Четвер, 13.12.2018, 19:20
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Література з ОП » Документи

Нещасні випадки з учасниками НВП
[ Викачати з сервера (72.0 Kb) ] 12.04.2017, 13:59
 

Нещасні випадки з учасниками навчально-виховного процесу. Дії керівника закладу освіти

 

Нещасні випадки, що трапилися з учнями

Нещасні випадки визнаються такими, що трапилися під час НВП та підлягають розслідуванню, що сталися:

— під час проведення навчальних занять (лекцій, уроків, практичних, лабораторних занять, інших занять та в перервах між ними) відповідно до навчальних, виробничих і наукових планів та розкладу занять;

— під час прямування на заняття з одного корпусу навчального закладу до іншого пішки чи на транспорті, якщо це визначено навчальними, виробничими і науковими планами та розкладом занять;

— під час проведення позакласних, позашкільних та інших заходів у вихідні, святкові та канікулярні дні, якщо ці заходи здійснюються під безпосереднім керівництвом працівника навчального закладу (викладача, вчителя, вихователя, класного керівника, майстра виробничого навчання тощо) або іншої особи, яка призначена наказом керівника навчального закладу за його згодою;

— під час занять з трудового і професійного навчання, проведення професійних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виробничої та навчальної практики, які проводяться відповідно до навчальних планів у навчальних закладах або на дільницях (територіях), що їм належать;

— під час роботи у шкільних лісництвах, на навчально-дослідних ділянках навчального закладу;

— під час роботи в учнівських об’єднаннях (таборах праці і відпочинку);

— під час проведення спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходів, екскурсій, походів, експедицій, організованих навчальним закладом у встановленому порядку;

— під час перевезень учасників навчально-виховного процесу до місця проведення навчання, інших заходів і назад у разі організованого прямування їх на запланований захід на транспорті або пішки;

— унаслідок вживання алкоголю, наркотичних або інших психотропних речовин, а також унаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо нещасні випадки сталися під час проведення занять, інших заходів та робіт, зазначених в абзацах другому — дев’ятому цього пункту;

— до початку занять та після їх закінчення, якщо травмування сталося на території закладу.

Про кожний нещасний випадок, що трапився під час навчально-виховного процесу за обставин, що визначені вище, потерпілий або свідок нещасного випадку повинен повідомити безпосереднього керівника (учителя, вихователя, викладача, іншу особу, яка була присутня під час проведення заходів навчально-виховного процесу в навчальному закладі чи за його межами), який зобов'язаний:

● терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому, у разі необхідності — його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

● зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю тих, хто там перебуває, і не призведе до більш тяжких наслідків);

● повідомити про те, що сталося, керівника навчального закладу та особу, на яку покладено відповідальність за охорону праці, безпеку життєдіяльності в навчальному закладі.

Керівник навчального закладу, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов'язаний негайно:

● ужити заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок;

● повідомити батьків потерпілого (особу, яка представляє його інтереси);

● направити письмовий запит до лікувально-профілактичного закладу для отримання медичного висновку про характер і тяжкість ушкодження потерпілого;

● протягом доби утворити наказом комісію з розслідування нещасного випадку у складі не менше ніж три особи та організувати розслідування нещасного випадку.

Про нещасний випадок, що стався з учасником навчально-виховного процесу через нанесення тілесних ушкоджень внаслідок бійок, скоєння правопорушень під час навчально-виховного процесу, керівник навчального закладу також інформує правоохоронні органи.

До складу комісії з розслідування нещасних випадків включаються:

● заступник керівника навчального закладу, на якого покладено відповідальність за охорону праці, безпеку життєдіяльності навчального закладу (голова комісії) і який пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за № 806/12680;

● керівник служби охорони праці навчального закладу або особа, на яку наказом керівника покладено ці обов’язки;

● член комітету профспілкової організації або уповноважений трудового колективу навчального закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

До складу комісії не включається працівник навчального закладу, який безпосередньо відповідає за стан охорони праці, безпеки життєдіяльності у структурному підрозділі навчального закладу (лабораторія, кабінет, майстерня тощо), де стався нещасний випадок.

Під час проведення розслідування нещасного випадку комісія повинна:

● з'ясувати обставини і причини нещасного випадку;

● отримати пояснення у потерпілого;

● виявити і опитати свідків та осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

● розробити заходи щодо усунення причин нещасного випадку, визначити відповідальних за це осіб;

● скласти акт про нещасний випадок за формою Н-Н (далі — акт Н-Н) у п’яти примірниках, який затверджується керівником навчального закладу.

Комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язана протягом трьох робочих днів з дати її утворення провести розслідування нещасного випадку. У разі необхідності проведення експертиз, лабораторних досліджень, випробувань, надання інших документів для встановлення обставин та причин нещасного випадку строк розслідування може бути продовжено за погодженням з органом управління освітою вищого рівня, але не більше ніж на місяць. Рішення про таке продовження приймає комісія з розслідування нещасного випадку, наказ про продовження строку розслідування видає керівник навчального закладу, який затвердив склад комісії.

До акта Н-Н додаються пояснення свідків, потерпілого та інші документи щодо обставин нещасного випадку, наявності шкідливих і небезпечних факторів та медичний висновок про стан здоров’я потерпілого в результаті нещасного випадку.

Примірники затвердженого акта Н-Н протягом трьох робочих днів надсилаються керівником навчального закладу:

● потерпілому, батькам або особі, яка представляє інтереси потерпілого;

● керівнику структурного підрозділу навчального закладу, де стався нещасний випадок;

● начальнику служби охорони праці навчального закладу або особі, на яку покладено ці обов'язки (відповідальному);

● органу управління освітою за місцезнаходженням навчального закладу, засновнику (власнику) навчального закладу;

● архіву навчального закладу.

Нещасні випадки, що трапилися з працівниками

Відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011р. № 1232 (далі — Порядок), розслідування проводиться у разі нещасного випадку, що стався у процесі виконання працівником трудових обов’язків, внаслідок чого зафіксовано шкоду здоров’ю і втрату працівником працездатності на один робочий день чи більше або необхідність переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення, а також смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків.

Обставинами, за яких нещасний випадок визнається таким, що пов'язаний з виробництвом, і складається акт за формою Н-1, є:

— виконання потерпілим трудових (посадових) обов'язків за режимом роботи закладу, у тому числі у відрядженні;

— перебування на робочому місці, на території закладу або в іншому місці для виконанням потерпілим трудових (посадових) обов'язків чи завдань роботодавця з моменту прибуття потерпілого в навчальний заклад до його відбуття, що фіксується відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку закладу, в тому числі протягом робочого та надурочного часу;

— підготовка до роботи та приведення в порядок після закінчення роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також здійснення заходів щодо особистої гігієни, пересування по території закладу перед початком роботи і після її закінчення;

— виконання завдань відповідно до розпорядження роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;

— проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить закладу, або іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору;

— використання власного транспортного засобу в інтересах навчального закладу з дозволу або за письмовим дорученням роботодавця чи безпосереднього керівника робіт;

— виконання дій в інтересах закладу, в якому працює потерпілий, тобто дій, які не належать до його трудових (посадових) обов'язків, зокрема із запобігання виникненню аварій або рятування людей та майна підприємства, будь-які дії за дорученням керівника; участь у спортивних змаганнях, інших масових заходах та акціях, які проводяться навчальним закладом самостійно або за рішенням органів управління за наявності відповідного розпорядження керівника;

— ліквідація наслідків аварії, надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуються закладом;

— перебування потерпілого у транспортному засобі або на його стоянці, на території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо настання нещасного випадку пов'язане з виконанням потерпілим трудових (посадових) обов'язків або з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів чи середовища;

— прямування потерпілого до об'єкта (між об'єктами) обслуговування за затвердженим маршрутом або до будь-якого об'єкта за дорученням роботодавця;

— прямування потерпілого до місця чи з місця відрядження згідно з установленим завданням, у тому числі на транспортному засобі будь-якого виду та форми власності;

— оголошення потерпілого померлим унаслідок його зникнення, пов'язаного з нещасним випадком під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків;

— одержання потерпілим травми або інших ушкоджень внаслідок погіршення стану його здоров'я, яке сталося під впливом небезпечного виробничого фактора чи середовища у процесі виконання ним трудових (посадових) обов'язків, що підтверджено медичним висновком;

— раптове погіршення стану здоров'я потерпілого або його смерті під час виконання трудових (посадових) обов'язків внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів та/або факторів важкості чи напруженості трудового процесу, що підтверджено медичним висновком**, або якщо потерпілий не пройшов обов'язкового медичного огляду відповідно до законодавства, а робота, що виконувалася, протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку;

— перебування потерпілого на території підприємства або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, яка встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, технологічної перерви, а також під час перебування на території підприємства у зв'язку з проведенням виробничої наради, одержанням заробітної плати, проходженням обов'язкового медичного огляду тощо або проведенням з дозволу чи за ініціативою роботодавця професійних та кваліфікаційних конкурсів, спортивних змагань та тренувань чи заходів, передбачених колективним договором, якщо настання нещасного випадку пов'язано з впливом небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком.

Керівник освітнього закладу, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний:

1) Протягом однієї години передати з використанням будь яких засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок установленої форми:

— органу управління освітою за підпорядкуванням (у разі резонансного нещасного випадку, орган управління освітою надає термінове повідомлення до управління освіти і науки облдержадміністрації) ;

— Фонду соціального страхування від нещасних випадків (далі — ФССНВ) за місцезнаходженням закладу;

— керівникові первинної організації профспілки;

— органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням закладу у разі нещасного випадку внаслідок пожежі;

— закладові державної санітарно-епідеміологічної служби (у разі гострого професійного захворювання, отруєння).

2) Протягом доби утворити (наказом) комісією з розслідування нещасного випадку (не менш як три особи) у такому складі:

Голова комісії — керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку покладено виконання функцій охорони праці (заступник директора);

Члени комісії — представник ФССНВ за місцезнаходженням закладу;

представник первинної профспілки;

представник закладу;

інші особи.

У разі нещасного випадку у малокомплектній загальноосвітній школі, комісія з розслідування призначається наказом відділу (управління ) освіти за підпорядкованістю.

До складу комісії не може входити безпосередній керівник робіт.

Потерпілий або уповноважена ним особа не входить до складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях. Голова комісії зобов’язаний письмово поінформувати потерпілого або уповноважену ним особу про його або її права і з початку роботи комісії запросити до співпраці.

1) Комісія зобов’язана протягом 3-х діб провести розслідування і скласти акти:

— акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у п’яти примірниках;

— акт про нещасний випадок за формою Н-1 у разі, коли нещасний випадок пов’язаний з виробництвом — у п’яти примірниках.

— якщо нещасний випадок визнаний таким, що не пов’язаний з виробництвом, складається тільки акт за формою Н-5;

— у разі гострого професійного захворювання (отруєння), пов’язаного з виробництвом, крім актів за формою Н-5 і Н-1 складається картка обліку проф. захворювання за формою П-5 у 6-тьох примірниках.

2) Протягом доби після надходження матеріалів розслідування керівник закладу повинен розглянути і затвердити примірник акта за формою Н-5 та Н-1.

Нещасні випадки реєструються у відповідному журналі.

Матеріалами розслідування є акти за формою Н-5 і Н-1, картка за формою П-5 ( у разі гострого проф. захворювання, отруєння); наказ про утворення комісії; пояснення потерпілого, осіб-свідків нещасного випадку; копії документів про кваліфікацію працівника, проведення відповідних інструктажів та медичних оглядів; копія документа (за наявності) щодо отримання завдання на виконання роботи, під час якої стався нещасний випадок; у разі потреби витяги з експлуатаційної документації, схеми, фотографії, інші документи, що характеризують стан робочого місця, устаткування тощо; висновок лікувально-профілактичного закладу про наявність в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних чи отруйних речовин.

Примірники затверджених актів за формою Н-5 і Н-1 протягом доби надсилаються:

— службі охорони праці або посадовій особі (спеціалістові), на яку покладено виконання функцій з охорони праці закладу, працівником якого є потерпілий, а у разі малокомплектного загальноосвітнього закладу - службі охорони праці відділу (управління) освіти за підпорядкуванням;

— потерпілому або уповноваженій ним особі;

— ФССНВ за місцезнаходженням закладу;

— територіальному органові Держпраці;

— первинній організації профспілки.

Копії актів за формою Н-5 і Н-1 надсилаються відділу (управлінню ) освіти за підпорядкуванням.

У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) копія акта за формою Н-1 надсилається закладові державної санітарно-епідеміологічної служби.

Відділ (управління) освіти надсилає копію акту Н-1 (або Н-5) управлінню освіти і науки облдержадміністрації.


Категорія: Документи | Додав: Nicolaj
Переглядів: 311 | Завантажень: 13 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018