Вівторок, 11.12.2018, 12:47
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Досвід України » Історія

Робота з історичними джерелами
[ Викачати з сервера (96.0 Kb) ] 22.12.2011, 16:39
Робота з історичними джерелами
як засіб розвитку історичного мислення

Автор досвіду Людмила Едуардівна ЄВТУШЕНКО

(Біографія)

... Для історичної освіти учнів набагато більше значення має
безпосереднє знайомство учнів з джерелом історичного знання,
ніж робота з підручником.

М. Стасюлевич

Сучасна тенденція практично безмежного розширення інформаційного простору, численних інтерпретацій і оцінок минулого вимагають від учителя історії нових підходів до способів опрацювання, аналізу учнями історичної інформації. Практичний аспект оволодіння знаннями, самостійність, розвиток творчого мислення, критична освіченість є актуальними в процесі формування компетентної людини сучасного суспільства.

Однією з важливих цілей навчання історії в школі є формування історичного мислення, яке, за визначенням І. Лернера, Н. Запорожець, С. Терно, являє собою єдність історичних і методологічних знань, способів розумових дій та установок особистості на їх застосування в пізнанні й осмисленні конкретних історичних фактів, явищ і процесів.

Щоб розвивати історичне мислення, необхідно залучати учнів до діяльності, яка потребує застосування принципів та методів історичного пізнання. Навчити мислити історично — це означає розвивати навички самостійної роботи, створювати відповідну мотивацію, активно використовувати проблемні методи навчання, проблемні завдання і вправи для розуміння логіки історичного процесу.

Активізації мислення, оволодінню навичками дослідницької роботи, поглибленню розуміння учнями історичних подій, процесів, явищ сприяє робота з різноманітними історичними джерелами: документальними, візуальними, речовими.

Актуальність визначеного напрямку і зумовила вибір теми: «Робота з історичними джерелами як засіб формування культури історичного мислення сучасного учня».

Основна ідея досвіду — розвиток самостійного творчого мислення учнів у роботі з історичними джерелами, перетворення історичних джерел з матеріалу для ознайомлення на матеріал для дослідження.

Головною метою своєї педагогічної діяльності вважаю:

1) навчити учнів використовувати різні історичні джерела, критично осмислювати їх;

2) знаходити у минулому можливі шляхи розв’язання сучасних суспільних проблем;

3) використовувати набутий досвід та результати діяльності у своєму житті.

Науково-теоретичну базу дослідження складають публікації, дослідження, рекомендації відомих науковців, дидактів, методистів.

Місце історичних джерел в історичній освіті досліджували М. Стасюлевич, А. Гартвіг, М. Рожков, роль історичних джерел у розвитку історичного мислення — І. Лернер, Г. Селевко, С. Терно. Методиці використання історичних джерел присвячені праці В. Мисана, В. Власова, Ю. Комарова, В. Курилів.

Розвиток умінь знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати та оцінювати її передбачено в Концепції загальної середньої освіти — 12-річна школа, Державному стандарті базової та повної середньої освіти (освітня галузь «Суспільствознавство»), навчальних програмах, інструктивно-методичних листах Міністерства освіти і науки. У Концепції історичної освіти середньої загально освітньої

12-річної школи зазначається, що формування змісту історичної освіти будується на багатьох принципах, у тому числі на принципі «альтернативно-проблемного підходу, що передбачає використання різноманітних історичних джерел, ознайомлення з різними точками зору на історичні події і явища».

Технологія реалізації провідної ідеї досвіду

При виборі форм організації навчальної діяльності учнів враховую такі фактори, що впливають на вибір історичного джерела:

— оновлення змісту історичної освіти;

— перехід на 12-річний термін навчання;

— переведення старшої школи на профільне навчання;

— вивчення шкільних історичних курсів за декількома підручниками в кожному класі.

Важливою умовою вибору джерела є відповідність його змісту, цілям і завданням навчання історії, доступність, зв’язок з програмовим матеріалом.

Розвиток навичок роботи з документами я починаю з 5 класу, продовжую в середній ланці і в старшій школі. Спочатку учні повинні знати, що означає аналізувати документ, як зрозуміти його суть, значення, які існують етапи роботи з текстом. Допомагає їм на першому етапі пам’ятка «Як працювати з текстом історичного джерела» (див. додатки). Корисним для формування вмінь та навичок роботи з документами вважаю використання першоджерел з книги-хрестоматії В. Мисана «Джерело» для учнів 5 класу. До завдань, запропонованих автором, додаю свої. На завершення роботи пропоную учням скласти усну розповідь «Подорож у країну козаків».

Період підліткового віку, як вважають вчені, є найбільш сприятливим для розвитку мислення. На цьому етапі при роботі з історичними джерелами пропоную учням проблемні завдання, навчаю виділяти головне, порівнювати історичний матеріал, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки. Пам’ятка «Як аналізувати текст історичного джерела» допомагає учням краще зрозуміти суть, причини, значення історичної події чи явища, визначити своє ставлення до тексту історичного джерела.

У 2006-2007 навчальному році, при переведенні шестикласників на 12-річний термін навчання, наша школа отримала 2 варіанти підручників з історії стародавнього світу. Ще один варіант (О. Бандровський, В. Власов. Історія стародавнього світу») був придбаний на кошти батьків. Розмаїття підручників спонукало до пошуку більш ефективних форм роботи з історичними джерелами і текстом підручника для створення цілісної картини подій та явищ.

У старшій школі навички роботи з історичними джерелами вдосконалюються, історичний матеріал потребує більш високого рівня пізнавальної і розумової діяльності учнів, критичного ставлення до тексту, самостійного, творчого застосування знань. У 10-11 класах використовую історичні джерела для складання портретів історичних осіб. Поетапність роботи над історичними документами з урахуванням вікових особливостей робить процес навчання більш осмисленим, розвиває історичне і критичне мислення.

У своїй практиці я використовую історичні джерела на різних етапах уроку:

— для мотивації наступної діяльності учнів на початку уроку;

— для демонстрації розмаїття інтерпретацій, що презентують різні позиції, різні оцінки подій, процесів, явищ;

— для активізації розумової діяльності, а саме, для створення дискусійної ситуації;

— для засвоєння учнями навичок дослідницької роботи.

Вважаю доцільним використання історичних документів на уроках тематичного оцінювання.

Робота з фрагментами історичних текстів розвиває вміння аналізувати інформацію, застосовувати знання в нестандартних, змінених ситуаціях, висловлювати власне ставлення до змісту джерела.

Досвід використання писемних історичних джерел показує необхідність такого алгоритму в роботі з ними:

1. Відбір документів.

2. Урахування вікових особливостей при роботі з історичними документами.

3. Використання історичних джерел на різних етапах уроку.

4. Дотримання під час аналізу документа таких етапів:

а) первинний аналіз джерела — дає змогу зробити висновки про його об’єктивність, формує навички критичного мислення;

б) інтерпретація історичного змісту джерела — звертається увага на історичність ситуації, на важливість документа та його роль і місце в даному історичному контексті.

5. Розвиток навичок дослідницької роботи з документами на уроках і в позакласній роботі.

Важливим компонентом шкільної історичної освіти є використання візуальних історичних джерел, до яких належать: фото, плакат, карикатура, листівки, таблиці, схеми, діаграми, картини, малюнки, відео. Розвивати навички аналізу візуального джерела допомагає пам’ятка.

Робота з візуальними історичними джерелами може використовуватись як фрагмент уроку, як мотивація, підсумок чи узагальнення, як складова тематичного оцінювання, як форма домашнього завдання.

Результативність досвіду

Досвід організації роботи з історичними джерелами на уроках і в позакласній роботі дає певні позитивні результати. За останні 5 років мною було підготовлено 9 призерів міських і 2 призери обласних олімпіад з історії. Проведені контрольні зрізи виявили достатній рівень сформованості навчальних досягнень учнів (7,2 бала).

Висновки та рекомендації

1. Поетапно спланована робота з історичними джерелами з урахуванням вікових особливостей на уроках історії розпиває культуру історичного мислення, сприяє процесу пізнання та осмислення конкретних історичних подій, явищ.

2. Історичне мислення на творчому рівні припускає обов’язкове розв’язання проблемних пізнавальних завдань, які заохочують учнів до активної розумової діяльності.

3. Систематична робота з історичними джерелами на уроках історії формує навички дослідницької роботи і критичного мислення.

4. Використання джерел застосовується для забезпечення ефективності уроків, підвищення якості знань, поглиблення, закріплення та узагальнення матеріалу.

5. Під час використання історичних джерел різного типу необхідно пам’ятати про багатоперспективний підхід, коли певна історична ситуація висвітлюється з кількох — щонайменше двох перспектив, — що репрезентують різні суспільні позиції та інтереси.

6. Для результативності роботи з історичними джерелами необхідно враховувати такі елементи: ретельний підбір, різноманітність, яскравість, створення можливості для порівняння та інтерпретації.

7. В умовах, коли на перший план виходять практико-орієнтовані концепції, робота з історичними джерелами розвиває навички самостійного здобуття знань, прагнення до самоосвіти, саморозвитку.

З розширенням інформаційного простору виникла проблема великого впливу на учнів різних інтерпретацій, тлумачень, трактувань історичних подій і процесів, з якими вони зустрічаються на сторінках преси, телебаченні, у кіно та комп’ютерних іграх. Щоб протистояти такому впливу, розвиваю в учнів уміння аналізувати та оцінювати розмаїття поглядів на історичний процес, критично ставитися до них, спонукаю учнів виробляти власну позицію, навчаю аргументувати свій вибір. А головне — навчаю своїх вихованців розуміти, що історія — це не щось викарбуване у граніті, минуле ніколи не можна реконструювати. Тож вивчення історії ніколи не закінчується.


Перлини Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2008», Чернівці, Видавничий дім «Букрек», 2008


Категорія: Історія | Додав: Nicolaj
Переглядів: 5362 | Завантажень: 1067 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018