетямлював (П. Загребельний). 3. Живу між вами, нелюди і люди. Наш час густий! Інакшим завтра буде (С. Пушик). 4. В землі кроти за всякої погоди для себе риють виходи і входи (Р. Качурівський).

Поясніть афоризм Лесі Українки «Трудно вірити, щоб погану одіж могла носити якась ідея гарна». Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? У відповіді вживайте антоніми.

260. Прочитайте. Визначте іншомовні префікси, що надають слову антонімічного значення.

1. Антикультура — це все негативне, що людство накопичило протягом власної історії і з чим веде постійну боротьбу: неволя, зло, неправда, дурість, хибність (З підручника). 2. Скажи мені — сюрреалізм Далі справді патологічний? (І. Драч). 3. Я вжив би словосполучення «злиття душ», але тут вчувається щось ірраціональне, незвичне, проти чого протестує мій точний розум (П. Загребельний). 4. Часто анти-Я стає у мені так багато, що ще трохи — і станеться вибух (В. Захарченко).

♦ Лексичне значення виділених слів з’ясуйте за тлумачним словничком.

♦ Поясніть уживання розділових знаків у реченнях.


 

Серед стилістичних прийомів, що ґрунтуються на вживанні антонімів, можна назвати такі:

• антитезу (з грецької antithesis — протиставлення): підкреслене протиставлення протилежного в житті для увиразнення зображуваного: У тій хатині, у раю, я бачив пекло... ( Т. Шевченко). Дивись, я сміюсь, коли серце ридає... (Леся Українка);

• оксюморон (з грецької oxymoron — дотепно-безглуздий): поєднання контрастних, різко протилежних одне одному за змістом понять (гірка радість; солодкий біль; вільна неволенька): Який же юний цей мотив старий! (В. Заєць). Навіки криком занімію (О. Омельченко);

використання слів із протилежним значенням із не або ні (ні тут ні там; не великий і не малий; ні в тих ні в сих), поєднаних сполучниками і, а або без сполучників, для підкреслення проміжного ступеня в розвитку певної дії або якості: Дорога буде — ні туди, ні звідти (Л. Костенко). Живе собі не юно і не старо білобородий, дивний чоловік (Р. Качурівський).


261. Перепишіть. Визначте антонімічні пари. З’ясуйте стилістичні прийоми використання антонімів. Поясніть уживання в реченнях розділових знаків.

1. І земля у бідності багата, мов хрещата українська хата, де Тарас Шевченко в рушниках (Д. Кремінь). 2. У лабіринтах Храму Історії усі рівноправні: вожді і смертні, віки і дні, генії і нездари, боги і чорти (О. Довгий). 3. Бачив будівника в житті і псевдобудівника. У тому житті, де не буде жодного браконьєра, ні малого, ні великого, ти не пігмеїв побачиш, а квітучих атлетів, людей, прекрасних душею й тілом, для яких почуття щастя стало нормою існування... Час ущільнюватиметься, віки старітимуть, а мистецтво молодітиме вічно! (За Олесем Гончаром). 4. В моїм осіннім серці птах чужий живе собі — не дикий і не свійський (Б. Чіп). 5. Якось я їду в метро, вагон не повний і не порожній (В. Баранов). 6. Яка ж то туга вічної невічності! (С. Розсоха). 7. І так майбутнім дихає минуле, немов суниця на губах гірчить (І. Драч). 8. Література — машина часу, засіб уповільнення швидкоплинності й прискорення людського життя (В. Міняйло).

Чи є оксюморонами вислови гарячий сніг; жорстоке милосердя; живий труп; квадратура круга; складна простота? Поясніть.

Складіть діалог, у якому поясніть значення оксюморонів: бридка врода та молодий старик.


 

Нерідко на антонімії будують афоризми, в основу яких покладено парадо́кси (з грецької paradoksos — несподіваний, дивний) — твердження, висловлення, що, будучи, на перший погляд, суперечливими, насправді висловлюють глибоку й справедливу думку. Наприклад: Найкраща оборона — це напад. Чим гірше, тим краще. Сила жінки в її слабкості.


262. Витлумачте значення парадоксів.

1. Політика — занадто серйозна справа, щоб доручати її політикам: неполітики розберуться краще (Ш. де Голль). 3. Безвихідь — найкращий стимул для пошуку виходу (О. Перлюк). 3. Я займаю так мало місця, що мені на земній кулі затісно (В. Брюгген).

Побудуйте висловлювання на тему «Чи ж варто однакових із різних робить?». Використовуйте антонімічні пари.

263. Перепишіть, визначте стилістичні прийоми використання антонімів.

1. Росте ціна на побрехеньки, а правда падає в ціні (П. Осадчук). 2. Турботи є. Не мало й не над міру, а все-таки чогось не вистача (В. Моруга). 3. Тебе вітає, Авіньйоне, старий закоханий юнак (М. Рильський). 4. Глухонімі нас кличуть на концерти, а ми писали й пишемо сліпим (Д. Кремінь). 5. Ластів’ятко моє, повертайся! Ти гніздечка свого не цурайся, бо в чужині і влітку зима (Є. Гущин). 6. Обличчя чоловіка було не сердите і не лагідне, не зле і не добре, а якесь запріле і дуже зайняте важливою роботою (Григорій Тютюнник). 7. Він із поля вертався не пізно й не рано, пахло кропом село, полином і катраном (М. Луків). 8. Не глибоко було у струмку і не мілко — вбрід могла перейти надвечірня зоря (Є. Гуцало). 9. А я вже, синок, як усі. І не гірша й не краща (Б. Олійник). 10. Долаю красномовства німоту (П. Гірник).

Пригадайте назви відомих вам творів художньої літератури, музичного та кіномистецтва, у яких використано антонімічні пари або оксюморони. Поясніть задум авторів.

264. Прочитайте, вибираючи з дужок доречне слово. У яких вйпадках ви відчули утруднення? Чому?

1. Дехто з нас досі (плутає, путає) загальномовні та контексту¬альні синоніми. 2. Для відвідування лекцій у планетарії потрібно вчасно придбати (абонент, абонемент). 3. Після вручення нагород журналісти оточили переможців і (дипломантів, дипломників). 4. Вступна (компанія, кампанія) у вишах розпочнеться в липні.


 

Паро́німи — слова, близькі своїм звучанням, але різні за значенням і написанням: нагода — пригода; дружний — дружній; манери — маневри; декваліфікація — дискваліфікація; музичний — музикальний.

Пароніми можуть бути:

синонімами: тяжкий — важкий;

антонімами: емігрант — іммігрант;

однокореневими словами: організаційний — організований;

близькими за звуковим складом словами: ефект — афект.

За умови недостатньої уваги до лексичного значення слів-паронімів їх сплутують, тому часто неправильно використовують, що спотворює зміст сказаного. Отже, паронімія може спричинити проблеми в спілкуванні.

У публіцистиці, художній літературі та й в усному розмовному мовленні пароніми вживають для створення гумористичного ефекту, який досягається через гру слів. Пароніми часто становлять основу жартів — каламбурів (з французької calembour — гра слів).


265. Прочитайте. Визначте пароніми, поясніть лексичне значення кожного.

1. Господи! Є в нас талант і талан, а в будяках захлинається лан (В. Гей). 2. Страшніша огненних геєн голодна хіть зажерливих гієн (Б. Олійник). 3. Синичка малесенька, наче колібрі, якось-то існує в своєму калібрі (І. Драч). 4. Годі плекати іржаві плакати (С. Голованівський). 5. Наш шановний дипломант загубив свій дипломат. 6. Хоча всі прогаласували, вписали: «Проголосували». 7. У цю ганебну кампанію не втрутиться наша компанія (3 газети).

Складіть перелік питань для обговорення на «круглому столі» на тему: «Чи потрібен талантові талан?».

Чи погоджуєтесь ви з тим, що кожна людина талановита? Що ви робите для розвитку своїх здібностей?

266. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Поясніть лексичні значення поданих паронімів. За потреби зверніться до тлумачного словника.

Освіченість — досвідченість; авторитетний — авторитарний; програмовий — програмний; дерзати — терзати; чисельний — численний; перекладний — перекладацький.

З двома-трьома парами слів складіть речення так, щоб було висвітлене лексичне значення кожного.

267. Прочитайте. Розкажіть про міжмовні пароніми. Обіграйте цю інформацію в самостійно складеному жартівливому тексті.

Причиною помилок стає нерозрізнення міжмовних паронімів, особливо належних до близькоспоріднених мов. Порівняймо українсько-російські паронімічні групи сумління — сомнение, останній — остальной, уродливий — уродливый, лихий — лихой, дурний — дурной і та ін. Сплутування паронімів свідчить про недостатній рівень володіння мовою.

За О. Пономаревым.

Чи доводилося вам бути свідками непорозумінь, які виникали через сплутування українських і російських однозвучних або близьких за звучанням слів? Розкажіть про це.

268. Прочитайте. Перекажіть, увівши в текст каламбури, складені вами на основі обігрування паронімів.

Один із засобів створення комічного — каламбур. У лінгвістиці єдиного розуміння сутності каламбуру дотепер немає. Найпоширеніше визначення таке: каламбур — гра слів, що побудована на зіткненні звичного звучання з незвичним і несподіваним значенням слів. Елементом, що забезпечує каламбуру успіх, є непередбачуваність тієї чи тієї ланки в ланцюзі мовлення, так званий ефект несподіванки.

Самим словом каламбур ми зобов’язані баронові Каленбергу, який при дворі Людовіка XI уславився двозначними дотепами: через незнання мови він безбожно нівечив французьку вимову. За це французи жорстоко помстилися баронові, понівечивши його прізвище (Каленберг — каламбур) і залишивши в такому вигляді наступним поколінням.

З часом зі значення слова «каламбур» зник елемент випадковості, і тепер так називають стилістичний зворот або мініатюру, що ґрунтуються на комічному використанні однакового звучання слів, які мають різне значення, або слів чи груп слів, що мають подібне звучання, або ж різних значень того самого слова і словосполучення.

З журналу.

Як ви вважаєте, чим приваблюють каламбури? Чому за каламбури прийнято вибачатися?

269. Я — РЕДАКТОР. Відредагуйте речення, запишіть їх.

1. Більша половина нашого класу мріє поступити до університету. 2. Не часто зустрічаються хороші підручники, за якими можна самостійно підготуватися до вступу. 3. Деякі хочуть навчатися у музикальних учбових закладах. 4. Іноді вивчити програмний матеріал заважає болєзнь, а щоб потім не лічитися від грипу, потрібно уділяти увагу його профілактиці.

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

Я вам докладаю

Я вам доповідаю

Винятково українською

Виключно українською

Висказати свою думку

Висловити свою думку

Прийняти міри

Ужити заходи (заходів)

Образ життя

Спосіб життя

Обробляти інформацію

Опрацьовувати інформацію

Виконувати розклад (режим)

Додержувати розкладу (режиму)

♦ З’ясуйте види виправлених вами мовленнєвих помилок.

270. Перепишіть, вибираючи з дужок доречне слово. Свій вибір обґрунтуйте.

1. Як же нам (повезло, пощастило)! На кінець чверті було заплановано кілька (міроприємств, заходів). 2. На час своєї відсутності староста класу призначив своїм (заступником, замісником) Ігоря Петренка. 3. Я (рахую, вважаю), що він повівся неетично. 4. Учнівські збори були (численні, чисельні). 5. Кожен хотів висловити своє (ставлення, відношення) до обговорюваного питання. 6. У відповіді (попадаються, трапляються, зустрічаються) невдалі приклади. 7. Формулюючи правило, не забувайте про (виключення, винятки). 8. Двічі по два (рівняється, дорівнюється, дорівнює) чотирьом.

У чому, на вашу думку, основне завдання професії сучасного редактора? Яке її майбутнє в часи глобалізації та інформатизації? Назвіть уміння, якими має володіти редактор.

►► Поясніть поняття лексичне значення слова та полісемія.

►► Які слова є однозначними, які — багатозначними? Наведіть приклади.

►► У чому полягає різниця між прямим і переносним значеннями слова?

►► Доведіть, що переносність значення слів є закономірністю розвитку мови.

►► Поясніть визначення видатного українського мовознавця О. Потебні: переносне значення слова — це «актуалізація його внутрішньої форми». Наведіть приклади.

►► Яка роль у мовленні слів, ужитих у переносному значенні? Наведіть приклади.

►► У якому стилі найчастіше вживаються тропи? Чому?

►► Які тропи вам відомі? Яка роль тропів у мовленні?

►► Що таке метафора? Що спільного між метафорою та порівнянням?

►► Складіть усно висловлювання (обсягом 3-4 речення) з таким епіграфом: «Мовчання серце пропіка...» (Л. Воловець). Який стиль ви оберете? Чому?

►► Що таке метонімія? Наведіть приклади.

►► Поясніть, чому метафору називають «образом образу».

►► Метафоричне мислення вважається економним, об’ємним і творчим. Поясніть, чому.

►► Доберіть афоризми, побудовані на використанні антонімів.

►► Роздивіться репродукцію картини С. Далі. Поясніть метафори, використані знаменитим іспанським художником-сюрреалістом.

►► Пригадайте інші твори живопису, у яких використано метафору та метонімію. Розкажіть про ці картини та їхній вплив на вас.Переглядів:

Пошук
Календар
«  Квітень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018