Четвер, 13.12.2018, 20:16
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Управління

Організація виховної роботи
[ Викачати з сервера (24.7 Kb) ] 01.12.2018, 12:57
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Критерії, за якими здійснюється цілісний аналіз організації виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі та її результативності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Контроль за виховною роботою

Організація виховної роботи


з/п
Параметри Фактори Оцінка
1. Аналіз виховного процесу школи та його результатів Наявність та якість системи аналізу виховної роботи (структурованість, визначеність об’єктів, виконавців, потоків інформації, термінів, урахування рівнів розвитку виховної системи школи, класних колективів, професійної компетентності педагогів щодо здійснення виховної діяльності)  
Наявність стратегії розвитку виховної системи школи  
Планування виховної роботи на основі аналізу результатів  
Використання оптимальних форм і методів аналізу  
Залучення до аналітичної діяльності всіх учасників навчально— виховного процесу, психологів, соціологічних служб  
Рівень науковості аналітичної діяльності (аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища навчального закладу, розробка критеріїв оцінки виховної діяльності та її результатів, використання обґрунтованих методик тощо)  
Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності, наявність релевантної інформації та її структурованість, використання інформаційно-комунікаційних технологій  
Аналіз виховного середовища навчального закладу  
Якість та результативність аналітичної діяльності (виконання рекомендацій за результатами аналізу, вплив аналітичної діяльності на результати роботи навчального закладу)  
2. Визначення мети та завдань виховної роботи школи Наявність та якість стратегії виховної роботи навчального закладу  
Якість формування мети (конкретність, відповідність місії, стратегії навчального закладу, можливість декомпозиції)  
Декомпозиція мети, структурованість завдань виховної роботи, відповідність організаційній структурі навчального закладу  
Узгодженість мети і завдань з тенденціями розвитку освіти в державі, регіоні, навчальному закладі  
Реалістичність мети, її відповідність можливостям і ресурсам навчального закладу (матеріально-технічним, фінансовим, організаційно-педагогічним, кадровим, інформаційним, науково-методичним)  
Контрольованість мети і завдань  
Залучення всіх учасників навчально-виховного процесу до формування мети і завдань виховної роботи школи  
Рівень реалізації мети та завдань виховної роботи навчального закладу (за результатами аналізу)  
3. Планування виховної роботи школи Якість річного плану виховної роботи навчального закладу (відповідність меті, оптимальність структури, конкретність, реалістичність)  
Наявність системи планування (часова визначеність, підбір виконавців, залучення до процесу планування всіх учасників НВП, наявність організаційних структур для планування виховної роботи)  
Якість планування діяльності структурних підрозділів системи виховної роботи школи (методичне об’єднання класних керівників, бібліотека, творчі групи,, кабінети гуманітарного та естетичного циклів, ОБЖ тощо)  
Якість планування роботи органів учнівського самоврядування  
Якість планування роботи класних керівників  
Якість планування роботи гуртків, секцій, клубів  
Планування особистої діяльності заступника директора з виховної роботи, педагога-організатора, соціального педагога  
Узгодженість усіх планів виховної роботи між собою та з річним планом роботи школи, планами інших підрозділів (медична служба, психологічна служба), регіональних планів в аспекті виховної діяльності  
Урахування в планах основних напрямків виховання (патріотичне, морально-етичне, фізичне, художньо-естетичне, екологічне, розумове, громадянське, правове), роботи з батьками та громадськістю  
Відповідність нормативним вимогам в галузі виховної роботи (концепції, накази, інші нормативні акти)  
Оптимальність навантаження на учнів, педагогів, адміністрацію  
4. Реалізація планів виховної роботи школи Повнота виконання планів  
Якість виховних заходів  
Дотримання нормативних вимог, правил ТБ та ОП при проведенні виховної роботи  
Матеріально-технічне та фінансово-економічне забезпечення виховної роботи (наявність необхідних приміщень, оформлення школи, кабінетів, фінансування виховної роботи)  
Кадрове забезпечення виховної роботи  
Рівень активності, самостійності, ініціативності учнів у процесі виховної діяльності  
Керованість, урегульованість та управлінська підтримка виховної роботи (інструктажі, розпорядження, накази, наради)  
Оптимальність корекції планів виховної роботи в процесі їх реалізації  
Інформаційне та науково методичне забезпечення реалізації планів виховної роботи  
Комплексний підхід до реалізації планів виховної роботи, організація та узгодження діяльності структурних підрозділів  
Залучення батьків та громадськості до реалізації планів виховної роботи  
Співпраця зі зовнішнім середовищем (центри дитячої творчості, музичні та спортивні школи, бібліотеки, музеї, органи влади, міліція тощо)  
Рівень участі органів самоврядування в реалізації планів виховної роботи  
Наявність музеїв, залів, куточків та їх використання у виховній роботі школи  
Психологічна підтримка і забезпечення виховної роботи школи  
Урахування вікових та індивідуальних особливостей у процесі виховної діяльності  
Індивідуальна робота, залучення до виховної діяльності учнів, які потребують особливої педагогічної уваги  
Використання можливостей екскурсій, культпоходів, подорожей для виховної діяльності  
Співпраця з бібліотекою школи  
Співпраця з учителями-предметниками, використання можливостей навчальних предметів у виховній роботі школи  
Інноваційність виховного середовища школи, упровадження інноваційних технологій у процесі виховної діяльності  
5. Робота класних керівників Наявність внутрішньошкільної системи підвищення кваліфікації класних керівників (система занять, методичне об’єднання, семінари, професійні конкурси)  
Інформаційне та науково-методичне забезпечення роботи класних керівників (доступ до інформації, банки даних, картотеки досвіду тощо)  
Рівень реалізації плану виховної роботи класу  
Спрямованість діяльності класного керівника на індивідуальну роботу з учнями  
Робота з окремими категоріями учнів (групи ризику, неблагодійні, малозабезпечені, соціально незахищені сім’ї, учні, які мають утруднення в навчальній діяльності, спілкуванні, діти з особливими потребами)  
Наявність системи вивчення особистості учнів  
Рівень співпраці з батьками  
Якість документального оформлення діяльності класного керівника  
Відповідність змісту виховної роботи результатам аналізу виховного середовища та діагностики учнів  
Співпраця з учителями-предметниками, узгодження їх діяльності (педагогічні консиліуми, наради, відвідування уроків)  
Контроль за дисципліною, дотриманням режиму навчального закладу, відвідуванням школи  
Формування класного колективу (система заходів, спрямованих на організацію, згуртування та розвиток колективу)  
Педагогічна підтримка органів учнівського самоврядування  
Рівень контролю за діяльністю класних керівників  
Узагальнення прогресивного досвіду роботи класних керівників  
Розповсюдження кращого досвіду роботи класних керівників (семінари, професійні конкурси, ЗМІ)  
6. Розвиток учнівського самоврядування Наявність системи учнівського самоврядування  
Відповідність структури учнівського самоврядування цілям та змісту діяльності  
Відповідність змісту діяльності органів учнівського самоврядування завданням освіти  
Рівень педагогічної та організаційної підтримки органів учнівського самоврядування  
Рівень самостійності та активності органів учнівського самоврядування  
Узґодженість діяльності органів учнівського самоврядування з іншими структурними підрозділами виховної системи школи  
Нормативне забезпечення діяльності органів учнівського самоврядування  
Результативність діяльності органів учнівського самоврядування (розвиток ініціативи, активності, вплив на досягнення цілей виховної роботи)  
Інформаційне забезпечення діяльності органів учнівського самоврядування (банк даних, доступ до інформації, узагальнення досвіду)  
7. Гурткова робота Оптимальність мережі гуртків, секцій, клубів з урахуванням потреб учасників навчального закладу та особливостей зовнішнього середовища  
Нормативність діяльності гуртків  
Рівень планування діяльності  
Якість проведення занять  
Матеріально-технічне та фінансово-економічне забезпечення діяльності  
Науково-методичне забезпечення діяльності  
Кадрове забезпечення діяльності гуртків  
Результативність роботи гуртків  
Узгодженість діяльності гуртків з іншими підрозділами системи виховної роботи школи  
Спрямованість діяльності гуртків на реалізацію стратегії школи, місії навчального закладу  
Рівень документального оформлення діяльності гуртків  
Зв’язок діяльності гуртків з регіональними установами (палацами творчості, музичними та спортивними школами, вищими навчальними закладами)  
Рівень внутрішньошкільного контролю за діяльністю гуртків  
8. Робота з попередження дитячого травматизму (ПДТ) Наявність системи роботи школи з ПДТ (визначення мети, завдань методів, форм діяльності, організаційної СТРУКТУРИ!  
Рівень планування роботи з ПДТ  
Нормативне забезпечення діяльності (наявність установчих документів, виконання рішень органів управління!  
Оптимальність заходів з ПДТ  
Виконання програм з ПДТ, документальне оформлення діяльності  
Контроль за роботою класних керівників, учителів-предметників, вихователів, керівників гуртків з ПДТ  
Матеріально-технічне забезпечення роботи з ПДТ  
Рівень виховних заходів з ПДТ  
Методичне забезпечення профілактики дитячого травматизму, фінансово-економічна підтримка  
Залучення до роботи з дітьми спеціалістів (працівників ДАІ, бібліотекарів, психологів, пожежних, медичних працівників тощо)  
Залучення органів учнівського самоврядування до роботи з ПДТ, робота гуртків відповідного профілю (юні інспектори руху, юні пожежні)  
Результативність роботи з ПДТ (динаміки дитячого травматизму)  
9. Спільна робота школи з батьками, громадськістю Наявність системи роботи з батьками і громадськістю (мета, завдання, організаційна структура)  
Рівень планування спільної діяльності та оптимальність заходів  
Якість проведення спільних заходів (лекторії, сімейні свята тощо)  
Залучення до виховної роботи Ради навчального закладу, батьківських комітетів, окремих батьків  
Психологічне супроводження роботи з батьками  
Документальне оформлення спільної роботи з батьками, громадськістю  
Результативність роботи (активність, рівень педагогізації середовища, педагогічної культури батьків, вплив на досягнення загальних цілей навчального закладу)  
10. Робота з попередження правопорушень (ПП) Наявність системи роботи школи з ПП  
Спрямованість діяльності на індивідуальну роботу з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги  
Планування роботи з ПП на діагностичній основі  
Залучення до роботи з ПП спеціалістів (психолог, бібліотекар, міліція, соціолог, керівники гуртків)  
Залучення учнів до позакласної і позашкільної діяльності, організація дозвілля в позаурочний час  
Робота з батьками учнів, схильних до девіантної поведінки  
Система контролю за дотриманням режиму, дисципліною, відвідуванням школи  
Система звітності та документальне оформлення роботи з ПП  
Орієнтація системи ПП на превентивне виховання  
Результативність роботи з ПП (динаміка правопорушень, рівень правової свідомості)  
11. Контроль за виховною роботою в школі і корекція діяльності за його результатами Наявність системи моніторингу результатів виховної діяльності  
Наявність та рівень системи внутрішньошкільного контролю за виховною роботою в школі  
Оптимальність та обґрунтованість методів і форм контролю  
Результативність внутрішньошкільного контролю  
Корекція діяльності педагогічного колективу за результатами контролю  
12. Результативність виховної роботи школи Динаміка вихованості учнів (за критеріями навчального закладу)» обґрунтованість критеріїв оцінки вихованості учнів  
Динаміка правопорушень  
Динаміка дитячого травматизму  
Динаміка окремих аспектів виховної роботи (згуртованість класних колективів, правова та громадянська свідомість, екологічна культура, морально-етична культура тощо)  
Рівень професійної майстерності класних керівників  
Вплив виховної роботи інколи на загальні результати діяльності навчального закладу, його імідж', рівень управління, досягнення мети  
Розвиток виховного середовища навчального закладу  

Категорія: Управління | Додав: Nicolaj
Переглядів: 16 | Завантажень: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018