Вівторок, 20.03.2018, 11:38
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Управління

Що знати про відпустки до 6 років
[ Викачати з сервера (68.0Kb) ] 01.02.2015, 16:46

За бажанням працівниця може отримати відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною — тривалістю, визначеною відповідно до Закону України «Про відпустки». Чи може працівниця перервати таку відпустку, а через деякий час — отримати її знову? Чи можна на час відпустки вивести працівницю «поза штат»? Чи оплачувати листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, які мають місце під час перебування у відпустці для догляду?

Що потрібно знати про
відпустку для догляду за дитиною
до досягнення нею 6-річного віку

Відпустку без збереження заробітної плати за бажанням працівника надають в обов’язковому порядку у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, — тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), — не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку (пункт 3 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (із змінами, далі — Закон про відпустки)).

Для запобігання плутанини доцільно застосовувати у документах таку назву — «відпустка без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку», а якщо йдеться про відпустку для догляду за дитиною, хворою на цукровий діабет, — «відпустка без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею 16-річного віку».

На практиці медичний висновок надають, як правило, строком до шести місяців, інколи — до одного року. У подальшому за необхідності продовження догляду видають новий медичний висновок.

Відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною, передбачену статтею 25 Закону про відпустки, надають після закінчення соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18 Закону про відпустки).

Що слід враховувати

Надавайте відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за заявою працівниці тривалістю, визначеною в медичному висновку, і оформлюйте відповідним наказом.
 

Для отримання відпустки працівниця подає керівнику підприємства, установи, організації (далі — роботодавець) заяву про надання відпустки і медичний висновок.

Приклад заяви про надання відпустки
без збереження заробітної плат для догляду
за дитиною до досягнення нею шестирічного віку

Директору (назва ЗНЗ)
(прізвище, ініціали)
учителя історії
(прізвище, ініціали)

Заява

У зв’язку з необхідністю домашнього режиму та індивідуального догляду за дитиною прошу надати відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з __.__.20__ року по __.__.20__ року.

Додаток: довідка (вказується назва ЛКК) від __.__.20__ № __.

(підпис)
__.__.20__

Роботодавець не має права відмовити у наданні відпустки, оскільки Законом про відпустки визначено, що вона надається в обов’язковому порядку, тобто в силу суб’єктивного права працівника.

Відпустку надають з дати, зазначеної у заяві, але у межах періоду, визначеного медичним висновком, та оформлюють наказом роботодавця (приклад наказу див. тут…).

Якщо після спливу строку відпустки, зазначеного у наказі, працівниця надає новий медичний висновок про необхідність продовження домашнього догляду за дитиною, оформлюють наказ про продовження відпустки (приклад наказу див. тут…).

Враховуйте, що правом на відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку може скористатися не лише матір дитини, а й інший родич, який фактично доглядатиме за дитиною.
 

За наявності медичного висновку правом на відпустку може скористатися інший родич, який фактично доглядатиме за дитиною (батько, баба, дід чи інші родичі). Також правом на зазначену відпустку може скористатися особа, яка усиновила дитину чи взяла її під опіку, один із прийомних батьків.

Якщо за дитиною доглядатиме, наприклад, баба, до заяви про відпустку необхідно додати:

  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • довідки з місць роботи матері й батька дитини про те, що вони не перебувають у зазначеній відпустці;
  • копії документів, що підтверджують споріднення наприклад, свідоцтва про народження, про шлюб, про зміну прізвища тощо.

На підставі зазначених документів роботодавець видає відповідний наказ.

Пам’ятайте, що працівницю, яка перебуває у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, не можна виводити «поза штат», посаду за працівницею зберігають.
 

Відповідно до частини третьої статті 2 Закону про відпустки право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості (у т. ч. у разі надання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку], із збереженням на її період місця роботи (посади). Це означає, що роботодавець не має права вивести зі штатного розпису посаду, що обіймає особа, яка перебуває у відпустці, та виводити працівника «поза штат», як радять деякі юристи.

Згідно з частиною третьою статті 184 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VІІІ (далі — КЗпП) звільнення вагітних і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста ст. 179 КЗпП), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Пам’ятайте, що існує кілька способів заміни працівниці, відсутньої у зв’язку з відпусткою без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку.
 

У разі необхідності заміни тимчасово відсутньої працівниці роботодавець може:

  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • довідки з місць роботи матері й батька дитини про те, що вони не перебувають у зазначеній відпустці;
  • копії документів, що підтверджують споріднення наприклад, свідоцтва про народження, про шлюб, про зміну прізвища тощо.

У кожному з цих варіантів слід доручати роботу відсутнього працівника з таким формулюванням у заявах працівників та наказах: «до дня фактичного виходу основного працівника (прізвище, ініціали) з відпустки».

Відображайте відсутність працівниці у зв’язку з відпусткою без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку у табелі обліку використання робочого часу.
 

У деяких установах, організаціях взагалі не відображають у табелях обліку використання робочого часу працівників, які перебувають у зазначеній відпустці, оскільки за цей час не нараховують заробітну плату. Це є помилкою, оскільки відповідно де переліку умовних позначень [кодів] для відображення причин неявок працівників затвердженому наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 р № 489, відпустку працівника без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку позначають у табелі обліку використання робочого часу літерним кодом «ДД» або цифровим кодом «18».

Не враховуйте період відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку при обчисленні стажу, що дає право на щорічну відпустку..
 

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 9 Закону про відпустки час перебування у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку не зараховують до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку.

Зараховуйте до стажу для оплати листків непрацездатності лише ті періоди перебування у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, які мали місце до 28.02.2001.
 

Відповідно до пункту 9 статті 2 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240-ІІІ (із змінами, далі — Закон № 2240) страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і за який щомісяця сплачені страхові внески (нею, роботодавцем) в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

При обчисленні страхового стажу для оплати листків непрацездатності слід пам’ятати про дату набрання чинності Законом № 2240 (28.02.2001). Залежно від цієї дати зарахування різних періодів до страхового стажу має певні особливості.

За працівницю, яка перебуває у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, страхові внески не сплачують. Отже, після 28.02.2001 періоди такої відпустки не зараховують до страхового стажу для оплати листків непрацездатності.

Згідно з пунктом 4 Правил № 1658 час перебування у відпустці без збереження заробітної плати, яка надається для догляду за дитиною тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, зараховували до загального трудового стажу.

Якщо працівниця знову вагітна, оформіть переривання відпустки для догляду і надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
 

Відповідно до частини другої пункту 3 статті 38 Закону № 2240 у разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у період відпустки без збереження заробітної плати допомогу по вагітності та пологах надають з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Отже, у разі збігу двох відпусток працівниці необхідно подати заяву з проханням перервати відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, надати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, додати до заяви листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами.

Не забувайте, що працівниця має право перервати відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, а через деякий час — оформити знову.
 

Працівниця, яка перебуває у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, може неодноразово переривати відпустку, а потім знову її оформлювати у межах строку, визначеного медичним висновком.

Завчасно нагадуйте працівниці про закінчення відпустки.
 

Часто трапляються випадки, коли жінки забувають про дату закінчення відпустки для догляду. Аби не мати зайвого клопоту зі з’ясуванням причин відсутності працівниці після закінчення відпустки, радимо за кілька тижнів до спливу відповідного строку нагадати жінці про необхідність стати до роботи або отримати новий медичний висновок для продовження відпустки.

* * *

Насамкінець зазначимо, що всі правила, розглянуті нами для відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, діють і для випадку відпустки для догляду за дитиною, хворою на цукровий діабет, до досягнення нею 16-річного віку.


Категорія: Управління | Додав: Nicolaj
Переглядів: 920 | Завантажень: 31 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018