Вівторок, 19.06.2018, 02:42
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Накази

Про організацію роботи з охорони праці
[ Викачати з сервера (76.0 Kb) ] 27.02.2016, 19:19

складаємо накази

Орієнтовний зразок наказу
«Про організацію роботи з охорони праці у навчальному році»

Організація роботи з охорони праці в закладі освіти покладається на спеціаліста з охорони праці або заступника керівника (крім заступника керівника з адміністративно-господарської роботи). У закладі, де немає вказаної посади, зазначені обов’язки виконує керівник закладу.

У наказі слід зазначити всі структурні підрозділи, кабінети, приміщення, територію закладу., прізвища, ім’я та по батькові конкретних відповідальних осіб.

При наявності відповідних структурних підрозділів — котельні, автотранспортного парку, гаражів, газового господарства та інше — визначається відповідальна посадова особа з покладанням на неї визначених обов’язків.

Наказ щорічно, терміном на початок навчального року, поновлюється.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Про організацію роботи з охорони праці (наказ)

(назва навчального закладу)

НАКАЗ

__.08.20__

№ ___

(назва населеного пункту)

Про організацію роботи з охорони праці у ______ навчальному році

З метою забезпечення нормативних показників з охорони праці покращення роботи зі створенню безпечних умов праці та навчання, попередження нещасних випадків та організації роботи з охорони праці відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.01.2001 року №563 (зі змінами від 20 листопада 2006 року №782)

НАКАЗУЮ:

1 Відповідальність за створення безпечних умов навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності залишаю за собою.

2. Покласти відповідальність за організацію роботи з охорони праці у навчальному закладі на заступника директора з навчально-виховної (навчальної, виховної роботи) ________________.

3. Відповідальному за організацію роботи з охорони праці у навчальному закладі ________________:

3.1. Організувати та проводити роботу з охорони праці відповідно до вимог чинного законодавства та Положення про службу охорони праці закладу, затвердженого наказом від __.__.20__ року №____.

3.2. До ____.20____ року розробити та затвердити в установленому порядку план роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, графік обстеження структурних підрозділів, комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, у тому числі розділу «Охорона праці» у колективному договорі.

3.1. Вести облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій та брати участь у їх розслідуванні згідно з Положенням та своєчасно інформувати органи вищих інстанцій.

3.2. Визначати необхідну кількість інструкцій з охорони праці, організацію їх розробки, облік та забезпечення ними структурних підрозділів.

3.3. Організовувати підвищення кваліфікації та перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

3.4. Організовувати паспортизацію робочих місць щодо відповідності їх до вимог охорони праці, підготовку статистичних звітів.

3.5. Проводити консультації, бесіди, лекції з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з працівниками закладу

3.6. Брати участь в оформленні стендів, куточків і кабінету з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

3.7. Здійснювати контроль за своєчасним проведенням навчання та інструктажів з охорони праці співробітників установи, медичних оглядів, додержанням працівниками правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці, виконанням приписів органів державного нагляду, наказів роботодавця з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

3.8. Своєчасно інформувати керівництво закладу про виявлені недоліки.

3.9. Організовувати слухання на зборах трудового колективу звітів керівників структурних підрозділів щодо створення здорових і безпечних умов проведення навчально-виховного процесу, здійснення заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

3.10. Підтримувати постійний зв’язок з державними органами з метою запобігання виробничого та побутового травматизму.

4. Призначити відповідальними за охорону праці :

4.1. У майстерні з обробки металу ______________ .

4.2. У майстерні з обробки деревини ______________ .

4.3. У швейній майстерні ______________ .

4.4. У майстерні обслуговуючої праці ______________ .

4.5. У спортивному залі ______________ .

4.6. На території спортивного комплексу ______________ .

4.7. У кабінеті біології ______________ .

4.8. У кабінеті хімії ______________ .

4.9. У кабінеті фізики ______________ .

4.10. У кабінеті інформатики ______________ .

4.11. По господарській частині ______________ .

4.12. У медпункті ______________ .

4.13. В їдальні ______________ .

5. Відповідальним за охорону праці (пункт 4):

5.1. Забезпечити закріплені структурні підрозділи інструкціями з охорони праці.

5.2. Своєчасно оформити акт-дозвіл на проведення навчальних занять в закріплених майстернях, кабінетах, спортивних приміщеннях.

5.3. Забезпечити своєчасне проведення інструктажів з охорони праці з учнями та реєстрацію їх в журналі встановленої форми.

5.6. Забезпечити виконання вимог пожежної безпеки та електробезпеки.

5.7. Підтримувати належний санітарний стан.

5.8. Забезпечити безпечні умови праці та навчання на робочих місцях.

5.9. Своєчасно повідомляти адміністрацію школи про нещасні випадки, які стались з учнями та працівниками.

5.10. Не допускати до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктажу з охорони праці, медичного огляду; осіб, працюючих за професією з підвищеною небезпекою, без посвідчення на право використання цих робіт.

5.11. Забезпечити функціонування оперативного контролю за станом охорони праці.

6. Призначити відповідальними за охорону праці, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та пожежну безпеку в структурних підрозділах їх керівників:

заступника директора з навчальної роботи ____________;

заступника директора з виховної роботи ____________;;

заступника директора з навчально-виховної роботи (школа І ступеня) ____________;

заступника директора з господарської роботи ____________ .

7. Відповідальним за охорону праці в структурних підрозділах:

7.1. Забезпечити наявність розроблених та затверджених у встановленому порядку інструкцій.

7.1. Проводити інструктажі з охорони праці на робочому місці (первинний, повторний, цільовий і позаплановий) з працівниками, які їм підпорядковані, у відповідності до встановленої періодичності та реєструвати їх у журналі реєстрації інструктажів встановленої форми.

7.2. Не допускати до роботи осіб, які не пройшли інструктаж з охорони праці, та осіб, працюючих на роботах з підвищеною небезпекою, без посвідчення на право виконання цих робіт.

7.3. Своєчасно інформувати адміністрацію закладу про нещасні випадки, які сталися з працівниками структурних підрозділів.

8. Проведення вступного інструктажу з працівниками залишаю за собою (спеціаліст з охорони праці).

8.1. Вступний інструктаж із питань охорони праці проводити з працівниками:

— які приймаються на постійну або тимчасову роботу незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

— які прибули до установи і беруть безпосередню участь у навчально-виховному та виробничому процесі або виконують інші роботи для навчального закладу.

8.2. Вступний інструктаж проводити за програмою, розробленою службою охорони праці та затвердженою керівником навчального закладу.

8.3. Тривалість інструктажу визначити в межах однієї години.

8.5. Запис про проведення вступного інструктажу робити в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці та в наказі про прийняття працівника на роботу.

9. Відповідальним за пожежну безпеку в навчальному закладі призначити заступника директора з господарської роботи __________ .

10. Відповідальному за пожежну безпеку __________ :

10.1. Проводити інструктаж з пожежної безпеки з працівниками установи відповідно до вимог чинного законодавства з реєстрацією в журналі встановленого зразка. Відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти та подавати на затвердження керівнику навчального закладу положення, інструкції, здійснювати постійний контроль за їх дотриманням.

10.2. Роз’яснювати керівникам структурних підрозділів заходи щодо забезпечення пожежної безпеки в навчальному закладі.

10.3. Брати участь у службовому розслідуванні у випадку пожежі.

10.4. Контролювати дотримання пожежної безпеки при проведенні масових заходів (зборів, нарад, конференцій тощо).

10.5. Брати участь в організації навчання працівників правилам пожежної безпеки.

10.6. Підтримувати зв’язок по роботі з органами пожежного нагляду.

10.7. Готувати інформацію щодо стану пожежної безпеки закладу до вищестоящих органів.

10.8. Своєчасно інформувати адміністрацію закладу про виявлені недоліки.

10.9. Утримувати в належному стані протипожежний інвентар, обладнання та не допускати їх використання не за призначенням.

11. Відповідальним за електрогосподарство в навчальному закладі призначити заступника директора з господарської роботи __________ .

12. Відповідальному за електрогосподарство __________ :

12.1. Проводити інструктаж на І групу допуску з електробезпеки з працівниками установи відповідно до вимог чинного законодавства з реєстрацією в журналі встановленого зразка.

12.2. Контролювати стан електромережі (електророзетки, вимикачі, розподільчі коробки).

12.3. Контролювати своєчасне проведення перевірки опору контуру заземлення та опору ізоляції електромережі. Організовувати перевірку опору контуру заземлення та опору ізоляції електромережі.

12.4. Підтримувати постійний зв’язок з питань електробезпеки з Держнаглядохоронпраці(місцевою інспекцією).

12.5. Організовувати та проводити цільові інструктажі з питань електробезпеки.

12.6. Доповідати керівництву навчального закладу про аварійні ситуації, виявлені недоліки.

12.7. Організовувати та проводити щорічно спеціальне навчання з питань охорони праці для працівників, що виконують роботи з підвищеною небезпекою.

12.8. Слідкувати за раціональним використанням електроенергії в приміщеннях, кабінетах.

12.9. Звітувати перед адміністрацією закладу про стан електробезпеки.

13. Відповідальним за безпечну експлуатацію, збереження та своєчасний ремонт будівель, споруд території призначити заступника директора з господарської роботи та __________ .

14. Відповідальному за безпечну експлуатацію, збереження та своєчасний ремонт будівель, споруд території __________ :

14.1. Організовувати експлуатацію будівель, споруд і території відповідно до вимог, правил і норм з охорони праці та догляд за ними.

14.2. Проводити планово-попереджувальні роботи під час експлуатації виробничих будівель, споруд з метою запобігання, виникненню аварійних ситуацій відповідно до «Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд» (НПАОП 45.2 — 4.01-98).

14.3. Дотримуватись норм безпеки під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання.

14.4. Складувати та зберігати матеріальні цінності відповідно до вимог.

14.5. Підтримувати належний санітарно-гігієнічний стан побутових і допоміжних приміщень.

14.6. Проводити інструктаж з охорони праці під час виконання конкретних робіт.

15. Відповідальним за безпечну експлуатацію електромеханічного обладнання призначити і покласти йому в обов’язки:

15.1. Контроль за безпечною експлуатацією електромеханічного обладнання в приміщеннях школи.

15.2. Складання та затвердження у директора школи заходів із безпечної експлуатації електромеханічного обладнання.

15.3. Складання та затвердження у директора школи графіку планово-попереджувального ремонту обладнання.

15.4. Організацію проведення ремонтів обладнання згідно з графіком планово-попереджувального ремонту (разом із завідуючими майстернями, заступником директора по господарству).

15.5. Контроль за наявністю з’єднання корпусів обладнання із заземлюючим контуром.

15.6. Контроль за наявністю планів розташування обладнання у відповідності до діючих вимог (планування). Надає практичну допомогу в розробці планування.

15.7. Контроль за відповідним санітарним станом у приміщеннях, де використовується верстатне обладнання.

15.8. Доведення до відома адміністрації про виявлені порушення та недоліки.

15.9. Звітування перед адміністрацією про стан безпечної експлуатації верстатного обладнання.

15.10. Контроль за технічним станом верстатного обладнання, вентиляційних установок.

15.11. Контроль за наявністю кнопок аварійного відключення верстатів у майстерні (робоче місце вчителя, по периметру приміщення).

16. Секретарю ____________ ознайомити з наказом під розписку всіх працівників.

17. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор

ініціали, прізвище

підпис

З наказом ознайомлені:

підписніціали, прізвище
__.__.20__


Категорія: Накази | Додав: Nicolaj | Теги: Наказ, охорона праці
Переглядів: 855 | Завантажень: 41 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018