П`ятниця, 19.10.2018, 19:18
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Учитель

Розвиток творчих можливостей учнів
[ Викачати з сервера (63.5 Kb) ] 06.07.2017, 18:14
;
Розвиток творчих можливостей учнів
(Методичні рекомендації)

 

Творчість — вищий рівень логічного мислення.

Як психологічна наука пояснює творчість?

К. Станіславський писав, що творчість — це напруження всіх духовних сил людини. Це означає:

 • проникливе спостереження за явищами;

 • гнучкість мислення та уяви в їх складному поєднанні;

 • вибіркове запам'ятовування;

 • вольове напруження, реалізоване в наполегливому пошуку відповіді;

 • емоційна наснага (натхнення).

Види творчості:

 • наукові;

 • технічні;

 • ігрові;

 • музичні;

 • образотворчі;

 • навчальні.

Що потрібно для творчості?

 • оригінальність;

 • високий рівень знань;

 • уміння аналізувати явища, порівнювати, узагальнювати, систематизувати;

 • багато працювати.

Які особистісні якості потрібні для творчості?

 • доводити розпочату справу до кінця;

 • сміливо мислити;

 • володіти вмінням бачити більше, ніж інші.

Яку роль відіграють загальні можливості в дитячій творчості?

Оскільки можливості мають анатомо-фізіологічну основу, яка виявляється в задатках, творчість залежить від спадкових рис. Загальні можливості відіграють вирішальну роль у творчості.

Особливості дитячої творчості:

 • прагнення до знань;

 • бажання самостійної діяльності;

 • виявлення стійких творчих інтересів;

 • цілеспрямованість, наполегливість у розв'язанні завдань.

Риси, притаманні творчому учневі:

 • упевнено, легко досягає результатів;

 • збільшений обсяг матеріалу не викликає труднощів;

 • уроки не втомлюють;

 • властива розумова зібраність;

 • початок роботи і сама праця не потребують додаткових зусиль;

 • відсутність інертності.

Що стимулює творчого учня?

 • олімпіади;

 • конкурси;

 • змагання;

 • гласність;

 • суспільне визнання;

 • сім'я, товариші, учителі.

Як розвивати творчість?

 1. Спочатку треба визначити, які задатки варто розвивати.

 2. Загальні можливості — основа творчості — розвиваються як логічне мислення: учителі знаходять причинно-наслідковий зв'язок, порівнюють, узагальнюють, абстрагують, збирають і поширюють інформацію, дають завдання підвищеної складності, використовують прискорений темп навчання учнів, добирають основний вид діяльності.

Як керувати творчістю учня?

 • Досліджувати його розвиток у поступі.

 • Використовувати прийоми з розвитку творчості, зокрема ті з них, що пов'язані зі специфікою навчального предмета. Вони досить конкретні.

Наприклад, подібності і відмінності дієприкметників і дієприслівників; подібності і відмінності клімату Європи та Азії.

Як розвивати творчі можливості учня з початковим рівнем навчальних досягнень?

 • Через поступовий перехід від репродуктивного мислення до продуктивного, а відтак до творчого.

 • Використовуючи фантастичну уяву.

 • Навчаючи запам'ятовувати зразки.

 • Підтримуючи впевненість у своїх творчих можливостях.

 • Створюючи умови для самовираження в межах своїх можливостей.

 • Фіксуючи прогрес у розвитку загальних можливостей.

Складники творчості

Колись великий А. Ейнштейн висловив дуже цікаву думку: відкриття неможливо зробити, якщо дотримуватись абсолютної логіки. То що ж потрібно хоча б для маленького відкриття не для всього людства, а хоча б для себе? Відповідь на це запитання досить проста: потрібно мислити творчо, мати добре розвинуті творчі здібності.

А що ж таке «творчі здібності»?

Німецький психолог Е. Фромм казав, що творчість — «це здатність дивуватися й пізнавати, уміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це налаштованість на відкриття нового і здатність до глибокого усвідомлення свого досвіду».

Основними ознаками творчих здібностей є:

 • Швидкість мислення — кількість ідей, які виникають за одиницю часу.

 • Гнучкість мислення — здатність швидко і без особливих зусиль зосереджуватися на кількох думках; осмислювати інформацію, отриману з одного контексту, для використання в іншому. Гнучкість — це добре розвинута навичка перенесення (транспозиції). Вона забезпечує вміння легко переходити від одною типу досліджуваних явищ до іншого, долати стереотипні методи вирішення, вчасно відмовлятися від невдалої гіпотези, бути готовим до інтелектуального ризику і парадоксів.

 • Оригінальність — здатність до генерації ідей, які відрізняються від загальноприйнятих; парадоксальних, несподіваних рішень. Вона пов'язана з цілісним баченням усіх зв'язків і залежностей, непомітних під час послідовного логічного аналізу.

 • Допитливість — здатність дивуватися, зацікавленість і невгамовне прагнення нових знань.

 • Точність — здатність удосконалювати й доводити до кінця свою працю.

 • Сміливість — здатність приймати рішення в ситуації невизначеності, не лякатися власних висновків і доводити їх до кінця, ризикуючи особистим успіхом і репутацією.

Чи можна сказати, що ці здібності природні, чи вони піддаються впливові середовища? Один із творців системи вимірювання творчих здібностей — Г. Т. Торренс — сказав із цього приводу, що спадкоємний потенціал не є найважливішим показником майбутньої творчої продуктивності. Перетворення творчих імпульсів дитини на творчий характер здебільшого залежить від впливу батьків, учителів та інших дорослих. Родина і школа можуть розвинути або знищити творчий потенціал дитини. Тому навчиться дитина робити великі й маленькі відкриття чи ні, залежить багато в чому від нас із вами.

Шкільне викладання, зорієнтоване на засвоєння «істин в останній інстанції», створює психологічний бар'єр до творчого самовираження. Більше того, при цьому може виявлятися групова агресія до тих дітей, які відрізняються творчими здібностями, нестандартним мисленням і духовною незалежністю. Встановлено, що при творчих формах навчання відсутні ознаки групової агресії, формується колективна настанова на підтримку творчих зусиль кожного, підвищується терпимість до неординарних виявів інших людей.

Взаємозв'язок пізнання, творчості та емоційної структури особистості

Розвиток творчих здібностей тісно пов'язаний із процесами формування пізнавальної та емоційної сфер особистості дитини. Саме тому вчителеві варто звернути особливу увагу на розвиток здібностей і навичок дітей, які перелічуються нижче.

Пізнавальні здібності та навички

 • Володіння значним обсягом інформації.

 • Багатий словниковий запас.

 • Перенесення засвоєного на новий матеріал.

 • Встановлення причинно-наслідкових зв'язків.

 • Виявлення прихованих залежностей і зв'язків.

 • Уміння робити висновки.

 • Уміння інтегрувати й синтезувати інформацію.

 • Участь у вирішенні складних проблем.

 • Організація інформації.

 • Уміння схоплювати складні ідеї.

 • Уміння помічати деякі відмінності.

 • Відчуття суперечностей.

 • Використання альтернативних шляхів пошуку інформації.

 • Аналіз ситуацій.

 • Уміння оцінювати як сам процес, так і результат.

 • Уміння передбачати наслідки.

 • Уміння міркувати.

 • Побудова гіпотез.

 • Застосування ідей на практиці.

 • Здатність до перетворень.

 • Критичність мислення.

 • Високий рівень допитливості.

Творчі здібності

 • Здатність ризикувати.

 • Дивергентне мислення.

 • Гнучкість у мисленні та діях.

 • Швидкість мислення.

 • Здатність висловлювати оригінальні ідеї, винаходити щось нове.

 • Багата уява.

 • Сприйняття неоднозначних речей.

 • Високий рівень естетичних цінностей.

 • Розвинута інтуїція.

Особливості емоційної сфери

 • Реалістична «Я-концепція».

 • Повага до інших.

 • Емпатійне ставлення до людей.

 • Терпимість до особливостей інших людей.

 • Схильність до самоаналізу.

 • Толерантне сприймання критики.

 • Готовність ділитися речами й ідеями.

 • Наполегливість у виконанні завдань.

 • Незалежність у мисленні й поведінці.

 • Відсутність нетерпіння в очікуванні винагороди.

 • Змагальність.

 • Почуття гумору.

 • Чуйність до моральних проблем.

 • Упевненість у своїх силах і здібностях.

 • Внутрішня мотивація.

Кілька попередніх порад учителеві

Які умови потрібно створити для оптимального розвитку творчих здібностей дитини?

Однозначної відповіді на це запитання психологи ще не дали. Тому проблема й досі залишається актуальною.

Корисні рекомендації розробив американський психолог Дж. Гауен.

Ось найцікавіші з них:

 1. Створіть дитині затишні й безпечні психологічні умови для пошуків.

 2. Підтримуйте здатність дитини до творчості й висловлюйте співчуття у разі невдачі. Уникайте негативного оцінювання творчих ідей дитини.

 3. Терпляче сприймайте найдивовижніші її ідеї, уважно ставтеся до будь-яких запитань дитини. Намагайтеся відповідати на всі запитання, навіть якщо вони здаються безглуздими. Поясніть, що на більшість її запитань не завжди можна одразу відповісти. Для цього потрібен час і терплячість. Дитина має навчитися перебувати в інтелектуальному напруженні, не уникати ідей, які цьому сприяють.

 4. Надавайте дитині можливість побути на самоті. Надмірне опікування заважає творчості. Бажання й цілі дітей належать їм, отож інколи допомога вчителя може сприйматись як «порушення кордонів» особистості.

 5. Допоможіть дитині створити систему цінностей на основі не лише власних поглядів, а й думок інших людей.

 6. Створіть дитині умови для задоволення основних людських потреб (почуття безпеки, поваги до себе й оточення), оскільки людина, енергія якої спрямована лише на це, має менше можливостей досягти високого рівня розвитку.

 7. Знайдіть слова підтримки для нових творчих починань дитини, не критикуйте її перших починань, навіть невдалих. Щиро ставтеся до дитини: намагайтеся діяти не тільки для себе, а й для тих, кого любите.

 8. Допомагайте дитині стати «поміркованим авантюристом», інколи покладатися на ризик та інтуїцію: найімовірніше, що саме це допоможе зробити справжнє відкриття.

 9. Підтримуйте необхідну для творчості атмосферу, допомагаючи дитині уникнути несхвалення оточення, соціальних негараздів, негативної реакції однолітків. Дитина, позбавлена позитивного творчого виходу енергії, може спрямувати її в небажаному напрямі.

 10. Допоможіть дитині знайти собі товариша за віком і з такими самими здібностями, як і в неї, аби позбутися самотності та дефіциту спілкування.

Принципи спеціалізації навчальних програм для здібних і обдарованих дітей

 1. Зміст програми спецкурсу передбачає детальне, поглиблене вивчення найважливіших проблем, ідей і тем, які інтегрують знання зі структурами мислення.

 2. Програма спецкурсу сприяє розвитку продуктивного мислення, а також навичок його практичного застосування, що допомагає учневі переосмислювати наявні знання й генерувати нові.

 3. Програма спецкурсу дає учням можливість ознайомитися з різноманітною інформацією, прищеплює їм прагнення до знань.

 4. Програма спецкурсу сприяє вільному користуванню відповідними джерелами.

 5. Програма спецкурсу заохочує ініціативу і самостійність учнів у навчанні й розвитку.

 6. Програма спецкурсу сприяє розвитку свідомості і самосвідомості учнів, усвідомленню зв'язків з іншими людьми, природою, культурою тощо..

 7. Програма спецкурсу оцінюється відповідно до раніше визначених принципів. При цьому особлива увага приділяється складним розумовим процесам дітей, їхнім здібностям до творчості й виконавської майстерності'.


Категорія: Учитель | Додав: Nicolaj
Переглядів: 176 | Завантажень: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018