Вівторок, 20.03.2018, 11:39
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Управління

Створення безпечних умов у кабінетах
[ Викачати з сервера (62.5Kb) ] 20.07.2014, 20:36

Створення безпечних умов
у навчальних кабінетах

Вимог безпеки життєдіяльності всі учасники навчально-виховного процесу мають дотримуватися неухильно. Особливо уважними слід бути під час уроків та занять з предметів природничо-математичного напряму. На що звернути увагу при підготовці ЗНЗ до навчального року?

Відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (із змінами) забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальному закладі покладається на його власника або уповноважений ним орган, керівника навчального закладу. Питання створення безпечних умов навчання регулює Положення про організацію охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 р. № 563 (із змінами, далі — Положення № 563). Зокрема пунктом 1.5. Положення № 563 визначено, що організація роботи з охорони праці в навчальних закладах покладається на їх керівників.

Усі кабінети у загальноосвітньому навчальному закладі мають відповідати вимогам таких нормативно-правових документів:

 • Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. № 64 (далі — ДСанПіН 5.5.2.008-01);
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Держнаглядохоронпраці від 9 січня 1998 р. № 4 (далі — Правила безпечної експлуатації електроустановок);
 • Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджені наказом Міністерства освіти України, Головного управління Державної пожежної охорони МВС від 30 вересня 1998 р. № 348/70 (із змінами, далі — Правила пожежної безпеки) тощо.

За безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інвентарю несуть відповідальність завідувачі кабінетів, учителі, керівники предметних гуртків. Згідно з Положенням № 563 один раз на три роки вони проходять навчання з безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань.

Відповідальність за стан електрообладнання, вентиляції, водопровідної і каналізаційної мереж і сантехнічних споруд у кабінетах несуть особи, призначені наказом керівника навчального закладу.

Робота у кабінетах (лабораторіях] природничо-математичного напряму пов'язана з підвищеною небезпекою, тому листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 1 лютого 2012 р. № 1/9-72 надано інструктивно-методичні матеріали щодо безпечного проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів (далі — Лист № 1 /9-72).

Підготовка кабінетів (лабораторій)
природничого напряму до навчального року

Перед початком навчального року всі кабінети (лабораторії) приймає комісія, створена за наказом керівника навчального закладу. Ця комісія має скласти акт-дозвіл на проведення у цих кабінетах (лабораторіях) занять (див. Додаток 1).

Крім того, у загальноосвітньому навчальному закладі необхідно мати паспорт кожного кабінету (лабораторії). У цьому паспорті слід визначити основні параметри, зокрема такі, як:

 • освітлення;
 • площа;
 • наявність інженерних мереж, а саме водопостачання, каналізації, вентиляції, тепломережі, електромережі;
 • забезпечення меблями, обладнанням, підручниками, посібниками, приладдям тощо (див. Додаток 2).

Правила безпеки на заняттях з використанням ІКТ

У кабінетах (лабораторіях) природничо-математичного напряму часто проводять заняття з використанням ІКТ. Вимоги безпеки під час таких занять визначені Правилами безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці України від 16 березня 2004 р. № 81 (із змінами, далі — Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики).

Згідно з Листом № 1/9-72 кіно-, відео- та мультимедійною апаратурою у навчальних кабінетах (лабораторіях) дозволяється користуватися за умов, якщо:

 • забезпечено вихід з кабінету в коридор або на сходову площадку;
 • електропроводка в кабінеті стаціонарна і виконана відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок;
 • виконується інструкція з експлуатації апаратури підприємства-виробника.

Усі електронні засоби загального та навчального призначення для кабінетів мають отримати гриф відповідно до Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Україні від 17 червня 2008 р. № 537, та позитивний висновок санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до Порядку проведення державно санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'ї України від 9 жовтня 2000 р. № 247 (із змінами). Сучасні технічні засоби навчання, зокрема: комп'ютер, мультимедійний проектор, проекційний екран та інтерактивна дошка, мають бути заземлені за схемами які розміщені в технічних описах та інструкціях, що до них додаються.

Наявність індивідуальних засобів захисту та аптечки

Під час лабораторних і практичних робіт, що передбачають використання небезпечних і шкідливих речовин, важливе значенні має використання індивідуальних засобів захисту. Тому в кабінетах (лабораторіях) природничо-математичного напряму всі учні мають бути забезпечені:

 • спецодягом;
 • захисними рукавичками;
 • захисними окулярами або масками.

Крім того, у кожному кабінеті (лабораторії) має бути аптечка з набором медикаментів і перев'язувальних засобів, а також інструкція з надання першої допомоги. У ній потрібно вказати адресу і номер телефону найближчого лікувально-профілактичного закладу, де можуть надати кваліфіковану медичну допомогу.

Додаток 1
Приклад оформлення акта-дозволу
на проведення занять у кабінеті хімії

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор (назва ЗНЗ)
________ ______________
(підпис)(ініціали, прізвище)
__.__.20__

АКТ-ДОЗВІЛ
на проведення занять у кабінеті хімії

Складено комісією у складі:

голова комісії — __________, заступник директора з навчально-виховної роботи;

члени комісії — __________, заступник директора з адміністративно-господарської роботи (завідуючий господарством);

__________, завідувач кабінету хімії;

__________, голова профспілкового комітету;

__________, громадський інспектор з охорони праці.

У результаті обстеження стану підготовки кабінету хімії до занять було встановлено:

1. Робочі місця для учнів обладнані та відповідають нормам з охорони та безпеки праці, вимогам виробничої санітарії та віковим особливостям учнів.

2. Інструкції з безпеки життєдіяльності під час проведення занять, оформлені відповідно до вимог нормативних актів, наявні.

3. Електрообладнання відповідає нормам безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

4. Завідувач кабінету хімії, вчителі хімії, лаборант пройшли навчання і перевірку знань щодо безпечної організації роботи в кабінеті.

5. Кабінет хімії укомплектований первинними засобами гасіння пожежі та медичною аптечкою.

Голова комісії:(підпис)(прізвище, ініціали)

Члени комісії:(підпис)(прізвище, ініціали)
(підпис)(прізвище, ініціали)
(підпис)(прізвище, ініціали)
(підпис)(прізвище, ініціали)

 
 

Приклад оформлення паспорту дивись на сторінці сайту.

НОРМАТИВНА БАЗА:

 • Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (із змінами)
 • Постанова Головного державного санітарного лікаря України «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01» від 14 серпня 2001 р. № 63
 • Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Комітету по нагляду за охороною праці «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» від 9 січня 1998 р. № 4
 • Наказ Міністерства освіти України, Головного управління Державної пожежної охорони МІ України «Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України» від 30 вересня 1998 р. № 348/70 (із змінами)
 • Наказ Міністерства охорони здоров'я «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи» України від 9 жовтня 2000 р. № 247 (із змінам]
 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах» від 1 серпня 2001 р. N9 563 (із змінами)
 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» від 31 серпня 2001 р. № 616 (із змінами)
 • Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти» від 16 березня 2004 р. № 81 (із змінами)
 • Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» від 26 січня 2005 р. № 15 (із змінами)
 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» від 18 квітня 2006 р. №304
 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв» від 17 червня 2008 р. №537
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах» від 1 лютого 2012 р. № 1/9-72

Категорія: Управління | Додав: Nicolaj | Теги: техніка безпеки
Переглядів: 598 | Завантажень: 72 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018