Четвер, 13.12.2018, 19:21
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Педради

Шкільне положення про педагогічну раду
[ Викачати з сервера (68.5 Kb) ] 06.01.2018, 18:07

Педагогічна рада

Приклад оформлення Положення про педагогічну раду загальноосвітнього навчального закладу

Відповідно до ст. 27. Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV (із змінами), ст. 98 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 педагогічна рада створюється в усіх закладах освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

Педагогічна рада є основним колегіальним органом управління закладу освіти.

Основні повноваження, відповідальність, порядок формування і діяльності колегіальних органів управління закладу освіти визначаються законодавством та установчими документами закладу освіти.

Виходячи з цього, виникає необхідність у розробці положення про педагогічну раду конкретного загальноосвітнього навчального закладу. Наводимо приклад такого положення.

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання педагогічної ради від __.__.20__ р. № __

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ директора від __.__.20__ р. № __

ПОЛОЖЕННЯ
про педагогічну раду
(назва загальноосвітнього навчального закладу)

1. Загальні питання

1.1. Положення про педагогічну раду (назва загальноосвітнього навчального закладу) розроблено відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV (із змінами), Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Статуту (назва загальноосвітнього навчального закладу) та інших нормативно-правових документів у галузі освіти.

1.2. Педагогічна рада (назва загальноосвітнього навчального закладу) (далі — педагогічна рада) є постійно діючим колегіальним органом управління навчальним закладом.

1.3. До складу педагогічної ради входять всі педагогічні працівники навчального закладу.

1.4. У засіданні педагогічної ради за потреби можуть брати участь представники батьківського комітету, піклувальної ради, підприємств, організацій, батьки або особи, які їх замінюють, інші особи.

2. Організаційні засади педагогічної ради

2.1. Головою педагогічної ради є керівник навчального закладу.

2.2. За відсутності керівника навчального закладу обов’язки голови педагогічної ради виконує заступник директора з навчально-виховної роботи.

2.3. Документацію педагогічної ради веде секретар.

2.4. Секретар педагогічної ради обирається з числа педагогічних працівників навчального закладу порічно на період навчального року простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування.

2.5. Педагогічна рада проводить засідання відповідно до річного плану роботи навчального закладу. Кількість тематичних (науково-педагогічних) засідань па протязі навчального року не повинна бути меншою чотирьох.

2.6. Педагогічна рада за потреби проводить позачергові засідання.

2.7. Конкретна дата засідання педагогічної ради визначається головою педагогічної ради.

2.8. Педагогічна рада є повноважною приймати рішення за присутністю не менше двох третин її складу.

2.9. Кожне рішення педагогічної ради приймається простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування.

2.10. Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказом керівника навчального закладу.

2.11. Про результати виконання ухвалених педагогічною радою рішень повідомляється на черговому засіданні (засіданнях) педагогічної ради.

3. Компетенція педагогічної ради

3.1. До компетенції педагогічної ради належить розгляд основних питань навчально-виховної роботи навчального закладу, а саме:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та перспективного педагогічного досвіду;

 • участь навчального закладу в інноваційній та експериментальній діяльності;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

 • викладання навчальних предметів;

 • співпраця з іншими навчальними закладами, організаціями, науковими установами;

 • планування діяльності навчального закладу;

 • визначення режиму роботи навчального закладу;

 • планування варіативної складової робочого навчального плану;

 • визначення рівня обізнаності, розвитку та вихованості учнів;

 • переведення учнів до наступного класу та їх випуску;

 • звільнення учнів від державної підсумкової атестації;

 • видання учням документів про відповідний рівень освіти;

 • нагородження учнів за успіхи у навчанні;

 • моральне та матеріальне заохочення учнів та працівників навчального закладу;

 • моральне заохочення батьків або осіб, які їх замінюють, громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

 • притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників навчального закладу за невиконання ними своїх обов’язків.

3.2. Педагогічна рада може розглядати також інші питання, пов’язані з діяльністю навчального закладу.

4. Права та обов’язки членів педагогічної ради

4.1. Члени педагогічної ради мають право:

 • брати участь у підготовці засідань педагогічної ради;

 • доповідати та виступати на засіданнях педагогічної ради;

 • виступати за суттю питання, що обговорюється, давати конкретні пропозиції до рішення;

 • висувати пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу навчального закладу;

 • ухвалювати рішення педагогічної ради шляхом відкритого голосування.

4.2. Члени педагогічної ради повинні:

 • відвідувати засідання педагогічної ради;

 • дотримуватися порядку та регламенту проведення засідань педагогічної ради;

 • уважно слухати та не переривати того, хто виступає;

 • поважати думку іншого;

 • не допускати негативних емоційних сплесків під час обміну думками;

 • критикувати по-діловому, вносити конкретні й реальні пропозиції;

 • виступати на педраді конкретно, чітко, аргументовано, лаконічно;

 • виконувати рішення педагогічної ради.

5. Повноваження голови та секретаря педагогічної ради

5.1. Голова педагогічної ради:

 • планує та вносить до річного плану роботи навчального закладу тематику засідань педагогічної ради на період навчального року;

 • видає наказ про підготовку конкретного засідання педагогічної ради, в якому визначається її тематика, дата проведення, відповідальні особи, творчі групи, робочі групи тощо;

 • планує роботу педагогічної ради, формує проект порядку денного;

 • планує за потребою використання на засіданні різних форм роботи з педагогічним колективом, зокрема інтерактивних, чітко визначає їхнє місце в ході засідання, відповідність меті педагогічної ради та заздалегідь продумує сценарій;

 • веде засідання педагогічної ради;

 • наказом керівника навчального закладу вводить у дію рішення педагогічної ради зі вказівкою шляхів їх реалізації, виконавців та термінів;

 • організовує здійснення контролю за виконанням рішень педагогічної ради;

 • забезпечує інформування членів педагогічної ради про результати виконання ухвалених рішень.

 • підписує протокол засідання педагогічної ради.

5.2. Секретар педагогічної ради:

 • складає протокол засідання педагогічної ради на основі рукописних, стенографічних, аудіо- записів, зроблених під час засідання, а також текстів, тез доповідей, виступів, довідок, проектів рішень тощо, поданих до засідання;

 • записує протокол засідання педагогічної ради до Книги протоколів засідання педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу (далі Книга протоколів);

 • підписує протокол засідання педагогічної ради.

6. Документація педагогічної ради

6.1. Книга протоколів належить до обов’язкової ділової документації навчального закладу.

6.2. Книга протоколів має бути пронумерована, прошнурована та підписана керівником і скріплена печаткою загальноосвітнього навчального закладу.

6.3. Книга протоколів зберігається у голови педагогічної ради, а після закінчення — в архіві загальноосвітнього навчального закладу.

6.4. Термін зберігання Книги протоколів — 25 років.

6.5. У разі зміни керівника загальноосвітнього навчального закладу Книгу протоколів передають по акту.

Заступник директора
з навчально-виховної роботи

(ініціали, прізвище)

(підпис)


Категорія: Педради | Додав: Nicolaj
Переглядів: 201 | Завантажень: 14 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018