Вівторок, 19.06.2018, 12:55
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Атестація

Діяльність директора під час атестації
[ Викачати з сервера (73.0 Kb) ] 29.12.2013, 20:12

• атестація педкадрів

Щоб атестація педагогічних працівників пройшла злагоджено, керівник навчального закладу має знати всі нюанси її організації


Діяльність директора школи
під час атестації педкадрів

Порядок проведення атестації педагогічних працівників навчальних закладів визначено Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами) (далі — Типове положення).

Підготовку проведення атестації та підбиття її підсумків слід здійснювати маючи на меті утвердження високої ролі педагогічного працівника, підвищення його авторитету в колективі навчального закладу, серед учнів та їхніх батьків, а роботу атестаційних комісій спрямовувати на виявлення досягнень і прорахунків у педагогічній діяльності працівника.

Оскільки головою атестаційної комісії здебільшого є директор школи, йому необхідно під час підготовки та проведення атестації педагогічних працівників забезпечити:

 • дотримуватися строків проведення атестації;
 • діяльність атестаційної комісії;
 • правильне ведення документації з атестації;

Повноваження атестаційної комісії

Керівникові навчального закладу необхідно знати повноваження атестаційної комісії. Слід пам’ятати, що відповідно до п. 2.12 Типового положення атестаційна комісія I рівня (атестаційна комісія навчального закладу) має право:

 • атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді;
 • присвоювати кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям);
 • порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II, III рівнів (якщо навчальні та інші заклади перебувають в управлінні Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади), атестаційними комісіями центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та про присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням).

Етапи атестації

І етап:
Створення атестаційної комісії

Згідно п. 2.1 Типового положення до 20 вересня у навчальному закладі необхідно створити атестаційну комісію.

Директор школи має видати наказ про створення атестаційної комісії та затвердження її складу й ознайомити з ним педагогічний колектив.

Майте на увазі:

 • атестаційна комісія створюється у складі: голови, заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії. Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника) навчального закладу (п. 2.6 Типового положення);
 • атестаційна комісія формуються з педагогічних працівників навчального закладу, представників відповідного профспілкового органу, методичної та психологічної служб (п. 2.7 Типового положення);
 • кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти осіб (абзац 2 п. 2.6 Типового положення);
 • до складу атестаційних комісій можна включати не лише працівників навчального закладу, а й представників наукових та інших установ, організацій, об’єднань громадян (за згодою) (п. 2.7 Типового положення);
 • атестаційна комісія створюється на один рік до формування нового складу атестаційної комісії. Персональний склад атестаційної комісії протягом року може змінюватися (п. 2.8 Типового положення).
  Зміну персонального складу атестаційної комісії не забудьте оформити відповідним наказом;
 • якщо кількість педагогічних працівників навчального закладу становить менш як 15 осіб, їх атестація проводиться атестаційними комісіями I рівня, визначеними відповідним органом управління освітою, або атестаційними комісіями II рівня.

1І етап:
Складання списків

Згідно п. 3.1 Типового положення до 10 жовтня керівник навчального закладу має подати до атестаційної комісії:

 • список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження працівниками підвищення кваліфікації;
 • подання про присвоєння певним педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій, педагогічних звань;
 • за потреби, подання про позачергову атестацію працівників, які знизили рівень своєї професійної діяльності;

У цей самий строк потрібно організувати приймання атестаційною комісією заяв від педагогічних працівників:

Подання про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності також має право подати педагогічна ради закладу

 • про позачергову атестацію;
 • про перенесення строку атестації;
 • про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

ІІІ етап:
Затвердження списків

Згідно з п. 3.2 Типового положення до 20 жовтня атестаційна комісія повинна провести своє перше засідання, на якому розглянути такі питання:

 • затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються;
 • затвердження графіка роботи атестаційної комісії;
 • перенесення (за потреби) строку чергової атестації.

Атестацію педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесено на один рік у разі його тривалої тимчасової непрацездатності або переходу працівника у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та з інших поважних причин. За такими працівниками до наступної атестації зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічне звання, встановлені за результатами попередньої атестації (п. 3.20 Типового положення).

Рішення про перенесення атестації атестаційні комісії можуть приймати і в інші строки (абзац 2 п. 3.2 Типового положення).

Працівників, які атестуються, необхідно обов’язково ознайомити з графіком проведення атестації під підпис (абзац 3 п. 3.2 Типового положення).

IV етап:
Подання характеристик

Відповідно до п. 3.5 Типового положення керівник навчального закладу до 1 березня має подати до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.

Характеристика повинна містити:

 • оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов'язків;
 • відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості;
 • дані про участь у роботі методичних об'єднань;
 • інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією, тощо.

Не пізніш як за десять днів до проведення атестації необхідно ознайомити педагогічного працівника з характеристикою під підпис.

V етап:
Вивчення педагогічної діяльності

Як голова атестаційної комісії, керівник навчального закладу до 15 березня має забезпечити вивчення педагогічної діяльності працівників, які атестуються, відповідно до затвердженого графіка роботи атестаційної комісії (п. 3.3 Типового положення).

Атестаційна комісія таке вивчення проводять шляхом:

 • відвідування уроків, позаурочних заходів;
 • визначення рівня навчальних досягнень учнів з навчального предмета;
 • ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

Якщо виникає така необхідність, з метою об’єктивного вивчення педагогічної діяльності працівників, які атестуються, та оцінювання їхньої професійної діяльності, у навчальному закладі згідно з п. 2.15 Типового положення можна створювати експертні групи (детальніше читайте на сторінці сайту).

VI етап
Завершення роботи атестаційної комісії

Відповідно до п. 3.8. Типового положення атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки: комісіями I рівня — до 1 квітня, II рівня — до 10 квітня, III рівня — до 25 квітня.

Отже, до 1 квітня атестаційна комісія навчального закладу має завершити вивчення педагогічної діяльності працівників, які атестуються, і провести своє підсумкового засідання.

Відповідно до пункту 3.11 Типового положення засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії.

Члени атестаційної комісії можуть у письмовій формі викласти окрему думку щодо рішення атестаційної комісії, яка додається до протоколу.

Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис (п. 3.15 Типового положення).

На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюється атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком до Типового положення, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під підпис.

Для цього доцільно вести спеціальний журнал обліку видачі атестаційних листів. У разі зміни місця роботи атестаційний лист є підставою для тарифікації працівника за новим місцем роботи. Другий примірник атестаційного листа зберігають в особовій справі педагогічного працівника. У особовій справі можуть також зберігати заяву або подання про позачергову атестацію, копію кваліфікаційного посвідчення про підвищення кваліфікації.

Згідно п 6.1 Типового положення у разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу або органу управління освітою протягом п'яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань.

Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією).


Категорія: Атестація | Додав: Nicolaj
Переглядів: 1419 | Завантажень: 190 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018