Четвер, 21.02.2019, 16:43
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Цивільна оборона

Обо’вязки керівного складу формувань ЦО
[ Викачати з сервера (84.0 Kb) ] 24.04.2017, 16:37

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБО’ВЯЗКИ
керівного складу формувань ЦО
навчального закладу

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник відділу з питань НС та ЦЗН
_____________________________
(назва райдержадміністрації)
_____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
« __» ______________ 20__ року

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
начальника ЦО об’єкта — керівника навчального закладу

Начальник ЦО — керівник навчального закладу — несе особисту відповідальність за підготовку, дисципліну та психічний стан особового складу навчального закладу, підтримку постійної готовності штабу і формувань об’єкта, своєчасне виконання ними завдань, а також за цілісність споруд, майна й транспорту. Він є прямим начальником всього особового складу об’єкта і в його обов’язки входить:

 • здійснення підготовки штабу і командирів формувань з ЦО;

 • прийняття рішень відповідно до обстановки, не очікуючи вказівок вищого керівництва, і забезпечення виконання поставлених завдань;

 • контроль за правильним використанням і збереженням приміщень ЗНЗ, періодична перевірка їх стану;

 • контроль за дотриманням персоналом правил безпеки під час роботи з приладами і технікою;

 • здійснення контролю за спорудами, знати їхні місткість і технічну характеристику;

 • заохочувати сміливі, розумні та ініціативні дії підлеглих.

 

Начальник ЦО відділу освіти

ініціали, прізвище

підпис

Інструкцію одержав:

Підпис ініціали, прізвище
__.__.20__

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник цивільної оборон
_____________________________
(назва районного відділу освіти)
_____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
« __» ______________ 20__ року

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
начальника штабу ЦО навчального закладу

Начальник штабу ЦО підпорядковується начальнику ЦО навчального закладу і являється першим його заступником. Він має право від імені начальника ЦО видавати накази і розпорядження. Начальник штабу ЦО несе відповідальність за роботу штабу і виконання покладених на нього завдань.

На начальника штабу ЦО покладається:

У режимі повсякденної діяльності:

 • організація і розробка, коректування планів ЦО навчального закладу;

 • планування заходів ЦО навчального закладу і контроль за їх виконанням;

 • планування і організація підготовки керівного складу, вчителів, техперсоналу;

 • контроль за станом готовності всіх формувань ЦО, засобів зв’язку і оповіщення;

 • вивчення, узагальнення і розповсюдження позитивного досвіду керівників формувань ЦО.

У режимі НС та надзвичайного стану (особливий період):

 • забезпечення управління ЦО навчального закладу, безперебійної роботи засобів зв’язку, системи оповіщення і підтримання постійної готовності пункту управління в місці постійної дислокації;

 • забезпечення своєчасного оповіщення керівного складу, формувань, вчителів, членів сімей, учнів про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій і їх постійне інформування;

 • організація ведення розвідки, охорони порядку і підготовки пропозицій начальнику ЦО для прийняття рішень на збірних пунктах, шляхах евакуації, підготовка пропозиції начальнику ЦО для проведення заходів по ЦО;

 • своєчасне доведення до виконавців рішень, наказів і розпоряджень начальника ЦО і контроль за їх виконанням;

 • надання допомоги евакуаційній комісії

 • контроль за своєчасною розробкою оперативних документів, донесень.

 

Начальник ЦО навчального закладу

ініціали, прізвище

підпис

Інструкцію одержав:

Підпис ініціали, прізвище
__.__.20__

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник цивільної оборони
_____________________________
(назва навчального закладу)
_____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
« __» ______________ 20__ року

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
заступника начальника ЦО з евакуації

Заступник начальника ЦО з евакуації являється начальником постійного і перемінного складу ЗНЗ з питань евакуації і несе особисту відповідальність за евакуацію людей, обладнання, майна, документів і архіву навчального закладу. Він підпорядковується начальнику ЦО навчального закладу і зобов’язаний:

У режимі повсякденної діяльності:

 • керувати розробкою документів на евакуацію учнів, працівників, членів сімей, майна, документів і архіву навчального закладу;

 • проводити заняття з членами евакуаційної комісії навчального закладу.

У режимі готовності до НС:

 • за 2 години привести в готовність евакуаційну комісію (групу) і пункт збору;

 • уточнити розрахунок піших колон;

 • встановити зв’язок із збірним евакуаційним пунктом (ЗЕП);

 • разом із заступником по матеріально-технічному забезпеченню (МТЗ) підготувати до евакуації цінності, документацію, архів, інше майно;

 • уточнити списки евакуйованих;

 • вислати представника в місце евакуації.

З отриманням розпорядження на евакуацію:

 • привести в готовність збірний пункт;

 • організувати вивіз (вивід) в безпечну зону учасників навчально-виховного процесу згідно плану;

 • організувати разом із заступником начальника ЦО по МТЗ вивіз майна, документації, архіву;

 • доповісти про стан виконання заходів по евакуації начальнику ЦО.

 

Начальник ЦО навчального закладу

ініціали, прізвище

підпис

Інструкцію одержав:

Підпис ініціали, прізвище
__.__.20__

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник цивільної оборони
_____________________________
(назва навчального закладу)
_____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
« __» ______________ 20__ року

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
заступника начальника ЦО з матеріально-технічного забезпечення (МТЗ)

Заступник начальника ЦО з МТЗ несе відповідальність за матеріальне забезпечення навчального закладу. Він підпорядковується начальнику ЦО загальноосвітнього навчального закладу і зобов’язаний:

У режимі повсякденної діяльності:

 • приймати участь в розробці плану ЦО;

 • розробити план МТЗ на мирний та воєнний час;

 • розробити план евакуації майна навчального закладу і керувати його вивозом;

 • розрахувати необхідні сили і засоби для евакуації особового персоналу.

У режимі готовності до НС:

 • уточнити розрахунок необхідних сил для забезпечення евакуації;

 • підготувати навчально-матеріальну базу (НМБ) до евакуації.

З оголошенням евакуації:

 • керувати завантаженням майна;

 • розмістити НМБ в безпечній зоні;

 • здати під охорону приміщення і майно навчального закладу, яке не підлягає евакуації.

В умовах стихійного лиха, аварії, катастрофи:

 • організувати забезпечення всім необхідним персонал навчального закладу;

 • організувати відключення навчального закладу від мереж газо-водо- енергопостачання;

 • організувати контроль за охороною майна;

 • організувати евакуацію майна із зони ураження, його охорону.

 

Начальник ЦО навчального закладу

ініціали, прізвище

підпис

Інструкцію одержав:

Підпис ініціали, прізвище
__.__.20__

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник цивільної оборони
_____________________________
(назва навчального закладу)
_____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
« __» ______________ 20__ року

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
начальника пункту видачі засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)

Начальник пункту видачі ЗІЗ підпорядковується начальнику штабу ЦО, відповідає за організацію роботи пункту видачі ЗІЗ. Він зобов’язаний:

 • після одержання завдання від начальника штабу ЦО організувати пункт видачі ЗІЗ;

 • поставити завдання комірнику і навантажувально-розвантажувальній ланці (НРЛ) на одержання протигазів;

 • уточнити у начальника основного пункту видачі ЗІЗ отримання протигазів;

 • погодити забезпечення транспортом для вивезення протигазів;

 • організувати розгортання пункту видачі ЗІЗ;

 • одержати по накладних необхідну кількість протигазів;

 • організувати розвантаження в комплексі ЗІЗ;

 • організувати видачу ЗІЗ;

 • слідкувати за дотриманням порядку при одержанні ЗІЗ;

 • інформувати начальника штабу ЦО про хід одержання ЗІЗ;

 • після завершення видачі ЗІЗ організувати облік і зберігання протигазів, що залишилися.

 

Начальник ЦО навчального закладу

ініціали, прізвище

підпис

Інструкцію одержав:

Підпис ініціали, прізвище
__.__.20__

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник цивільної оборони
_____________________________
(назва навчального закладу)
_____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
« __» ______________ 20__ року

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
командира групи особового складу охорони громадського порядку

Командир групи охорони громадського порядку підпорядковується начальнику штабу ЦО. Відповідає за забезпечення порядку та дисципліни під час виникнення НС природного та техногенного характеру.

Командир групи зобов’язаний:

 • знати склад формування, його завдання та ділові якості підлеглих;

 • знати рівень підготовки, моральні та ділові якості підлеглих;

 • уміло керувати роботою групи, постійно вдосконалювати особисту підготовку з ЦО, підтримувати зв’язок з іншими формуваннями;

 • рішуче й енергійно добиватися виконання поставлених завдань, проявляти ініціативу й у разі необхідності самостійно приймати рішення відповідно до обстановки.

Особовий склад групи зобов’язаний:

 • знати особливості навчального закладу та території, що до неї прилягає;

 • знати місце розташування найближчого підрозділу міліції та його телефон;

 • під час підтримання порядку та дисципліни, збереження власності навчального закладу діяти рішуче й енергійно;

 • про всі випадки порушення порядку й дисципліни повідомляти командиру групи, відповідно до встановленого порядку.

 

Начальник ЦО навчального закладу

ініціали, прізвище

підпис

Інструкцію одержав:

Підпис ініціали, прізвище
__.__.20__

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник цивільної оборони
_____________________________
(назва навчального закладу)
_____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
« __» ______________ 20__ року

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
особового складу поста радіаційно-хімічного спостереження (РХС)

Пост РХС виставляє начальник штабу об’єкта в разі оголошення будь-якого рівня підготовки ЦО (підвищеної, в разі воєнної загрози або повної).

Пост безперервно здійснює спостереження за станом території навчального закладу і прилеглої до неї місцевості. Після оголошення одного з рівнів підготовки особовий склад поста РХС прибуває на пункт збору, отримує прилади радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного контролю опромінення та засоби індивідуального захисту.

На посту повинні бути також попереджувальні знаки, засоби освітлення, бінокль, годинник, компас, медична аптечка, індивідуальні протихімічні пакети.

Начальник штабу ЦО навчального закладу ставить начальнику поста завдання, в якому вказує склад і місце розміщення поста, лінію спостереження й порядок доповіді про його результати

Начальник поста:

 • керує діями спостерігачів;

 • організовує обладнання поста;

 • перевіряє налагодженість приладів розвідки й спостереження, оповіщення;

 • записує результати спостережень у журнал.

 • Спостерігачі:

 • регулярно вмикають прилади, спостерігають за їх показниками та доповідають старшому поста (регулярність встановлює НШ ЦО)

 

Начальник ЦО навчального закладу

ініціали, прізвище

підпис

Інструкцію одержав:

Підпис ініціали, прізвище
__.__.20__

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник цивільної оборони
_____________________________
(назва навчального закладу)
_____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
« __» ______________ 20__ року

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
особового складу групи пожежогасіння

Командир групи пожежогасіння підпорядковується начальнику штабу ЦО. Відповідає за забезпечення протипожежних заходів під час загрози та виникнення НС природного або техногенного характеру

Командир групи зобов’язаний:

 • знати особливості об’єкта та території, що прилягає, засоби гасіння пожежі, місця розгортання протипожежних засобів і забору води;

 • своєчасно й точно виконувати накази та розпорядження НШ ЦО підтримувати порядок і дисципліну серед підлеглих, проводити з ними заняття та тренування;

 • уміти користуватися майном ланки, перевіряти його справність, рішуче та енергійно здійснювати гасіння пожежі;

 • уміло керувати роботою групи й постійно взаємодіяти з іншими формуваннями;

 • знати і суворо дотримуватися правил безпеки під час робіт;

 • після сигналу «Увага всім!» прибути до начальника ЦО або начальника штабу ЦО ЗНЗ для одержання завдання.

Особовий склад групи зобов’язаний:

 • встановити місце пожежі та її характер, напрямок і швидкість поширення вогню, наявність загрози сусіднім підприємствам визначити рубежі локалізації та гасіння пожежі;

 • викликати пожежні частини району;

 • стежити за постійною наявністю води в пожежних водоймах, справністю мережі пожежного водопроводу і пожежних гідрантів, наявності тиску води в мережі пожежного водопроводу;

 • тримати у справному стані протипожежне устаткування;

 • у разі пожежі чи іншої аварійної ситуації відключити пошкоджені ділянки технологічних трубопроводів;

 • у разі пожежі організувати охолодження резервуарів, сусідніх з палаючим.

 

Начальник ЦО навчального закладу

ініціали, прізвище

підпис

Інструкцію одержав:

Підпис ініціали, прізвище
__.__.20__

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник цивільної оборони
_____________________________
(назва навчального закладу)
_____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
« __» ______________ 20__ року

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
особового складу санітарного поста

Начальник санітарного поста підпорядковується начальнику штабу ЦО. Відповідає за забезпечення надання першої медичної допомоги постраждалим під час виникнення НС природного та техногенного характеру

Начальник поста зобов’язаний:

 • знати склад поста, його завдання та можливості: рівень підготовки, моральні й ділові якості підлеглих;

 • постійно вдосконалювати особисту підготовку, проводити з особовим складом поста заняття із загальної та спеціальної підготовки;

 • уміло керувати роботою поста, підтримувати взаємозв’язок з іншими формуваннями, рішуче й енергійно добиватися виконання поставлених завдань, проявляти ініціативу й самостійно приймати рішення відповідно до обстановки.

Особовий склад поста зобов’язаний:

 • уміти надавати першу медичну допомогу потерпілим в разі поранень переломів, ураження електричним струмом, отруєння газом тощо володіти способами транспортування потерпілих.

 

Начальник ЦО навчального закладу

ініціали, прізвище

підпис

Інструкцію одержав:

Підпис ініціали, прізвище
__.__.20__


Категорія: Цивільна оборона | Додав: Nicolaj | Теги: цивільна оборона
Переглядів: 327 | Завантажень: 14 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2019