Вівторок, 11.12.2018, 13:23
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Досвід України » Фізкультура

Оздоровча спрямованість фізичного виховання в школі
[ Викачати з сервера (60.0 Kb) ] 26.01.2012, 23:11
Оздоровча спрямованість
фізичного виховання в школі
на основі впровадження
інноваційних освітніх технологій

Автор Ірина Степанівна ГІЛЬОВА

(Біографія)

Скажи мені — і я забуду.
Покажи мені — і я запам’ятаю.
Дай мені діяти самому — і я навчуся!
Древня китайська мудрість

Працюючи чотири роки поспіль над зазначеною темою, зробила висновок, що головним гальмом на шляху вдосконалення системи фізичного виховання є зміщення цілей навчання. Багато вчителів замість того, щоб спрямовувати свої уроки на гармонійний розвиток дитини та зміцнення здоров’я, по-старому націлюють їх на виконання нормативів. Це не є помилкою, але «видавлюючи» з дитини метри, секунди, бали, вони часто забувають про те, що дитина насамперед — особистість з індивідуальною орієнтацією організму.

Виходячи з цього, метою досвіду роботи над даною темою є створення умов для поліпшення фізичної підготовки учнів, стану їхнього здоров’я, для розкриття творчої особистості кожного учня, підвищення інтересу до уроків фізичної культури.

Виходячи з цього, можна визначити основні завдання, що постають перед сучасним учителем фізичної культури:

— зміцнювати здоров’я і сприяти гармонійному розвитку дитини;

— формувати свідоме ставлення до здоров’я як найвищої соціальної цінності;

— сприяти фізичному розвитку дитини;

— впроваджувати методичні підходи у фізичному вихованні на основі принципу «рух назустріч природі»;

— здійснювати моніторинг вивчення стану здоров’я учнів, рівня фізичного розвитку та фізкультурно-оздоровчої роботи;

— здійснювати оцінювання з фізичної культури, враховуючи діапазон реальних можливостей дітей;

— використовувати інноваційні здоров’язберігаючі освітні технології та особистісно орієнтований підхід до навчання та виховання з метою підвищення інтересу до уроків фізичної культури.

На сучасному етапі ці завдання не можуть не порушувати низки дискусійних питань. У якому напрямі необхідно спрямовувати навчально-виховний процес: розвивати фізичні якості (силу, швидкість, витривалість) чи удосконалювати рухові навички в будь-якому виді спорту; яким повинно бути співвідношення між цими елементами? До якого рівня необхідно прямувати в розвитку фізичних якостей та рухових навичок? Які методи і засоби слід використовувати з цією метою в навчально-виховному процесі?..

Набутий досвід дає змогу зробити висновок, що фізичне виховання повинно базуватися на розвитку загальної фізичної підготовки з одночасним удосконаленням природних нахилів дитини до певного виду спорту на основі принципу природовідповідності.

Потребує перегляду ставлення до оцінки як засобу педагогічного оцінювання. Оцінка з фізичної культури — дуже тонкий інструмент, який впливає на психічний стан і соціальний статус учня. її несправедливість особливо небезпечна.

Тож оцінювання результатів рухових тестів на уроці фізичної культури я здійснюю з урахуванням діапазону реальних можливостей представників кожного конституціонального типу. Введення такої системи оцінювання виявляється ефективним, покращує психологічний та емоційний стан дитини, підвищує рівень самооцінки.

Об’єктивно оцінити рухову підготовку учня — це лише частина проблеми; головне — знайти правильні методичні підходи до дітей із різними природними нахилами. Тому система роботи побудована за принципом «рух назустріч природі», коли учні отримують такі завдання, виконання яких було б для них приємним і цікавим завдяки збігу з біологічною орієнтацією організму. Так, для учнів дигестивної статури пропоную завдання, пов’язані з проявом сили, оскільки в цьому дитина відчуває свою перевагу. Для учнів астено-торакальної статури — завдання, що потребують витривалості, а для дітей, що мають м’язову статуру — завдання швидкісно-силового характеру.

Більш глибоко реалізувати такий підхід можна завдяки інтеграції предмета «Фізична культура» в інші освітні галузі. Адже жоден предмет не може дати учню стільки знань, умінь і навичок, потрібних для життя, як уроки фізичної культури. Саме учитель фізичної культури привносить валеологічні принципи у шкільне життя, керує всією системою підтримки та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

Основною формою навчання і виховання в школі є урок. Мої уроки спрямовані на визнання індивідуальності учня й на співпрацю, що відповідає вимогам особистісно орієнтованого навчання і виховання, створення «ситуації успіху».

Для реалізації цих принципів запроваджуються різні форми і методи організації учнів на уроці.

Сучасний урок фізичної культури за формою організації може мати такі складові:

— колове тренування;

— рухливі ігри;

— групова навчальна діяльність;

— робота в малих групах;

— робота в парах;

— метод аутогенного тренування.

За інноваційною діяльністю вчителя його відрізняє:

— створення «ситуації успіху»;

— сюжетно-рольові ігри;

— здійснення міжпредметних зв’язків як засобу реалізації компетентнісного підходу до фізичного виховання;

— оцінка діяльності учня не лише за кінцевим результатом, а й за процесом досягнення цього результату;

— здійснення узагальнення і систематизації матеріалів про досягнення учнів та їхніх батьків, учителів школи, власний приклад з метою створення позитивного ставлення до фізичної культури і спорту.

Висока якість підготовки та проведення уроку досягається шляхом упровадження інтерактивних технологій навчання, зокрема використання сюжетно-рольових ігор, побудови тісного комунікативного зв’язку вчителя з учнями, що поєднує спілкування і зміст навчання, природно наповнює дитину необхідними знаннями, формує компетентність, робить виховання «непомітним».

Результатом творчої співпраці є зміна психологічного настрою учня, його ставлення до уроків фізичної культури, підвищення рівня самооцінки учня, а разом із тим підвищення рівня навчальних досягнень з інших предметів.

З 2005-2006 навчального року в систему роботи над темою досвіду було запроваджено моніторингове дослідження щодо визначення рівня зацікавленості школярів у заняттях фізичною культурою та рівня самооцінки і здатності до само реалізації. Інструментарієм для проведення цього дослідження були обрані анкети, які складаються із ключових запитань, що дають змогу визначити ступінь реалізації поставленої мети. Репрезентативна вибірка складає 50 учнів із різних класів, де я викладаю фізичну культуру.

До проведення цього дослідження активно долучається шкільний психолог, яка разом зі мною спостерігає за змінами, що відбуваються в емоційному та психологічному настрої учнів, у ставленні школярів до уроків фізичної культури, допомагає зробити об’єктивні висновки та надає практичні рекомендації щодо створення комфортного психологічного мікроклімату на уроці. Так, за результатами анкетування як позитивне слід відзначити, що за останні три роки рейтинг предмета «Фізична культура» серед учнів 5-9 класів з 6-ї позиції піднявся на 2-гу. Серед опитуваних учнів немає таких, кому нецікаво на уроках фізичної культури. Немає школярів, які б не виконували домашнє завдання з фізичної культури. Хоча на початку проведення досліджень таких учнів було близько 10% від загальної кількості опитуваних. Надзвичайно важливим для визначення ефективності запроваджених мною методів, прийомів та технологій є питання анкети, що стосується відчуттів учнів після моїх уроків. Як позитивне слід відзначити, що 98% опитуваних відчувають бадьорість, 94% — гарний настрій, 96% — впевненість у своїх силах. Це свідчить про раціональність підбору завдань для дітей з урахуванням їхніх біологічних та індивідуальних особливостей. Також тут варто підкреслити, що за результатами анкетування жоден учень після уроку фізичної культури не відчуває втоми, розчарування та невпевненості у собі, хоча на початку проведення досліджень цей показник становив близько 10-15%.

Стимулом для вдосконалення роботи, пошуку нових форм і методів організації навчально-виховної діяльності є результати проведеного моніторингу стану здоров’я і фізичного розвитку учнів окремо взятого класу протягом 2003-2006 років. З цією метою був розроблений «Паспорт здоров’я», який став сполучною ланкою між учителем, лікарем, батьками й учнями. Адже здоров’я — це не тільки відсутність хвороб та фізичних вад, але й стан повного духовного, фізичного та соціального благополуччя, за яке відповідає не тільки школа, а й самі діти і батьки. «Паспорт здоров’я» надав змогу налагодити контакт з дітьми і батьками, систематизувати та аналізувати інформацію, що є одним із важливих критеріїв оцінки стану здоров’я.

Здійснити аналіз фізичного розвитку учнів, діагностику стану їхнього здоров’я, залучити батьків до виховання відповідального ставлення до здоров’я дитини та власного здоров’я допомогли правильно визначені змістові розділи «Паспорта здоров’я»:

— стан здоров’я;

— показники фізичного розвитку;

— рекомендації лікаря;

— батьківська сторінка;

— консультації лікаря;

— контрольні нормативи.

Для учнів початкової школи був розроблений «Щоденник здоров’я», який дав змогу здійснити диференційований та індивідуальний підхід до кожного учня, а за рахунок емоційної складової замінити оцінку позитивним оціненням — відвертим проявом свого задоволення від успішної діяльності учнів.

«Щоденник здоров’я» містить фотокартку учня, аналіз його роботи та поведінки на уроці, диференційоване домашнє завдання з урахуванням індивідуальних особливостей статури та стану здоров’я дитини. Відповідно до Положення про лікарський контроль за фізичним вихованням учнів діти розподіляються на медичні групи: основна, підготовча, спеціальна.

Важливе місце посідає робота саме з учнями, які віднесені до підготовчої та спеціальної медичної груп. Саме для цих учнів у «Щоденнику здоров’я» відведено розділ «Завдання на канікули», в якому визначено оптимальний руховий режим відповідно до складності й характеру захворювань, що сприятиме поліпшенню стану здоров’я дитини.

Реалізація власного досвіду спрямована на творчу співпрацю колективу вчителів, батьків та учнів школи, створенні! освітнього простору «дитина — батьки — вчителі — соціум». Результатом є реальні досягнення школярів у спорті, підвищення рівня навчальних досягнень учнів та їхнього фізичного розвитку, бажання випускників пов’язати своє майбутні: з фізичною культурою та спортом.

З метою створення позитивного ставлення до спорту та стимулювання підростаючого покоління до самовдосконалення запроваджуються портфоліо спортивних досягнень учнів, батьків, учителів. Збираються матеріали про вчителів, колишніх випускників, батьків-спортсменів, що забезпечує принцип «виховання на власному прикладі». Для здійснення самоконтролю за ступенем реалізації основних напрямів навчально-виховної і методичної роботи, визначення проблемних питань, усунення яких сприятиме підвищенню якості навчально-виховної та методичної роботи, стимулювання до саморозвитку й самовдосконалення професійної майстерності у 2007-2008 н. р. мною започатковано ведення плану-моніторингу навчально-методичної роботи за напрямами: робота з учнями; робота з батьками; робота з вчителями, шкільними лікарями, практичним психологом.

У рамках роботи над темою досвіду мною досліджені та визначені ефективними такі види навчально-методичної діяльності:

— формування ключових та предметних компетентностей учнів шляхом інтеграції предмета «Фізична культура» в інші освітні галузі;

— план-моніторинг фізкультурно-оздоровчої діяльності;

— упровадження здоров’язберігаючих технологій;

— реалізація особистісно орієнтованого підходу до фізичного виховання та створення «ситуації успіху»;

— впровадження інтерактивних технологій навчання та виховання;

— побудова освітнього простору за принципом «дитина — батьки — вчителі — соціум»;

— запровадження портфоліо.

На мій погляд, саме оздоровча спрямованість фізичного виховання у поєднанні з інноваційними освітніми технологіями дасть змогу досягти очікуваного результату — виховати гармонійно сформовану, конкурентоспроможну особистість, здатну до самореалізації. А це благородна справа.


Перлини Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2008», Чернівці, Видавничий дім «Букрек», 2008


Категорія: Фізкультура | Додав: Nicolaj
Переглядів: 5712 | Завантажень: 848 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018