Середа, 23.09.2020, 01:31
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Управління

Координація виховної діяльності
[ Викачати з сервера (91.0 Kb) ] 20.03.2019, 11:39
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
координації виховної діяльності

Як скоординувати вихону діяльність у навчальному закладі таким чином, щоби вона складала оригінальну цілісну виховну систему?

Виховна система навчального закладу — це комплекс виховних цілей, спільність людей, спосіб життя учнівського колективу, всі аспекти якого підлягають тій чи іншій меті, забезпечуючи у процесі свого функціонування досягнення заданого результату — певних меж розвитку й вихованості. Сюди відносимо й оточуюче середовище, яке опановує школа для реалізації поставлених цілей.

У такій системі будуть важливі виховні заходи, оскільки у процесі їх підготовки формується система відносин, виробляється соціальний досвід дітей. Але часто на практиці захід із засобу виховання перетворюється у мету. За таких умов сама особистість учня. її формування відсувається на другий план і головним стає «захід за будь-яку ціну».

Крім того, у калейдоскопі численних заходів, присвячених різним календарним датам, часто не вистачає часу на копітку і вдумливу роботу з їх правильного інструментування, не враховуються конкретні завдання, які повинен вирішувати даний учнівський колектив, не стимулюється самостійна творча діяльність дітей.

Практика свідчить, що крім виховної системи навчального закладу, необхідна й індивідуалізація виховання. При цьому важливо зосередити увагу на:

 • постановці конкретних цілей виховання і розробці технології їх досягнення;

 • розумному розташуванні у часі і в просторі усіх виховних впливів;

 • скоординованості усіх шкільних заходів, їх педагогічної доцільності, необхідності й достатності;

 • погодженості планів і дій всіх членів педагогічного колективу: зв'язок навчальної і позанавчальної діяльності педагогів і учнів.;

 • реальний самоаналіз виховної роботи.

Індивідуалізація виховання може бути забезпечена за рахунок:

 • проектування особистості кожного вихованця з урахуванні його здібностей, інтересів, стану здоров'я;

 • розвитку самосвідомості кожного учня;

 • включення в життя учнівського колективу індивідуально значущих видів діяльності;

 • включення вихованця у діяльність колективу на «престижних ролях», реалізація яких була б для нього успішною;

 • формування інтересу до внутрішнього світу кожної особистості і т.п.

Важливою також буде інтеграція виховних впливів у комплекси, концентрація педагогічних зусиль у великі організаційні форми — центри, клуби, тематичні програми, колективні творчі справи (свято знань, клуб вихідного дня, свято честі тощо).

Необхідна також дискретність виховного процесу, чергування періодів відносного спокою, щоденної чорнової роботи з періодом підвищеного колективного напруження, яскравими, святковими подіями, які фокусують головні риси виховної системи.

Навчальний заклад як цілісний соціально-педагогічний організм може включати такі компоненти розвитку виховної системи:

 • аналітичний: комплексно оцінюється стан справ у навчальному закладі; педагогічний потенціал, особливості первинних колективів, стосунки з оточуючим соціумом, визначаються перспективні завдання;

 • концептуальний: виходячи із результатів аналізу, моделюється майбутній стан навчального закладу і його виховної системи, формується генеральна, головна мета, місія школи і критерії її досягнення;

 • змістовний (практичний): визначається практична діяльність та етапи здійснення визначеної .програми, а також кадрове, фінансове, матеріально-технічне забезпечення.

Усі компоненти виховної системи підпорядковуються головній педагогічній ідеї — створенню необхідних умов для самовизначення і самореалізації особистості учня і педагога.

Практичному становленню виховної системи допоможе Орієнтовний план координації виховної діяльності навчального закладу.

Цільові установки Зміст діяльності Термін вик. Відповідальні Контроль
Вивчення особливостей розвитку учнів, їх нахилів та інтересів у різноманітних видах позаурочної діяльності 1. Проведення психолого-педагогічної діагностики індивідуальних особливостей учнів (за планом психолога).

Залучення батьків до діагностики.

2. Вивчення пізнавальних, комунікативних, творчих і фізичних інтересів і нахилів учнів шляхом:

 • анкетування;

 • вивчення громадської думки, відбір ідей до плану роботи школи;

 • створення випереджальних ситуацій: показ цікавих форм роботи.

3. Аналіз можливостей школи, навколишнього середовища, соціально-культурних центрів, спортивних організацій з метою створення умов для задоволення запитів щодо організації дозвілля учнів.
протягом року психолог, кл. керівники, кер. гуртків, адміністрація ЗОШ карти, анкети
Забезпечення направленості змісту позакласної діяльності на задоволення потреб особистісного розвитку учнів 1. Визначення у відповідності з діяльністю системи виховних комплексів; планування і координація позаурочної діяльності.

2. Забезпечення змісту позаурочної діяльності конструктивною проблематикою, направленою на досягнення особистісних і соціально значущих цінностей.

3. Розробка і впровадження у практику системи обліку досягнень учнів у різних видах класної і позаурочної діяльності.

4. Педагогічна доцільність включення учнів у діяльність в необхідній ролі, яка забезпечує корекцію їх негативних якостей, акцентуації характеру поведінки.
протягом року кл. керівники, кер. гуртків Аналіз планів виховної роботи, планів роботи гуртків; картотека
Створення умов для задоволення пізнавальних інтересів і нахилів учнів. 1. Корекція проблем навчальної діяльності, де учні мають труднощі, через:
 • додаткові індивідуальні завдання;

 • консультації вчителів.

2. Поглиблення знань з предмета, формування в учнів стійкого інтересу до певного предмету шляхом проведення:

 • занять в предметних гуртках;

 • читання спецкурсів;

 • занять факультативів;

 • предметних тижнів.

3. Організація науково-дослідної роботи учнів з предмета (МАН, самостійна дослідницько-експериментальна робота).

4. Участь у загальношкільних, районних, міських, обласних олімпіадах, інтелектуальних турнірах, оглядах знань, змаганнях команд під час предметних тижнів, вікторинах, літературних конкурсах тощо.
постійно вчителі, кл. керівники, керівники гуртків облік; картотека; плани виховної роботи, накази
Створення умов для задоволення в учнів комунікативних потреб, формування у них культури спілкування 1. Проводити виховні години (години спілкування) з обговоренням актуальних проблем суспільного, культурного життя.

2. Проводити вечори відпочинку, дискотеки, змагання КВК, конкурси тощо.

3. Запровадити спецкурс «Психологія спілкування».

4. Проводити тренінги з проблем спілкування.

5. Провести збори у класах.
постійно заст. директора з виховної роботи, кл. керівники за планом роботи кл. керівників
Створення умов для задоволення потреб учнів у творчій діяльності 1. Організувати роботу технічних гуртків.

2. Проводити конкурси-виставки технічної творчості учнів.

3. Організувати роботу учнів у слюсарних, теслярних майстернях.

4. Проводити конкурси художньої самодіяльності, концерти до свят, гуморини.

5. Проводити виставки художньої творчості учнів (живопису, графіки, плакатів, ліплення тощо).

6. Сприяти відродженню і засвоєнню традицій народної творчості та народних промислів (бандура, макраме, витинанки, флористика тощо).
постійно заст. директора з виховної роботи, кл. керівники за планом роботи кл. керівників
Розвиток здібностей учнів до художньо- естетичного виховання себе та інших 1. Визначення (спільно з учнями) вимог до їх зовнішнього вигляду (одяг, зачіска). Проведення огляду санітарного стану, зовнішнього вигляду учнів.

2. Проводити «покази» шкільної моди, зачісок.

Виявляти дбайливість учнів до впорядкування школи (оформлення кабінетів, класів, проведення оглядів засобів навчання — книг, зошитів, посібників).
постійно заст. директора з виховної роботи, кл. керівники за планом роботи кл. керівників
Створення умов для задоволення потреб учнів у фізичній активності, фізичному розвиткові. 1. Пропаганда здорового способу життя, залучення учнів до занять фізичною культурою (фізкультхвилинки під час уроків, ігор на перервах, профілактика алкоголізму, тютюнокуріння і т.ін.).

2. Організація фізичної діяльності учнів, задоволення потреб у фізичній активності та спілкуванні (спортивні конкурси, змагання, танцювальні вечори, туристичні походи тощо).

Організація діяльності, спрямованої на самоактивізацію учнів через роботу спортивних секцій, проведення змагань.
постійно заст. директора з виховної роботи, кл. керівники за планом роботи кл. керівників
Організація життєдіяльності шкільного колективу, педагогічна допомога органам учнівського самоврядування 1. Про перспективи діяльності учнівського колективу школи». Затвердження плану роботи органів учнівського самоврядування.

2. Вибори органів учнівського самоврядування школи. Розподіл доручень.

3. Проведення навчання учнівського активу.

4. Організація роботи тимчасових рад з підготовки і проведення загальношкільних заходів.

5. Надання допомоги в плануванні роботи окремих комісій (рад) органів учнівського самоврядування.

6. Надання допомоги в організації роботи учнівського активу класів.

7. Провести традиційні шкільні свята: Перший дзвоник, День школи, День учителя, Новорічні свята, 8 Березня, День Перемоги, останній дзвоник, випускний бал.

8. Організувати участь учнів у районних, міських святах, конкурсах.

9. Розробити й запровадити у практику роботи школи системи морального, матеріального заохочення учнів, враховуючи їх особисті досягнення у різноманітних видах діяльності

10. Провести учнівську конференцію
постійно заст. директора з виховної роботи, кл. керівники за планом роботи кл. керівників
Підтримка дисципліни і порядку в школі, виховання шанобливого ставлення до праці 1. Організація чергування у класах і в школі.

Визначити форми передачі чергування у школі від класу до класу.

2. Ведення інформаційного стенда дисципліни і охайності учнів.

3. Проведення трудових десантів з прибирання шкільної території, підготовки класів до зими тощо.
постійно заст. директора з виховної роботи, кл. керівники за планом роботи кл. керівниківё
Організація роботи з учнями, які вимагають особливої уваги 1. Виявлення і облік дітей, які вимагають особливої уваги педагогів (діти-сироти, діти із асоціальних, дисфункційних, багатодітних сімей, діти з груп ризику та ін.).

2. Вивчення умов родинно-сімейного виховання даних категорій учнів, їх потреб, зайнятості.

3. Діагностика індивідуально- психологічних особливостей «важких» підлітків, організація спільної діяльності педагогів, батьків, представників громадських організацій.

4. Постановка на шкільний облік «важких» підлітків, організація індивідуальної роботи з профілактики правопорушень серед підлітків.

5. Здійснення корекційної діяльності серед таких підлітків.

6. Організація роботи з опікунами, батьками даної категорії учнів.

7. Надання матеріальної допомоги учням, які її потребують.

8. Проведення благодійних концертів, виставок тощо.
постійно заст. директора з виховної роботи, кл. керівники  
Організаційно-кадрове, науково-методичне забезпечення позаурочної виховної діяльності 1. Здійснити підбір кадрів класних керівників, керівників гуртків, секцій, творчих об'єднань.

2. Провести діагностику професійної підготовки педагогів-вихователів, вивчення їх педагогічних проблем. Скласти план роботи методичного об'єднання класних керівників, вихователів.

3. Створити умови для педагогічної творчості вчителів-вихователів (зручний розклад уроків, заохочення кращих класних керівників, вивчення досвіду їх роботи).
протягом року заст. директора з виховної роботи  
Створення матеріально-технічних умов для ефективної організації позаурочної виховної діяльності 1. Розробити систему заходів, які забезпечують додатковий фінансовий прибуток.

2. Використання додаткових фінансових надходжень для надання матеріальної допомоги учням, які її потребують; стимулювання творчості вчителів, класних керівників.

3. Організація внутрішкільного контролю за організацією виховної роботи.

4. Планування виховної роботи класними керівниками; забезпечення виконання програми роботи гуртків, секцій, об'єднань за інтересами.

5. Контроль за зайнятістю учнів у різноманітних позакласних об'єднаннях згідно з їх інтересами.

6. Створення умов для задоволення потреб (пізнавальних, комунікативних, творчих, художньо-естетичних, фізичних) учнів у відповідності з їх індивідуальними та віковими особливостями.

7. Діяльність органів учнівського самоврядування, виконання учнями доручень.

8. Система обліку досягнень учнів у різних видах позаурочної виховної діяльності.

9. Організація роботи з учнями, які вимагають особливої уваги. .

10. Результативність проведення загальношкільних виховних заходів; виконання річного плану.
     

Таким чином, реформування кожного загальноосвітнього навчального закладу повинно здійснюватися шляхом створення власної виховної системи.


Категорія: Управління | Додав: Nicolaj
Переглядів: 119 | Завантажень: 7 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2020