Середа, 23.05.2018, 22:10
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Накази

Про стан викладання та якість знань з фізкультури
[ Викачати з сервера (73.0Kb) ] 20.06.2016, 13:53

 

Складаємо накази

Приклад наказу та аналітичної довідки
про стан викладання та якість знань, умінь і навичок учнів з фізичної культури

НАКАЗ

04.03.2016

№ 18

Про стан викладання та рівень знань, умінь і навичок учнів 5-11 класів із фізичної культури

Згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішкільного контролю школи протягом лютого-березня поточного навчального року адміністрацією школи за участю членів атестаційної комісії здійснювалась перевірка стану викладання та рівня знань,умінь і навичок учнів 5-11 класів із фізичної культури (вчитель __________).

Проведений аналіз і узагальнення отриманої інформації в ході вивчення стану викладання та рівень знань, умінь і навичок учнів 5-11 класів із фізкультури викладено в довідці, що додається. Зібраний матеріал дає можливість констатувати, що викладання даного предмету здійснюється у школі на належному рівні.

Виходячи з цього,

НАКАЗУЮ:

1. Відмітити позитивну діяльність учителя __________ щодо забезпечення належного рівня спортивної підготовки школярів.

2. Учителю фізкультури __________:

1) Систематично контролювати дотримання правил безпеки життєдіяльності на уроках фізкультури, вести облік інструктажів, вчасно повідомляти адміністрацію про факти травмування учнів на уроках та позакласних заходах.

2) Постійно здійснювати індивідуальну роботу з учнями, особливу увагу звертати на школярів, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої та спеціальної медичних груп, постійно контролювати їх самопочуття на уроці.

3) Продовжувати індивідуальну роботу з обдарованими учнями, залучаючи їх до збірних команд школи та району для участі в спортивних змаганнях.

4) До ____ 20__ року вжити заходів щодо ремонту, поповнення та ефективного використання існуючої матеріальної бази з фізкультури.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи __________.

 

Директор школи

ініціали, прізвище

підпис

З наказом ознайомлена:
Підпис ініціали, прізвище
__.__.20__

Додаток до наказу № 18 від 04.03.2016

ДОВІДКА
про стан викладання та якість знань, умінь та навичок
5-11 класів із фізичної культури

Згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішньошкільного контролю протягом лютого-березня поточного навчального року адміністрацією школи за участю членів атестаційної комісії здійснювалась перевірка стану викладання та рівня знань,умінь і навичок учнів 5-11 класів з фізичної культури (вчитель __________).

Під час перевірки відвідувалися окремі уроки у 5, 7, 8, 10, 11 класах, аналізувався стан позакласної роботи з предмета, вивчалася вчительська документація.

При цьому було встановлено, що не маючи відповідної фахової освіти, __________ багато працює над самоосвітою з метою підвищення свого професійного рівня. Вона добре ознайомлена із навчальною програмою, методичними рекомендаціями щодо викладання фізичної культури в поточному навчальному році, окремими нормативними документами з предмета, методичними посібниками та перспективним педагогічним досвідом роботи вчителів району і на високому рівні реалізує їх у своїй діяльності.

У 2015 році __________ пройшла курси підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури при Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського.

Вчителем фізичної культури розроблено календарне планування на І та II семестри, яке складено відповідно до діючих програм, план спортивно-масової роботи в школі, ретельно продумуються плани-конспекти уроків.

При плануванні роботи з предмету педагог враховує результати лікарського огляду учнів, рухові можливості школярів та вимоги програми до рівня їхньої фізичної підготовленості, матеріально-технічну оснащеність навчального процесу з фізичної культури.

__________ володіє методикою викладання предмета на належному рівні, дотримується алгоритму структури уроку, використовує на уроках різні форми і методи навчання, спрямовує діяльність учнів на практичне засвоєння програмового матеріалу.

Виходячи з конкретних завдань уроку, __________ намагається так організувати навчальну працю учнів, щоб найкраще забезпечити постійну зайнятість та активність учнів, добиваючись цим високої результативності уроку.

В підготовчу частину уроку (8-12 хвилин) вчителька завжди включає шикування учнів, привітання, здачу рапорту фізоргом, розрахунок, стройові прийоми, шикування та перешикування, загальнорозвивальні вправи на місці і в русі, вправи для формування та корекції постави, для розвитку гнучкості, на координацію рухів, рівномірно-перемінний біг, стрибки. Вибрані вправи своєю інтенсивністю сприяють розв’язанню завдань основної частини уроку.

Під час виконання вправ вчитель слідкує за правильністю та чіткістю, періодичністю та зміною навантаження, контролює самопочуття учнів. Невід’ємною частиною підготовчої частини уроку є дихальні вправи та замір частоти серцебиття.

В основній частині уроку, що в середньому триває 25-30 хв.,учитель включає теоретичний матеріал, а також знайомить учнів з технікою виконання того чи іншого завдання.

__________ добре володіє спортивною термінологією, на заняттях команди подаються чітко, впевнено, наполегливо. Учні отримують від учителя теоретичні та практичні знання відповідно до назви модулю та завдань уроку.

Реалізація практичної частини програми з фізичної культури здійснюється словесними, наочними та практичними методами навчання. Обов’язковим є інструктаж з техніки безпеки.

У своїй діяльності __________ враховує оздоровчу роль фізичної культури, тому намагається контролювати стан учнів під час уроку: здійснює контроль за виконанням вправ, забезпечує страхування і допомогу; контролює навантаження учнів під час уроку, диференціює обсяг фізичних зусиль для кожного учня відповідно до медичних груп. Вчитель приділяє велику увагу вмінню учнів здійснювати самоконтроль за своїм організмом (вимірювання пульсу) до і після навантаження, правильності дихання, постави тощо.

Не менш важливою у структурі уроку є заключна частина, тривалістю 3-5 хвилин, під час якої проводяться вправи на розслаблення та увагу, здійснюється візуальний контроль за самопочуттям учнів. Заключну частину уроку вчителька будує так, щоб поступово знизити рівень фізичної та емоційно-психічної збудженості учнів (зменшує інтенсивність і дозування вправ, дає завдання на увагу, заспокоєння дихання).

Аналіз відвіданих уроків показав, що __________ використовує на уроках різні форми і методи навчання, спрямовує діяльність учнів на практичне засвоєння програмового матеріалу. При цьому застосовуються різні засоби: повідомлення теоретичних знань в інтервалі відпочинку, зміна діяльності тощо.

Під час виконання рухових вправ __________ застосовує груповий метод, причому створення групи відбувається з урахуванням бажання учнів, що дає можливість краще спостерігати за виконанням ними завдань, точніше дозувати навантаження, виправляти помилки. Проводиться також індивідуальна додаткова робота та відпрацювання за чітким алгоритмом елементів вправ, ще не засвоєних окремими учнями в групах. На постійному контролі педагога школярі, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої або спеціальної групи з фізкультури, та ті, які погано себе почувають на уроці.

Використовуючи індивідуальну організацію навчання учнів, __________ допомагає учням оволодіти умінням самостійно виконувати фізичні вправи. Для розвитку рухових якостей (сили, спритності, швидкості, витривалості й гнучкості) для учнів 5-11 класів ефективно застосовується такий метод, як колове тренування; для учнів середніх класів — застосування імітаційних вправ та сюжетних ігор.

Характерним для уроків, які проводить __________, є використання завдань, що стимулюють самостійність і творчу ініціативу дітей: учитель доручає учням обрати спосіб подолання перешкод, скласти комплекс вправ зарядки, урізноманітнити відому рухливу гру тощо.

Завдання добирає такі, що сприяють згуртованості колективу, організації спільних дій, використовує специфіку уроків фізкультури для виховання в школярів вольових якостей, цілеспрямованості, сміливості. Зокрема, для виховання сміливості й наполегливості використовує вправи, пов’язані з подоланням нерішучості й страху (опорні стрибки, вправи на гімнастичних снарядах тощо).

Багато часу на уроках і поза ними __________ приділяє засобам виховного характеру. Звертає увагу учнів на додержання ними вимог до поведінки учня, до зовнішнього вигляду, манери триматися.

Належну увагу вчитель приділяє питанням охорони життя та здоров’я учнів. Вона своєчасно проводить перевірки та складає відповідні акти-дозволи на проведення навчальних занять на спортивному майданчику (на початку весни та перед початком нового навчального року), обстежує обладнання на міцність, відповідно до вимог реєструє всі види інструктажів. З метою профілактики травматизму під час проведення занять з фізичної культури вчитель фізичної культури приділяє особливу увагу дотриманню учнями правил безпеки життєдіяльності.

Багато уроків __________ проводить на свіжому повітрі. Проведення таких уроків підвищує зацікавленість дітей у виконанні завдань змагальної форми, змушує їх старанніше виконувати вправи, щоб вийти переможцями. Крім розвитку важливих фізичних якостей, рухливих навичок і вмінь, такі заняття сприяють загальному загартуванню організму, прищеплюють любов до природи. Застосовуючи ігровий та змагальний метод, вчителька підвищує зацікавленість учнів на уроці.

Працюючи над проблемою «Оптимальне навантаження і щільність на уроках фізичної культури», педагог намагається ефективно використовувати кожну хвилину уроку, не перевантажуючи учнів. При цьому дотримується структури та дозування в часі частин уроку, фізіологічної послідовності при виконанні фізичних вправ: від легкого до важкого і навпаки. Обов’язково дає для учнів вправи на розвиток сили, швидкісно-силових якостей, враховуючи стан їх здоров’я, фізичного розвитку й рухової підготовленості.

Наслідком такої системи роботи є хороша успішність учнів, яких навчає __________. Більшість дітей мають високий та достатній рівень навчальних досягнень. Шкільна команда зайняла III місце в районних змаганнях з настільного тенісу (2015 р.). Учні школи також показали результативні виступи в районних змаганнях тенісного клубу «Фаворит» у поточному навчальному році: у змаганнях, присвячених Дню українського козацтва Гордієнко Владислав, учень 10 класу, виборов II місце, Янко Ольга, учениця 11 класу — II місце. У змаганнях, присвячених Дню пам’яті Небесної Сотні, учень 10 класу Гордієнко Владислав виборов II місце, учениця 11 класу Янко Ольга — III місце, у змаганнях, присвячених Міжнародному жіночому дню, учениця 11 класу Янко Ольга зайняла II місце, учениця 11 класу Хрипко Ірина зайняла III місце.

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів зроблено на основі семестрових оцінок:

Клас К-ть
учнів у класі
З них віднесено до спецгрупи Рівень навчальних досягнень учнів
К-ть % Високий
К-ть %
5 7 1 14,3 4 57,2
7 4 - - 3 75
8 6 1 16,6 3 50
10 6 - - 5 83,3
11 6 - - 4 66,7
ВСЬОГО 29 2 6,9 19 65,5

= продовження таблиці =

Клас Рівень навчальних досягнень учнів
Достатній Середній Початковий
К-ть % К-ть % К-ть %
5 2 28,5 - - - -
7 1 25 - - - -
8 1 16,7 1 16,7 - -
10 1 16,7 - - - -
11 2 33,3 - - - -
ВСЬОГО 7 24,1 1 3,5 - -

Проаналізувавши навчальні досягнення учнів за І семестр 2015-2016 навчального року, можна зробити висновок, що якість освіти становить 89,6 % і лише один учень (__________ — 8 клас) має оцінку середнього рівня за І семестр та два учні за результатами медогляду віднесені до спецгрупи.

У рамках творчого звіту __________ досвід її роботи над дидактичною проблемою «Оптимальне навантаження і щільність на уроках фізичної культури» слухався на засіданні педагогічної ради № 1 від 08.01.2016 року, було проведено відкритий урок з фізкультури у 5 класі з теми «Гімнастика» з елементами рухливих ігор.

__________ постійно бере участь у роботі РМО учителів фізичної культури.

Разом з тим, проблемним питанням залишається матеріально-технічна база з фізкультури, оскільки більшість існуючого спортивного обладнання застаріло і потребує ремонту або поповнення.

 

Заступник директора з виховної роботи

ініціали, прізвище

підпис

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Про стан викладання фізкультури


Категорія: Накази | Додав: Nicolaj
Переглядів: 3515 | Завантажень: 245 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018