Четвер, 18.10.2018, 05:34
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Уроки » фізика, інформатика

Календарне планування з фізики, 11 кл.
[ Викачати з сервера (177.5 Kb) ] 07.10.2016, 15:42

Тематично-поурочне календарне планування з фізики (11 кл.)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора з НР
______________
01.09.2016 р.

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора з НР
______________
05.01.2017 р.

Тематично-поурочне календарне планування

Вчитель: _________

Фізика, 11 клас
(105 год, 3 години на тиждень)
Мінімальна к-ть тематичних оцінок — 7;
Мінім. к-ть лаб. робіт, що оцінюються — 4.

№ з/п Тема уроку Дата Д/з
  1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ (11 год)   Фізика, 11 кл., академ. рівень / Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. — Х., Сиция, 2011р.
1. Ввідний інструктаж з охорони праці та БЖД. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів.   § 1, 2
впр. 1, 2
2. Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі. Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність речовини. (Вплив електричного поля на живі організми.)   § 4
3. Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному полі.   § 6, впр. 4
4. Розв’язування задач    
5. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів.   § 7, впр. 5
6. Електроємність. Електроємність плоского конденсатора.   § 8
7. Види конденсаторів. З’єднання конденсаторів. Використання конденсаторів у техніці.   § 9, впр. 6
8. Енергія електричного поля.   § 10, впр. 7
9. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1 «Дослідження взаємодії електризованих тіл»   Інструкц. в 9 кл. ст. 21
10. Узагальнення і систематизація знань    
11. Контрольна робота № 1    
  ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ (16 год)    
12. Аналіз контрольної роботи. Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму. Робота та потужність електричного струму. (Теплова дія струму.)   § 11
13. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.   § 12, впр.8
14. Електричні кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників. Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями.   § 13, впр.9
15. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму   10 кл., л. р. № 6
16. Розв’язування задач. Самостійна робота    
17. Електричний струм у металах   § 14, впр. 10
18. Електричний струм у вакуумі та його використання. Електронні пучки та їх властивості. Електронно-променева трубка.   § 16, впр. 11
19. Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова провідності напівпровідників.   § 17 (І)
20. Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування. Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові прилади та їх застосування.   § 17 (ІІ), § 18
21. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3. (Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом)   10 кл., л. р. № 8
22. Електричний струм у рідинах та його використання.   § 19, впр. 12
23. Розв’язування задач.    
24. Електричний струм у газах та його використання.   § 20
25. Плазма та її властивості. (Практичне застосування плазми)   § 21
26. Узагальнення і систематизація знань    
27. Контрольна робота № 2    
  ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ (16 год)    
28. Аналіз контрольної роботи. Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом.   § 22
29. Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і колового струмів. Індукція магнітного поля.   § 23, впр. 13
30. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Момент сил, що діє на прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі. Принцип дії електродвигуна.   § 24, впр. 14
31. Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца.   § 25, впр. 15
32. Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Застосування магнітних матеріалів. (Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми.)   § 26
33. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4. (Дослідження магнітних властивостей речовини)    
34. Електромагнітна індукція. Потік магнітної індукції. Досліди М.Фарадея. Напрям індукційного струму.   § 27
35. Закон електромагнітної індукції.   § 28, впр. 16
36. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5. Дослідження явища електромагнітної індукції   11 кл., л. р. № 1
37. Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індуктивність.   § 30, впр. 17
38. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.   § 31, впр. 17
39. Обертання прямокутної рамки в однорідному магнітному полі. Змінний струм. Одержання змінного струму. Діючі значення напруги і сили струму.   § 32, впр. 18
40. Генератор змінного струму.   § 39
41. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.   § 40, впр. 22
42. Взаємозв’язок електричного і магнітного полів як прояв єдиного електромагнітного поля. Узагальнення і систематизація знань    
43. Контрольна робота № 3 «Електромагнітне поле»    
  ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ (16 год)    
44. Аналіз контрольної роботи. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі.   § 41
45. Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння електромагнітних гармонічних коливань. Частота власних коливань контуру.   § 42, впр. 23
46. Розв’язування задач   впр. 23
47. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання.   § 44
48. Розв’язування задач    
49. Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Досліди Г.Герца   § 45
50. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.   § 46
51. Розв’язування задач    
52. Повторний інструктаж з ОП та БЖД. Властивості електромагнітної хвилі.   § 47
53. Електромагнітні хвилі в природі і техніці. Принцип дії радіотелефонного зв’язку.   § 48
54. Радіомовлення і телебачення. Радіолокація. Стільниковий зв’язок. Супутникове телебачення.   впр. 24
55. Розв’язування задач    
56. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Шкала електромагнітних хвиль.   § 49
57. Розв’язування задач    
58. Узагальнення і систематизація знань    
59. Контрольна робота № 4    
  ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА (19+1 год)    
60. Аналіз контрольної роботи. Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах. Джерела і приймачі світла. Поглинання і розсіювання світла.   § 50
61. Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль. Інтерференція світла.   § 51, впр. 25
62. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках. (Поняття про голографію.)   § 52, 53, ст. 215
63. Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракційні картини від щілини, тонкої нитки. Дифракційна решітка   § 54, 55
64. Інструктаж з БЖД. Лабораторні роботи: 6. Спостереження інтерференції світла. 7. Спостереження дифракції світла    
65. Дисперсія світла. Проходження світла крізь призму. Неперервний спектр світла. Спектроскоп.   § 56
66. Поляризація світла. Природне і поляризоване світло. (Одержання поляризованого світла.)   § 57
67. Відбивання світла. (Плоске і сферичне дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзеркал. Застосування дзеркал.)   § 58, 59, впр. 28
68. Заломлення світла. Закони заломлення світла. Показник заломлення. Повне відбивання світла. (Волоконна оптика.)   § 60, впр. 29
69. Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз.   § 61
70. Кут зору. Оптичні прилади та їх застосування.   § 62, впр. 30
71. Контрольна робота № 5 «Хвильова оптика»    
72. Квантові властивості світла. Гіпотеза М.Планка. Стала Планка.   § 64
73. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Світлові кванти. Енергія та імпульс фотона.   § 66, впр. 31
74. Тиск світла   § 67-1
75. Фотоефект. Досліди О.Г.Столєтова. Закони зовнішнього фотоефекту. Рівняння фотоефекту.   § 67-2, впр. 32
76. Розв’язування задач    
77. Застосування фотоефекту. (Фотохімічна дія світла.)   § 68, 69
78. Урок узагальнення та систематизації    
79. Контрольна робота № 6 «Квантова оптика»    
  АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА (15 год)    
80. Аналіз контрольної роботи. Історія вивчення атома. Ядерна модель атома.   § 70
81. Квантові постулати Н.Бора. (Досліди Д.Франка і Г.Герца.) Енергетичні стани атома.   § 71
82. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри. Люмінесценція. Спектральний аналіз та його застосування.   § 75
83. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 8 Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини   11 кл,, № 6
84. Рентгенівське випромінювання. (Застосування рентгенівського випромінювання в науці, техніці, медицині, на виробництві.)   § 76
85. Квантові генератори та їх застосування. Принцип дії квантових генераторів.   § 77
86. Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ізотопи. Ядерні сили та їх особливості. Стійкість ядер. Роль електричних і ядерних сил у забезпеченні стійкості ядер. Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас.   § 78
87. Радіоактивність. Природна і штучна радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання.   § 79
88. Період напіврозпаду Закон радіоактивного розпаду. Отримання і застосування радіонуклідів   § 80
89 Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. Ядерні реакції.   § 81
90
Ланцюгова реакція поділу ядер урану. Ядерний реактор. Ядерна енергетика та екологія.   § 82
91 Методи реєстрації йонізуючого випромінювання. (Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від йонізуючого випромінювання.)   § 83, 84
92 Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. (Класифікація елементарних частинок.) Кварки. Космічне випромінювання.   § 85-87
93 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 9 Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями    
94 Контрольна робота № 7    
  ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ (6 год)    
95
96
97
98
99
100
1. Дослідження магнітного поля Землі
2. Дослідження магнітного поля соленоїда
3. Вимірювання ємності конденсатора Визначення енергії зарядженого конденсатора
4. Дослідження напівпровідникового діода
5. Дослідження транзистора
6. Дослідження відбиття та заломлення світла Визначення довжини світлової хвилі
7. Вивчення явища поляризації світла Дослідження властивостей електромагнітних хвиль
8. Вивчення будови дозиметра і складання радіологічної карти місцевості
9. Визначення фокусної відстані та оптичної сили лінзи.
10. Моделювання радіоактивного розпаду. Визначення температурного коефіцієнта опору металу.
11. Дослідження залежності опору напівпровідників від температури.
Вимірювання індуктивності котушки.
   
  УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ (2 год)    
101 Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу. Роль науки в житті людини та суспільному розвитку.    
102 Сучасні уявлення про будову речовини. Сучасні методи дослідження будови речовини. Нанокомпозити і нанотехнології.    

Категорія: фізика, інформатика | Додав: Nicolaj | Теги: фізика, план
Переглядів: 422 | Завантажень: 13 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018