Середа, 21.03.2018, 18:49
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Уроки » фізика, інформатика

Календарне планування з фізики (7-8 кл.)
[ Викачати з сервера (171.0Kb) ] 04.09.2015, 20:54

Тематично-поурочне календарне планування
з фізики (7-11 кл.)
2015-2016 навчальний рік

Учитель: Ганжа Т. В.

Фізика, 7 клас
(70 год, 2 години на тиждень)
Мінімальна к-ть тематичних оцінок – 4;
Мінім. к-ть лаб. робіт, що оцінюються – 4.

№ з/п Тема уроку Дата Д/з
І. Вступ (1 год.)
1/1 Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті    
ІІ. Фізика як природнича наука. Пізнання природи (7 год.)
2/1 Фізика як фундаментальна наука про природу. Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях. Зв'язок фізики з іншими науками.
Лабораторна робота № 1 «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу»
   
3/2 Речовина і поле. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Молекули. Атоми. Початкові відомості про будову атома. Ядерна модель атома. Електрони. Йони    
4/3 Фізичні тіла й фізичні явища. Властивості тіл. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.    
5/4 Лабораторна робота № 2 «Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів»    
6/5 Лабораторна робота № 3 «Вимірювання розмірів малих тіл різними способами»    
7/6 Історичний характер фізичного знання. Видатні фізики. Внесок українських науковців у розвиток і становлення фізики. Фізика в побуті, техніці, виробництві    
8/7 Контрольна робота № 1 із розділу «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»    
  Тематичне оцінювання №1    
Розділ 2. Механічний рух (18 год)
9/1 Аналіз контрольної роботи № 1. Механічний рух. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення    
10/2 Розв'язування задач. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення    
11/3 Відносність руху    
12/4 Розв'язування задач. Відносність руху    
13/5 Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху.    
14/6 Графіки рівномірного прямолінійного руху    
15/7 Розв'язування задач. Графіки рівномірного прямолінійного руху    
16/8 Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху    
17/9 Розв'язування задач. Середня швидкість нерівномірного руху    
18/10 Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.    
19/11 Розв'язування задач. Рівномірний рух матеріальної точки по колу    
20/12 Лабораторна робота № 4 «Визначення періоду обертання та швидкості руху по колу»    
21/13 Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники    
22/14 Розв'язування задач. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники    
23/15 Лабораторна робота № 5 «Дослідження коливань нитяного маятника»    
24/16 Навчальний проект «Визначення середньої швидкості нерівномірного руху. Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки тощо. Обертальний рух в природі – основа відліку часу. Коливальні процеси в техніці та живій природі»    
25/17 Узагальнення й систематизація знань із розділу «Механічний рух»    
26/18 Контрольна робота № 2 із розділу «Механічний рух»    
  Тематичне оцінювання №2    
Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила (27 год)
27/1 Аналіз контрольної роботи № 2. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла.    
28/2 Лабораторна робота № 6 «Вимірювання маси тіл методом зважування»    
29/3 Густина речовини.
Лабораторна робота № 7 «Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)»
   
30/4 Взаємодія тіл. Сила. Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил    
31/5 Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри    
32/6 Розв'язування задач. Сила пружності. Закон Гука    
33/7 Лабораторна робота № 8 «Дослідження пружних властивостей тіл»    
34/8 Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість    
35/9 Розв'язування задач. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість    
36/10 Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці    
37/11 Розв'язування задач. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання    
38/12 Лабораторна робота № 9 «Визначення коефіцієнта тертя ковзання»    
  Тематичне оцінювання №3    
39/13 Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску    
40/14 Розв'язування задач. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску    
41/15 Тиск рідин і газів. Закон Паскаля    
42/16 Розв'язування задач. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля    
43/17 Сполучені посудини    
44/18 Розв'язування задач. Сполучені посудини    
45/19 Манометри    
46/20 Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри    
47/21 Розв'язування задач. Атмосферний тиск    
48/22 Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда    
49/23 Лабораторна робота № 10 «З'ясування умов плавання тіла»    
50/24 Розв'язування задач. Закон Архімеда    
51/25 Навчальний проект «Розвиток судно- та повітроплавання. Дослід Торрічеллі. Спостереження за зміною атмосферного тиску. Насоси.»    
52/26 Узагальнення й систематизація знань із розділу «Взаємодія тіл. Сила»    
53/27 Контрольна робота № 3 із розділу «Взаємодія тіл. Сила»    
  Тематичне оцінювання №4    
Розділ 4. Механічна робота та енергія (12 год)
54/1 Аналіз контрольної роботи № 3. Механічна робота. Потужність    
55/2 Механічна енергія та її види    
56/3 Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування    
57/4 Прості механізми. Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля    
58/5 Розв'язування задач. Прості механізми    
59/6 Лабораторна робота №11 «Вивчення умови рівноваги важеля»    
60/7 Коефіцієнт корисної дії механізмів    
61/8 Лабораторна робота № 12 «Визначення ККД простого механізму»    
62/9 Розв'язування задач. Коефіцієнт корисної дії механізмів    
63/10 Навчальний проект «Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів. Прості механізми у побутових пристроях. Біомеханіка людини. Використання енергії природних джерел.»    
64/11 Узагальнення й систематизація знань із теми «Механічна робота та енергія »    
65/12 Контрольна робота № 4 із розділу «Механічна робота та енергія»    
  Екскурсія (1 год)    
66/1 Екскурсія    
  Тематичне оцінювання № 5    
  Повторення (3 год)    
67/1 Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання    
68/2 Механічний рух    
69/3 Взаємодія тіл. Сила    
70/4 Підсумковий урок    

Фізика, 8 клас
(70 год, 2 години на тиждень)
Мінімальна к-ть тематичних оцінок – 6;
Мінім.к-ть лаб.робіт, що оцінюються – 8.

№ з/п Тема уроку Дата Д/з
  РОЗДІЛ І. МЕХАНІЧНИЙ РУХ (12+1 год)   Фізика, 8 кл./ В.Д.Сиротюк. - К.: Зодіак-ЕКО, 2008р
1. Первинний інструктаж з охорони праці та БЖД. Механічний рух. Відносність руху. 03.09 §1, 2
2. Траєкторія. Пройдений тілом шлях. 07.09 §3
3. Види рухів. Швидкість руху та одиниці вимірювання. Розв'язування задач 10.09 §4, 5
4. Нерівномірний рух. Середня швидкість. 14.09 §6
5. Рівномірний прямолінійний рух. Графіки руху тіла 17.09 §7
6. Інструктаж з БЖД.
Лабораторна робота № 1 «Вимірювання швидкості руху тіла»
21.09 ст.18
7. Обертальний рух тіла. Період обертання. Місяць – природний супутник Землі. 24.09 §8
8. Інструктаж з БЖД.
Лабораторна робота № 2 «Вимірювання частоти обертання тіла»
28.09 ст.25
9. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник. 01.10 §9
10. Інструктаж з БЖД.
Лабораторна робота № 3 «Дослідження коливань маятника»
05.10 ст.29
11. Звук. Джерела і приймачі звуку. Характеристики звуку. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку. Швидкість поширення звуку. Сприймання звуку людиною. Інфразвук. Ультразвук. Вплив звуків на живі організми. 06.10 §10-13
12. Інструктаж з БЖД.
Лабораторна робота № 4 «Вивчення характеристик звуку»
08.10 ст.34
13. Контрольна робота № 1 «Механічний рух» 12.10  
  РОЗДІЛ II. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ (20 +1 годин)    
14. Аналіз контрольної роботи. Взаємодія тіл. Результат взаємодії – деформація і зміна швидкості. Інерція. 15.10 §14,15
15. Маса як міра інертності тіла 19.10 §16
16. Сила та одиниці сили. Графічне зображення сил. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої. 22.10 §17
17. Земне тяжіння. Сила тяжіння. 02.11 §18
18. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сил. Динамометри. Вага тіла. Невагомість 05.11 §19,20
19. Інструктаж з БЖД.
Лабораторна робота №5 «Конструювання динамометра», лабораторна робота № 6 «Вимірювання сил динамометром. Вимірювання ваги тіла»
06.11 ст.72,73 7 кл.
л.р. №5
20. Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. 09.11 §21
21. Інструктаж з БЖД.
Лабораторна робота №7 «Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання»
12.11 ст.77 9 кл.
л.р. №3
22. Рівнодійна сила. Рух під дією кількох сил. 16.11 §22
23. Самостійна робота «Взаємодія тіл» 19.11  
  Темат.оцінювання    
24. Тиск. Сила тиску. Одиниці тиску. Розв’язування задач. 22.11 §23
25. Передача тиску рідинами й газами. Закон Паскаля. 23.11 §24,25
26. Сполучені посудини. 26.11 §26
27. Атмосферний тиск. Вимірюваний атмосферного тиску. Дослід Торрічеллі. Барометри. Зміна атмосферного тиску з висотою 30.11 §27
28. Манометри. Насоси. 03.12 §28,29
29. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. 07.12 30
30. Умови плавання тіл. 10.12 §31 (7 кл. л.р. №7)
31. Гідростатичне зважування. Розв'язування задач на застосування закону Архімеда 14.12 §32
32. Інструктаж з БЖД.
Лабораторна робота №8 «Зважування тіл гідростатичним методом»
17.12 ст.117 7 кл. л.р.№6
33. Урок узагальнення і систематизації знань з теми «Взаємодія тіл» 21.12 §23-32
34. Контрольна робота №2 «Тиск. Архіме-дова сила. Плавання тіл.» 24.12  
  РОЗДІЛ III. МЕХАНІЧНА РОБОТА. ЕНЕРГІЯ (10 + 1 год)    
35. Первинний інструктаж з ОП та БЖД. Аналіз контрольної роботи. Механічна робота. Одиниці роботи.   §33
36. Потужність та одиниці її вимірювання   §34
37. Енергія. Потенціальна і кінетична енергія.   §35
38. Перетворення одного виду енергії в інший. Закон збереження і перетворення повної механічної енергії. Розв’язування задач.   §36
39. Машини і механізми. Прості механізми.   §37,38
40. Рівновага сил. Момент сили. Умова рівноваги важеля. Блок.   §39
41. Інструктаж з БЖД.
Лабораторна робота №9 «З’ясування умов рівноваги важеля»
  ст.150 7 кл. л.р. №8
42. «Золоте правило» механіки.   §40
43. Коефіцієнт корисної дії механізму.   §41
44. Інструктаж з БЖД.
Лабораторна робота №10 «Визначення ККД похилої площини»
  ст.153 7 кл.
л.р. №9
45. Контрольна робота № 3 «Механічна робота. Енергія»    
  РОЗДІЛ IV. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА (20 - 4 год)    
46. Аналіз контрольної роботи. Тепловий стан тіла. Температура. Вимірювання температури.   §42
47. Інструктаж з БЖД.
Лабораторна робота №11 «Вимірювання температури за допомогою різних термометрів»
   
48. Внутрішня енергія тіла та способи її зміни. Теплообмін.   §43
49. Види теплопередачі   §44
50. Кількість теплоти. Питома теплоємність тіла та речовини.   §45
51. Розв'язування задач    
52. Тепловий баланс. Розв'язування задач на складання рівнянь теплового балансу   §46
53. Інструктаж з БЖД.
Лабораторна робота №12 «Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури»
  ст.186 8 кл. л.р. №2
54. Інструктаж з БЖД.
Лабораторна робота №13 «Визначення питомої теплоємності речовини»
  ст.187 8 кл. л.р. №1
55. Розв’язування задач. Самостійна робота «Кількість теплоти. Теплообмін»    
  Темат.оцінювання    
56. Плавлення і кристалізація твердих тіл. Температура плавлення. Питома теплота плавлення.   §47
57. Розв’язування задач.    
58. Випаровування і конденсація рідин. Вода в різних агрегатних станах. Температура кипіння. Питома теплота пароутворення.   §48
59. Розв’язування задач.    
60. Згоряння палива. Питома теплота згоряння палива.   §49
61. Розв’язування задач.    
62. Принцип дії теплових машин. Теплові двигуни. Двигун внутрішнього згоряння. Екологічні проблеми використання теплових машин.   §50
63. Закон збереження та перетворення енергії в механічних і теплових процесах   §51
64. ККД нагрівника   §52
65. Інструктаж з БЖД.
Лабораторна робота №14 «Визначення ККД нагрівника»
  ст.216 8 кл. л.р. №8
66. Урок узагальнення і систематизації знань.    
67. Контрольна робота № 4 «Теплові явища»    
  Підсумково-узагальнюючі заняття (3 години)    
68. Аналіз контрольної роботи. Фізика за чайним столом    
69. Енергетичні ресурси. Проблеми сучасної енергетики    
70. Світовий океан – колиска життя    
Категорія: фізика, інформатика | Додав: Nicolaj
Переглядів: 692 | Завантажень: 27 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018