Середа, 23.05.2018, 20:43
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Управління

Циклограма діяльності завуча
[ Викачати з сервера (73.5Kb) ] 06.10.2011, 17:36
ЦИКЛОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛИ
З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Навчальний процес — це ритм.

І завуч має працювати як годинник: хвилина, година, місяць, семестр.

Серпень

— Участь у доборі і розстановці педкадрів.

— Розподіл педагогічного навантаження вчителів.

— Організація роботи класних керівників з оформлення класних журналів.

— Участь у підготовці і проведенні педагогічної ради за підсумками минулого навчального року та постановці завдань на наступний навчальний рік.

— Проведення інструктивно-методичної наради з учителями з питань:

• методики проведення першого уроку;

• вимоги до заповнення класного журналу;

• єдині педагогічні вимоги до учнів.

— Уточнення контингенту учнів по класах.

— Складання розкладу на І семестр.

— Підготовка шкільної документації.

— Участь у серпневих методичних заходах району.

— Огляд готовності навчальних кабінетів до нового навчального року.

— Уточнення навчальних планів та програм.

— Робота зі шкільним бібліотекарем.

— Перевірка календарно-тематичних планів учителів школи.

— Підготовка проектів наказів щодо організованого початку нового навчального року.

Вересень

— Участь у складанні тарифікації.

— Складання розкладу додаткових індивідуальних занять, факультативів, курсів за вибором.

— Складання графіка проведення контрольних, лабораторних робіт, творів на І семестр.

— Складання графіка чергування вчителів по школі.

— Організація індивідуальних занять вдома для дітей, які цього потребують.

— Організація осінніх іспитів і додаткових занять.

— Організація проведення єдиних контрольних робіт у класах нового набору з метою виявлення справжнього рівня знань учнів.

— Складання статистичних звітів.

— Коректування розкладу уроків.

— Надання допомоги керівникам методоб’єднань з метою вдосконалення планування.

— Перевірка особових справ учнів.

— Уточнення списків учнів (по класах, трудовому навчанню, іноземній мові).

— Інструктивно-методична нарада для нових учителів, індивідуальна робота з ними.

— Організація і комплектування ГПД.

— Організація перевірки забезпечення учнів підручниками.

— Загальний оглядовий контроль з метою перевірки організованості початку нового навчального року.

— Тематичний контроль, згідно з річним планом.

— Попереджувальний контроль (попередження помилок у роботі вчителів, особлива увага молодим спеціалістам).

— Перевірка техніки читання молодших школярів (кінець вересня).

Жовтень

— Перевірка правильності оформлення журналів для факультативних занять, ГПД, гуртків.

— Перевірка документації з планування роботи вчителів; календарного планування; вибірково-поурочного планування; план роботи навчальних кабінетів; план позакласної роботи з предметів.

— Складання замовлень на підручники, навчальні посібники, довідкову та художню літературу спільно з бібліотекарем.

— Контроль за технікою читання всіх вікових груп, у тому числі вибірково класи молодших школярів (контрольні класи).

— Вивчення проблеми наступності у навчанні в початкових та 5 класах:

• відвідання системи уроків з основних предметів у 4 (3) та 5 класах з метою порівняльного аналізу стану викладання;

• проведення контрольних робіт у 5 класах з метою виявлення рівня знань учнів;

• організація і проведення педагогічного консиліуму вчителів, що працюють у 5 класах, та класних керівників, які випустили їх, з метою вироблення єдиних педагогічних вимог щодо наступності в навчанні.

— Перевірка правильності ведення шкільної документації.

— Інструктивно-методична нарада для вчителів з питань організації та проведення атестації педпрацівників.

— Відкритий урок заступника директора школи з навчально-виховної роботи для молодих учителів.

Листопад

— Організація та надання допомоги у проведенні предметних тижнів.

— Спільна робота з керівниками шкільних методоб’єднань з питань організації і проведення шкільних олімпіад.

— Перевірка роботи бібліотеки щодо забезпечення учнів навчальною літературою.

— Контроль за навчально-виховним процесом.

— Інструктивно-методична нарада для вчителів, що працюють у 9 класах.

— Проведення педагогічних консиліумів щодо визначення реальних навчальних можливостей учнів, організація роботи з невстигаючими та обдарованими дітьми.

— Перевірка роботи предметних гуртків, факультативів, курсів за вибором.

— Вивчення роботи вчителів, які атестуються.

— Інструктивно-методична нарада для вчителів, які атестуються на вищу категорію, з питань підготовки і проведення творчого звіту вчителя.

Грудень

— Контроль за навчально-виховним процесом.

— Участь у батьківських зборах за підсумками навчально-виховної роботи.

— Складання плану роботи для вчителів на канікулах.

— Проведення нарад з класними керівниками з питань попереднього аналізу підсумків успішності в класах за І семестр.

— Проведення індивідуальних бесід з учнями та їхніми батьками з питань попередньої атестації за семестр, відвідування і дисципліна.

— Підготовка наказу про закінчення семестру та проведення методичної роботи під час канікул.

— Підготовка і проведення директорських контрольних робіт, доповідна на ім’я директора, щодо наслідків та аналізу цих робіт.

— Проведення співбесід з учителем щодо стану виконання навчальних програм з класними керівниками про підсумки роботи з учнівським колективом (збереження контингенту, стан успішності, відвідування, робота з батьками); аналіз та узагальнення матеріалів.

— Посилення контролю за опитуванням учнів.

— Підготовка до участі у районних олімпіадах.

— Перевірка стану всеобучу (відвідування учнями школи, робота з важковиховуваними учнями, створення умов для навчання).

— Проведення підсумків роботи з питань обладнання навчальних кабінетів.

— Проведення різного виду оглядів, конкурсів навчальної роботи учнів.

— Перевірка виконання практичних, лабораторних і контрольних робіт

Січень

— Участь у підготовці та проведенні педради.

— Перевірка класних журналів щодо виконання навчальних планів та програм, зокрема, практичних, лабораторних робіт, творів, виконання вимог щодо ведення журналу.

— Складання розкладу уроків, графіка контрольних, практичних, лабораторних робіт, творів на II семестр.

— Участь у складанні графіка внутрішньошкільного керівництва та контролю на II семестр.

— Уточнення графіка чергування вчителів та класів по школі.

— Проведення співбесіди з учителями про стан їхньої роботи над обраною ними методичною проблемою, надання допомоги в разі потреби; узагальнення матеріалів співбесід.

— Перевірка календарного планування на II семестр.

— Контроль за навчально-виховним процесом.

— Робота з комплектування перших класів (відвідування дитсадків, екскурсія майбутніх першокласників до школи, організація занять з дітьми, які не відвідують дитсадків).

— Участь учнів школи в обласних предметних олімпіадах.

— Класно-узагальнюючий контроль з метою перевірки дотримання вчителями єдиних педагогічних вимог, навантаження учнів домашнім завданням.

Лютий

— Аналіз стану поточного опитування та успішності учнів.

— Перевірка стану виконання навчальних програм та повторення навчального матеріалу (записи в класних журналах, спостереження під час відвідування уроків, бесіди з учителями).

— Організація та проведення конкурсу на кращу наукову учнівську роботу.

— Організація та проведення конкурсу на кращого вчителя року.

— Проведення традиційного вечора-зустрічі колишніх випускників школи з нинішніми.

— Перевірка стану ведення зошитів учнями, контроль за цим з боку вчителів.

— Перевірка стану навчально-виховної роботи в класах підвищеної уваги.

— Контроль за виконанням єдиного орфографічного і мовного режиму.

— Створення творчих груп з питань розробки плану навчально-виховної роботи школи на новий навчальний рік.

— Контроль ведення документації методоб’єднань.

— Участь у роботі шкільної атестаційної комісії.

Березень

— За узгодженням з директором, визначення вчителів, які працюватимуть у 5 класах наступного навчального року, з метою ознайомлення їх з особливостями роботи в цих класах.

— Підготовка матеріалів на засідання районної атестаційної комісії.

— Проведення заходів з питань підготовки до ДПА (білети, стенди, затвердження матеріалів).

— Проведення інструктивно-методичної наради вчителів з метою ознайомлення з інструкцією щодо проведення ДПА.

— Підготовча навчальна робота до складання плану роботи школи на новий навчальний рік (анкетування педпрацівників, учнів, батьків, узагальнення одержаної інформації).

— Контроль за відвідуванням учнями занять.

— Участь у підготовці та проведенні педради.

— Створення робочої творчої групи для складання плану реалізації педагогічних проблем школи на наступний навчальний рік.

— Контроль за організацією поточного та оглядового повторення навчального матеріалу.

— Перевірка класних журналів і вибірково іншої документації.

— Участь у засіданнях методоб’єднань.

Квітень

— Контроль за навчально-виховним процесом.

— Перевірка підготовки екзаменаційних матеріалів предметів, з яких проводитиметься ДПА.

— Складання розкладу консультацій та ДПА.

— Ознайомлення учнів з основними положеннями інструкцій про ДПА.

— Підготовка документації про звільнення учнів від ДПА.

— Участь у складанні директором графіка відпусток та графіка зайнятості вчителів влітку.

— Перевірка виконання навчальних програм.

— Підготовка роботи з комплектування перших та десятих класів.

— Класно-узагальнюючий контроль в 9, 11 класах з метою вивчення навчального навантаження учнів.

— Підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків аналіз їхньої роботи та розробка заходів щодо вдосконалення цієї роботи в наступному навчальному році.

— Рейд всеобучу.

— Підсумки стажування.

— Перевірка виконання практичних, лабораторних і контрольних робіт .

Травень

— Оформлення і здача документації про підготовку і проведення ДПА до відділу освіти.

— Контроль за навчально-виховним процесом.

— Перевірка класних журналів з метою виявлення ступеня виконання навчальних планів та програм.

— Перевірка готовності екзаменаційних матеріалів у вчителів.

— Перевірка готовності кабінетів до ДПА.

— Перевірка готовності бібліотеки до проведення ДПА.

— Перевірка проведення консультацій перед ДПА.

— Перевірка ефективності проведення заключного повторення з предметів, які виносяться на ДПА.

— Підготовка матеріалів на засідання педагогічної ради про допущення учнів до ДПА.

— Участь у роботі батьківських зборів з метою ознайомлення їх з допущенням учнів до ДПА і режимом їхнього навчального навантаження.

— Перевірка якості знань учнів у випускних класах.

— Підготовка матеріалів на засідання педради про переведення учнів у наступні класи.

— Оформлення документації про звільнення учнів від ДПА.

— Підведення підсумків роботи вчителів над індивідуальними методичними темами.

— Попереднє обговорення плану роботи школи на новий навчальний рік. Звіт робочої творчої групи.

— Аналіз підсумків роботи шкільних методоб’єднань, звіт керівників.

— Організація огляду підручників, якими користувались учні.

— Аналіз рівня забезпеченості школи підручниками на наступний навчальний рік.

Червень

— Контроль за організованим проведенням ДПА.

— Перевірка якості знань учнів випускних класів під час ДПА.

— Перевірка оформлення екзаменаційної документації.

— Підготовка звітів за рік (іспити, підсумки року).

— Планування роботи на навчальний рік.

— Перевірка записів в особових справах учнів.

— Набір у перші та десяті класи.

— Оформлення документів: атестатів, свідоцтв, грамот.

— Робота з невстигаючими учнями: розклад занять, зошит індивідуальних занять влітку, підпис батьків, відповідальні за роботу влітку вчителі, списки учнів (клас, предмет, адреса, телефон), заявки на письмові іспити.

— Оформлення заявок на проведення повторних іспитів.

— Підготовка списків учителів, учнів, батьків для заохочення.

— Організація роботи щодо підготовки навчального матеріалу до наступного навчального року.

— Попередній розподіл педагогічного навантаження (індивідуальні бесіди з учителями).

— Підготовка та проведення випускного вечора.

***

Контроль за повторенням навчального матеріалу розпочати з вересня (перегляд планів, журналів, бесіди з учителями та учнями, проведення директорських контрольних робіт, відвідування уроків).

На засіданнях шкільних методоб’єднань розглядати питання підготовки до іспитів, повторення.

Проводити перевірку виконання навчальних програм (один раз на семестр).

Здати до відділу освіти заявки на тексти письмових екзаменаційних робіт.

Учителям, які приймають іспити, дібрати відповідні матеріали та здати їх до навчальної частини (квітень, травень).

Скласти і затвердити у відділі освіти розклад іспитів (травень).

Створити і затвердити склад екзаменаційних комісій згідно з інструкцією про іспити (травень).

Оформити стенд «Готуємося до іспитів» (квітень).

Скласти розклад консультацій.

У ІІ семестрі посилити роботу з дітьми, що потребують посиленої педагогічної уваги (перевірка відвідування індивідуальних занять, уроків, консультацій, опитування).

Ознайомлення з інструкцією про іспити (нарада вчителів, класні учнівські збори, батьківські збори).

Проведення підсумкових засідань педагогічної ради.

Оформлення документів про звільнення від іспитів.

Організаційні питання:

а) підготовка навчальних кабінетів;

б) підготовка білетів до іспитів;

в) папір, штамп;

г) інструктаж учителів, які беруть участь в іспитах, на нараді при директорі напередодні іспитів;

ґ) графік чергових учителів під час проведення іспитів.

Питання, які розв’язує заступник директора школи
з навчально-виховної роботи щомісяця

Складання табеля на зарплату вчителям.

Контроль за участю вчителів школи в методичних заходах району.

Організація та контроль за проходженням курсової перепідготовки вчителями та вихователями

Проведення індивідуальних бесід з учнями та їхніми батьками з питань успішності, відвідування, дисципліни. Прийом батьків.

Участь у роботі оперативних нарад при директорі.

Організація роботи над розв’язанням педагогічних проблем школи.

Контроль за збереженням здоров’я дітей упродовж навчального року.

Вивчення, узагальнення, впровадження перспективного педагогічного досвіду (згідно з планом).

Надання допомоги і контроль (вибірково) за самоосвітою вчителів.

Надання індивідуальної методичної допомоги молодим учителям та тим, у кого в роботі є істотні недоліки.

Контроль за навчально-виховним процесом.

Систематичне поповнення вмісту методичного кабінету.


Друкується за виданням: Павлова Н.К., Войтенко В.І. Циклограма діяльності заступника директора школи з навчально-виховної роботи // Завуч, 1998 — Листопад. — №3.Категорія: Управління | Додав: Nicolaj
Переглядів: 5415 | Завантажень: 1565 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018