Вівторок, 20.02.2018, 21:11
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Управління

Благодійна допомога: отримання, оформлення, звітування
[ Викачати з сервера (57.0Kb) ] 07.07.2016, 17:05

Благодійна допомога: отримання, оформлення, звітування

Час від часу навчальні заклади отримують благодійну допомогу від батьків чи інших осіб, організацій, підприємств. Як правильно оформити її отримання, чи потрібно звітуватися про її залучення та використання?

Правове регулювання благодійної діяльності

Основними нормативними документами, що регулюють питання, пов’язані з благодійною діяльністю є:

 • Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ (далі — Закон № 1060-ХІІ);
 • Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI (далі — Закон № 5073);
 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 (далі — Положення про загальноосвітній навчальний заклад);
 • Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (із змінами, далі — Постанова № 1222);
 • Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178 (далі — Примірне положення про порядок звітування);
 • лист Міністерства освіти і науки України «Щодо благодійних внесків» від 05.09.2013 № 1/9-608;
 • лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо благодійних внесків» від 09.04.2012 № 1/9-272;
 • лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» від 15.04.2011 № 1/9-289 (далі — Лист № 1/9-289).

Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону № 1060-ХІІ додатковими джерелами фінансування державних навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти, зокрема, є добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян.

Закон № 531 визначає загальні засади благодійництва, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, гарантує державну підтримку її учасникам, створює умови для діяльності благодійних організацій відповідно до законодавства України.

Відповідно до пункту 105 Положення про загальноосвітній навчальний заклад джерелами фінансування закладу є, зокрема, благодійні внески юридичних та фізичних осіб.

Види благодійної діяльності

Згідно з пунктом 2 Постанови № 1222 благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Такі благодійні внески, пожертви належать до власних надходжень закладу, установи.

Відповідно до частини першої ст. 5 Закону № 5073 благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:

 • безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
 • безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
 • безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
 • безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
 • благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
 • публічний збір благодійних пожертв;
 • управління благодійними ендавментами;
 • виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
 • проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Прийняття благодійної допомоги

Грошові кошти

Благодійну допомогу у вигляді грошових коштів юридичні та фізичні особи, до яких належать і батьки, за власним бажанням можуть перераховувати навчальним закладам через банківські установи на спеціальні реєстраційні рахунки.

Приймання готівки національної валюти від фізичних осіб здійснюється через каси банків за прибутковими касовими документами, а саме за заявою на переказ готівки на рахунки навчальних закладів (пункт 2 Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 1 червня 2011 р. № 174).

Фізичній особі мають видати квитанцію, що підтверджує внесення готівки до каси банку.

Добровільні готівкові внески можуть також надходити до каси навчального закладу чи централізованої бухгалтерії відповідного органу управління освітою. Механізм приймання такої благодійної допомоги визначено Положенням про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 637, (із змінами, далі — Постанова № 637).

Готівкова форма благодійної допомоги є найбільш зручною для благодійників (наприклад батьків, або осіб, які їх замінюють), тому що вони можуть самостійно внести готівку в касу навчального закладу або централізованої бухгалтерії, що його обслуговує.

Матеріальні цінності

Для прийняття матеріальних цінностей у вигляді благодійної допомоги керівник навчального закладу чи відповідного органу управління освітою наказом створює відповідну комісію. Як правило, цей наказ видають на початку навчального року. До складу комісії обов’язково входить працівник бухгалтерії чи представник вищої організації.

Приймаючи благодійну допомогу, комісія складає акт прийняття-передачі основних засобів, у якому необхідно зазначити:

 • назву об’єкта;
 • дату його отримання;
 • найменування здавача та одержувача (фізичну або юридичну особу);
 • первісну (балансову) вартість об’єкта; рік випуску об’єкта;
 • номер паспорта та інвентаризаційний номер об’єкта;
 • код рахунку (субрахунку) бухгалтерського обліку, на якому вестиметься облік отриманого об’єкта;
 • розмір нарахованого зносу, якщо об’єкт уже був у користуванні;
 • коротку характеристику об’єкта;
 • перелік технічної документації, що додається до нього;
 • висновок комісії про прийняття об’єкта.

Акт прийняття-передачі основних засобів складають відповідно до типової форми 03-1 (бюджет), затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання» від 2 грудня 1997 р. № 125/70 (див. Додаток 2). Якщо навчальний заклад чи відповідний орган управління освітою одразу приймає кілька об’єктів основних засобів, то можна скласти загальний акт прийняття-передачі.

Акт прийняття-передачі основних засобів комісія складає у двох примірниках: один — для здавача, другий — для одержувача. Цей акт підписують члени комісії та матеріально відповідальна особа навчального закладу, до якого надходить об’єкт основного засобу. Акт прийняття-передачі основних засобів затверджує керівник навчального закладу.

Якщо навчальний заклад отримав комп’ютер, що був у користуванні, то необхідно зазначити процент його зносу. Оцінку зносу здійснюють відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 р. № 2658-ІІІ (із змінами). Такий комп’ютер необхідно зарахувати на баланс навчального закладу за первісною (відновлювальною) вартістю установи, що його передала, з наведенням нарахованої суми зносу за повну кількість календарних місяців його перебування в експлуатації.

Комп’ютеру, який подарували навчальному закладу, комісія присвоює інвентарний номер, про що необхідно зробити відповідний запис в акті прийняття-передачі основних засобів.

Звітування про отримані благодійні внески

Звітування керівника навчального закладу

У листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо благодійних внесків» від 09.04.2012 № 1/9-272 зазначено, що відсутність гласності, брак об’єктивної та достовірної інформації, низька поінформованість населення, слабкі зв’язки з громадськістю створюють передумови для виникнення негативних явищ у системі освіти та породжують звернення батьків, педагогічних працівників, повідомлення засобів масової інформації стосовно порушень нормативно-правових документів, що регламентують діяльність навчальних закладів та установ.

Керівникам навчальних закладів рекомендовано систематично проводити звітування про використання благодійних та спонсорських коштів перед педагогічними колективами, радами та піклувальними радами навчальних закладів, батьківською громадськістю.

Керівник навчального закладу щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.

Згідно з Примірним положенням про порядок звітування у щорічному звіті керівник має доповісти, зокрема, про:

 • вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу (п. 6.2);
 • залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання (п. 6.3).

Окрім того, відповідно до Листа № 1/9-289 керівник навчального закладу має забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайтах навчальних закладів та у місцевих засобах масової інформації.

Звітування батьківського комітету

Батьківський комітет (далі — комітет) є органом самоврядування, що вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу, залучення додаткових джерел фінансування, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

Комітет звітує про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад, один раз на рік — у день виборів нового складу комітету.

На вимогу більшості батьків комітет може проводити позачергові звіти.

Оскільки одним із завдань діяльності комітету є розв’язання питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою, то, відповідно, комітет також має звітуватися про залучення та використання благодійних внесків.


Категорія: Управління | Додав: Nicolaj
Переглядів: 1128 | Завантажень: 35 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018