Вівторок, 20.03.2018, 00:22
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Педради

Тематична педагогічна рада
[ Викачати з сервера (74.0Kb) ] 10.12.2014, 23:23
педагогічна рада

Технологія підготовки засідання тематичної
педагогічної ради

Ефективність роботи тематичної педагогічної ради в значній мірі залежить від якості підготовки засідання, від постійного вдосконалення технології моделювання підготовчого періоду.

Технологія передбачає:

 • творчий вибір теми;
 • попередню підготовчу роботу;
 • створення ініціативних творчих груп;
 • роботу з учнівським самоврядуванням (у разі потреби);
 • підготовку інформаційних стендів;

Підготовчий етап триває, як правило, півтора-два місяці. Він розпочинатися як правило з видання наказу «Про підготовку до засідання педагогічної ради», яким затверджується склад робочої групи, конкретизуються завдання, терміни їх виконання, виконавці.

Для підготовки засідань створюється творча група на чолі з директором або заступником.

Творча група добирає і опрацьовує науково-педагогічну і методичну літературу з даної проблеми, складає детальний план підготовки до засідання педагогічної ради.

Пам’ятка

РОБОТА ТВОРЧОЇ ГРУПИ
З ПІДГОТОВКИ ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
 • Вивчіть науково-педагогічну літературу, перспективний педагогічний досвід з проблеми, винесеної на обговорення, проведіть консультації з науковцями.
 • Укладіть бібліографічний покажчик науково-педагогічної літератури — анотовану картотеку напрацьованого досвіду з теми засідання педагогічної ради.
 • Організуйте тематичні виставки науково-педагогічної літератури.
 • Визначте цільові орієнтири і завдання засідання педагогічної ради, сплануйте заходи, що забезпечать їх реалізацію, досягнення очікуваних результатів.
 • Проведіть Дні інформації (презентація науково-педагогічної літератури), підготуйте методичні бюлетені, інформаційні вісники.
 • Оформте інформаційний стенд «Дискусійна трибуна педагогічної ради».
 • Розробіть програми дослідження, діагностичного інструментарію для учнів, педагогів, батьків та проведіть анкетування.
 • Проаналізуйте та оформте результати діагностики в контексті теми засідання педагогічної ради.
 • Виготовте наочність, ілюстративні матеріали для учасників засідання педагогічної ради.
 

План підготовки до засідання педагогічної ради

Розробляючи план, слід подумати над такими важливими питаннями:

 • яка основна мета, цільова установка педагогічної ради?
 • які теоретичні знання має актуалізувати, поглибити, доповнити, уточнити педагогічна рада, як використати з цією метою підготовчий період?
 • які педагогічні вміння й навички можна сформувати, удосконалити у процесі підготовки і проведення засідання?
 • які помилки і недоліки є в роботі педколективу, і яким чином їх можна виправити?
 • як активізувати методичну роботу, самоосвіту педагогів у період підготовки до засідання?
 • яких конкретних змін у практиці роботи закладу, окремих його підрозділів можна чекати внаслідок проведення засідання педагогічної ради?

У плані підготовки до засідання педагогічної ради конкретизується діяльність адміністрації і членів колективу, визначаються основні заходи, терміни їх виконання, передбачаються конкретні заходи щодо розробки пам’яток, програми спостереження, проведення анкетування, мікродосліджень, відвідування й аналізу уроків, вивчення документації, підготовки проекту рішення, методичних рекомендацій.

Про підготовку проекту рішення читайте тут….

Детально розроблений план орієнтує педколектив, членів творчих груп на якісну і своєчасну підготовку до виконання завдання, стимулює творчу активність, підвищує персональну відповідальність виконавців.

Забезпечення відкритості в період підготовки засідань

Важливо, щоб усі члени педагогічної ради заздалегідь знали про ті питання, які будуть обговорюватися, про технологію підготовки засідання.

Для цього в методичному кабінеті доцільно оформити спеціальний динамічний стенд «Дошка педагогічної ради», на якому можна розмістити наступну інформацію:

 • оголошення про підготовку чергового засідання: дата проведення, порядок денний, відповідальні за підготовку, місце проведення;
 • склад творчої групи з підготовки засідання;
 • план підготовки до засідання;
 • список рекомендованої літератури;
 • питання для обговорення, дискусії (аспекти проблеми);
 • графік внутрішньошкільного контролю;
 • графік проведення методичних заходів (засідання методичних об’єднань, творчих груп, проведення семінарів);
 • графік відкритих уроків і виховних заходів;
 • тези основної доповіді;
 • проекти рішення педагогічної ради.

Крім цього, можна помістити і такі матеріали, як «Є ідея», «Пропоную до проекту рішення», а після проведення засідання – «Пам’ятка про виконання рішення педради», «Увага! На контролі», методичний бюлетень «Творчість», повідомлення «Рішення виконано», подяку окремим виконавцям за особливі успіхи тощо.

Актуалізація ініціативи й творчої активності педкадрів

З метою розвитку ініціативи і творчої активності педагогічних кадрів в період підготовки засідань педагогічної ради можна використати такі нестандартні форми:

 • банк ідей і пропозицій: «Пропонуємо ...», «Вважаю, що ...»;
 • випуск газет-блискавок «Прошу слова», «Думки вголос»;
 • журнал-естафета «Ваша думка, колего!»;
 • анкета «З трибуни педагогічної ради я б сказав про ...»;
 • виставки монографічної літератури і періодичних видань «А ви це читали?»;
 • «Вузлики напам'ять» тощо.

У період підготовки до засідання педагогічної ради можна запропонувати «лозунг тижня (декади, місячника)». Це заклики, афоризми, висловлювання класиків педагогіки, педагогів-новаторів, які характеризують суть обговорюваної проблеми. Вдало підібраний лозунг, девіз, епіграф привертає увагу педагогів, спонукає до роздумів, стимулює самоосвітню роботу, викликає бажання заглибитися в проблему, взяти активну участь у її обговоренні.

Якщо доповідачем призначений учитель, йому необхідно допомогти визначити теоретичну основу доповіді, рекомендувати літературу та інші матеріали, допомогти вибрати приклади та ілюстрації, сформулювати висновки і пропозиції.

Методична складова підготовки

Важливу роль у підготовці до засідань педагогічної ради відіграють різні форми методичної роботи: методичні об’єднання, творчі групи, психолого-педагогічний семінар, педагогічні майстерні, школи передового педагогічного досвіду.

Завдяки цьому забезпечується глибоке опрацювання теоретичних основ визначеної проблеми, узагальнюється і пропагується передовий педагогічний досвід, апробуються нові технології.

Методичні об’єднання організують взаємовідвідування уроків, вивчають результативність курсової підготовки і самоосвіти викладачів, проводять відкриті уроки, творчі звіти, панорамний показ творчих знахідок, готують матеріали на виставку тощо.

Науково-методичне забезпечення підготовки до педагогічної ради відбувається в такій послідовності:

Індивідуальна робота адміністрації школи з педпрацівниками щодо підготовки методичних заходів
Проведення колективних методичних заходів
Індивідуальна та групова робота з педкадрами щодо впровадження педагогічних ідей та досвіду в практику
Підготовка педагогічних працівників до участі в роботі педагогічної ради

Індивідуальна методична робота полягає в організації поглибленого вивчення проблеми (членами творчої групи) і апробації тих чи інших її аспектів на практиці.

Колективна робота з педагогічними кадрами будується як комплекс методичних заходів, об’єднаних метою, співзвучною проблемі, що розглядається на засіданні педагогічної ради.

Так, наприклад, підготовка до педагогічної ради на тему: «Виховання в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливий фактор формування соціально-активної особистості», може розпочатися з відвідування та аналізу уроків, які проводять директор школи, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі-методисти і старші вчителі з метою ознайомлення з різними підходами до формування позитивного ставлення до навчання, виховання інтересу до знань.

Далі проводиться комплекс методичних заходів:

 • методична оперативна нарада «Мотивація навчання та її розвиток у шкільному віці»;
 • заняття психолого-педагогічного семінару «Психологічні детермінанти навчальної діяльності»;
 • семінар-практикум «Шляхи формування мотивації навчання»;
 • тематичні засідання методичних об’єднань та ін.

У процесі взаємовідвідування уроків учителі познайомляться з досвідом роботи колег з формування пізнавальних інтересів учнів, диференціацією та індивідуалізацією навчання та ін.

При проведенні практичних занять значну увагу слід приділити моделюванню уроків, захисту поурочних планів, розв’язанню педагогічних ситуацій, розробці методичних пам’яток «Розвиток в учнів інтересу до знань», «Роль першого уроку з предмета у формуванні позитивного ставлення учнів до навчання» тощо.

Роль практичних занять

Після проведення комплексу методичних заходів, у яких бере участь увесь колектив, адміністрація школи знову звертається до групової та індивідуальної роботи з педкадрами, спрямованої на те, щоб здобуті теоретичні знання широко втілювалися у практичну діяльність кожного педагога. Тому значна увага в процесі підготовки до засідання педагогічної ради приділяється проведенню практичних занять з окремими групами вчителів.

Заняття мають різноплановий характер:

 • моделювання системи уроків;
 • тренінг педагогічного спілкування;
 • розв’язування організаторських завдань;
 • складання тематичних картотек тощо.

Проведення практичних занять індивідуально-діяльнісного характеру дає можливість попереджати недоліки в роботі вчителів, удосконалювати технологію педагогічної праці.

Інформаційно-методична робота та наочність

До кожного засідання педагогічної ради можна видавати інформаційно-методичні вісники, методичні бюлетені. Ось тематика лише деяких з них:

«Психолого-педагогічна схема вивчення особистості в спілкуванні»;

«Поради вчителям з культури професійного спілкування»;

«Етичні заповіді для вчителів»;

«Модель учнівського самоврядування»;

«Система доручень та їх вплив на становлення і розвиток особистості»;

«Структура організаторської діяльності» та ін.

Для проведення засідань педагогічної ради широко використовується наочність: плакати, схеми, порівняльні таблиці, діаграми, дидактичні матеріали. Так, при обговоренні питання «Педагогічне спілкування як засіб впливу на особистість» можуть бути використані плакати «Структура педагогічного спілкування», «Прийоми встановлення контактів», картки-поради «Не забувайте про комунікативну підготовку до уроків», «Вмійте аналізувати процес спілкування», «Як уникнути конфліктів» та ін.

Технологію підготовки засідань педагогічної ради треба постійно вдосконалювати.

Дещо про звіти вчителів на педраді

Ретельна підготовка особливо необхідна, коли педагогічна рада заслуховує звіти окремих педагогічних працівників про їх педагогічну діяльність чи досвід з окремих питань. Попереднє вивчення адміністрацією навчального закладу, чи хоч би знайомство з їх діяльністю допоможе глибше її проаналізувати, виділити нове, прогресивне, що заслуговує вивчення і впровадження, попередити можливість повторення виявлених нерозв’язаних питань, недоліків.


Категорія: Педради | Додав: Nicolaj | Теги: педагогічна рада
Переглядів: 1391 | Завантажень: 82 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018