Четвер, 13.12.2018, 21:08
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Накази

Оформлення наказів
[ Викачати з сервера (53.0 Kb) ] 30.07.2018, 14:07

складаємо накази

Оформлення наказів

Наша публікація допоможе керівнику навчального закладу уникнути помилок під час складання та оформлення наказів.

З метою розв'язання основних або оперативних завдань, що стоять перед навчальним закладом, керівник закладу, який діє на засадах єдиноначальності, у межах своєї компетенції видає накази.

>

Дія наказу поширюється на невизначений період, якщо інше не зазначено в наказі.

Накази, які не втратили своєї чинності, щорічно не дублюють. За потребою до них можна вносити зміни (наприклад, якщо змінено кількісний чи якісний склад комісії).

Наказ набуває чинності з моменту його підписання, якщо інший строк не вказано в його тексті.

Вимоги до оформлення наказів

До обов'язкових реквізитів наказів належать:

 • зображення Державного герба України (порядок використання реквізиту визначаться відповідним законом);

 • зображення емблеми;

 • назва установи вищого рівня (для підвідомчих установ);

 • повна назва навчального закладу — автора документа;

 • назва виду документа (НАКАЗ);

 • дата видання наказу;

 • реєстраційний індекс (номер) наказу;

 • місце складання;

 • заголовок;

 • текст;

 • підпис;

 • візи.

Якщо керівник навчального закладу фіксує накази у Книзі наказів, то такі реквізити, як зображення Державного герба України, емблема, назва установи вищого рівня (для підвідомчих установ), назва навчального закладу, не зазначаються.

Потрібно дотримуватися вимог щодо оформлення реквізитів документів.

Розглянемо оформлення окремих реквізитів наказу детальніше.

Дата видання наказу

Дату видання наказу оформлюють цифровим; номер складається зі знака № і порядкового номера наказу, наприклад: 17.10.2017 № 37.

Реєстраційний індекс (номер) наказу

Основною складовою реєстраційного індексу (номеру) наказу є його порядковий номер. Накази нумеруються упродовж календарного року.

Заголовок наказу

Заголовок наказу має викладати його основний зміст («Про підготовку навчального закладу до нового навчального року», «Про стан викладання навчальних дисциплін»).

Заголовок, як правило, починається з прийменника «про» і продовжується віддієслівним іменником («Про затвердження...», «Про введення...», «Про створення...», «Про внесення змін...») або іменником, що вказує на предмет («Про підсумки...», «Про заходи...»). Ставити крапку в кінці заголовка не потрібно. Якщо заголовок перевищує 150 друкованих знаків (5 рядків), його дозволяється продовжити до межі правого берега.

Текст наказу

Текст наказу складається з двох взаємозалежних частин — констатуючої (преамбули) і розпорядчої.

У констатуючій частині наказу зазначають цілі та завдання приписуваних дій та причини видання наказу. У ній може бути наведено факти, зазначено події, подано оцінки. Як правило, констатуюча частина починається словами: «З метою...», «На підставі...», «Відповідно до...», «Згідно з...», «На виконання...» тощо.

Якщо підставою для видання наказу є нормативний документ органу вищого рівня, то в констатуючій частині наказу подають посилання на цей документ у такій послідовності:

 • вид документа;

 • його автор;

 • дата; номер;

 • повна назва (заголовок).

Приклад оформлення посилання на нормативно-правовий акт

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.12.2016 р. № 4665 «Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України»...

Якщо зміст наказу не потребує роз'яснень, констатуючої частини може не бути. У такому разі текст наказу складатиметься лише з розпорядчої частини.

Розпорядчу частину наказу викладають у наказовій формі від першої особи однини. Розпорядча частина наказу починається словом НАКАЗУЮ, яке друкують великими літерами, з нового рядка, без відступу від межі лівого берега. Далі ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу подають текст розпорядчої частини наказу.

Формулюють цю частину документа, дотримуючись певних вимог, зокрема:

 • зміст має бути конкретним, зрозумілим, таким, що не суперечить раніше виданим розпорядчим документам;

 • не допускаються вислови, що можуть мати подвійне тлумачення.

Під час формулювання розпорядчої частини наказу також необхідно уникати неконкретних доручень, наприклад: «прискорити», «підвищити», «вплинути», «поліпшити», «активізувати», «звернути увагу» тощо. Такі доручення не можуть бути об'єктом контролю, оскільки їх виконання складно перевірити.

Розпорядчу частину наказу поділяють на пункти (1, 2, 3...) і підпункти (1.1, 1.2, 1.3...), які нумерують арабськими цифрами і оформлюють з абзацу. У кожному пункті мають бути зазначені виконавці, назви або прізвища яких подають у давальному відмінку (це можуть бути назва установи, структурного підрозділу або посада й прізвище посадової особи), викладені конкретні завдання (доручення) і строки їх виконання. Завдання формулюють за допомогою дієслів неозначеної форми — «підготувати», «організувати», «забезпечити», «розробити» тощо.

Приклад оформлення розпорядчої частини наказу

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Коваленко І. М. до 26.12.2017 організувати проведення новорічних заходів відповідно до затвердженого плану.

Строк виконання завдання можна друкувати окремим рядком і оформляти як дату завершення виконання.

У наказі необхідно визначати реальний строк виконання завдання (доручення), що відповідає обсягу передбачуваних робіт (варто враховувати час доведення інформації до конкретних виконавців). Може бути зазначено також спільний для всіх пунктів строк виконання. Однак, зазвичай, строк виконання встановлюють для кожного завдання окремо.

Після основних пунктів наказу подають перелік документів, що втратили чинність або до яких вноситимуть зміни після видання цього наказу.

Приклад оформлення запису про документ, що втратив чинність

7. Вважати таким, що втратив чинність, наказ від 10.06.2009 № 12 «Про затвердження Положення про преміювання працівників».

В останньому пункті наказу зазначають посаду, ініціали і прізвище особи, яка відповідає за виконання наказу. Зазвичай, загальний контроль за виконанням наказу покладають на одного із заступників керівника закладу.

Приклад оформлення останнього пункту наказу

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Коваленко І. М.

Керівник може особисто контролювати виконання наказу. У такому разі останній пункт наказу формулюють так:

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Накази з основної діяльності можуть мати додатки, посилання на які наводять у відповідних пунктах тексту наказу.

Приклад оформлення посилання на додатки

3. Затвердити склад атестаційної комісії (Додаток 2).

Додатки до наказу мають бути пронумеровані. На кожному додатку у правому верхньому куті першого аркуша роблять відповідну відмітку з посиланням на наказ, його дату і реєстраційний індекс.

Підпис

Накази керівник навчального закладу підписує особисто. Якщо керівник відсутній, це покладається на особу, яка виконує його обов'язки.

Приклад оформлення підпису документа особою, яка виконує обов'язки керівника

Виконуючий обов'язки директора підпис ініціали, прізвище

або

В. о. директора підпис ініціали, прізвище

Зверніть увагу! Додавання до назви посади керівника слів «Виконуючий обов'язки» або «В. о.» застосовують у разі заміщення керівника за наказом

У разі видання спільного наказу, який мають підписати кілька осіб, їх підписи розміщують на одному рівні і засвідчують гербовими (основними) печатками відповідних закладів (установ).

Приклад оформлення підписів спільного наказу

ДиректорДиректор

підпис ініціали, прізвищепідпис ініціали, прізвище

23.03.201723.03.2017

Зверніть увагу! Спільні накази (наприклад, загальноосвітнього навчального закладу і територіального медичного закладу) оформлюють на стандартних аркушах паперу формату А4 із зазначенням найменувань закладів, які видають наказ. Назви закладів розміщують на одному рівні. Назву виду документа (НАКАЗ) розміщують центровано. Дата спільного наказу — єдина і відповідає даті більш пізнього підписання. Реєстраційний індекс спільного наказу складається з реєстраційних номерів документів кожного закладу, що проставляють через скісну риску в порядку зазначення авторів документа, наприклад: № 45/23

Після підписання наказу жодних виправлень до нього вже не вносять.


Категорія: Накази | Додав: Nicolaj
Переглядів: 95 | Завантажень: 6 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018