Субота, 24.03.2018, 23:40
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Література з ОП » Документи

Чотирьохступеневий адміністративно-громадський контроль
[ Викачати з сервера (61.5Kb) ] 08.04.2017, 14:34
 

Чотирьохступеневий оперативний адміністративно-громадський контроль за станом роботи з охорони праці

 

Одним із найбільш ефективних методів оцінки діяльності роботодавця та його представників в структурних підрозділах закладів щодо виконання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці являється не тільки контроль державних органів нагляду і профспілкових комітетів, а і здійснення спільного контролю за станом умов праці і навчання, відповідності кожного робочого місця, механізму, обладнання вимогам нормативних актів з охорони праці, силами своїх спеціалістів, спеціалістів відділу освіти, активістів з охорони праці профспілкового комітету та міськкому, райкому Профспілки працівників освіти і науки України.

Головним завданням адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці в закладах освіти являється постійне підвищення рівня безпечного проведення навчально-виховного процесу та недопущення випадків травматизму як серед працівників, так і серед учнів та дітей дошкільного віку.

Рекомендації щодо проведення адміністративно-громадського контролю

Чотирьохступеневий оперативний адміністративно-громадський контроль в системі управління охороною праці являється основною формою контролю адміністрації і профспілкового комітету закладу освіти за станом умов праці і навчання на робочих місцях, виробничих дільницях, кабінетах, класах, майстернях, спорткомплексах та дотримання всіма працівниками, посадовими особами вимог трудового законодавства, стандартів безпеки праці, норм, інструкцій і других нормативно-технічних документів з охорони праці.

Чотирьохступеневий контроль не виключає обов’язкового проведення адміністративного контролю у відповідності з посадовими обов'язками керівників закладів, їх заступників, керівників структурних підрозділів, інших працівників закладів освіти та проведення громадського контролю у відповідності з «Положенням про комісію з охорони праці профкому» і «Положенням про громадського інспектора з охорони праці профкому».

Керівництво за організацією чотирьохступеневого контролю здійснюють керівник та голова профспілкового комітету закладу освіти, начальник відділу освіти та голова РК, МК Профспілки.

Перший ступінь чотирьохступеневого контролю

Перший ступінь оперативного контролю здійснюють керівники кабінетів, лабораторій, класів, майстерень, спортзалів та спортмайданчиків, навчально-дослідних ділянок, таборів та всі вчителі, вихователі, інші педагогічні працівники перед початком роботи, уроку, занять, інших навчально-виховних процесів.

При проведенні першого ступеня чотирьохступеневого контролю рекомендується перевірити:

 • виконання заходів щодо усунення недоліків, виявлених попередньою перевіркою;

 • стан безпечної організації робочих місць (розміщення і наявність необхідного обладнання, інструменту, пристроїв, заготовок, приладів, запобіжних засобів тощо);

 • стан проходів, переходів, проїздів, безпечного інтервалу між робочими місцями;

 • безпечність технологічного обладнання та наявність на ньому необхідних захисних пристроїв;

 • дотримання працівниками і учнями правил електробезпеки при використанні електроустановок і електроінструменту;

 • справність і надійність припливної та витяжної вентиляції, місцевих відсосів, пилевловлювачів;

 • відповідність санітарним нормам освітлення приміщень і робочих місць;

 • наявність і дотримання працюючими і учнями інструкцій з охорони праці;

 • наявність і правильне використання працюючими і учнями засобів індивідуального захисту.

При виявленні відхилень від правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, електробезпеки і пожежної безпеки, які можуть бути усунені відразу, усуваються терміново, решта зауважень записуються в журнал оперативного адміністративно-громадського контролю з визначенням терміну виконання.

Другий ступінь чотирьохступеневого контролю

Другий ступінь оперативного контролю здійснюють відповідальні за організацію роботи з охорони праці в закладі, заступники керівника закладу, відповідальні за електрогосподарство, газове господарство, пожежну безпеку та громадський інспектор з охорони праці профспілкового комітету (комісія з охорони праці профспілкового комітету) один раз в місяць.

При проведенні другого ступеня чотирьохступеневого контролю рекомендується перевірити:

 • організацію і результати роботи першого ступеня контролю;

 • виконання заходів, визначених за результатами проведення другого, третього і четвертого ступенів контролю;

 • виконання наказів, розпоряджень керівника закладу постанов профспілкового комітету, пропозицій громадського інспектора з охорони праці;

 • виконання заходів, які були внесені до приписів органів нагляду і контролю;

 • виконання заходів за матеріалами розслідування нещасних випадків;

 • справність і відповідність виробничого обладнання, транспортних засобів і технологічних процесів вимогам стандартів безпеки праці та других нормативно-технічних документів з охорони праці;

 • дотримання працюючими і учнями правил електробезпеки при роботі на електроустановках та з електроінструментом;

 • дотримання графіків планово-попереджувальних ремонтів виробничого обладнання, вентиляційних систем і установок, технологічного процесу, правил та інструкцій з охорони праці;

 • стан проходів, сходових маршів, переходів, проїздів тощо;

 • стан куточків з охорони праці, наявність у них необхідної документації і літератури, обладнання в коридорах і рекреаціях стендів з правил поведінки на вулицях і дорогах, на воді, катання на кризі і лижах, правил пожежної безпеки, електробезпеки, поведінки з газом та поведінки учнів з невпізнаними і вибухонебезпечними предметами;

 • наявність плакатів з заборонними, попереджувальними, приписуючими та вказівними знаками;

 • наявність та стан захисних, сигнальних та протипожежних засобів, контрольно-вимірювальних приладів;

 • своєчасність і якість проведення всіх видів інструктажів працівників і учнів з охорони праці та ведення журналів їх реєстрації;

 • наявність та правильне використання працівниками і учнями спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;

 • забезпечення працівників і учнів питною водою;

 • стан санітарно-побутових приміщень та пристроїв;

 • дотримання встановленого режиму праці та відпочинку, виробничої дисципліни.

Результати перевірки записуються в журналі оперативного контролю з визначенням терміну виконання та повідомляються адміністрації закладу,

У випадку виявлення грубого порушення правил і норм охорони праці, які можуть спричинити шкоду здоров’ю працюючих чи учнів або привести до аварії, робота чи навчальний процес призупиняється комісією до усунення таких порушень.

Третій ступінь чотирьохступеневого контролю

Третій ступінь оперативного контролю здійснюється керівником і головою профспілкового комітету закладу освіти, не менше одного разу на квартал.

При проведенні третього ступеня чотирьохступеневого контролю рекомендується перевірити:

 • організацію і результативність роботи першого і другого ступенів контролю;

 • стан виконання заступниками керівника закладу, керівниками структурних підрозділів своїх посадових обов'язків з питань охорони праці, виданих їм керівником закладу під розпис;

 • виконання заходів, намічених при проведенні третього ступеня контролю;

 • виконання наказів і розпоряджень вищестоящих органів, приписів та вказівок органів нагляду і контролю, наказів керівника закладу і постанов профспілкового комітету з питань охорони праці;

 • виконання заходів, передбачених планами, колективним договором, угодою з охорони праці та іншими документами;

 • наявність у структурних підрозділах, на робочих місцях та біля обладнання необхідних інструкцій з охорони праці, відповідно підписаних і затверджених;

 • виконання заходів по матеріалах розслідування нещасних випадків з працівниками і учнями та аварій;

 • відповідність нормативно-технічній документації з охорони праці приміщень, споруд, території закладу, тротуарів, доріг, тунелів, переходів та галерей;

 • ефективність роботи припливної і витяжної вентиляції, пиле— і газоуловлювачів, наявність паспортизації вентустановок;

 • наявність графіків планово-попереджувального ремонту обладнання, тепло комунікації та електромережі;

 • забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, своєчасність та правильність їх видачі, збереження, прання та ремонту;

 • забезпечення працівників і учнів санітарно-побутовими приміщеннями і приладами;

 • організація лікарняно-профілактичного обслуговування працівників і учнів;

 • стан обладнання та практичне використання кабінету з охорони праці;

 • стан стендів у коридорах з охорони праці, своєчасність та якість їх оформлення;

 • організація та якість проведення навчання та інструктажу працівників і учнів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та ведення їх реєстрації у відповідних журналах;

 • стан підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період;

 • стан підготовки персоналу закладу до роботи у аварійній ситуації чи при виникненні пожежі;

 • стан підготовки структурних підрозділів та закладу в цілому до початку нового навчального року;

 • стан дотримання в закладі встановленого режиму праці і відпочинку, трудової дисципліни,

Проводиться перевірка стану виконання зауважень, відмічених у журналі обліку оперативного контролю першого і другого ступенів. На нараді у керівника закладу, за участю профспілкового активу, заслуховуються звіти відповідальних осіб за конкретні ділянки робіт з охорони праці, виконання планів, наказів, приписів, постанов, розпоряджень тощо.

Проводиться аналіз наявних нещасних випадків у закладі.

Проведення наради оформляється протоколом з розробкою заходів по усуненню виявлених недоліків з охорони праці, терміну їх виконання та відповідальних осіб.

На основі перевірки та обговорення питання охорони праці, керівник закладу видає відповідний наказ.

Четвертий ступінь чотирьохступеневого контролю

Четвертий ступінь оперативного контролю здійснюється керівництвом міського, районного відділу освіти (службою охорони праці відділу освіти) та міського, районного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (уповноваженим з охорони праці чи комісією з охорони праці РК, МК Профспілки) один раз на півріччя.

При проведенні четвертого ступеня чотирьохступеневого контролю рекомендується перевірити:

 • наявність розробленого, затвердженого та впровадженого «Положення про службу охорони праці в закладі освіти»;

 • призначення відповідального за охорону праці;

 • стан виконання керівником закладу посадових обов’язків з охорони праці, затверджених начальником міського, районного відділу освіти;

 • стан розробки, затвердження та видачі під розписку керівником закладу посадових інструкцій з розділом охорони праці всім заступникам, керівникам структурних підрозділів та іншим працівникам;

 • видача в закладі наказу про покладення обов’язків з питань охорони праці на конкретних посадових осіб, відповідно до їх посадових обов’язків з питань охорони праці;

 • стан забезпечення закладу та всіх структурних підрозділів необхідною документацією і літературою з питань охорони праці та своєчасність доведення до них нових нормативних актів та постанов з цих питань;

 • стан виконання в закладі організаційно-технічних заходів з охорони праці відділу (управління) освіти;

 • наявність в закладі колективного договору з розділом «Охорона праці», угоди з охорони праці та своєчасність їх виконання;

 • наявність кабінету з охорони праці та плану його роботи;

 • якість проведення раз в три роки навчання та перевірки знань з питань охорони праці всіх працівників;

 • якість проведення раз на рік навчання та перевірки знань з питань охорони праці спеціалістів, які виконують роботу з підвищеною небезпекою;

 • своєчасність проведення в закладі з працівниками і учнями всіх видів інструктажів з охорони праці та якість ведення журналів їх реєстрації, забезпечення структурних підрозділів всіма необхідними інструкціями з охорони праці;

 • стан проведення в закладах атестації робочих місць за умов праці відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 442 від 1 серпня 1992 р.;

 • стан проведення санітарно-технічної паспортизації закладу та кабінетів підвищеної небезпеки;

 • призначення в закладі відповідального за безпечну експлуатацію електрогосподарства, своєчасне проведення випробування опору заземлення та ізоляції електромережі, забезпечення окремих робочих місць діелектричними засобами захисту, наявність графіків огляду і ремонту заземляючих мереж, розподільчих електрощитових, щитків, коробок тощо;

 • призначення відповідального за пожежну безпеку, наявність у підрозділах і закладах в цілому необхідних протипожежних засобів, а в коридорах — схем евакуації на випадок виникнення пожежі;

 • призначення відповідального за безпечну експлуатацію газового господарства;

 • призначення в закладі технічної комісії для щорічного обстеження приміщень і будівель на предмет їх технічного стану та якість її роботи;

 • організація в закладі прийому структурних підрозділів та закладу в цілому до нового навчального року;

 • наявність актів випробування на надійність всіх спортивних та ігрових снарядів і споруд;

 • наявність питань охорони праці в плані роботи профкому, підготовки та розгляд цих питань на його засіданні;

 • наявність плану роботи громадського інспектора з охорони праці та стан його виконання;

 • своєчасність (один раз на рік) проведення в закладі навчання профспілкового активу з питань охорони праці.

Проводиться перевірка стану виконання зауважень, відмічених у журналі обліку проведеного оперативного контролю першого і другого ступенів, та заходів, відмічених у протоколі, який оформляється за наслідками проведеного третього ступеня контролю.

Результати четвертого ступеня оперативного контролю обговорюються в управлінні (відділі) освіти на спільній нараді керівників та голів профкомів закладів освіти. Оформляється протокол з переліком заходів по усуненню виявлених недоліків та видається відповідний наказ по управлінню (відділу) освіти.

Дата Ступінь контролю Виявлені недоліки з охорони праці Заходи по усуненню недоліків та порушень правил з охорони праці Термін виконання Відмітка про виконання (дата, підпис відповідального за виконання)
1 2 3 4 5 6
           

Категорія: Документи | Додав: Nicolaj | Теги: охорона праці
Переглядів: 269 | Завантажень: 15 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018