Вівторок, 19.06.2018, 02:38
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Накази

Про навчання та перевірку знань з охорони праці
[ Викачати з сервера (107.0 Kb) ] 06.03.2016, 14:26

складаємо накази

ЗРАЗОК НАКАЗУ
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАННЯ
ТА ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ ПРАЦІВНИКІВ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Положення про навчання і перевірки знань з питань охорони праціі у школі
Наказ про Положення щодо навчання з охорони праці
Організація роботи з охорони праці в школі

(назва навчального закладу)

НАКАЗ

__.__.20__

№ ___

(назва населеного пункту)

Про організацію навчання та перевірку знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

На виконання Закону України «Про охорону праці», відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 року № 304 та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в ___________ школі», затвердженого наказом директора від __.__.20__ року № __

НАКАЗУЮ:

1. Відповідальному за організацію роботи з охорони праці __________ організувати з ____ по ____ 20___ року навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з працівниками навчального закладу.

2. Затвердити:

  • склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (додаток 1);
  • програму навчання працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності (додаток 2);
  • навчально-тематичний план навчання працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності (додаток 3);
  • графік проведення занять працівників школи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (додаток 4).

3. Комісії з перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності:

3.1. В строк до _________ розробити та подати на затвердження екзаменаційні тестові завдання з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

3.2. До _________ оформити протоколи перевірки знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності для наступного їх збереження не менше п’яти років.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор

ініціали, прізвище

підпис

З наказом ознайомлені:

підписніціали, прізвище
__.__.20__

Додаток 1
до наказу від __.__.20__ р.
№ __

КОМІСІЯ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТ
працівників _________ школи

Голова комісії: __________, директор школи.

Члени комісії:

__________, заступник директора з навчально-виховної роботи, відповідальний за організацію роботи з охорони праці;

__________, заступник директора з виховної роботи;

__________, заступник директора з господарської роботи;

__________, спеціаліст з охорони праці, безпеки життєдіяльності відділу освіти (за згодою).

Додаток 2
до наказу від __.__.20__ р.
№ __

ПРОГРАМА
НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
в _________ школі

Програма розроблена на основі Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та переліку робіт з підвищеною небезпекою (ДНАОП 0.00-4.36-05) та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 року № 304.

Тема 1. Законодавство про працю

Кодекс законів про працю України і охорону праці.

Закон України «Про колективні договори і угоди». Трудовий договір, розробка, укладання та виконання колективного договору (угоди).

Правила внутрішнього розпорядку. Забезпечення здорових і безпечних умов навчання та праці відповідно до Закону «Про охорону праці».

Праця жінок та неповнолітніх.

Індивідуальні трудові спори. Відповідальність за порушення законодавства про працю.

Тема 2. Законодавство про охорону праці

Поняття безпеки життєдіяльності. Соціально-економічне значення безпеки життєдіяльності Основні законодавчі акти з безпеки життєдіяльності: Конституція України, закони України про охорону праці, охорону здоров’я, пожежну безпеку, дорожній рух, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, використання ядерної енергії та радіаційний захист, Кодекс законів про працю України, цивільну оборону.

Державне управління охороною праці. Державний нагляд за охороною праці.

Державні, міжгалузеві нормативні акти з охорони праці. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

Трудовий договір і охорона праці. Соціальне страхування.

Положення про навчання і перевірку знань працівників, учнів, студентів з питань охорони праці (види, періодичність, зміст).

Положення про службу охорони праці, основні завдання, функціональні обов’язки та права.

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

Штрафні санкції до організацій, навчальних закладів за порушення нормативних актів з охорони праці.

Національний науково-дослідний інститут охорони праці.

Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням закону про ОП.

Порядок повідомлення Міносвіти про нещасний випадок в установі, закладі освіти.

Тема 3. Пожежна безпека

Закон України «Про пожежну безпеку». Основні документи, що регламентують роботу із забезпечення пожежної безпеки об’єктів.

Пожежна служба: положення про службу, основні завдання, функціональні обов’язки та права.

Обов’язки керівника об’єкта та інших посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта.

Основні причини пожеж на об’єкті. Утримання території об’єкта, джерела протипожежного водопостачання, протипожежний режим. Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і навчальних приміщеннях, при експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, систем вентиляції, при проведенні електрогазозварювальних, паяльних та інших робіт з вогнем при фарбуванні.

Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, автоматичних систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації.

Призначення та місцезнаходження на об’єкті засобів пожежогасіння, протипожежного обладнання та інвентарю. Правила використання. Порядок повідомлення про пожежу в пожежну охорону, газорятувальні та інші аварійні служби. Розслідування та облік пожеж, розробка заходів щодо запобігання пожеж та загибелі людей на них Порядок повідомлення Міносвіти про пожежу в установі, закладі освіти.

Тема 4. Радіаційна безпека

Радіонукліди та їх характеристики. Іонізуючі випромінювання (рентгенівське). Джерела опромінювання людини. Радіаційний фон. Радіаційно-небезпечні об’єкти в Україні. Принципи і норми радіаційної безпеки. Протирадіаційний захист населення. Індивідуальні й колективні засоби захисту. Правила поведінки людей на забруднених територіях. Профілактика радіаційних уражень. Запобігання накопиченню радіонуклідів в організмі. Служби радіаційної безпеки.

Тема 5. Безпека дорожнього руху

Закон України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху, їх значення в забезпеченні порядку і безпеки дорожнього руху.

Служба безпеки дорожнього руху у відділах (управліннях) освіти, навчальному закладі: положення про службу, основні завдання, функціональні обов’язки та права.

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація. Дорожня розмітка та її характеристика. Засоби регулювання дорожнього руху. Умови перевезення людей. Вимоги до водіїв і транспортних засобів. Перевезення дітей. Небезпечні наслідки невиконання Правил перевезення дітей. Порядок повідомлення Міносвіти про дорожньо-транспортні пригоди з вини водіїв підвідомчого транспорту.

Тема 6. Електробезпека

Електротравматизм. Основні причини та шляхи зниження його рівня. Небезпечні величини електроструму. Залежність дії електроструму на людину від тривалості дії, умов, середовища, метеорологічних факторів, фізичного стану людини.

Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія. Допустимі величини опору.

Заходи безпеки при роботі з електроінструментами, понижуючими трансформаторами, переносними світильниками тощо. Порядок виконання робіт в діючих електроустановках: наряд-допуск до роботи, інструктаж групи електробезпеки.

Тема 7. Вибухобезпека

Загальні закономірності залежності масштабів зруйнування і тяжкості наслідків аварій. Фактори, що характеризують небезпеку вибуху.

Вибір засобів контролю управління і протиаварійного захисту. Ліквідація аварій. Небезпека петард та ін.

Тема 8. Безпека поводження на воді

Нормативна база безпечного поводження на воді. Навчальна програма та план-графік проходження навчального матеріалу початкового навчання плаванню. Правила безпеки поводження на воді: перевірка стану місця плавання, особливо дна, оцінка несприятливих метеорологічних умов. Правила дотримання гігієни та заходи щодо попередження простудних захворювань. Перегрів. Переохолодження. Прийоми рятування потерпілих на воді. Надання першої долікарської допомоги. Інструкція № 9 Товариства рятування на водах України.

Тема 9. Поводження в надзвичайних ситуаціях

Характеристика надзвичайних ситуацій. Землетруси. Урагани. Пожежі Наслідки аварій і катастроф на АЕС. Наслідки аварій і катастроф на підприємствах, що використовують сильнодіючі отруйні речовини. Зсуви ґрунту, селеві потоки. Снігові лавини. Катастрофічне затоплення як наслідок повенів, руйнування гребель водосховищ. Організація безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях. Порядок повідомлення Міносвіти про надзвичайні ситуації.

Тема 10. Цивільна оборона

Прогнозування можливих надзвичайних ситуацій. Планування дій об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій (організація спостереження і розвідки, зв’язок і оповіщення, захист людей індивідуальними, колективними засобами та евакуація, інженерна розвідка і розгородження, пожежогасіння, рятівні роботи, надання невідкладної медичної допомоги, евакуація і охорона матеріальних цінностей, охорона громадського порядку, матеріальне і транспортне забезпечення). Підготовка керівного складу до дій у надзвичайних ситуаціях. Формування і підготовка створення необхідних об’єктів невоєнізованих формувань. Підготовка всіх людей до дій у надзвичайних ситуаціях. Підготовка матеріальних та інженерно-технічних засобів до надзвичайних ситуацій.

Тема 11. Профілактика побутового травматизму

Нещасні випадки невиробничого характеру (побутові травми, механічні ушкодження від контакту з тваринами). Запобігання побутовому травматизму в житлових та підсобних приміщеннях, на комунально-побутових та торговельних об’єктах, що обслуговують населення, присадибних ділянках, у місцях відпочинку та масового перебування людей. Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру в побуті.

Тема 12. Психологія безпеки життєдіяльності

Фізіологічна та психологічна основа навчального та трудового процесу. Пристосування людини до навколишніх умов навчання і праці (промислова етика, ритм і темп роботи, гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці. Зв’язок «людина-машина», ергономічні вимоги.

Методи пропаганди та агітації з безпеки життєдіяльності. Посадові інструкції, встановлення обов’язків, прав і відповідальності за створення безпечних умов навчання та праці.

Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальні пофарбування. Знаки безпеки. Засоби колективного захисту. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Тема 13. Охорона навколишнього середовища

Законодавчі акти з раціонального природокористування. Відповідальність керівників за порушення в галузі раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища Ресурсозберігаючі технології, оцінка на екологічну забрудненість. Забруднення атмосфери, води, земель та прогноз забруднення, науково-технічні проблеми природокористування, провідні екологічно допустимі технології.

Очисні споруди. Безвідходні технології. Методи рекультиваційних робіт. Озеленення промислової зони.

Тема 14. Гігієна навчання та праці

Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці.

Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них: шум, вібрація, іонізуюче випромінювання, нормування радіоактивних випромінювань, ультрафіолетове випромінювання, електромагнітне випромінювання, дія шкідливих речовин.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці.

Граничні норми підіймання та переміщення вантажів.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працюючих.

Тема 15. Надання першої допомоги при нещасних випадках

Перша допомога, її правильність, доцільність, швидкість, рішучість, спокій. Черговість надання першої допомоги.

Медична аптечка, її склад, правила використання медикаментів.

Перша допомога при кровотечі. Зупинка кровотечі.

Прийоми реанімації. Підготовка потерпілого до реанімації. Непрямий (закритий) масаж серця.

Види електротравм. Безпечні методи звільнення потерпілого від дій електричного струму. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах та розтягненні м’язів, пораненнях, переломах, ушкодженні хребта та кісток тазу, утопленні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей, тепловому та сонячному ударі, при обмороженні та замерзанні, непритомності, травматичному шоці, отруєнні.

Правила транспортування потерпілих.

Додаток 3
до наказу від __.__.20__ р.
№ __

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
в _________ школі

№ теми Тема Кількість
годин
Тема 1. Законодавство про працю 2 год.
Тема 2. Законодавство про охорону праці 2 год.
Тема 3. Пожежна безпека 1 год.
Тема 4. Радіаційна безпека 1 год.
Тема 5 Безпека дорожнього руху 1 год.
Тема 6. Електробезпека 1 год.
Тема 7. Вибухобезпека 1 год.
Тема 8. Безпека поводження на воді 1 год.
Тема 9. Поводження в надзвичайних ситуаціях 1 год.
Тема 10. Цивільна оборона 1 год.
Тема 11. Профілактика побутового травматизму 1 год.
Тема 12. Психологія безпеки життєдіяльності 1 год.
Тема 13. Охорона навколишнього середовища 1 год.
Тема 14. Гігієна навчання та праці 1 год.
Тема 15. Надання першої допомоги при нещасних випадках 2 год.
  Екзамен 2 год.
  ВСЬОГО: 20 годин

Додаток 4
до наказу від __.__.20__ р.
№ __

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
працівників _________ школи


з/п
Дні/дати Години Тема лекції Викладач
1. Понеділок, «__» _____ 20 __ р. 2 Законодавство про працю  
2 Законодавство про охорону праці  
2. Вівторок, «__» _____ 20__ р. 1 Пожежна безпека
 
1 Радіаційна безпека  
1 Безпека дорожнього руху  
1 Електробезпека  
3. Середа, «__» _____ 20__ р. 1 Вибухобезпека  
1 Безпека поводження на воді
1 Поводження в надзвичайних ситуаціях  
1 Цивільна оборона  
1 Профілактика побутового травматизму  
4. Четвер, «__» _____ 20__ р. 1 Психологія безпеки життєдіяльності  
1 Охорона навколишнього середовища  
1 Гігієна навчання та праці  
2 Надання першої допомоги при нещасних випадках  
5. П’ятниця, «__» _____ 20__ р. 2 Екзамен  
  Всього: 20    

Категорія: Накази | Додав: Nicolaj | Теги: охорона праці
Переглядів: 2215 | Завантажень: 166 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018