Субота, 15.12.2018, 11:59
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Посадові обов'язки » Обов'язки вчителів

Посадова інструкція заступника з виховної роботи
[ Викачати з сервера (54.5 Kb) ] 26.01.2017, 14:54

працюємо з кадрами

(назва загальноосвітнього навчального закладу)

ЗАТВЕРДЖУЮ _______________________
(керівник ЗНЗ)
_______________________ (підпис, ініціали, прізвище)
«__» ___________ 20____р.

АБО:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ __________________
(назва ЗНЗ)
№ ___ від _______________

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
заступника директора з виховної роботи
(код КП 1210.1)
№ ______________

(реєстраційний номер документа)

1. Загальні положення

1.1. Заступник директора з виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ) призначається на посаду та звільняється з неї органом управління освітою за поданням директора навчального закладу згідно з чинним законодавством.

1.2. На період відпустки чи тимчасової непрацездатності заступника директора з виховної роботи його обов’язки може виконувати заступник директора з навчально-виховної роботи або вчитель (вихователь), який має досвід педагогічної роботи. Виконання обов’язків здійснюється відповідно до законодавства про працю, статуту навчального закладу та наказу директора ЗНЗ.

1.3. Заступник директора з виховної роботи підпорядковується безпосередньо директору ЗНЗ.

1.4. У своїй діяльності заступник директора з виховної роботи керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями і вказівками Міністерства освіти і науки України та відповідних органів управління освіти, міжнародними правовими актами, Загальною Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини.

2. Завдання та обов’язки

Заступник директора з виховної роботи:

2.1. Організує позакласну виховну роботу та дозвілля учнів із урахуванням їх інтересів і здібностей, побажань батьків на принципах взаємоповаги та співробітництва.

2.2. Організує поточне і перспективне планування позакласної роботи з учнями та її проведення.

2.3. Організує оформлення документації з питань виховної роботи.

2.4. Складає розклад проведення позакласної виховної роботи.

2.5. Координує роботу класних керівників, вихователів, педагога-організатора та інших працівників, які безпосередньо йому підпорядковані.

2.6. Керує роботою методичного об’єднання класних керівників закладу.

2.7. Координує роботу учнівського самоврядування в закладі.

2.8. Надає допомогу учнівським колективам у проведенні культурно-просвітницьких та оздоровчих заходів.

2.9. Організує проведення загальношкільних заходів.

2.10. Здійснює систематичний контроль за якістю виховного процесу, роботою гуртків, груп продовженого дня, аналізує їх форму і зміст.

2.11. Організує просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, які їх замінюють) із питань організації виховного процесу.

2.12. Надає допомогу педагогічним працівникам в освоєнні та розробленні інноваційних виховних програм і технологій.

2.13. Складає разом з заступником директора з навчально-виховної роботи розклад роботи груп продовженого дня та інших видів виховної та культурно-дозвільної діяльності.

2.14. Забезпечує своєчасне складання звітної документації, контролює правильне ведення класними керівниками, педагогами-предметниками, вихователями класних журналів, журналів груп продовженого дня тощо.

2.15. Складає проекти наказів, розпоряджень та інших документів із питань виховної роботи.

2.16. Контролює санітарно-гігієнічний режим роботи ЗНЗ.

2.17. Складає графік чергування вчителів та учнів у закладі та їдальні.

2.18. Забезпечує якісну та своєчасну заміну занять тимчасово відсутніх вихователів та інших педагогів.

2.19. Веде, підписує та передає директору табель робочого часу працівників, які безпосередньо йому підпорядковані.

2.20. Організує роботу з охорони здоров’я учнів та працівників закладу, формування у школярів здорового способу життя.

2.21. Вживає заходів щодо поповнення шкільної бібліотеки навчально-методичною та художньою літературою, профільними журналами та газетами.

3. Права

Заступник директора з виховної роботи має право:

3.1. Перевіряти роботу працівників, які безпосередньо йому підпорядковані; відвідувати заняття і заходи, які вони проводять; давати їм обов’язкові для виконання розпорядження.

3.2. Притягувати до дисциплінарної відповідальності учнів за вчинки, що дезорганізують навчально-виховний процес, у порядку, встановленому статутом та правилами внутрішнього розпорядку ЗНЗ.

3.3. Візувати накази директора загальноосвітнього навчального закладу з питань організації виховного процесу.

3.4. Вносити за необхідності тимчасові зміни до розкладу роботи гуртків і груп продовженого дня, спортивних секцій тощо, скасовувати заняття, тимчасово об’єднувати групи для проведення спільних занять.

3.5. Захист професійної честі та гідності.

3.6. Ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

3.7. Захист своїх інтересів самостійно і/або через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного або службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

3.8. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законодавством.

4. Відповідальність

Заступник директора з виховної роботи несе відповідальність за:

4.1. Виконання розкладу проведення виховної роботи ЗНЗ.

4.2. Активність і культуру поведінки учнів, відвідування занять у гуртках, секціях, об’єднаннях.

4.3. Якісний склад, рівень знань і професійних умінь педагогічних працівників закладу для здійснення позакласної роботи.

4.4. Організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.

4.5. Залучення до співпраці з ЗНЗ позашкільних та культурно-освітніх закладів, державних установ та громадських організацій.

4.6. Стан матеріально-технічної бази для здійснення виховної роботи закладу, перспективи її поповнення.

4.7. Формування в учнів загальнолюдських цінностей та моралі; національне та культурне відродження, запровадження національних традицій, звичаїв та обрядів, виховання поваги до рідної мови.

4.8. Організацію інформаційно-просвітницької роботи серед учнів; розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до різноманітної діяльності за інтересами.

4.9. Організацію морально-правового виховання, залучення до цієї роботи працівників правоохоронних органів.

4.10. Захист прав та інтересів учнів.

4.11. Виконання графіка чергувань учнів та вчителів у закладі та їдальні.

4.12. Організацію літнього відпочинку школярів, зокрема дітей-сиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей.

4.13. Охорону та зміцнення здоров’я дітей, організацію відпочинку в канікулярний час.

4.14. Організацію соціально-педагогічної допомоги учням і сім’ям, які потребують особливої уваги.

4.15. Роботу з дітьми-сиротами, напівсиротами, дітьми із багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей, учнями-правопорушниками; соціальний захист неповнолітніх при розгляді питань, пов’язаних з вирішенням їх долі.

4.16. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.17. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.18. За завдання матеріальної шкоди — у межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.19. За неналежне виконання вимог, визначених статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку — у межах, визначених чинним адміністративним законодавством.

4.20. За застосування методів виховання, пов’язаних із фізичним чи психічним насильством над особистістю учня — у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

5. Повинен знати

5.1. Конституцію України, вимоги чинного законодавства щодо освітньої галузі.

5.7. Державну мову.

5.2. Основні напрями і перспективи розвитку освіти і педагогічної науки.

5.3. Організацію навчально-виховного процесу і методи управління ним.

5.4. Теорію і методику виховання, плани, програми.

5.5. Методи обліку аналізу і контролю діяльності структурних підрозділів навчального закладу.

5.6. Педагогіку, загальну й вікову психологію, фізіологію дітей і підлітків.

5.8. Основні закономірності особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їх потреб, інтересів, мотивів, ступінь їх задоволення.

5.9. Основи управління персоналом.

5.10. Правила з охорони праці та пожежної безпеки.

5.11. Правила застосування й експлуатації комп’ютерної техніки та периферійного оснащення.

6. Кваліфікаційні вимоги

Повна вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра. Стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи — не менше двох років.

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою, професією

Заступник директора з виховної роботи взаємодіє з:

  • педагогічним та загальношкільним колективом, учнями, їхніми батьками або особами, які їх замінюють;

  • педагогічною радою школи;

  • органами управління освітою;

  • громадськими організаціями, позашкільними та культурно—освітніми закладами, державними установами;

  • правоохоронними органами.

З інструкцією ознайомлений(а):
___________________
(підпис; ініціал(и), прізвище)
Дата: ______________


Категорія: Обов'язки вчителів | Додав: Nicolaj
Переглядів: 392 | Завантажень: 14 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018