Неділя, 09.08.2020, 17:00
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор школи » Управління

Управління процесом виховання
[ Викачати з сервера (156.5 Kb) ] 21.03.2019, 15:36
УПРАВЛІННЯ
процесом виховання

Орієнтовна функціональна матриця
керівництва виховним процесом у школі


з\п
Функції Рівні керівництва
директор заст. директора заст. директора з виховної роботи
1 Вивчення потреб суспільства, директивних документів, розробка виховної системи школи безпосередньо здійснює і керує бере участь бере участь
2 Підбір і розстановка кадрів для здійснення виховної роботи безпосередньо здійснює бере участь допомагає
3 Створення умов для реалізації мети виховання безпосередньо здійснює і керує бере участь бере участь
І. Впровадження досягнень педагогічної науки і прогресивного педагогічного досвіду в практику виховання
1 Вивчення науково-методичної літератури з проблем виховання і визначення кола питань, з якими необхідно ознайомити педагогічний колектив; підготовка необхідних рекомендацій. безпосередньо здійснює і керує бере участь і готує пропозиції бере участь і готує пропозиції
2 Вивчення прогресивного досвіду виховання учнів і впровадження його в практику безпосередньо здійснює і керує бере участь і практично здійснює бере участь і практично здійснює
3 Вивчення і впровадження досягнень психолого— педагогічної науки і впровадження їх у практику направляє готує пропозиції і організує готує пропозиції і організує
4 Організація самоосвіти вчителів і класних керівників з питань виховання направляє контролює і допомагає контролює і допомагає
5 Керівництво методичним об'єднанням вчите,лів направляє безпосередньо керує бере участь за необхідністю
6 Керівництво методичним об'єднанням класних керівників безпосередньо керує бере участь за необхідністю бере участь за завданням директора
7 Організація колективного обговорення найважливіших проблем виховної роботи (вивчення актуальних наукових праць, статей тощо) визначає проблематику, спрямовує обговорення бере участь в організації, вносить пропозиції бере участь в організації, вносить пропозиції
8 Організація колективних методичних заходів (проблемних семінарів, педагогічних читань, теоретичних конференцій, відкритих виховних годин) визначає проблематику і зміст безпосередньо організує безпосередньо організує
II. Визначення конкретних цілей і завдань виховної роботи школи
1 Вивчення і аналіз впливу навколишнього середовища на учнів (проведення соціально-педагогічних досліджень) направляє бере участь безпосередньо здійснює
2 Вивчення рівня вихованості учнів школи, окремих класів, визначення нерозв'язних проблем виховання учнівського колективу керує і направляє організує і бере участь організує і бере участь
3 Вивчення і аналіз стану виконання учнями «Правил поведінки» та інших нормативних документів керує і направляє організує і бере участь організує і бере участь
4 Вивчення і аналіз рівня громадської активності учнів керує і направляє організує і бере участь організує і бере участь
5 Вивчення і аналіз культури поведінки учнів у школі, і в громадських місцях керує і направляє організує і бере участь організує і бере участь
6 Вивчення і аналіз характеру взаємин учнів у школі і в класних колективах керує і направляє організує і здійснює організує і здійснює
7 Вироблення конкретизованих цілей і завдань виховної роботи школи за певний період безпосередньо здійснює бере участь бере участь
III. Планування виховної роботи
1 Вироблення програми дій і визначення основних напрямів удосконалення виховного процесу безпосередньо здійснює бере участь бере участь
2 Організування, збирання і узагальнення пропозицій учнів, учителів, батьків до плану виховної роботи направляє і організує безпосередньо здійснює
3 Здійснення інструктажу при плануванні виховної роботи школи:      
 • заступників директора;
безпосередньо здійснює
 • класних керівників, вихователів груп продовженого дня;
безпосередньо здійснює
 • педагога-вихователя, бібліотекара, керівників гуртків
бере участь безпосередньо здійснює
4 Надання допомоги у складанні планів:      
 • органів самоврядування батьківського комітету;
безпосередньо здійснює бере участь
 • ради громадськості мікрорайону;
направляє безпосередньо здійснює
 • гурткової роботи
направляє безпосередньо здійснює безпосередньо

здійснює

5 Координація планів виховної роботи навчального та позашкільних закладів, культурних центрів тощо направляє бере участь безпосередньо здійснює
6 Розподіл управлінських функцій і ділянок роботи між керівниками школи та вчителями безпосередньо здійснює
7 Прийняття педагогічних рішень у надзвичайних ситуаціях (конфлікти, НП, поведінка окремих учнів тощо). залежно від ситуації залежно від ситуації залежно від ситуації
IV. Організація виховної роботи. Координація дій школи, сім'ї, громадськості для досягнення цілей виховання
1 Підготовка і проведення педрад, нарад при директорові, оперативних нарад з проблем виховної роботи керує і направляє бере участь бере участь
2 Інструктаж різних категорій працівників навчального закладу у зв'язку з організацією виконання плану виховної роботи направляє і бере участь безпосередньо здійснює безпосередньо здійснює
3 Видання наказів про стан виховної роботи в школі і шляхи їх реалізації безпосередньо здійснює готує матеріали готує матеріали
4 Організація життєдіяльності учнівського колективу:
 • система самоврядування і самообслуговування;

 • система ролей (доручень, завдань тощо);

 • система норм і правил поведінки, традицій школи;

 • система відповідальності і стимулювання в школі;

 • система взаємин між учнями, між вчителями та учнями;

 • система дозвілля

направляє бере участь безпосередньо організує і допомагає
5 Організація колективної творчої діяльності (колективних творчих справ):
 • пізнавальної;

 • трудової;

 • суспільно корисної;

 • суспільно-політичної;

 • спортивно-оздоровчої;

 • творчої

  бере участь безпосередньо організує і керує
6 Організація виховної роботи в мікрорайоні школи і літнього відпочинку дітей направляє безпосередньо здійснює
7 Організація роботи класних керівників:
 • залучення до системи виховної роботи в школі;

 • надання допомоги в удосконаленні виховної роботи в класі

безпосередньо здійснює бере участь за необхідністю бере участь за необхідністю
8 Підготовка і проведення найважливіших загальношкільних заходів (а також у мікрорайоні) направляє бере участь безпосередньо здійснює
9 Оперативна допомога вчителям, класним керівникам, іншим працівникам навчального закладу здійснює за необхідністю здійснює за необхідністю здійснює за необхідністю
10 Координація дій позашкільних навчальних закладів, залучення їх до організації виховної роботи у школі направляє безпосередньо здійснює
11 Організація роботи з дітьми із груп ризику керує безпосередньо здійснює безпосередньо здійснює
12 Організація роботи з батьками учнів і батьківським комітетом безпосередньо здійснює бере участь бере участь
13 Керівництво роботою учнівських об'єднань (виробничих бригад, гуртків, спортивних секцій, клубів, наукових товариств, музеїв, агітбригад, дитячої науково-технічної творчості, сільськогосподарського дослідництва тощо) направляє надає допомогу надає допомогу
14 Організація професійної орієнтації учнів керує безпосередньо здійснює бере участь
V. Інформаційне забезпечення управління виховним процесом (керівництва виховною роботою)
1 Створення у навчальному закладі стійкої системи збирання, передачі і отримання зворотної інформації про стан виховного процесу безпосередньо здійснює бере участь бере участь
2 Система інформації:      
одноразова:
 • дані про склад учнів;

 • дані про батьків;

 • дані про матеріальну базу навчального закладу тощо;

аналізує і використовує в процесі управління бере участь у підготовці бере участь у підготовці
постійна (щоденна):
 • учнями;

 • успішність у класах;

 • санітарний стан приміщень;

 • стан дисципліни

аналізує і приймає рішення керує підготовкою, збиранням і обробкою інформації бере участь
періодична (щотижнева):
 • про позакласні та позашкільні заходи;

 • про діяльність учнівських організацій;

 • про роботу з відстаючими та важковиховуваними учнями тощо;

аналізує і приймає рішення керує підготовкою, збиранням і обробкою інформації бере участь
періодична (щомісяця, щосеместрова):
 • зведені дані щоденної та щотижневої інформації;

 • підсумки виховної роботи у класах;

 • про стан порядку і дисципліни у школі;

аналізує і приймає рішення керує підготовкою, збиранням і обробкою інформації бере участь
підсумкова інформація:
 • про виконання планів виховної роботи;

 • про рівень вихованості учнів;

 • про стан дисципліни учнів у класах і в школі.

аналізує і приймає рішення керує підготовкою, збиранням і обробкою інформації бере участь
VI. Система контролю за організацією виховного процесу
1 Вивчення загального стану виховної системи з виконання поставленої мети керує і здійснює бере участь бере участь
2 Вивчення стану окремих напрямів виховної роботи (громадської, трудової, моральної, естетичної тощо) керує і здійснює бере участь бере участь
3 Вивчення рівня розв’язання у навчальному закладі окремих проблем виховної роботи (розвиток учнівського самоврядування, гуманізація і демократизація шкільного життя тощо) керує і здійснює бере участь бере участь
4 Вивчення стану виховної роботи в окремих класах або групі класів спрямовує організує організує
5 Відвідування і аналіз окремих уроків та виховних заходів спрямовує згідно з розподілом функцій згідно з розподілом функцій
6 Відвідування і аналіз роботи гуртків, спортивних секцій, клубів тощо спрямовує згідно з розподілом функцій згідно з розподілом функцій
7 Відвідування і аналіз уроків з метою контролю за реалізацією їх виховних можливостей керує і здійснює згідно з розподілом функцій згідно з розподілом функцій
8 Контроль за виконанням завдань всеобучу безпосередньо здійснює згідно з розподілом функцій згідно з розподілом функцій
VII. Аналіз результатів виховної роботи в школі
1 Поточний аналіз діяльності різноманітних ланок системи виховання, окремих виховних заходів аналізує і робить висновки готує матеріали і бере участь готує матеріали і бере участь
2 Постійний аналіз основних тенденцій у процесі виховної роботи в школі аналізує і робить висновки готує матеріали і бере участь готує матеріали і бере участь
3 Періодичний аналіз досягнення цілей виховної роботи аналізує і робить висновки готує матеріали і бере участь готує матеріали і бере участь
4 Підсумковий аналіз досягнення цілей виховної роботи за рік аналізує і робить висновки готує матеріали і бере участь готує матеріали і бере участь
5 Підготовка і проведення заходів за результатами виховної роботи (педрад, нарад при директорові, педагогічних читань тощо) керує і здійснює бере участь готує матеріали
6 Підготовка підсумкових документів за результатами виховного процесу (доповідей, наказів, вступних частин до річного плану тощо) керує і бере участь бере участь готує матеріали

Категорія: Управління | Додав: Nicolaj
Переглядів: 129 | Завантажень: 6 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2020