Вівторок, 20.03.2018, 00:33
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Уроки » фізика, інформатика

Кал. планування з фізики, астрономії (11 кл.)
[ Викачати з сервера (166.5Kb) ] 06.09.2015, 11:14

Тематично-поурочне календарне планування
з фізики та астрономії (11 кл.)
2015-2016 навчальний рік
(універсальний профіль)

Учитель: Ганжа Т. В.

Фізика, 11 клас
(105 год, 3 години на тиждень)
Мінімальна к-ть тематичних оцінок – 7;
Мінім. к-ть лаб. робіт, що оцінюються – 4.

№ з/п Тема уроку Дата Д/з
  1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ (11 год)   Фізика, 11 кл., академ. рівень/ Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.-Х., Сиция, 2011р.- 7шт.
1. Ввідний інструктаж з охорони праці та БЖД. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів.   §1,2
впр.1,2
2. Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі. Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність речовини. (Вплив електричного поля на живі організми.)   §4
3. Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному полі.   §6 впр.4
4. Розв’язування задач    
5. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів.   §7 впр.5
6. Електроємність. Електроємність плоского конденсатора.   §8
7. Види конденсаторів. З’єднання конденсаторів. Використання конденсаторів у техніці.   §9 впр.6
8. Енергія електричного поля.   §10 впр.7
9. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №1 «Дослідження взаємодії електризованих тіл»   Інструкц. в 9 кл. ст.21
10. Узагальнення і систематизація знань    
11. Контрольна робота №1    
  ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ (16 год)    
12. Аналіз контрольної роботи. Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму. Робота та потужність електричного струму. (Теплова дія струму.)   §11
13. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.   §12 впр.8
14. Електричні кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників. Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями.   §13 впр.9
15. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №2. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму   10 кл. л.р.№6
16. Розв’язування задач. Самостійна робота    
17. Електричний струм у металах   §14 впр.10
18. Електричний струм у вакуумі та його використання. Електронні пучки та їх властивості. Електронно-променева трубка.   §16 впр.11
19. Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова провідності напівпровідників.   §17 (І)
20. Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування. Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові прилади та їх застосування.   §17(ІІ), §18
21. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №3. (Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом)   10 кл. л.р.№8
22. Електричний струм у рідинах та його використання.   §19 впр.12
23. Розв’язування задач.    
24. Електричний струм у газах та його використання.   §20
25. Плазма та її властивості. (Практичне застосування плазми)   §21
26. Узагальнення і систематизація знань    
27. Контрольна робота №2    
  ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ (16 год)    
28. Аналіз контрольної роботи. Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом.   §22
29. Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і колового струмів. Індукція магнітного поля.   §23 впр.13
30. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Момент сил, що діє на прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі. Принцип дії електродвигуна.   §24 впр.14
31. Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца.   §25 впр.15
32. Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Застосування магнітних матеріалів. (Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми.)   §26
33. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №4. (Дослідження магнітних властивостей речовини)    
34. Електромагнітна індукція. Потік магнітної індукції. Досліди М.Фарадея. Напрям індукційного струму.   §27
35. Закон електромагнітної індукції.   §28 впр.16
36. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №5. Дослідження явища електромагнітної індукції   11 кл. л.р.№1
37. Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індуктивність.   §30 впр.17
38. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.   §31 впр.17
39. Обертання прямокутної рамки в однорідному магнітному полі. Змінний струм. Одержання змінного струму. Діючі значення напруги і сили струму.   §32 впр.18
40. Генератор змінного струму.   §39
41. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.   §40 впр.22
42. Взаємозв’язок електричного і магнітного полів як прояв єдиного електромагнітного поля.
Узагальнення і систематизація знань
   
43. Контрольна робота №3 «Електромагнітне поле»    
  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ (16 год)    
44. Аналіз контрольної роботи. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі.   §41
45. Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння електромагнітних гармонічних коливань. Частота власних коливань контуру.   §42 впр.23
46. Розв’язування задач   впр.23
47. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання.   §44
48. Розв’язування задач    
49. Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Досліди Г.Герца   §45
50. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.   §46
51. Розв’язування задач    
52. Повторний інструктаж з ОП та БЖД.
Властивості електромагнітної хвилі.
  §47
53. Електромагнітні хвилі в природі і техніці. Принцип дії радіотелефонного зв’язку.   §48
54. Радіомовлення і телебачення. Радіолокація. Стільниковий зв’язок. Супутникове телебачення.   впр.24
55. Розв’язування задач    
56. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Шкала електромагнітних хвиль.   §49
57. Розв’язування задач    
58. Узагальнення і систематизація знань    
59. Контрольна робота №4    
  ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА (19+1 год)    
60. Аналіз контрольної роботи. Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах. Джерела і приймачі світла. Поглинання і розсіювання світла.   §50
61. Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль. Інтерференція світла.   §51 впр.25
62. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках. (Поняття про голографію.)   §52,53, ст. 215
63. Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракційні картини від щілини, тонкої нитки. Дифракційна решітка   §54,55
64. Інструктаж з БЖД. Лабораторні роботи:
6. Спостереження інтерференції світла
7. Спостереження дифракції світла
   
65. Дисперсія світла. Проходження світла крізь призму. Неперервний спектр світла. Спектроскоп.   §56
66. Поляризація світла. Природне і поляризоване світло. (Одержання поляризованого світла.)   §57
67. Відбивання світла. (Плоске і сферичне дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзеркал. Застосування дзеркал.)   §58,59
впр.28
68. Заломлення світла. Закони заломлення світла. Показник заломлення. Повне відбивання світла. (Волоконна оптика.)   §60
впр.29
69. Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз.   §61
70. Кут зору. Оптичні прилади та їх застосування.   §62 впр.30
71. Контрольна робота №5 «Хвильова оптика»    
72. Квантові властивості світла. Гіпотеза М.Планка. Стала Планка.   §64
73. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Світлові кванти. Енергія та імпульс фотона.   §66
впр.31
74. Тиск світла   §67-1)))
75. Фотоефект. Досліди О.Г.Столєтова. Закони зовнішнього фотоефекту. Рівняння фотоефекту.   §67-2))))
впр.32
76. Розв’язування задач    
77. Застосування фотоефекту. (Фотохімічна дія світла.)   §68,69
78. Урок узагальнення та систематизації    
79. Контрольна робота №6 «Квантова оптика»    
  АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА (15 год)    
80. Аналіз контрольної роботи. Історія вивчення атома. Ядерна модель атома.   §70
81. Квантові постулати Н.Бора. (Досліди Д.Франка і Г.Герца.) Енергетичні стани атома.   §71
82. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри. Люмінесценція. Спектральний аналіз та його застосування.   §75
83. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №8 Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини   11 кл,
№6
84. Рентгенівське випромінювання. (Застосування рентгенівського випромі-нювання в науці, техніці, медицині, на виробництві.)   §76
85. Квантові генератори та їх застосування. Принцип дії квантових генераторів.   §77
86. Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ізотопи. Ядерні сили та їх особливості. Стійкість ядер. Роль електричних і ядерних сил у забезпеченні стійкості ядер. Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв'язку атомного ядра. Дефект мас.   §78
87. Радіоактивність. Природна і штучна радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання.   §79
88 Період напіврозпаду Закон радіоактивного розпаду. Отримання і застосування радіонуклідів   §80
89 Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. Ядерні реакції.   §81
90
Ланцюгова реакція поділу ядер урану. Ядерний реактор. Ядерна енергетика та екологія.   § 82
91 Методи реєстрації йонізуючого випромінювання. (Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від йонізуючого випромінювання.)   § 83,84
92 Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. (Класифікація елементарних частинок.) Кварки. Космічне випромінювання.   § 85-87
93 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №9 Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями    
94 Контрольна робота №7    
  ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ (6 год)    
95
96
97
98
99
100
1. Дослідження магнітного поля Землі
2. Дослідження магнітного поля соленоїда
3. Вимірювання ємності конденсатора
4. Визначення енергії зарядженого конденсатора
5. Дослідження напівпровідникового діода
6. Дослідження транзистора
7. Дослідження відбиття та заломлення світла
8. Визначення довжини світлової хвилі
9. Вивчення явища поляризації світла
10. Дослідження властивостей електромагнітних хвиль
11. Вивчення будови дозиметра і складання радіологічної карти місцевості
12. Визначення фокусної відстані та оптичної сили лінзи.
13. Моделювання радіоактивного розпаду.
14. Визначення температурного коефіцієнта опору металу.
15. Дослідження залежності опору напівпровідників від температури.
16. Вимірювання індуктивності котушки.
   
  УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ (2 год)    
101 Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу. Роль науки в житті людини та суспільному розвитку.    
102 Сучасні уявлення про будову речовини. Сучасні методи дослідження будови речовини. Нанокомпозити і нанотехнології.    
103-
105
Резерв    

Астрономія, 11 клас
(0,5 години на тиждень, 17 год)

№ з/п Тема уроку Дата Д/з
  Тема 1. ПРЕДМЕТ АСТРОНОМІЇ. ЇЇ РОЗВИТОК І ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В АСТРОНОМІЇ. (1 год)   М.П. Пришляк
1. Астрономія — фундаментальна наука, яка ви¬вчає об’єкти Всесвіту та Всесвіт у цілому. Іс¬торія розвитку астрономії. Галузі астрономії. Зв’язок астрономії з іншими науками. Аст¬ро¬номія та астрологія. Значення астрономії для формування світогляду людини. Астрономічні знання як явище культури.
Демонстрації
1. Портрети видатних астрономів.
2. Зображення об’єктів дослідження в астрономії.
  §1
  Тема 2. ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ АСТРОНОМІЇ (3 год)    
2. Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я. Зоряні величини. Визначення відстаней до небесних світил. Астрономія та визначення часу. Типи календарів
Демонстрації
1. Телурій.
2. Глобус зоряного неба.
  §2,3
3. Небесні координати. Видимий рух Сонця. Видимі рухи планет. Закони Кеплера.   §2 п.4 §4
4. Практична робота №1. Робота з рухомою картою зоряного неба. Визначення положення світил на небесній сфері за допомогою карти зоряного неба    
  Тема 3. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АСТРОНОМІЧ-НИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (1 год)    
5. Випромінювання небесних світил. Методи астрономічних спостережень. Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа. Приймачі випромінювання. Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій. Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії.
Демонстрації
1. Труба Галілея (оптичний телескоп).
2. Зображення (фотографії) та схеми сучасних наземних і космічних телескопів.
3. Фотографії астрономічних обсерваторій (серед них українських).
  §6
  Тематична    
  Тема 4. СОНЯЧНА СИСТЕМА (3 год)    
6. Земля і Місяць. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники.
Демонстрації
1. Схема Сонячної системи.
  §7,8
7. Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники, Плутон та його супутник Харон.
Демонстрації
2. Фотографії планет, їхніх супутників, малих планет, комет.
  §9,10
8. Малі тіла Сонячної системи — астероїди, комети, метеори. Дослідження планет за допомогою космічних апаратів. Етапи формування нашої планетної системи.   §11
  Тема 5. СОНЦЕ — НАЙБЛИЖЧА ЗОРЯ (1 год)    
9. Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії. Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю.
Демонстрації
1. Фотографії Сонця в різних діапазонах хвиль.
2. Фотографії активних утворень на диску Сонця.
3. Графіки чисел Вольфа.
  §12
  Тема 6. ЗОРІ. ЕВОЛЮЦІЯ ЗІР (2 год+1 год з рез. часу)    
10. Зорі та їх класифікація. Подвійні зорі.   §13
11. Фізичні змінні зорі. Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри.
Демонстрації
1. Порівняння розмірів різних типів зір.
2. Схеми еволюції зір.
  §14
12. Контрольна робота    
  Тема 7. НАША ГАЛАКТИКА (1 год)    
13. Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Підсистеми Галактики та її спіральна структура.
Демонстрації
1. Зображення (фотографії) зоряних скупчень і туманностей.
2. Схема будови Галактики.
  §15
  Тема 8. БУДОВА Й ЕВОЛЮЦІЯ ВСЕСВІТУ (3 год).    
14. Світ галактик. Квазари.
Демонстрації
1. Зображення (фотографії) різних типів га¬лактик.
  § 16
15. Проблеми космології.    
16. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження і розвиток Всесвіту.    
  Тема 9. ЖИТТЯ У ВСЕСВІТІ (1 год)    
17. Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. Унікальність нашого Всесвіту. Питання існування ін¬ших всесвітів.
Демонстрації
1. Зображення послань землян до представників позаземних цивілізацій (радіопослання, космічні зонди “Вояджери”).
  §17
  Тематична    

Категорія: фізика, інформатика | Додав: Nicolaj
Переглядів: 417 | Завантажень: 13 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018