Понеділок, 23.09.2019, 17:39
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Профспілка

Контроль профспілки за охороною праці
[ Викачати з сервера (83.5 Kb) ] 04.04.2017, 17:51

Правові підстави для здійснення профспілкою контролю за додержанням законодавства про охорону праці в навчальних закладах

ПОВНОВАЖЕННЯ ВИБОРНОГО ОРГАНУ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ, В УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ
Пункт 12 частини 1 статті 247 Глави XVI «Професійні спілки. Участь працівників в управлінні підприємствами, установами та організаціями» Кодексу законів про працю України Здійснює громадський контроль за виконанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі, організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків.
Стаття 41 Закону України «Про охорону праці» Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників.

Професійні спілки здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров'ю працівників професійні спілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємствах чи виробництвах фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, в цілому на період, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників.

ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛОК ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ
Стаття 248 Кодексу законів про працю України Для реалізації повноважень профспілок, передбачених Законом України «Про професійні спілки. їх права та гарантії діяльності», члени виборних органів профспілкових організацій підприємств, установ і організацій, вищих за рівнем профспілкових органів, а також повноважні представники цих органів мають право:

1) безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілок;

2) вимагати та одержувати від власника або уповноваженого ним органу, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення щодо умов праці, виконання колективних договорів, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;

3) безпосередньо звертатися в усній або письмовій формі до власника або уповноваженого ним органу, посадових осіб з профспілкових питань;

4) перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств і підприємств побутового обслуговування, що належать або надають послуги підприємству, установі, організації, у яких працюють члени профспілок;

5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи, організації в доступних для працівників місцях;

6) перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні і культурні заходи та житлове будівництво.

Пункти 1, 4-10 частини першої статті 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

Виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації:

1) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;

4) разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;

5) 5) разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;

6) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;

7) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації;

8) представляє інтереси працівників за їхнім дорученням під час розгляду трудових індивідуальних спорів та в колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;

9) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори;

10) надає згоду або відмовляє в наданні згоди на розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з працівником, який є членом професійної спілки, що діє на підприємстві, в установі та організації, у випадках, передбачених законом.

Частина сьома статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров'ю працівників профспілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників.
Стаття 33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Право профспілок, їх об'єднань щодо притягнення до відповідальності посадових осіб

Профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, про колективні договори та угоди.

Вимога профспілкових органів про розірвання трудового договору (контракту} є обов'язковою для розгляду і виконання. У разі незгоди з нею керівник, стосовно якого прийнято рішення, або орган чи особа, від яких залежить звільнення керівника, можуть у двотижневий строк оскаржити рішення профспілкового органу до місцевого суду. У цьому разі виконання вимоги про розірвання трудового договору зупиняється до винесення судом рішення.

Частина 2 статті 41 Закону України «Про охорону праці»

У разі загрози життю або здоров'ю працівників професійні спілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємствах чи виробництвах фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, у цілому на період, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників.
Частина 3 статті 41 Закону України «Про охорону праці»

Професійні спілки також мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам про охорону праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві та надавати свої висновки про них, вносити роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання з питань охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь.
Частина 1 та 9 статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

Профспілки, їх об'єднання захищають право громадян на працю, беруть участь у розробленні та здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту.

Для здійснення них функцій профспілки. їх об'єднання можуть створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджувати положення про них. Уповноважені представники профспілок мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов'язковими для розгляду, та в місячний термін одержувати від них аргументовані відповіді.

ОБОВ'ЯЗОК ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЛАСНИКА АБО ВПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ НАДАВАТИ ІНФОРМАЦІЮ НА ЗАПИТИ ПРОФСПІЛОК, ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СТВОРЕННЯ ПЕРЕШКОД У ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОФСПІЛОК З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОБ'ЄДНАНЬ
Стаття 251 Кодексу законів про працю України Обов'язок власника або уповноваженого ним органу надавати інформацію на запити профспілок, їх об'єднань Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний у тижневий термін надавати на запити профспілок. їх об'єднань інформацію щодо умов та оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів і угод.
Стаття 249 Кодексу законів про працю України Обов'язок власника або уповноваженого ним органу щодо створення умов для діяльності профспілок

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний сприяти створенню належних умов для діяльності первинних профспілкових організацій, шо діють на підприємстві, в установі, організації.

Приміщення для роботи виборного профспілкового органу та проведення зборів працівників, які є членами професійної спілки з усім необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною надається власником або уповноваженим ним органом у порядку, передбаченому колективним договором.

Спори, пов'язані з невиконанням власником або вповноваженим ним органом цих обов'язків, розглядаються в судовому порядку.

Частини 1-3 статті 23 Закону України «Про охорону праці» Роботодавець зобов'язаний інформувати працівників або осіб, уповноважених на здійснення громадського контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони праці, та Фонд соціального страхування від нещасних випадків про стан охорони праці, причину аварій, нещасних випадків і професійних захворювань і про заходи, яких ужито для їх усунення та для забезпечення на підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог.

Працівникам та/або їхнім представникам забезпечується доступ до інформації та документів, що містять результати атестації робочих місць, заплановані роботодавцем профілактичні заходи, результати розслідування, обліку та аналізу нещасних випадків і професійних захворювань і звіти з цих питань, а також до повідомлень, подань та приписів органів державного нагляду за охороною праці.

Органи державного управління охороною праці у встановленому порядку інформують населення України, працівників про реалізацію державної політики з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих чи регіональних програм з цих питань, про рівень і причини аварійності, виробничого травматизму і професійних захворювань, про виконання своїх рішень щодо охорони життя та здоров'я працівників.

УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК У РОЗСЛІДУВАННІ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Пункт 11 частини 1 статті 247 Кодексу законів про працю України Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації

Виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації:

11) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. v роботі комісії з питань охорони праці;

Частина 3 статті 41 Закону України «Про охорону праці» Професійні спілки також мають право проводити незалежну експертизу умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам про охорону праці, а також брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві та надавати свої висновки про них. вносити роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання з питань охорони прані та одержувати від них аргументовану відповідь
Пункт 11 частини 1 статті 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації: бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці
Пункт 10 «Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємстві», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 (далі — Порядок) Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім випадків, передбачених пунктом 37 нього Порядку), зобов'язаний:

1) протягом однієї години передати з використанням засобів зв'язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок згідно з додатком 2:

  • Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;

  • керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок — керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а в разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці).
Пункт 11 Порядку До складу комісії входять керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії), представник Фонду за місцезнаходженням підприємства, представник первинної профспілки (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок — представник профспілки, членом якої є потерпілий, а в разі відсутності профспілки — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці), а також представник підприємства, інші особи.

Якщо потерпілий є працівником іншого підприємства, до складу комісії входять також представники такого підприємства та первинної організації профспілки, а в разі відсутності на підприємстві профспілки — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

Частина 2 пункту 14 Порядку

Акти за формою Н-5 і Н-1 підписують голова та всі члени комісії. У разі незгоди із змістом акта член комісії підписує його з відміткою про наявність окремої думки, яку викладає письмово і додає до акта за формою Н-5 як його невід'ємну частину.
Абзац 6 частини першої пункту 19 Порядку Примірники затверджених актів за формою Н-5 і Н-1 роботодавець протягом доби надсилає: первинній організації профспілки, представник якої брав участь у роботі комісії, або вповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці, якщо профспілка на підприємстві, відсутня.
Абзац 7 частини 1 пункту 37 Порядку Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, випадок смерті або зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов'язків роботодавець Зобов'язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв'язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення згідно з додатком 2:
  • первинній організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок — профспілці, членом якої є потерпілий, а в разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);

  • органові галузевої профспілки вищого рівня, а в разі його відсутності — територіальному профоб'єднанню за місцем настання нещасного випадку.

Зазначені в цьому пункті органи та організації негайно повідомляють про нещасний випадок органи та організації вищого рівня. Повідомлення надсилається також у разі, коли смерть потерпілого настала внаслідок нещасного випадку, що стався раніше.


Категорія: Профспілка | Додав: Nicolaj
Переглядів: 347 | Завантажень: 13 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2019