Субота, 26.05.2018, 17:29
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Управління

Конкурс «Учень року»
[ Викачати з сервера (67.9Kb) ] 17.08.2017, 16:32

Орієнтовне Положення про конкурс «Учень року»

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Затверджено:
Наказ №__ від __.__20__ р.

Положення загальношкільного конкурсу «Учень року»

І. Загальні положення

1. Загальношкільний конкурс «Учень року» проводиться з метою стимулювання активної творчої праці учнів у процесі навчання, громадсько-організаційної, культурно-мистецької, спортивної діяльності, пошуку обдарованих учнів і створення умов для їхнього подальшого творчого зростання.

2. Головним завданням конкурсу є сприяння навчальній, громадсько-організаційній, культурно-мистецькій, спортивній діяльності учнів.

3. Участь у конкурсі беруть (без будь-яких обмежень) учні 5–9-х класів.

4. На конкурс подається заявка від учня, який бажає взяти участь і виконати завдання всіх етапів конкурсу:

 • мовно-літературний (жовтень).

 • фізико-математичний (листопад);

 • іноземна мова (грудень);

 • історичний (січень);

 • природничий (лютий);

 • світова література (березень);

 • художня праця (березень-квітень);

 • фізкультурний (квітень).

4.1. Заявка учня на участь в конкурсі подається за встановленим зразком до початку першого етапу конкурсу або разом із виконаними завданнями першого етапу конкурсу як підтвердження бажання взяти участь у конкурсі «Учень року».

4.2. Виконані завдання відповідного етапу конкурсу подаються до журі не пізніше початку наступного етапу конкурсу. Останнім днем прийому виконаних завдань етапу вважається день перед початком наступного етапу.

4.3. Учень, який не здав виконаних завдань (робіт) поточного етапу конкурсу до початку наступного етапу, вважається таким, що не взяв участі у відповідному етапі конкурсу і отримує 0 балів за даний етап.

II. Основні вимоги до учасників конкурсу

1. Навчальна діяльність:

 • 75 % навчальних досягнень достатнього та високого рівнів (7–12 балів);

 • участь у гуртках, факультативах;

 • позаурочна робота (участь у предметних тижнях, олімпіадах на рівні школи і району).

2. Рівень поведінки, порядку і дисципліни в класі і школі:

 • зразкова і добра поведінка учня в класі;

 • виконання норм морального кодексу людини;

 • виконання загальнолюдських моральних норм поведінки (відсутність правопорушень, шкідливих звичок);

 • повага до старших, захист молодших;

 • проведення якісного та результативного чергування в класі, у школі.

 • 3. Громадсько-організаційна діяльність:

 • шефська допомога молодшим школярам;

 • активна діяльність у загоні милосердя (допомога ветеранам, людям похилого віку, участь в акціях милосердя та доброчинності);

 • виявлення ініціативи в проведенні шкільних конкурсів, виховних заходів;

 • високі організаційні здібності, проявлені при виконанні громадських доручень.

4. Культурно-мистецька діяльність:

 • участь у шкільних та позашкільних гуртках, секціях культурно-мистецького спрямування;

 • участь у шкільних та районних оглядах, конкурсах різного тематичного спрямування.

5. Спортивна діяльність:

 • участь у спортивних шкільних та позашкільних секціях;

 • участь у загальношкільних днях здоров'я;

 • участь у спортивних змаганнях, («козацьких розвагах»),

III. Критерії оцінювання участі учня в конкурсі

1. Завдання кожного етапу оцінюються за 12-бальною системою.

2. Бали, отримані за завдання кожного етапу, додаються.

3. До суми балів за завдання всіх етапів додаються бали:

а) за участь у:

 • предметних тижнях 1 бал;

 • предметних олімпіадах на рівні школи одна олімпіада 1 бал, перемога в ній 2 бали;

 • предметних олімпіадах на рівні району: одна олімпіада 2 бали, призове місце в ній 5 балів;

 • предметних олімпіадах на рівні області одна олімпіада 5 балів, призове місце в ній 10 балів;

 • проведенні шкільних оглядів, змагань та конкурсів різного тематичного спрямування і перемога в них: один конкурс 1 бал;

 • проведенні районних оглядів, змагань та конкурсів різного тематичного спрямування і призове місце в них один конкурс 2 бали:

б) середній бал навчальних досягнень учня за результатами навчальної діяльності за навчальний рік (за умови наявності 75 % балів достатнього та високого рівнів);

в) 10 балів за участь учня в інших заходах, відповідно до р. II. «Основні вимоги до учасників конкурсу» цього Положення.

5. Поточні результати участі учнів у загальношкільному конкурсі «Учень року—20__» заносяться (постійно, після кожного етапу) до таблиці (додаток 1).

Таблиця вивішується на дошці оголошень.

6. Завдання до кожного конкурсу готують учителі-предметники: з української мови та літератури для учнів 5–9-х класів; математики (5–6-ті класи); математики і фізики (7–9-ті класи); історії (5–8-мі класи); історії і правознавства (9-й клас); англійської мови (5–9-ті класи); географії та біології (5–9-ті класи); світової літератури (5–9-ті класи); художньої праці (5–9-ті класи) (див. зразок завдань — додаток 2).

Завдання для кожного класу оцінюються 12 балами, крім завдань з математики і фізики для 7–9-х класів — по 6 балів (разом 12 балів), історії і правознавства для 9-х класів — по 6 балів (разом 12 балів), з біології для 6–9-х класів — 6 балів, географії для 6–9-х класів — 6 балів, з курсу «Рідний край для 5-го класу — 12 балів.

IV. Визначення переможця конкурсу та нагородження

1. У середині травня оргкомітет з проведення загальношкільного конкурсу «Учень року» підбиває підсумки, враховуючи всі дані таблиці.

2 Переможець загальношкільного конкурсу на звання «Учень року» визначається за найбільшою кількістю набраних учасником балів.

3. Переможець нагороджується грошовою премією в сумі ___ гривень.

4 За рішенням ради школи, учні, які посядуть друге та третє місця в конкурсі, відзначаються грошовими преміями в сумі ___ гривень і ___ гривень, відповідно.

Сума винагороди щорічно в жовтні місяці переглядається і встановлюється радою школи.

Додаток 1

Поточні результати участі учнів у загальношкільному конкурсі «Учень року-20__»


Додаток 2

Зразки завдань

Завдання з української мови та літератури

5-й клас

1. Записати речення, зробити синтаксичний розбір, визначити, якою частиною мови є кожне слово. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим.

(1 бал.)

2. Дати розгорнуту відповідь на запитання: «Чим речення відрізняється від тексту та словосполучення?»

(1 бал.)

3. Подані іменники поставити в орудному відмінку однини, з виділеними словами скласти речення.

Мати, весна, річка, праця, брат, сіль, стіл, голуб, осінь, повість, круча, хліб.

(1 бал.)

4. Пояснити значення слів: адресант, адресат, адрес, адреса.

(1 бал.)

5. Записати 5–6 прислів'їв та приказок про осінь.

(0,5 бала.)

6. Яка казка називається літературною? Навести приклади літературних казок.

(0,5 бала.)

7. Написати невелику розповідь про улюбленого казкового героя. Оцінити його вчинки.

8. Назвати поетів Волині та їхні твори. Хто з них подобається найбільше і чому?

(1 бал.)

6-й клас

1. Записати речення, зробити синтаксичний розбір, визначити, якою частиною мови є кожне слово. Зробити повний фонетичний розбір виділеного слова.

Осінь жовтолиста заглядає в очі. в спалахах багряних листя і трава.

(1 бал.)

2. Подані іменники поставити в родовому відмінку однини і записати у дві колонки:

а) із закінченням -а(-я);

б) із закінченням -у(-ю).

Мед, Миргород, місто, метрополітен, метро, мільйон, момент, Максим, мільярд, мінімум, міф, мороз.

(1 бал.)

3. Яке слово зайве і чому?

Путь, біль, даль, спіраль, радість.

(1 бал.)

4. З-поміж даних варіантів вибрати правильний і записати:

Тактична поведінка — тактовна поведінка.

Брати участь — приймати участь.

Корислива книга — корисна книга.

Слідуюча зупинка — наступна зупинка.

(1 бал.)

5. Запишіть 5 прислів'їв про користь праці та знання.

(0,5 бала.)

6. Історичні пісні — це правдива художня історія України (написати коротку розповідь).

(6 балів.)

7. Розкрийте художні особливості і значення народних пісень.

(1 бал.)

8. Що таке епітет га яка його роль в літературі?

(0,5 бала.)

7-й клас

1. Допишіть прислів'я:

Де руки й охота, там ...

Яка головонька, така й ...

Під лежачий камінь...

Друзі пізнаються в...

Зла іскра поле спалить і...

Запишіть 5 прислів'їв про хліб.

(1 бал.)

2. До кожного із запропонованих слів доберіть 5 синонімів.

Хуртовина, красивий, ввічливий, думати, прикрашати, повільно, цілком.

(2 бали.)

3. Розшифруйте абревіатури:

ФРН, ООН, МВС, ЕОМ, ВДУ, СДПУ(о).

(1 бал.)

4. Складіть діалог, який міг би відбутися між семикласницею та бабусею, у руках якої важкі валізи, перед дверима переповненого автобуса.

(2 бали.)

5. Вкажіть, які художні засоби найчастіше використовуються в народних думах? Наведіть приклади з відомих вам дум.

(1 бал.)

6. Складіть план відповіді на тему: «У чому життєвий і творчий подвиг Тараса Шевченка?».

(2 бали.)

7. Доведіть, що твір «Що сі в полі забіліло...» — народна балада.

(1 бал.)

8. Складіть літературний кросворд, що складався б не менш як з 10 слів.

(2 бали.)

8-й клас

1. Запишіть 10 фразеологізмів зі словом «язик» і поясніть їхнє значення.

(1 бал.)

2. З'ясуйте за тлумачним словником значення кожного із запропонованих слів і запишіть як завдання до чайнворду. Накресліть його.

1. Підмет. 2. Тема. 3. Австралія. 4. Явір. 5. Рій. 6. Йод. 7. Дзьоб. 8. Басейн. 9. Напад. 10. Додаток. 11. Канал. 12. Лазарет. 13. Тигр. 14. Рік.

(1 бал.)

3. Запишіть 10 складноскорочених назв, що використовуються у шкільному житті. Укажіть, з яких слів вони утворені.

(1 бал.)

4. Опишіть осінній ранок, використавши всі типи односкладних речень та неповні речення.

(3 бали.)

5. Визначте віршовий розмір наведених рядків, вид рими, римування та вжиті художні засоби.

Облітають квіти, обриває вітер
пелюстки печальні в синій тишині.
По садах пустинних їде гордовито
осінь жовтокоса на баскім коні.

(1 бал.)

6. Складіть план відповіді на тему: «Народнопоетична творчість — основа української літератури».

(2 бали.)

7. Назвіть відомі вам історичні твори Тараса Шевченка.

(1 бал.)

8. Складіть хронологічну таблицю життєвого і творчого шляху Тараса Шевченка.

(2 бали.)

9-й клас

1. Запишіть речення, поставте розділові знаки. Побудуйте його структурну схему, зробіть синтаксичний розбір. Визначте, якою частиною мови є кожне слово. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова.

В ранковому саду заголубіли тіні і краплею роси заснула в квітці мить.

(1 бал.)

2. Утворіть усі можливі форми наказового способу дієслів: їсти, наближатися, говорити.

(1 бал.)

3. Запишіть подані слова правильно.

Не/до/в/подоби, на віки/віків, сама/самотою, пів/яблука, не/до/писаний, поза/торік, за/рахунок, на/відмінно, одним/одна, з/далека, з/верху, від/нині, до/побачення, вряди/годи, будь/де.

(1 бал.)

4. Відредагуйте речення.

Підписку на газети і журнали можна оформити протягом двох місяців.

Цей поет являється одним з найбільших відомих постатей у теперішньому літературному процесі.

У нашій школі проведено ряд міроприємств по спорту.

(1 бал.)

5. Біблія — невичерпне джерело мудрості й любові. Хто з відомих українських діячів переклав Біблію?

(2 бали.)

6. Травестія, бурлеск, їхня роль у літературному процесі XVIII століття.

(2 бали.)

7. Літописи як історичні й літературно-художні пам'ятки в давній українській літературі.

(2 бали.)

8. Запишіть афоризми (крилаті вислови), які ви запам'ятали з творчості Григорія Сковороди.

(2 бали.)

Примітка: на питання 5, 6, 7, 8 напишіть невеликі розгорнуті відповіді.

Завдання з математики та фізики

Математика

5-й клас

1. Точка С — середина відрізка АВ, причому АС = 5 см 4 мм. Точка Д лежить між С і В, причому СД = 3 см. Яка довжина відрізка ДВ?

(1 бал.)

2. Замініть зірочки цифрами:

4**08*
886*7
*11*41

(1 бал.)

3. Як зміниться різниця 849 – 453, якщо зменшуване збільшити на 56, а від’ємник збільшити на 43.

(1 бал.)

4. Парашутист падав, не розкриваючи парашута, 3 с. За першу секунду він пролетів 49 дм, а кожної наступної знижувався на 9 м 8 дм більше, ніж за попередню секунду. Яку віддаль пролетів парашутист за 3 с?

(1 бал.)

5. Знайдіть значення виразу:

(x + 2048) + y,
якщо x + y = 1958.

(1 бал.)

6. Обчисліть:

3787 – 0 – 309 + 1357 – 857 =

(1 бал.)

7. У вас є дев’ять однакових за об’ємом куль. Одна з них важча від інших. Як за два зважування на терезах знайти масу цієї кулі?

(1 бал.)

8. Учні купили 4 коробки цукерок. З однієї коробки цукерки з’їли. Скільки коробок залишилось?

(1 бал.)

9. Розв’яжіть рівняння:

1896 – (x – 7) = 158.

(1 бал.)

10. Юрко купив 6 мандаринів, а Галя — 10. Маса мандаринів, що купила Галя, на 460 г більша, ніж маса мандаринів, які купив Юрко. Визначте масу мандаринів, куплених Юрком і Галею окремо.

(1 бал.)

11. Десятилітровий бідон наповнили водою. Як з нього за допомогою семилітрового і трилітрового бідонів відміряти 5 літрів води?

(1 бал.)

12. Скільки секунд триває шкільний урок?

(1 бал.)

6-й клас

1. У скільки разів довжина кілометра більша за довжину одного кілометра?

(1 бал.)

2. Скільки ударів зробить серце людини за 75 років, коли за 1 хвилину воно робить у середньому 75 ударів?

3. Розв’яжіть рівняння:

(10000 – 3333x) • 10000 – 9999 = +1.

(1 бал.)

4. 30 підручників коштують на три гривні дорожче, ніж 40 загальних зошитів. Ті ж 30 підручників коштують на 2 гривні 10 копійок дорожче, ніж 50 таких зошитів. Яка ціна одного підручника та одного загального зошита?

(2 бали.)

5. Як найраціональніше обчислити суму всіх натуральних чисел від 1 до 100?

(1 бал.)

6. Циферблат годинника розділити на 6 частин так, щоб сума чисел в усіх частинах була однакова.

(1 бал.)

7. За допомогою п’яти двійок і знаків дій запишіть число 28.

(1 бал.)

8. Яке число ділиться на всі числа без остачі?

(2 бали.)

9. Один учень написав про себе так: «Пальців у мене двадцять п’ять на одній руці, стільки ж на другій, а на двох ногах по десять». Як це так?

(1 бал.)

10. Уяви собі, що ти машиніст потяга, що їде від Києва до Луцька. У составі потяга 13 вагонів. Обслуговує потяг бригада із 30 чоловік. Начальнику потяга 46 років, провідники на 13 років старші машиніста. Скільки років машиністу потяга?

(1 бал.)

7-й клас

1. Склади формулу для обчислення площі фігури:

(1,5 бала.)

2. Спростіть вираз: a(–20b + 8c) + 4b(–2,5a + 1,5c)

(1,5 бала.)

3. Є лінійка довжиною 9 см без поділок. Яку найменшу кількість поділок треба нанести на лінійку, щоб за допомогою неї можна було відкласти відрізки довжиною 1 см, 2 см, 3 см,..., 9 см?

(1,5 бала.)

4. Як зміниться периметр і площа квадрата, якщо одну пару протилежних сторін збільшити на 7 см, а другу зменшити на 7 см?

(1,5 бала.)

8-й клас

1. Розв’язати рівняння:

(0,5 бала.)

2. Як 7 яблук розділити між 12 дітьми порівно? (Розрізати кожне яблуко можна не більш, як на 4 частини).

(0,5 бала.)

3. 30 підручників коштують на три гривні дорожче, ніж 40 загальних зошитів. Ті ж 30 підручників коштують на 2 гривні 10 копійок дорожче, ніж 50 таких зошитів. Яка ціна одного підручника і одного загального зошита?

(1 бал.)

4. Виразіть у відсотках зміну площі прямокутника, якщо довжину його збільшити на 30 %, а ширину зменшити на 30 %.

(0,5 бала.)

5. Обчисліть суму всіх раціональних чисел від одного до ста. (Як найраціональніше).

(0,5 бала.)

6. Циферблат годинника розділити на 6 частин так, щоб сума чисел в усіх частинах була однакова.

(0,5 бала.)

7. Із чотирьох сірників складено число сім (VII). Як можна перекласти два сірники, щоб отримати п’ять?

(0,5 бала.)

8. Число 45 поділити на 4 частини так, щоб коли до першої частини додати 2, від другої відняти 2, третю помножити на 2, а четверту поділити на 2, то всі результати були б рівними. Знайдіть ці частини.

(0,5 бала.)

9. Батько сказав синові: «10 років тому я був у 10 разів старший за тебе, а через 22 роки я буду в 2 рази старший за тебе». Скільки років батькові і синові зараз?

(0,5 бала.)

10. Чому дорівнює різниця |a| – a?

(0,5 бала.)

11. Як за допомогою восьми вісімок і дії додавання записати число 1000?

(0,5 бала.)

9-й клас

1. Потяг проходить міст довжиною 450 м за 45 с, а повз будку стрілочника за 15 с. Яка довжина потяга і яка його швидкість

(0,5 бала.)

2. Як найпростіше обчислити суму натуральних чисел від одного до ста.

(0,5 бала.)

3. Як 7 яблук розділити між 12 дітьми порівну? (Розрізати кожне яблуко можна не більш як на 4 частини).

(0.5 бала.)

4. Із чотирьох сірників складено число сім (VII). Як можна перекласти один сірник, щоб отримати один?

(0,5 бала.)

5. Чому дорівнює сума |a| + a?

(1 бал.)

6. Батько сказав синові: «10 років тому я був у 10 разів старший за тебе, а через 22 роки я буду в 2 рази старший за тебе». Скільки років батькові і синові зараз?

(0,5 бала.)

7. Як за допомогою восьми вісімок і дії додавання записати число 1000?

(0,5 бала.)

8. Один учень написав про себе так: «Пальців у мене двадцять п’ять на одній руці, стільки ж на другій, а на двох ногах по десять». Як це так?

(0,5 бала.)

9. Побудуйте графік функції: y = |2x – 3|.

(0,5 бала.)

10. Розгадайте кросворд.

По горизонталі: 1. Різниця між точним і наближеним значенням. 3. Частина множини, на основі якої роблять статистичні висновки про всю множину. 5. Одиниця площі. 6. Латинська буква. 7. Відомий український математик. 10. Додаткова плата. 11. Множина людей. 14. Вид рівності. 15. Відомий французький математик. 16. Нагорода. 17. Стовпчаста діаграма.

По вертикалі: 1. Рівність двох відношень. 2. Частина споруди, що має форму дуги. 3. Складова частина системи координат. 4. Платіжний документ. 8, Вага товару без упаковки. 9. Одиниця маси в ювелірній справі. 12. Розряд, різновид товару. 13. Одиниця об’єму.

(1 бал.)

Фізика

7-й клас

1. У кар’єрі за добу добуто 5000 м3 піску. Скільки потрібно платформ вантажопідйомністю 20 т кожна, щоб перевезти цей пісок? Густина піску 1,5 г/см3.

(1,5 бала.)

2. У півторалітровій пляшці знаходиться олія. Яка маса олії залишиться у пляшці, якщо використано 0,5 літра? Густина олії 0,9 г/см3.

(1,5 бала.)

3. Швидкість людини може досягти 10 м/с, а гепарда до 72 км/год. Хто з них має більшу швидкість і на скільки?

(1,5 бала.)

4. Які частини трактора знаходяться в спокої відносно землі?

(1,5 бала.)

8-й клас

1. Скільки часу працював двигун внутрішнього згорання, потужністю 36 квт з ККД 40 %, витративши 100 л бензину?

(1,5 бала.)

2. До якої температури можна нагріти залізо масою 5 кг, витративши для цього 4 600 000 Дж тепла? Початкова температура 20° С.

(1,5 бала.)

3. Чи можна розплавити мідь в алюмінієвій посудині?

(1,5 бала.)

4. Чи гріє шуба? Наприклад, норкова.

(1,5 бала.)

9-й клас

1. Чи можна стверджувати, що тіло, яке проходить щосекунди 2 м, рухається рівномірно?

(1,5 бала.)

2. У кузові автомобіля знаходиться відро, на вулиці йде дощ. Коли відро швидше наповниться водою: коли автомобіль стоятиме, чи коли буде рухатись? (Вода під час руху не розхлюпується.)

(1,5 бала.)

3. Скільки часу падає яблуко з дерева з висоти 5 метрів?

(1,5 бала.)

4. Чи можна надіти на вал, який робить 2000 об/ хв., циркулярну пилку діаметром 500 мм, якщо, за вимогами техніки безпеки, лінійна швидкість зубів пилки не повинна перевищувати 40 м/с?

(1,5 бала.)


Категорія: Управління | Додав: Nicolaj
Переглядів: 111 | Завантажень: 3 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018