Четвер, 21.02.2019, 16:27
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Управління

Діяльність груп продовженого дня
[ Викачати з сервера (144.5 Kb) ] 17.09.2017, 19:29

 
Діяльність груп продовженого дня

Аби батьки не турбувалися, що роблять їхні діти після уроків, а учні займалися корисною діяльністю — готувалися до уроків, спілкувалися між собою та активно відпочивали, — в школах організовуються групи продовженого дня

На початку нового навчального року в багатьох навчальних закладах створюють групи продовженого дня (далі — ГПД). Адже вони дають змогу організувати найсприятливіші умови для відпочинку, навчання і виховання дітей, поєднати навчально-виховну роботу на уроках і в позаурочний час.

Щоб діяльність ГПД була ефективною, необхідно заздалегідь провести всі організаційні заходи, розв'язати складні питання спільно з батьками та постійно контролювати діяльність таких груп.

Кількість ГПД планується заздалегідь, зазвичай у травні, щоб спрогнозувати реальні витрати у новому навчальному році на організацію та діяльність таких груп. ГПД функціонують за рахунок коштів районного бюджету. Для покращення матеріально-технічного забезпечення діяльності ГПД можуть також залучатися позабюджетні кошти, які надходять на рахунок навчального закладу в управлінні освіти, що відкритий в органах Державної казначейської служби України.

Основні завдання ГПД

Враховуючи основні завдання ГПД, визначені у Положенні про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1121, та профіль навчального закладу, можливо визначили такі основні завдання діяльності ГПД:

 • формування гармонійної особистості кожного учня завдяки морально-етичному, художньо-естетичному, патріотичному, родинно-сімейному, екологічному, трудовому вихованню;

 • зміцнення здоров'я учнів та забезпечення правильного фізичного розвитку за допомогою фізкультурно-оздоровчих заходів; згуртування дитячого колективу, виховання почуття взаємодопомоги, доброзичливості;

 • виховання інтересу до навчальної діяльності, розвиток творчих здібностей учнів за допомогою особистісно орієнтованого підходу до кожного з них;

 • формування навичок систематичної самостійної роботи, вміння використовувати раціональні прийоми роботи над завданнями з різних навчальних предметів; розвиток вміння планувати та ефективно використовувати свій вільний час.

Необхідно прагнути створити всі умови для того, щоб допомогти дітям сформувати та реалізувати їхній пізнавальний і творчий потенціал, соціально адаптуватися, усвідомити цінність здорового способу життя, навчитися раціонально використовувати свій час.

Організаційні питання створення ГПД

Перед створенням ГПД на початку вересня доцільно проводити загальношкільні батьківські збори, анкетування батьків, щоб врахувати їхні побажання. Після уточнення кількості дітей у ГПД визначається, у яких приміщеннях буде організована робота цих груп. Обрані приміщення оглядаються та з'ясовуються, зокрема, такі питання:

 • створення безпечних умов життєдіяльності учнів;

 • створення безпечних умов праці;

 • дотримання санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил та норм;

 • створення розвивального середовища.

Вивчаючи стан цих приміщень, використовуються рекомендації, надані листом Міністерства освіти і науки України «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» від 18.06.2013 № 1/9-503 (див. Додатки 2, 3).

Крім того, для повноцінного функціонування ГПД, складається режим роботи ГПД, продумується організація харчування і відпочинку учнів відповідно до вимог чинного законодавства, закріплюються вихователі за ГПД, затверджуються плани їхньої роботи.

На початку нового навчального року керівник навчального закладу наказом затверджує склад ГПД і прізвища вихователів, які проводитимуть роботу з дітьми.

Режим роботи ГПД

Режим роботи ГПД розробляє заступник директора з навчально-виховної роботи відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63. Режим роботи ГПД обов'язково погоджує педагогічна рада і затверджує керівник навчального закладу.

Як правило, у ГПД навчального закладу діти перебувають шість годин на день (див. Додатки 4, 5). За необхідності батьки можуть подавати відповідні заяви для зменшення часу перебування дітей у ГПД. Крім того, на підставі заяв батьків вихователі ГПД можуть відпускати дітей додому у зручний для батьків час у супроводі дорослих (родичів, старших учнів, інших осіб, вказаних у заяві). Якщо за заявою батьків дитині дозволено залишати ГПД і самостійно добиратися додому після закінчення занять, то відповідальність за здоров'я і життя дитини несуть батьки.

Складаючи режим роботи ГПД, слід обов'язково передбачаємо час на різні режимні моменти. Зокрема, передбачається час на:

 • спортивно-оздоровчі заняття для учнів —

 • першого класу тривалістю не менш як 35 хв.;

 • другого-четвертого класів 40 хв.;

 • приймання їжі тривалістю не менш як 30 хв.;

 • прогулянки тривалістю не менш як 1 год. 30 хв.;

 • виконання домашніх завдань (самопідготовка] для учнів —

 • другого класу тривалістю 45 хв.;

 • третього класу 1 год. 10 хв.;

 • четвертого класу 1 год. 30 хв.;

 • заняття у гуртках, секціях; екскурсії.

Зарахування учнів до ГПД та комплектування ГПД

Зарахування учнів до ГПД проводиться згідно з наказом керівника навчального закладу на підставі відповідних заяв батьків. Щоб спростити процедуру складання заяви про зарахування дитини до ГПД, розробляється її шаблон (див. Додаток 6).

Прийом заяв батьків про зарахування дітей до ГПД відбувається на початку кожного навчального року здебільшого до 5 вересня.

Комплектуються ГПД у навчальному закладі за принципом «клас — група» або на базі паралельних класів.

Внутрішньошкільний контроль роботи ГПД

Для забезпечення ефективної роботи ГПД проводиться внутрішньошкільний контроль. Керівник навчального закладу разом зі своїми заступниками складає план внутрішньошкільного контролю (далі — План), у якому вказує конкретні напрями аналізу та строки його проведення (див. Додаток 1).

Мета внутрішньошкільного контролю роботи ГПД — визначити якість діяльності ГПД, показниками якої є:

 • успішність учнів у навчально-виховному процесі;

 • особистісний розвиток учнів;

 • вихованість учнів;

 • взаємодія учнів та вихователів ГПД;

 • виконання вихователями ГПД своїх посадових обов'язків;

 • задоволеність вихователів ГПД від роботи, яку вони виконують;

 • розкриття творчого потенціалу вихователів ГПД;

 • дотримання вимог безпеки до проведення занять у ГПД;

 • висока оцінка батьками роботи ГПД.

Оскільки це плановий контроль, то на початку навчального року обов'язково ознайомлюють вихователів ГПД із цим Планом.

Додаток 1

Циклограма внутрішньошкільного контролю роботи
груп продовженого дня на 20__/20__ навчальний рік

Зміст внутрішньошкільного контролю 09 10 11 12 01 02 93 04 05
Контроль стану ведення документації ГПД
Комплектування ГПД Наявність заяв батьків ФК*       ВК        
Своєчасність та правильність ведення журналу ГПД ФК ТК   ТК     ТК   ФК
Контроль ведення журналу реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності     ФК         ФК  
Дотримання вимог щодо складання плану навчально-виховної роботи ГПД ФК       ФК        
Систематичність складання щоденного робочого плану ВК ОК ВК ОК ВК ОК ВК ОК ВК
Відповідність планів роботи вихователів записам у журналі ГПД   ПК   ПК   ПК   ПК  
Контроль організації основних режимних моментів
Контроль дотримання режиму роботи ГПД ФК ВК   ФК   ВК   ФК  
Організація зарахування учнів до ГПД та результативність співпраці вчителя та вихователя ОК       ОК       ОК
Організація спортивної години та дотримання вимог щодо її тривалості     ТК       ТК    
Організація харчування та дотримання санітарно-гігієнічного режиму ФК   ВК   ФК   ВК    
Організація та змістовність прогулянки ТК       ТК       ТК
Організація та результативність самопідготовки   ТК   ТК   ТК   ТК  
Організація та актуальність пізнавально-розважальних годин     ТК       ТК    
Організація суспільно-корисної праці та самообслуговування   ТК           ТК  
Контроль стану індивідуальної роботи
Індивідуальна виховна робота з учнями   ПК       ПК      
Індивідуальна робота з учнями з низьким рівнем навченості         ПК       ПК
Індивідуальна робота з учнями з високим рівнем навчальної мотивації       ПК       ПК  
Методичне забезпечення навчально-виховного процесу у другій половині дня     ФК     ВК     ФК
Контроль дотримання графіків відвідування бібліотеки, ігрових кімнат, спортивної зали     ВК       ВК    
Контроль відвідування та кількісного складу ГПД
Відповідність списків учнів ГПД наказу директора про зарахування учнів до ГПД ФК       ВК        
Наявність заяв батьків, діти яких залишають ГПД раніше встановленого часу перебування     ФК         ВК  
Наявність заяв батьків, діти яких ходять додому самостійно після перебування у ГПД   ФК     ВК        
Контроль дотримання санітарно-гігієнічних вимог
Санітарно-гігієнічний стан навчальних кабінетів під час роботи ГПД ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК
Стан матеріально-технічної бази ГПД       ОК         ОК

* види контролю:

 • фронтальний контроль — ФК
 • тематичний контроль — ТК
 • персональний контроль — ПК
 • вибірковий контроль — ВК
 • оглядовий контроль — ОК

Додаток 2

Пам’ятка
Вимоги безпеки до приміщень групи продовженого дня

— Навчальні приміщення (класні кімнати, кабінети) повинні бути віддалені чи ізольовані від приміщень, що є джерелами шуму, запахів (майстерні, спортивні, актові зали, їдальні, харчоблоки тощо) та об’єктів можливої підвищеної небезпеки для учнів.

— Приміщення для відпочинку (сну) учнів першого класу слід обладнувати в окремій кімнаті (блоці), де відсутні шуми та запахи.

— У класних кімнатах (кабінетах) температура повітря має бути 17–20°С, у спальних приміщеннях — 18–20°С.

— Наскрізне провітрювання навчальних приміщень слід здійснювати до початку і після закінчення занять. Вихователю або техпрацівникові дозволено відчиняти вікна тільки у приміщеннях першого поверху. На другому та третьому поверхах можна відкривати лише фрамуги, кватирки.

— У навчальних приміщеннях не можна використовувати джерела відкритого вогню (свічки, гасові лампи та ліхтарі тощо), нестандартні електронагрівальні пристрої для опалення, електроплитки, електрочайники, кип'ятильники для приготування їжі, за винятком спеціально обладнаних приміщень.

— У разі виникнення пожежі вихователь має негайно організовано вивести учнів з приміщення навчального закладу згідно з планом евакуації, повідомити про це адміністрацію навчального закладу, викликати службу порятунку за відповідним номером телефону. При евакуації вихователю необхідно оглянути усі шафи, столи, де учні могли б заховатися, останнім вийти з приміщення, закривши щільно вікна і двері, щоб полум'я не поширювалося на інші приміщення.

— При незначному загорянні слід негайно відключити електроприлади та загасити полум'я первинними засобами пожежогасіння, можна збити полум'я одягом, накрити мокрою тканиною. Таку роботу виконують вихователі, технічні працівники (дорослі).

— Вогнегасники слід розміщувати на стендах або пожежних щитах. їх місцезнаходження зазначають у планах евакуації з приміщення навчального закладу.

— Слід розміщувати у класній кімнаті (кабінеті) ГПД правила поведінки учнів на прогулянках, інструкції з пожежної та електробезпеки, правила дорожнього руху.

Примітка. Складено відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» від 18.06.2013 № 1/9-503.

Додаток 3

Рекомендації щодо безпечного проведення занять
у групі продовженого дня

— Проводьте з учнями первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності перед початком навчального року на першому занятті у ГПД та перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів тощо, а також перед початком канікул, реєструйте його проведення.

— Проводьте з учнями цільовий інструктаж перед проведенням позакласних, позашкільних заходів (екскурсій, походів, спортивних змагань тощо), суспільно-корисної праці (прибирання територій, приміщень, робота на навчально-дослідних ділянках тощо), реєструйте його проведення.

— Плануйте проведення днів, тижнів, місячників, заходів з актуальних питань безпеки життєдіяльності учнів, організовуйте виставки з цих питань.

— Використовуйте навчально-наочні посібники, технічні засоби навчання, що ознайомлюють учнів з правилами безпечної поведінки.

— Не допускайте учнів до виконання роботи, що є небезпечною для їхнього життя і здоров’я (робота із значним фізичним навантаженням, миття вікон, використання хімічних речовин для прибирання, очищення даху від снігу, льоду, перенесення скла та виробів з нього, прибирання санітарних кімнат, сходів, спортивних приміщень, догляд за хворими тваринами тощо).

— Проводьте з учнями ігри на території навчального закладу на ігрових майданчиках, засипаних піском або гравієм, чи ділянках з трав’яним покривом (засіяних невисокою травою).

— Звертайте увагу учнів під час занять у ГПД на вимоги безпеки до об’єктів можливої підвищеної небезпеки на території навчального закладу.

— Не дозволяйте учням користуватися несправними шкільним обладнанням та меблями.

— Повідомляйте керівника навчального закладу або завідувача господарства про несправне шкільне обладнання, меблі.

— Проводьте через кожні 15-20 хв. навчальної діяльності фізкультпаузи, фізкультхвилинки, гімнастику для очей для профілактики стомлюваності, зниження зору, зняття напруження та формування правильної постави учнів.

— Не проводьте прогулянки під відкритим сонцем за спекотної погоди. У таку погоду учні мають знаходитися під тентом, чи спеціальним накриттям, або в бесідках з покрівлею.

— Проводьте у дощову, засніжену погоду прогулянки на свіжому повітрі під накриттям — тентами, у захищеному від вітру та снігу місці.

— Обирайте безпечні місця для проведення екскурсій.

— Обстежуйте перед проведенням екскурсій ті ділянки природного оточення, куди будуть приведені учні.

— Повідомляйте учасників екскурсії про особливості місцевості, де відбуватиметься екскурсія.

— Ураховуйте фізичні можливості учнів, а також особливості дороги і стан погоди, коли визначатимете місце екскурсії та відстань до нього.

— Проводьте інструктаж з питань безпечної поведінки учнів під час заходу перед проведенням екскурсії (походу).

— Дотримуйтеся правил безпеки під час перевезення учнів до місця екскурсії (походу) за допомогою транспорту.

— Організовуйте харчування учнів згідно з порядком, визначеним відповідним наказом керівника навчального закладу.

— Здійснюйте контроль за організацією харчування та правилами поведінки учнів у їдальні.

Примітка. Складено відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» від 18.06.2013 № 1/9-503.

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор __________
___________________
__.__.20__

Режим роботи групи продовженого дня учнів 2-х класів
на 20__/20__ навчальний рік

Час Режимні моменти
12:45–12:55 Приймання дітей до ГПД
12:55–13:30 Спортивна година
13:30–14:00 Обід
14:00–15:30 Прогулянка на свіжому повітрі
15:30–17:00 Пізнавально-розважальний час, заняття за інтересами
17:00–17:15 Полуденок
17:15–19:00 Спортивно-оздоровчі заняття, ігри та розваги на свіжому повітрі

Режим роботи групи продовженого дня учнів 2–4-х класів
на 20__/20__ навчальний рік

Час Режимні моменти
13:00–13:10 Приймання дітей до ГПД
13:10–14:00 Спортивна година
14:00–14:30 Обід
14:30–16:00 Прогулянка на свіжому повітрі
16:00–17:30 Самопідготовка, заняття за інтересами
17:30–17:45 Полуденок
17:45–19:00 Пізнавально-розважальні заняття, суспільно-корисна праця, ігри та розваги на свіжому повітрі

Додаток 6

Приклад бланка заяви про зарахування дитини до ГПД

Директору ____________________
_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
який(а) проживає за адресою _____
конт. тел. _____

Заява

Прошу зарахувати мою дитину _____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

учня (ученицю) __ класу до групи продовженого дня з ____________

Зобов’язуюсь забирати дитину о __ год.

Дитину, крім мене, можуть забирати:

1. _______________, конт. тел.

2. ________________, конт. тел.

3. ________________, конт. тел.

(підпис)
(дата)


Категорія: Управління | Додав: Nicolaj
Переглядів: 204 | Завантажень: 7 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2019