Четвер, 13.12.2018, 20:28
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Управління

Оцінка діяльність заступника з НВР
[ Викачати з сервера (137.0 Kb) ] 18.11.2018, 17:33
ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСТУПНИКА З НВР

Параметри та фактори, за якими можна оцінити управлінську діяльність заступника директора з навчально-виховної роботи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Заступник директора школи: кваліфікаційні вимоги
Документація та планування завуча
Циклограма діяльності завуча

Якість роботи заступника директора з НВР


з/п
Параметри Фактори Оцінка
1. Кваліфікаційні вимоги Відповідність освіти та стажу педагогічної діяльності (роботі в кадровому резерві) посаді заступника директора з навчально-виховної роботи  
Педагогічна кваліфікація  
Управлінська освіта  
Підвищення кваліфікації педагога, адміністратора  
Рівень кваліфікації з питань охорони праці, техніки безпеки, цивільної оборони  
Суб’єктивні характеристики (психологічні позиції, установки, комунікативна компетентність, особистісні якості)  
2. Когнітивна сфера Знання законодавчої та нормативної бази освіти, законодавства про працю, охорону праці, цивільну оборону  
Знання основ менеджменту  
Знання основ педагогіки та психології  
Знання основ методики викладання предметів у школі  
Знання основ діловодства, інформаційна компетентність, володіння комп’ютерною технікою  
Знання технології планування діяльності  
Знання основ теорії прийняття управлінських рішень, педагогічного аналізу  
Знання основ самоосвітньої діяльності, методології наукових досліджень  
Знання сучасних педагогічних технологій  
Фінансово-економічні знання  
3. Створення системи інформаційного забезпечення Використання інформаційно-комунікаційних технологій  
Наявність системи збору та обробки інформації з питань навчально-виховного процесу, охорони праці, цивільної оборони  
Рівень аналізу інформації, використання сучасних методів аналізу  
Наявність та рівень моніторингу за станом та результатами навчально-виховного процесу  
Рівень узагальнення інформації, якість звітів, довідок, розпоряджень  
Наявність бази нормативних документів з питань організації навчально-виховного процесу  
Оптимальність функціональних обов’язків та посадових інструкцій, їх ресурсна забезпеченість  
Наявність та використання в практичній діяльності інформації про стан навчально-виховного процесу, рівень розвитку колективу, соціально-психологічний клімат, мотиви діяльності підлеглих  
Використання в діяльності засобів масової інформації, прогресивного педагогічного й управлінського досвіду  
Особисте планування роботи  
4. Планування навчально-виховного процесу Якість річного планування навчально-виховного процесу та внутрішньошкільного контролю  
Робочий навчальний план школи (нормативність, обґрунтованість варіативної частини плану, урахування потреб учасників навчально-виховного процесу)  
Якість планування специфічної діяльності відповідно до функціональних обов’язків (цивільна оборона, охорона праці, техніка безпеки, групи продовженого дня, харчування, робота в мікрорайоні тощо)  
Розклад уроків: відповідність навчальному плану, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, оптимальність навантаження учнів, урахування профільності, особливостей організації позаурочної діяльності, матеріально-технічних умов  
Планування факультативів, гуртків, додаткових занять, індивідуальних консультацій, додаткових освітніх послуг, зокрема платних  
Планування тематичного оцінювання  
Тижневе планування особистої роботи  
Участь у стратегічному плануванні  
Планування роботи з персоналом, молодими вчителями, кадровим резервом, педагогами різного рівня кваліфікації  
5. Організація навчально-виховного процесу та його регулювання Організація виконання законодавчих і нормативних актів  
Організація дотримання режиму роботи навчального закладу (чергування учнів і класів, початок і закінчення робочого лня)  
Виконання навчального плану, розкладу навчальних занять  
Оптимальність і профільність замін уроків, їх планування  
Оптимальність розпорядчої та інструктивної діяльності (нормативність та якість підготовки розпоряджень заступника директора, доцільність і результативність нарад, інструктажів, система надання окремих доручень та контроль за їх виконанням)  
Організація індивідуального навчання учнів, які його потребують  
Організація роботи факультативів, додаткових та індивідуальних занять, гуртків, платних освітніх послуг  
Рівень ведення ділової документації  
Організація початку навчального року (узгодження дій персоналу, налагодження навчального процесу, оптимальність розподілу навчальних кабінетів, чергування, делегування повноважень тощо)  
Організація закінчення навчального року (підготовка до ЗНО, виконання навчальних програм, підготовка звітної документації)  
Створення умов для навчання (підвезення учнів, харчування, медичне обслуговування, створення класів-груп, організація навчання вдома)  
Виконання інструкції з обліку дітей шкільного віку  
Наявність і результативність системи контролю за відвідуванням учнями школи  
Дотримання мовного режиму в навчальному закладі  
Виконання доручень та розпоряджень вищого керівництва  
Організація роботи з батьками в межах функціоналу  
Узгодження діяльності з іншими адміністраторами навчального закладу, органами управління, громадськими організаціями  
Педагогічна підтримка органів учнівського самоврядування  
Рівень організаційної культури (підтримка та розвиток традицій, ритуалів, зовнішній вигляд, загальна культура, культура силкування, вплив на морально-психологічний клімат у колективі, вплив на формування іміджу навчального закладу)  
Участь у позашкільних заходах, пов’язаних з функціональними обов’язками  
Відповідність організаційної структури завданням та функціоналу заступника директора (структура педагогічної і методичної ради, їх нормативне забезпечення, делегування повноважень, якість поточного планування заходів)  
Організація роботи з попередження дитячого травматизму, охорони праці, техніки безпеки, цивільного захисту  
Організація атестації педагогічних працівників  
Суспільно-громадська діяльність  
Організація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників  
Виконання (за наявності) циклограми заступника директора з НВР  
Організація роботи щодо соціального захисту, збереження здоров’я учнів і персоналу школи  
Організація підготовки до ЗНО (проведення ЗНО)  
Наявність та якість системи управління навчальним процесом (цілевстановлення; адаптація мети до умов навчального закладу; декомпозиція мети; моделювання навчально-виховного процесу (кваліметричні моделі, алгоритми управління, організаційні схеми); організація діяльності (структурні підрозділи та їх нормативне забезпечення, делегування повноважень, інструктивно-розпорядча діяльність, взаємоузгодження та координація діяльності підлеглих); наявність зворотного зв’язку, системність контролю і корекції діяльності, проблемно-орієнтований аналіз процесу і результатів, прогнозування)  
Організація роботи з дітьми різного рівня навчальних досягнень, особливими потребами та умовами навчання і виховання (обдаровані, з низьким рівнем розвитку, з неблагодійних сімей, з девіантною поведінкою, соціально незахищені, з особливими потребами, пільговий контингент)  
Організація профільного навчання  
Організація роботи (за наявності) спеціалізованих класів (ліцейських, гімназійних)  
6. Організація науково-методичної роботи Організація підвищення кваліфікації (курси, семінари, методичні заходи, робота з педагогами різного рівня кваліфікації, урахування мотивів педагогічної діяльності, особистісних якостей учителів, самоосвітня діяльність педагогів)  
Побудова системи науково-методичної роботи на основі діагностики  
Організація підвищення педагогічної майстерності педагогів у період атестації  
Оптимальність та результативність методичних заходів  
Організація роботи педагогічної (науково-методичної) пади  
Організація роботи методичних об’єднань  
Організація роботи професійних об’єднань педагогів (творчі групи, динамічні групи, педагогічні лабораторії, майстерні, кафедри тощо)  
Створення інноваційного середовища навчального закладу, упровадження інноваційних технологій  
Вивчення, узагальнення, упровадження передового педагогічного досвіду  
Організація творчої діяльності учнів (позакласна робота з предмету, олімпіади, конкурси)  
Організація участі педагогів у професійних конкурсах  
Організація участі в позашкільних методичних заходах (виставки педагогічної творчості, конференції)  
Залучення спеціалістів, науковців до роботи з педагогами  
Наукове керівництво і супровід науково-методичної, дослідно-експериментальної роботи  
Методичне забезпечення навчально-виховного процесу (педагогічна преса, методична література)  
Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій v НВП та в науково-методичну роботу  
Оновлення навчально-дидактичної бази викладання предметів, удосконалення навчальних кабінетів  
Рівень аналітичної діяльності з питань науково-методичної роботи. наявність системи моніторингу результатів  
Організація самоосвітньої діяльності педагогів  
7. Контрольно-аналітична діяльність Контроль за виконанням річного плану в частині здійснення навчально-виховного процесу та оцінки його результативності  
Контроль за веденням шкільної документації  
Контроль за станом викладання предметів, рівень узагальнювальних матеріалів  
8. Результативність діяльності заступника директора Результативність педагогічного аналізу (цілеспрямованість, технологічність, використання моніторингових процедур), використання сучасних управлінських технологій  
Ефективність управлінської діяльності (співставлення результатів НВП, рівня професійної компетентності педагогів і витрачених ресурсів (людських, часових, матеріальних, фінансових)  
Результати освітньої діяльності (динаміка навчальних досягнень, компетентностей учнів, вплив освітньої діяльності на здоров’я дітей)  
Дотримання санітарно-гігієнічних вимог, норм техніки безпеки, охорони праці  
Виконання законодавства та нормативних документів у галузі освіти (мовний режим, відвідування учнями школи, навчальний план, правила внутрішнього трудового розпорядку, розклад уроків, виконання розпоряджень вищого керівництва, дотримання вимог до ведення шкільної документації)  
Динаміка рівня професійної компетентності педагогів  
Спрямованість діяльності на модернізацію освіти  
Виконання посадової інструкції, циклограм і алгоритмів (за наявності), особистих планів  

Категорія: Управління | Додав: Nicolaj
Переглядів: 21 | Завантажень: 3 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018