Вівторок, 14.08.2018, 08:34
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Накази

Створення наказів: нормативно-правові документи
[ Викачати з сервера (91.0 Kb) ] 10.11.2017, 14:57

складаємо накази

Створення наказів: нормативно-правові документи

Пропонуємо витяги з чинних на 2017 рік нормативно-правових документів, які регулюють процес створення керівником загальноосвітнього закладу розпорядчих документів — наказів.

Загальні засади створення наказів

Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 (із змінами).

 • накази (розпорядження) видаються як рішення організаційно-розпорядчого чи нормативно-правового характеру. За змістом управлінської дії накази видаються з основних питань діяльності установи, адміністративно-господарських або кадрових питань (п. 84);

 • проекти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) візуються працівником кадрової служби, який створив документ, та його керівником, а також залежно від видів наказів посадовими особами структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, бухгалтерської служби, іншими посадовими особами, яких стосується документ (п. 87);

 • проекти наказів (розпоряджень), що надаються для підписання керівникові установи, візуються його заступником відповідно до розподілу функціональних обов'язків (п. 88);

 • накази (розпорядження) підписуються керівником установи, а у разі його відсутності посадовою особою, яка виконує його обов'язки (п. 89);

 • наказ (розпорядження) оформляється на бланку наказу (розпорядження) (п. 90

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 (із змінами).

 • керівник закладу видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання (п. 95);

 • педагогічні працівники закладу зобов'язані виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою (п. 86).

Типова інструкція з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28.07.2013 року № 1239.

 • накази з основної діяльності та з кадрових питань (особового складу) оформлюються у друкованому вигляді. Після підписання керівником, реєструються у книгах реєстрації наказів (п. 2.5.16);

 • у кінці календарного року оригінали наказів групуються у справи (у хронологічному порядку), кожна сторінка яких нумерується, прошнуровується (п. 2.5.17).

Укладення трудового договору та звільнення працівника

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (із змінами):

 • укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу (ст. 24];

 • у разі звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу він зобов'язаний також у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника (ст. 47).

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455 (із змінами).

 • прийняття на роботу оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу (в тому числі призначених органами державного управління освітою), який оголошується працівнику під розписку (п. 9);

 • припинення трудового договору оформляється наказом керівника закладу освіти (п. 14);

Внесення змін до наказу

Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 (із змінами).

 • після підписання наказу (розпорядження) зміни до нього вносяться лише шляхом видання нового наказу (розпорядження) про внесення змін (п. 89).

Перенесення вихідних та робочих днів, залучення працівників до роботи у вихідні дні

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (із змінами).

 • власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) (ст. 67);

 • залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу (ст. 71).

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455 (із змінами).

 • залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу (керівника) закладу освіти, дозволу профспілкового комітету (п. 23).

Відрахування із заробітної плати працівників

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (із змінами).

 • відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу, зокрема, для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості; на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування. У цих випадках власник або уповноважений ним орган вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або з дня виплати неправильно обчисленої суми (ст. 127).

Заохочення та стягнення працівників

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (із змінами).

 • заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення (ст. 144);

 • стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку (ст. 149).

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455 (із змінами).

 • заохочення оголошується в наказі (розпорядженні), доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника (п. 32);

 • дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку (п. 37).

Відпустки працівників

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (із змінами).

 • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) надаються за заявою жінки або осіб, зазначених у частині сьомій статті 179 цього Кодексу, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу (ст. 181).

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455 (із змінами).

 • надання відпустки керівнику закладу освіти оформляється наказом відповідного органу державного управління освітою, а іншим працівникам наказом навчально-виховного закладу (п. 27).

Зарахування, відрахування учнів

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-ХІV (із змінами).

 • зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу) (п. 2 ст. 18).

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 (із змінами).

 • зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника (п. 22);

 • учні гімназій (гімназій-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням окремих предметів, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника можуть відраховуватися із зазначених вище закладів (п. 28).

Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 369

 • про зарахування особи на екстернат видається наказ керівника загальноосвітнього навчального закладу.(п. 3);

 • освітній рівень особи, яка не має документів (копій документів), що підтверджують наявність попередньо здобутого освітнього рівня чи результатів оцінювання та/або атестації, визначається загальноосвітнім навчальним закладом, у якому організовано екстернат. З цією метою наказом керівника відповідного загальноосвітнього навчального закладу створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії) та порядок організації роботи, а також затверджується графік проведення оцінювання знань екстерна, перелік вправ, завдань з навчальних предметів. Результати оцінювання рівня знань (визначений освітній рівень, результати річного оцінювання з навчальних предметів) оформлюються протоколом, який підписується головою та членами комісії.

Використання гербової печатки

Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 (із змінами).

 • наказом (розпорядженням) керівника установи визначається порядок використання, місце зберігання гербової печатки і посадова особа, відповідальна за її зберігання, а також перелік осіб, підписи яких скріплюються гербовою печаткою (п. 75);

Нагородження учнів Золотою або Срібною медаллю

Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306

 • рішення про нагородження Золотою або Срібною медаллю випускників загальноосвітніх навчальних закладів приймається на спільному засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу і оформлюється наказом керівника навчального закладу (п. 2.3).

Періоди, впродовж яких у навчальних закладах не здійснюється навчальний процес

Галузева угода між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 -2020 роки, зареєстрована Міністерством праці та соціальної політики України 15.12.2016 за № 31.

 • періоди, впродовж яких у навчальних закладах не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв'язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, незалежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної, наукової робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку (п. 5.2.1).

Атестація робочих місць

Галузева угода між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 -2020 роки, зареєстрована Міністерством праці та соціальної політики України 15.12.2016 за № 31.

 • атестація робочих місць або оцінка умов праці в установах і організаціях здійснюється атестаційною комісією, яка створюється наказом керівника за погодженням з профспілковим комітетом з числа найбільш кваліфікованих працівників, представників профспілкового комітету, служби охорони праці установи і організації (п. 2.411 додатка 2 «Перелік робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконанні яких здійснюється підвищена оплата»);

 • конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати встановлюються наказом по установі, організації (п. 2.41 додатка 2 «Перелік робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконанні яких здійснюється підвищена оплата»).


Категорія: Накази | Додав: Nicolaj
Переглядів: 200 | Завантажень: 20 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018