Субота, 15.12.2018, 11:22
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Інструкції з ОП » Інстр-ції з ОП вчителів

Інструкція з ОП для лаборанта
[ Викачати з сервера (66.0 Kb) ] 27.10.2016, 18:27

створюємо безпечні умови

(назва навчального закладу)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора (назва навчального закладу) __.__.20__ № __

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __
для лаборанта кабінету фізики

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для лаборанта кабінету (лабораторії) фізики (далі — Інструкція) є інструкцією за професією та встановлює вимоги безпечної праці лаборанта кабінету (лабораторії) фізики загальноосвітнього навчального закладу (далі — лаборант). Вимоги Інструкції є обов’язковими для виконання лаборантом.

1.2. Інструкцію розроблено відповідно до Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132; Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9; Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (із змінами); Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304.

1.3. До роботи лаборантом допускають особу, якій виповнилося 18 років, яка пройшла медичний огляд і за станом здоров’я може виконувати роботу лаборанта.

1.4. Лаборант працює під керівництвом завідувача кабінету, вчителя і відповідає за зберігання обладнання, за його підготовку до лабораторних і практичних робіт, демонстраційних дослідів, здійснює профілактичне обслуговування (видалення вологи і витирання пилу, змащування окремих деталей тощо) приладів та апаратури, пристроїв і приладдя.

1.5. Під час прийняття на роботу лаборант проходить вступний інструктаж з питань охорони праці, який реєструється у Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

1.6. Перед початком роботи лаборант проходить первинний інструктаж з охорони праці за цією Інструкцією, а також за інструкціями з електробезпеки, пожежної безпеки, надання першої домедичної допомоги, а потім кожні 6 місяців — повторний інструктаж з питань охорони праці. Результати інструктажів заносяться до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці і засвідчуються підписом особи, яка провела інструктаж, та підписом лаборанта.

1.7. Перед початком самостійної роботи лаборант повинен пройти стажування у встановленому порядку. Строк стажування має бути достатнім для набуття практичних навичок, вивчення посадової інструкції та інструкцій з питань охорони праці. Доцільність допуску лаборанта до самостійної роботи без стажування визначає керівник загальноосвітнього навчального закладу.

1.8. Раз на три роки лаборант проходить навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. Перевірку знань лаборанта проводить постійна комісія, призначена наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу, в обсязі цієї Інструкції. Також перевіряються знання інструкцій з електробезпеки, пожежної безпеки та надання першої домедичної допомоги.

1.9. Лаборант повинен мати І групу допуску з електробезпеки.

1.10. Основні шкідливі та небезпечні чинники на робочому місці лаборанта:

 • дія електричного струму (за наявності незахищених струмоведучих частин електрообладнання, несправності електрообладнання);
 • гострі елементи робочого інструменту;
 • падіння інструментів, скляного лабораторного посуду;
 • пожежна небезпека.

1.11. Лаборанта забезпечують спецодягом відповідного розміру та іншими засобами індивідуального захисту, перелік яких встановлено колективним договором загальноосвітнього навчального закладу, зі встановленням строку використання:

 • халат або костюм бавовняний — строком на 12 місяців;
 • рукавиці гумові — строком на 2 місяці;
 • респіратор — до зносу;
 • окуляри захисні — до зносу.

1.12. Лаборант повинен:

 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку загальноосвітнього навчального закладу;
 • користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту під час роботи;
 • виконувати лише роботу, доручену безпосереднім керівником, та стосовно якої лаборанта проінструктовано;
 • не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці;
 • не допускати в лаборантську та кабінет (лабораторію) фізики сторонніх осіб;
 • пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці;
 • дотримуватися вимог електро-, пожежної безпеки;
 • уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння, знати їх місце розміщення;
 • уміти надавати першу домедичну допомогу при нещасних випадках.

1.13. Не дозволяється експлуатувати лазерну установку без захисного заземлення, робити будь-які регулювання, якщо знята верхня частина корпусу, необхідно обмежити екраном поширення променя вздовж демонстраційного стола.

1.14. Лаборант повинен знати пожежну небезпеку хімічних речовин та матеріалів, дотримуватися заходів безпеки під час роботи з ними та знати засоби їх гасіння.

1.15. За невиконання цієї Інструкції лаборант несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Надягти спецодяг, застібнути його на всі ґудзики. За потреби надягти окуляри чи респіратор.

2.2. Перевірити справність вентиляції. Усі роботи в лаборантській проводити тільки за справної вентиляції. Якщо виявлено несправність витяжної вентиляції, повідомити про це безпосереднього керівника.

2.3. Підготувати для роботи необхідне обладнання, інструменти, перевірити їх справність; переконатися у цілості лабораторного посуду і приладів зі скла; підготувати необхідні препарати.

2.4. Проінформувати безпосереднього керівника про виявлені під час огляду недоліки.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Забороняється перевищувати межі допустимих частот обертання відцентрової машини, універсального електродвигуна, обертового диска, зазначених у технічних описах. Під час демонстрування необхідно стежити за справністю усіх кріплень у цих приладах. Щоб запобігти травмуванню під час демонстрації цих пристроїв, перед робочим місцем необхідно встановити захисний екран.

3.2. Для вимірювання напруги і сили струму вимірювальні прилади слід з’єднувати провідниками з надійною ізоляцією, що мають одно-, двополюсні вилки (щупи). Приєднувати вилки (щупи) до схеми потрібно однією рукою, а друга рука не повинна торкатися шасі, корпусу приладу, пристроїв та інших електропровідних елементів. Треба бути обережним при роботі з друкованими схемами, для яких характерні малі відстані між сусідніми провідниками друкованої плати.

3.3. Під час налагодження й експлуатації приладів та пристроїв, що мають електронно-променеві трубки, не можна ударяти по трубці, бо від цього вона може вибухнути.

3.4. Забороняється вмикати без навантаження випрямлячі, бо можуть нагрітися електролітичні конденсатори фільтра, що може призвести до вибуху.

3.5. Забороняється залишати без нагляду ввімкнені електропристрої, допускати до них сторонніх осіб.

3.6. Під час роботи з мікро— та макропрепаратами не доторкатися і не нюхати отруйні рослини, гриби.

3.7. Під час налагодження джерел високих напруг слід дотримуватися таких запобіжних заходів:

 • не торкатися деталей і провідників руками або струмопровідними предметами (матеріалами);
 • переміщувати високовольтні з’єднувальні провідники або електроди кулькового розрядника за допомогою ізолюючої ручки (можна скористатися чистою сухою скляною трубкою);
 • після вимикання необхідно розрядити конденсатори, з’єднавши їх виводи розрядником або гнучким ізольованим проводом;
 • не допускати пряме потрапляння в очі світла від електричної дуги проекційних апаратів, стробоскопа або лазера.

3.8. Під час роботи, якщо є ймовірність розривання посудини внаслідок нагрівання, нагнітання або відкачування повітря, на демонстраційному столі встановлюють захисний екран.

Якщо посудина розірветься, не прибирати осколки скла незахищеними руками, потрібно користуватися щіткою та совком. Аналогічно прибирають залізні ошурки, що використовують для спостереження ліній магнітної індукції.

3.9. Під час виконання робіт на вивчення теплових явищ воду нагрівати не більш як 70°С.

3.10. Якщо виявлено несправності в електромережі кабінету (лабораторії) фізики, зокрема у разі виходу з ладу електролампи чи запобіжника, необхідно повідомити відповідального за електрогосподарство загальноосвітнього навчального закладу.

3.11. Прокладання, закріплення, ремонт і приєднання проводів до споживачів і мережі виконувати тільки за умови вимкненої напруги. У місцях, де можливе механічне пошкодження проводів, кабелів, їх треба додатково захищати діелектричними засобами.

3.12. Дозволяється користуватися кіно-, відео— та мультимедійною апаратурою за умов, якщо:

 • забезпечено вихід з кабінету (лабораторії) в коридор або на сходову площадку;
 • електропроводка в кабінеті стаціонарна і прокладена відповідно до вимог електробезпеки;
 • дотримано інструкції з експлуатації апаратури.

Під час роботи зі скляними приладами необхідно:

 • користуватися скляними трубками з оплавленими краями;
 • підбирати для з’єднування гумові та скляні трубки однакових діаметрів, їхні кінці змочувати водою, гліцерином або змазувати вазеліном;
 • використовувати скляний посуд без тріщин;
 • не допускати різких змін температури і механічних ударів;
 • бути обережним, вставляючи корки у скляні трубки та пробірки або виймаючи їх;
 • отвір пробірки або шийку колби під час нагрівання в них рідин спрямовувати в бік від себе.

3.13. Використовувати лише сухий спирт як пальне для спиртівок. Не дозволяється користуватися бензином, ефіром для проведення дослідів, застосовувати металеві пароутворювачі, лампи лабораторні бензинові.

3.14. Про всі технічні несправності та недоліки повідомляти безпосереднього керівника.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Перекрити водопровідні крани.

4.2. Обладнання, пристосування, яке використовували для проведення експериментів/дослідів, помістити у визначене для зберігання місце.

4.3. Зняти спецодяг, очистити його і віднести у відведене для зберігання місце.

4.4. Провітрити приміщення і ретельно вимити руки з милом.

4.5. Про всі виявлені під час роботи недоліки повідомити безпосереднього керівника.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення будь-якої аварійної ситуації безпосередньо на робочому місці, на сусідніх ділянках тощо негайно повідомити про це керівника загальноосвітнього навчального закладу.

5.2. У разі виявлення несправності в роботі електроприладу, іскріння, запаху гару потрібно негайно припинити роботу, вимкнути електроприлад від електромережі і повідомити про це особу, відповідальну за електробезпеку в загальноосвітньому навчальному закладі. Роботу продовжувати тільки після усунення несправності.

5.3. Уразі відключення електроенергії вимкнути все електрообладнання. Вмикати його можна лише після того, коли напруга електромережі відповідатиме нормам.

5.4. Уразі виникнення пожежі (ознак горіння) слід негайно повідомити про це керівника загальноосвітнього навчального закладу та вжити потрібних заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння, дотримуючись порядку дій згідно з Інструкцією з пожежної безпеки.

Якщо стався нещасний випадок, надати потерпілому першу домедичну допомогу, дотримуючись порядку дій згідно з Інструкцією з надання першої домедичної допомоги.

Заступник директора з
навчально-виховної роботи

(ініціали, прізвище)

(підпис)

УЗГОДЖЕНО:
Інструктор з охорони праці
(підпис)(ініціали, прізвище)
__.__.20__


Категорія: Інстр-ції з ОП вчителів | Додав: Nicolaj
Переглядів: 835 | Завантажень: 30 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018