Середа, 23.05.2018, 20:29
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1
Nicolaj

Заболотний, укрмова-6. Теми 8-18
..................................................................

Тема 8. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПРИМІЩЕННЯ
НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ ВРАЖЕНЬ
У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Мета художнього опису приміщення — передати враження від приміщення, певне ставлення до нього та людей, які в ньому мешкають. Для цього широко використовують художні засоби (епітети, метафори, порівняння тощо).
Працюючи над твором-описом приміщення, треба помічати деталі, які характеризували б якусь рису вдачі людини. Окремі предмети інтер'єру (квіти на підвіконні, альбоми на полиці, моделі кораблів тощо) можуть розповісти про захоплення господарів помешкання.

У творі-описі основним типом мовлення має бути опис, а розповідь та роздум — допоміжними, доречними у вступі та кінцівці.

600

Складіть усно твір-опис приміщення на тему «Моя кімната» або «Кімната в моїй квартирі (будинку)» в художньому стилі. Скористайтеся поданим нижче орієнтовним планом.

Орієнтовний план опису кімнати

1. Призначення кімнати. Загальні враження.

2. Розмір, форма, освітлення.

3. Оздоблення стін, вікон.

4. Обстановка (меблі, їх розташування).

5. Особливості кімнати.

6. Який настрій викликає кімната; умови для праці та відпочинку.

601

ЖИТТЄВІ СИТУАЦІЇ. Виконайте завдання одного з варіантів (на вибір).

ВАРІАНТ А. Уявіть, що незабаром буде свято. Складіть усно опис у художньому стилі святково оформленого (за вашим проектом) класу чи кімнати

ВАРІАНТ Б. Уявіть себе дизайнером вашого класу. Що ви змінили б? Складіть усно опис у художньому стилі класної кімнати вашої мрії.

..................................................................

Тема 9. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПРИМІЩЕННЯ
НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ ВРАЖЕНЬ
У НАУКОВОМУ СТИЛІ

ПРИГАДАЙМО. Які основні ознаки наукового стилю мовлення?

Мета наукового опису приміщення — об'єктивно й точно передавати інформацію про розмір, форму, освітлення, оздоблення приміщення. Ставлення автора до описуваного є нейтральним. Слова вживаються тільки в прямому значенні. Опис здебільшого лаконічний.


602
І. Прочитайте текст. Доведіть, що він належить до наукового стилю мовлення, а не до художнього.

УКРАЇНСЬКА ХАТА

Давня українська хата. Високий поріг, на стінах та вікнах — барвисті рушники, розмальована піч, красуня скриня. Пахне травами...

Як і кожне східнослов'янське житло, українська хата в минулому мала нерухомі меблі, які майстрували одночасно з нею: піл, лави, полиці для посуду, скриня, стільці, дитяча колиска.

В одних регіонах стіни хати білили, в рублених оселях їх мили водою, але по всій Україні — від Карпат до Дону — всередині, а часто і ззовні прикрашали розписами.

Майже четверту частину хати займала розмальована чи оздоблена кахлями піч. Побутує багато прикмет і повір'їв, пов'язаних з нею. Наприклад, якщо запалений уперше вогонь горів ясно, то життя тут буде радісне, якщо тьмяно, дим ішов на хату, то й ладу не буде в ній.

Сво́лок* також прикрашали. Найчастіше — різьбленими календарними знаками. Зазначалися й дата будівництва житла, прізвище майстра. На сволок клали дрібні речі: клунки ниток, веретёна, книжки, квіти, а також хліб (JI. Орел).


* Сво́лок — балка, яка підтримує стелю в будівлях.

II. Знайдіть опис предметів і місця їх розташування в давній українській хаті.

III. Користуючись відомостями з тексту, напишіть твір-опис давньої української хати в науковому стилі.

603

І. Розгляньте уважно вашу класну кімнату. Накресліть у зошиті таблицю і заповніть її.

Назви предметів, які є в кімнаті Місце розташування предметів Ознаки предметів (форма, колір, розмір тощо)
     

II. Використовуючи дібраний матеріал та орієнтовний план, напишіть твір-опис . класної кімнати в науковому стилі.

Орієнтовний план
опису класної кімнати в науковому стилі

1. Розташування класної кімнати (на якому поверсі).

2. Загальний опис кімнати: розмір, кількість вікон, освітлення, колір стін, їх оздоблення тощо.

3. Предмети, їх розташування й ознаки.

4. Обладнання (карти, посібники, портрети, таблиці тощо).

5. Висновок про наявність чи відсутність у кімнаті всього необхідного для навчання.

..................................................................

Тема 10. ТВІР-ОПОВІДАННЯ
ЗА ЖАНРОВОЮ КАРТИНОЮ

ПРИГАДАЙМО. Що таке оповідання?

Читаючи твір живопису, потрібно звернути увагу на:

тему картини (що змальовано);
побудову картини (що змальовано на передньому плані, а отже, є головним; що — на задньому);
почуття, які викликає картина, її пізнавальне значення.


604
І. Розгляньте репродукцію картини Фотія Красицького «Гість із Запоріжжя». Здогадайтеся, куди саме ми потрапили — у минуле чи в сьогодення. Що саме вам допомогло зорієнтуватися?

Ф. Красицький. Гість із Запоріжжя

II. Поміркуйте над запитаннями та виконайте завдання.

1. Хто ж він, цей загадковий гість із Запоріжжя? За якими ознаками його можна впізнати з-поміж зображених на картині людей?

2. Опишіть зовнішній вигляд козака: у що він одягнений, що тримає в руках, яка зброя звисає з лівого боку?

3. Хто є господарями небагатої оселі? Придивіться до їхнього зовнішнього вигляду. Зверніть увагу, як виразно виписано вбрання дівчинки: червона стрічка на голівці, вишивана сорочка, плахта, намистечко на шиї.

4. Чи щиро й гостинно селяни вітають шанованого гостя? Якщо так, то чому і з чого це видно?

5. На кому зосереджено всі погляди? Як ви думаєте, чому зніяковів (навіть зашарівся) хлопчик? Якими словами його підбадьорює гість?

6. Погляньте, який чудовий літній день видався на честь приїзду гостя: ніби сама природа вітає його. Художник досить мальовничо зобразив довкілля, затишний куточок саду. З-поміж дерев проглядають вулики-дуплянки, а в глибині видніється солом'яний курінь пасічника.

7. Чи радісно й затишно стає вам на душі, коли ви дивитеся на картину Фотія Красицького?

III. Складіть усно твір-оповідання за картиною Фотія Красицького «Гість із Запоріжжя». Скористайтеся поданим нижче лексичним матеріалом.

ЛЕКСИЧНИЙ МАТЕРІАЛ: штани-шаровари, біла вишивана сорочка, червона свитка, широкий пояс, шабля, кобза, світле просторе й зручне вбрання, плахта, намистечко, вулики-дуплянки, солом'яний курінь, дід пасічник, городина, розмальовані миски та куманці.

ДОВІДКА. Фотій Красицький (1873-1944) — український художник. Народився на Черкащині в селянській родині. Добре знався на житті простого люду, його побуті та звичаях. Викладав у Київському художньому інституті. Працював у жанрах портрета, пейзажу, тематичної картини.

..................................................................

Тема 11. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ
ТЕКСТУ-РОЗДУМУ

ПРИГАДАЙМО. Що таке роздум? З яких частин він складається?

Текст-роздум — це текст, у якому за допомогою аргументів доводиться істинність чи хибність певного твердження.
Текст-роздум складається, як правило, з трьох частин:
теза (твердження) — необхідна для доказу думка;
аргументи (доведення, спростування) — ланцюг міркувань, аргументів, доведень (спростувань) істинності тези;
висновок — оцінка, враження, підсумок сказаного.

605
I. Прочитайте текст-роздум. Визначте його тип мовлення, тему й основну думку.

НАМ ЖИТИ НА ЦІЙ ПЛАНЕТІ

Людина і природа тісно пов'язані між собою і впливають одне на одного. Життя без річок і океанів, ґрунтів і лісів, повітря і сонця неможливе. Проте, на жаль, людство ще не навчилося дякувати природі за своє існування.

З кожним роком на Землі стає менше територій, де є чисте повітря, прозорі водойми, неполохані звірі. Унаслідок неконтрольованого знищення природних ландшафтів зникає багато видів рослин і тварин. Жива природа швидко втрачає своє розмаїття.

Підприємства енергетики, сільське господарство, автотранспорт, випробування різних видів зброї постійно забруднюють довкілля сотнями небезпечних речовин. Наприклад, за підрахунками вчених, в океан щорічно потрапляє близько 1,5 млн тонн нафти. Нині нафтою і нафтопродуктами забруднено понад 20 % поверхні Світового океану. Це дуже небезпечно, адже мертвий океан — це мертва планета.

У результаті надмірного використання деревини й вирубування лісів постійно скорочуються площі лісового фонду. Так, якщо 150-200 років тому ліси займали майже 50 % площі суходолу, то нині — менш як 30 %.

.
Через неправильне господарювання дуже швидко втрачають свою родючість ґрунти.

Упродовж тривалого часу Земля сама була здатна очищатися від різних видів забруднення. Але нині природні комплекси материків і океанів уже не встигають переробляти величезну кількість відходів і небезпечних речовин. Тому люди мають нарешті усвідомити, що збереження життя на планеті залежить від того, як вони дбають про довкілля (3 підручника).

II. Визначте тезу (твердження) роздуму. Які аргументи наводить автор для її доведення? Яким висновком завершується текст?

III. Зверніть увагу на написання виділених слів.

IV. Складіть і запишіть складний план прочитаного. Прочитайте текст удруге. Докладно перекажіть прочитане (письмово).

..................................................................

Тема 12. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ
ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ
З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИРОДИ

ПРИГАДАЙМО. Чим розповідь відрізняється від опису?

Складовими частинами опису природи є опис її окремих елементів. У художньому описі, крім інформації про природу, передаються ще й враження. Опис природи є одним із засобів характеристики персонажів у художніх творах.


606
І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Які типи мовлення поєднано в ньому?

У ЛІСІ

Павло легко вистрибнув із кабіни й вільно побіг убік, одразу знайшовши ледве помітну в сутінках стежину, що вела до лісу.

Гуде ліс, сухо подзвонюють мідним листом дуби, співають сосни у висо́кості, під ногами вислизають тугі, мов литі, жолуді. Солодко пахне прілим листом і травами, пізніми грибами, що їх уже торкнулися перші приморозки.

У рову аж чорно від терно́вих ягід на колючих і густих кущах. Коли терен зацвітає весною, то весь рів і лісові кущі по горбах наче обсипані снігом. Сила терну в лісі. Може, від того й назви: Терні́вка, Тернова́. Поміж терном, на видноті, гойдає колючими батогами шипшина, красується червоними твердими ягодами.

По землі, у ровах і ямах, повзе ожина, тьмяно поблискує чорною ягідкою-намистинкою, наче оком у перепілки.

Скільки ви́лазив малий Пашка за тією ожиною по ровах і проваллях, скільки лайки й стусанів мав від матері за порвані штани й пізнє вертання з лісу. Усе те минуло, як перші дитячі мрії, але зосталося в пам'яті на все життя... (За В. Кучером).

II. Знайдіть опис природи. Які художні засоби використав автор, щоб відтворити картину природи? Чи допомагає опис зрозуміти внутрішній світ Павла, його настрої, почуття?

III. Колективно складіть план тексту. Докладно перекажіть прочитане за складеним планом (усно).

..................................................................

Тема 13. ПИСЬМОВИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ
ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ
З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИРОДИ

607
І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Доведіть, що це розповідь з елементами опису.

ЛЮБКА

У травневому лісі хвилі квітів хлюпають під ноги. А повітря, настояне на ароматах смолини і мокрого листя, приємно дурманить голову. Теплінь... Найдрібніше створіння і те поспішає розплескати по всьому лісу свою весняну радість.

Любка дволиста

Раптом — вона! Два блискучі листки біля самої землі. На високому стеблі — кудлате біло-кремове суцвіття...

Любка!..

І вже перед очима стелиться безкрайній степ, а на ньому — жменька запорізьких козаків.

Кілька днів запорожців переслідували кримські татари. А коли коні та й самі переслідувачі вкрай стомилися, татарський бей махнув рукою: хай тікають — усе одно в степу пропадуть без їжі.

А козаки зовсім і не збиралися отак марно пропадати. Бо в кожного на шиї висів амулет, який оберігав від голодної смерті: нанизані на нитку тверді, потемнілі від часу бульбочки. Почали запорожці оті бульбочки жувати — втамували голод, погасили спрагу, поволі почали повертати сили... Ніхто не загинув.

Любку дволисту і зараз дуже поважають у народі. Не один старається перенести її з лісу до себе у квітник чи садок. Любка прекрасно почуватиметься біля хати, коли на неї падатиме легенька тінь від дерева та коли ростиме у «своїй» землі. Тому пересаджувати її треба з ґрунтом, у якому вона росте (За Є. Шморгуном).

II. Поясніть правопис виділених слів.

III. Знайдіть елементи опису. Назвіть слова, вжиті в переносному значенні. Доберіть синоніми до слів найдрібніше, безкрайній, поважати.

IV. Прочитайте вдруге, а потім письмово перекажіть ту частину тексту, де міститься опис природи та розповідь про те, як перенести любку з лісу в квітник.

..................................................................

Тема 14. ТВІР-ОПИС ПРИРОДИ ЗА КАРТИНОЮ
В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

ПРИГАДАЙМО. Що таке пейзаж?

608

І. Розгляньте репродукцію картини Федора Манайла «Золота осінь». Уявіть себе в місцевості, зображеній художником, спробуйте відчути настрій митця, його думки.

II. Дайте відповіді на запитання й виконайте завдання.

1. Про що ця картина? Яке враження створює полотно? Що відчуваєте, коли дивитеся на нього?

2. Доведіть, що на картині зображено пейзаж.

3. Яку пору року зображено? Це її початок чи кінець?

4. Які барви переважають на полотні? Зверніть увагу, як один колір змінює інший, починаючи з правого боку.

5. Що ми бачимо на передньому плані картини, а що — на задньому? На чому художник прагне зосередити нашу увагу?

Ф. Манайло. Золота осінь

6. У яке вбрання одягнені дерева? Чи однакове воно? Про що це говорить?

7. Золото листя художник протиставляє осінньому небу. Яке воно в нього?

8. Як митець передає стан спокою в природі? (Зверніть увагу, чи є на картині вітер, чи видно птахів, чи спокійна річка).

9. Доберіть епітети до слів осінь, дерева, річка, трава, гора, небо.

10. Доберіть синоніми до слів природа, краєвид, вершина.

III. Складіть план художнього твору-опису природи за картиною Ф. Манайла «Золота осінь». За планом напишіть твір. Скористайтеся словами та словосполученнями з довідки.

ДОВІДКА. Милуватися, розстилатися, простягатися, зачаровувати, золоте сяяння, різнокольоровий одяг, тиха річка, білокорі берізки, сонні береги, сільські хатинки, краса життя, свято краси, краса прощання, чарівна пора, відчуття спокою.

Кольори — жовтогарячий, багряний, вогненно-золотий, вогненно-червоний.

Федір Манайло (1910-1978) — народний художник України. Народився і проживав на Закарпатті. Картини митця — це мальовнича візитна картка рідних Карпат з їхніми піднебесними вершинами, зі своєрідним укладом життя і побуту, звичаїв, фольклору.

..................................................................

Тема 15. ТВІР-РОЗДУМ ПРО ВЧИНКИ ЛЮДЕЙ

Твір-роздум про вчинки людей складається з двох основних частин:
розповідь про вчинок;
роздум, у якому міститься оцінка вчинку.

У творах-роздумах часто вживають такі сполучення: мені здається...; я думаю...; я переконаний, що...; я не можу погодитися з тим, що...; хочеться підкреслити, що...; я зрозумів...; цей вчинок я вважаю...

ПАМ'ЯТКА

Етапи роботи над твором-роздумом

1. Визначити тему й основну думку твору.

2. Проаналізувати конкретний випадок, про який писатимете.

3. Сформулювати тезу роздуму, дібрати переконливі докази з власного життя, життя інших людей, прислів'я тощо.

4. Продумати такий початок твору, який міг би зацікавити читачів і підвести до основної думки.

5. Записати твір, дотримуючись вимог мовлення.

609
I. Прочитайте текст Василя Сухомлинського. Що вас найбільше вразило в цій розповіді? До яких роздумів вона спонукає?

Три тижні не був Сергійко в школі: хворів. Скучив за товаришами і вчителькою.

Радісний і збуджений прийшов хлопчик до школи після хвороби. Думалося Сергійкові: в очах товаришів побачить він радість і подив. Та їхні очі були спокійні й незворушні. Сусід по парті Миколка запитав:

— А ти виконав на сьогодні завдання?

— Виконав, — тихо сказав Сергійко й засмутився (В. Сухомлинський).

II. Усно перекажіть текст. Дайте оцінку вчинкові однокласників Сергія.

610

Напишіть твір-роздум у художньому стилі про вчинок вашого знайомого (однокласника, когось із рідних). Скористайтеся поданою вище пам'яткою.

..................................................................

Тема 16. ЗАМІТКА ДО ГАЗЕТИ ТИПУ РОЗДУМУ

ПРИГАДАЙМО. Які основні особливості публіцистичного стилю мовлення?

611

Прочитайте вголос текст. Визначте адресата й мету висловлювання. Про яку подію розповідає автор? Над чим розмірковує?

НЕ ВИРОСТУТЬ ДЗВІНОЧКИ

Розквітнув край асфальту тендітний дзвіночок. Яскраво-синій, високий, свіжий, як краплинка джерельної водиці.

Якби відквітувала квіточка, насіння дозріло б і наступного літа вже двоє дзвіночків виросло б, землю прикрасило б, душу звеселило б. Не виростуть дзвіночки. Йдучи надвечір вулицею, усі побачили, що немає квітки. Чиясь безжалісна рука не втрималася, щоб грубо, похапцем не висмикнути з корінням.

Брати чуже — не можна. Це відомо всім. Чуже брати ганебно, соромно, неприпустимо. Це тлумачать батьки й вихователі. Ось і не зайде комусь із нас у голову прихопити чужі речі. А брати те, що належить усім, виходить, можна? І падають обірвані квіти, оббите листя, никнуть покалічені гілки.

Хіба невідомо, що рослини тисячами способів допомагають людині існувати й жити? Вони і «зелені легені», й сировина для промисловості, і краса земна... І лише людина може або з вдячністю прийняти цей дарунок життя, або все це підступно знищити. І забувати це ніколи не можна (За А. Потаповою).

II. Знайдіть у тексті елементи роздуму; визначте тезу, аргументи, висновок.

Замітка — це коротке оперативне повідомлення про конкретні події та явища, які можуть зацікавити багатьох.
Зміст замітки відповідає на питання що? де? коли?
Замітка до газети типу роздуму про вчинки людей складається з таких частин:
заголовок;
розповідь про конкретний вчинок (ця частина має відповідати на питання що? де? коли?);
роздум про вчинок (ця частина складається з тези (оцінки вчинку), доказів і висновку);
прізвище та ім'я автора замітки.

Замітку до газети пишемо в публіцистичному стилі, у ній допускається вживання епітетів, порівнянь та інших художніх засобів.

612

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як ви розумієте зміст вислову «Краса врятує світ»? Чи згодні ви з цією думкою?

613

І. Прочитайте початок замітки до стінної учнівської газети. Уявіть, що Сергієві хтось із суперників підставив ногу. Поміркуйте, як далі могли б розвиватися події. Висловіть свої міркування стосовно такого вчинку суперника.

Учора в нашій школі проходили змагання з легкої атлетики. На старті — хлопчики шостого класу. На перших метрах вперед виходить Сергій Сидоренко. Він впевнено обганяє товаришів...

II. Придумайте усно продовження замітки, увівши до неї елементи роздуму. Доберіть заголовок, який би виражав основну думку повідомлення.

614

Напишіть замітку до газети типу роздуму про якийсь вчинок знайомої вам людини чи вчинок, про який ви дізналися з преси. Доберіть до тексту заголовок, який міг би заінтригувати або привернути увагу читачів.

..................................................................

Тема 17. ТВІР-ОПОВІДАННЯ
НА ОСНОВІ ПОБАЧЕНОГО

ПРИГАДАЙМО. Які основні особливості оповідання?

615

Пригадайте, які оповідання ви читали на уроках української чи зарубіжної літератури в п'ятому й шостому класах. Яке оповідання вам сподобалося найбільше? Визначте його побудову (зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка).

ПАМ'ЯТКА

Працюючи над твором, потрібно:

розкрити тему;

втілити основну думку (наприклад, ствердити необхідність дбайливого ставлення до книжки);

вдало дібрати фактичний матеріал, виділити головне, а про менш істотне згадати побічно;

дотримуватися вимог стилю; не забути про вступ і висновок твору.

Для переходу від однієї частини оповідання до іншої можна вживати такі слова та словосполучення: одного разу, раптом, згодом, якось, нарешті, ось так.

616

І. Пригадайте одну із вказаних подій і стисло розкажіть про неї за запитаннями.

1. Екскурсія з класом на підприємство.

Від кого ви дізналися про неї, як чекали, що нового пізнали, з ким зустрічалися, що найбільше запам'яталося, з якими враженнями поверталися додому?

2. Спортивні змагання, у яких ви брали участь.

Чи довго готувалися до змагань, хто був суперником, які моменти найбільше запам'яталися, яким був результат, як відзначали переможців?

3. Відпочинок з родиною на природі.

Як готувалися до поїздки, у якому місці відпочивали, що цікавого бачили, про що спілкувалися, кого зустріли, чим найбільше запам'яталася поїздка, чи вдалося набратися нових сил і наснаги?

II. Напишіть твір-оповідання про одну з подій, свідком чи учасником якої ви були (поїздка до моря, спортивні змагання, футбольний матч, шкільне свято, похід у гори, робота в полі, екскурсія на підприємство, відвідування музею тощо).

..................................................................

Тема 18. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ
ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ
З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

617
I. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку, тип і стиль мовлення. Чому висохла річка?

ЛІХТАРНИК

Серед зелених луків і дрімучих лісів текла річка. Повновода, глибока, але тиха й ласкава. Багато віків несла вона свої чисті води. Рікою плавали човни й навіть маленькі кораблики.

Жив на березі ріки ліхтарник. Увечері сідав він у човен, плив на середину ріки, засвічував ліхтар. До світанку блимав посеред ріки вогник, показував дорогу мандрівникам. Лагідно хлюпались об берег хвилі — тішилась ріка: люблять її люди, й вона людям потрібна.

Та ось людям знадобилося багато дощок на столи й стільці. Вирубали вони ліси по берегах ріки. Здалося також людям, що зелені луки — це непотрібні розкоші. Зорали луки, посіяли кукурудзу.

Виснажилися студені джерела, задихнулася від спраги ріка й померла. Кілька років на тому місці, де плавали човни й кораблики, весною дзюрчав струмок, а згодом і він засох. Перетворилося русло́ ріки на горо́д. Про річку нагадував тільки стовп, до якого ліхтарник за звичкою щовесни прикріплював ліхтар.

Як тільки на землю сідали сутінки, старий ліхтарник ішов на капустяне поле й засвічував на стовпі ліхтар.

Маленький Сергійко і питає:

— Дідусю, навіщо ви засвічуєте ліхтар? Ріки ж давно немає.

— Щоб люди краще бачили свою дурість (В. Сухомлинський).

II. Доберіть синоніми до виділених слів.

III. Колективно складіть план прочитаного. Прочитайте текст удруге. Напишіть його докладний переказ, доповнивши описом берегів річки до того, як вона висохла.

 


Переглядів: Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Пошук
Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018