Вівторок, 20.03.2018, 00:30
Вітаю Вас Гість | RSS

Кунцівська школа    
ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Уроки » фізика, інформатика

Календарне планування з фізики (9-10 кл.)
[ Викачати з сервера (201.5Kb) ] 05.09.2015, 11:56

Тематично-поурочне календарне планування
з фізики (9-10 кл.)
2015-2016 навчальний рік

Учитель: Ганжа Т. В.

Фізика, 9 клас
(70 год, 2 години на тиждень)
Мінімальна к-ть тематичних оцінок – 6;
Мінім. к-ть лаб. робіт, що оцінюються – 8.

№ з/п Тема уроку Дата Д/з
  РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ (5 год)   Фізика, 9 кл. / В.Д.Сиротюк. — К.: Зодіак-ЕКО, 2009 р
1. Ввідний інструктаж з охорони праці та БЖД. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Подільність електричного заряду.   §1,2
2. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду   §3,4
3. Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл.
Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №1. «Дослідження взаємодії заряджених тіл»
  §5, ст. 21
4. Закон Кулона. Розв’язування задач.   §6
5. Узагальнення і систематизація знань з теми.    
  РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ (35+1 год)    
6. Електричний струм. Джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори.   §7
7. Електричне коло та його складові.   §8
8. Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники, діелектрики. Струм у металах. Дії електричного струму.   §9,10
9. Підготовка до контрольної роботи. Розв'язування задач   §1-10
10. Контрольна робота № 1 «Електричне поле і електричний струм»    
11. Аналіз контрольної роботи. Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму.   §11
12. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №2. «Вимірювання сили струму амперметром»   ст. 50
8 кл. л.р. №3
13. Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги   §12
14. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №3 «Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра»   ст. 54
8 кл. л.р. №4
15. Електричний опір   §13
16. Закон Ома для ділянки кола. Розв’язування задач. Самостійна робота №1.   §14
17. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №4 «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра»   ст. 60
8 кл. л.р. №6
18. Розрахунок електричного опору провідників. Питомий опір провідника. Реостати. Залежність опору від температури   §15,16
19. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №5. «Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу, матеріалу провідника»   ст. 70
8 кл. л.р. №5
20. Підготовка до контрольної роботи. Розв'язування задач    
21. Контрольна робота № 2 «Струм. Напруга. Опір. Закон Ома.»    
22. Аналіз контрольної роботи. Послідовне з'єднання провідників   §17
23. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №6 «Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників»   ст. 73
10 кл. л.р. №5
24. Послідовне з'єднання провідників. Розв'язування задач    
25. Паралельне з'єднання провідників   §18
26. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №7 «Вивчення електричного кола з паралельним з'єднанням провідників»   ст. 76
10 кл. л.р. №5
27. Паралельне з'єднання провідників. Розв'язування задач    
28. Мішане з'єднання провідників. Розв'язування задач    
29. Робота і потужність електричного струму   §19,20
30. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»   8 кл. л.р. №7
31. Закон Джоуля—Ленца.   §21
32. Електронагрівальні прилади. Самостійна робота №2.   §22
33. Підготовка до контрольної роботи. Розв'язування задач   §17-22
34. Контрольна робота № 3 «З’єднання провідників. Робота і потужність струму»    
35. Повторний інструктаж з ОП і БЖД. Аналіз контрольної роботи. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів   §23
36. Закони Фарадея. Розв’язування задач.   ст.92
37. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №9 «Дослідження явища електролізу»   10 кл. л.р. №7
38. Електричний струм у напівпровідниках. Термістори.   §24
39. Електричний струм у газах. Застосування електричного струму в газах у побуті, промисловості, техніці.   §25
40. Безпека людини під час роботи з електричними приладами.   §26
41. Підготовка до контрольної роботи. Розв’язування задач.   §23-26
42. Контрольна робота № 4 «Електричний струм у різних середовищах»    
  РОЗДІЛ 3. МАГНІТНЕ ПОЛЕ (10 год)    
43. Аналіз контрольної роботи. Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів.   §27,28
44. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. Гіпотеза Ампера.   §29
45. Електромагніти. Магнітне поле котушки зі струмом.   §30
46. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №10 «Складання найпростішого електромагніта й випробування його дії»   ст.135
8 кл. л.р. №9
47. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни.   §31
48. Гучномовець. Електровимірювальні прилади.   §32
49. Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея.   §33
50. Магнітне поле. Узагальнення. Самостійна робота №3.    
51. Підготовка до контрольної роботи   27-33
52. Контрольна робота № 5 «Магнітне поле»    
  РОЗДІЛ 4. АТОМНЕ ЯДРО ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА (13 годин)    
53. Аналіз контрольної роботи. Атом і атомне ядро. Досліди Резерфорда.   34
54. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання.   35
55. Будова ядра атома. Ізотопи.   36
56. Активність радіонуклідів.    
57. Ядерні перетворення. Реакції поділу. Термоядерні реакції.   37
58. Методи спостереження та реєстрації елементарних частинок. Дозиметри.   38
59. Доза радіоактивного випромінювання. Біологічна дія іонізуючих променів.   39
60. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №11 «Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань»   ст.179
61. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні.   40
62. Екологічні проблеми ядерної енергетики.   41
63. Підготовка до контрольної роботи. Урок узагальнення і систематизації знань.    
64. Контрольна робота № 6 «Атомне ядро. Ядерна енергетика»    
65. Аналіз контрольної роботи.    
  УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ (3 год)    
66. Фізична картина світу.   43
67. Вплив фізики на науково-технічний прогрес і соціальний розвиток.   42
68. Узагальнення вивченого матеріалу    
  ЕКСКУРСІЇ (2 год)    
69. Екскурсія «Спостереження дії електростатичного струму в промисловості і техніці»    
70. Екскурсія «Енергогенеруючі станції»    

Фізика, 10 клас
(універсальний профіль)
(105 год, 3 години на тиждень)
Мінімальна к-ть тематичних оцінок – 8;
Мінім. к-ть лаб. робіт, що оцінюються – 4.

№ з/п Тема уроку Дата Д/з
  МЕХАНІКА
ВСТУП (3 год)
  Фізика, 10 кл., рівень стандарту/ Коршак Є.В та ін.-К., Генеза,2010р.- 7шт.
1. Первинний інструктаж з охорони праці та БЖД. Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. 01.09 Вступ.
ст. 4-5
2. Вимірювання. Похибки вимірювання. Фізичні величини. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць (СІ). Утворення кратних і частинних одиниць. 03.09 Вступ.
ст. 6-8
3. Математика – мова фізики. Скалярні і векторні величини. Дії з векторами. Наближені обчислення. Графіки функцій та правила їх побудови. 07.09 Вступ.
ст. 9-10
  КІНЕМАТИКА (18 год)   Розділ І
4. Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв'язання в кінематиці. 08.09 Вступ,§4
5. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку. Способи вимірювання довжини та часу. Відносність механічного руху. Траєкторія руху. 10.09 §1,7(І)
6. Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і пе-реміщення. 14.09 §2
7. Швидкість руху. Рівняння рівномірного прямолінійного руху. Закон додавання швидкостей. 15.09 §3,7 впр.1,3
8. Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному прямолінійному русі. Розв’язування вправ. 17.09 §5,6 впр.2
9. Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість. Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху. Розв’язування вправ. 21.09 §8
впр.4 (1)
10. Швидкість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху. Розв’язування вправ. 22.09 §9
впр.4 (2)
11. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №1. Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі. 24.09 ст.36
9 кл. л.р.№1
12. Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівноприскореному прямолінійному русі. 28.09 §10 впр.5
13. Розв’язування вправ. 29.09 §11 впр.5
14. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху під час вільного падіння тіл. 01.10 §12 впр.6
15. Розв’язування вправ. 05.10 §13 впр.6
16. Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання. 06.10 §14 впр.7
17. Кутова швидкість. Зв'язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення. 08.10  
18. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №2. Дослідження руху тіла по колу. 12.10 9 кл. л.р.№6 ?
19. Узагальнення та систематизація знань з теми «Кінематика» 13.10 Головне у розділі
20. Контрольна робота № 1. 15.10  
21. Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками. 16.10  
  ДИНАМІКА (24 год)    
22. Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Інерція та інертність. 19.10 §15 впр.8
23. Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. 20.10 §16
24. Вимірювання сил. Додавання сил. 22.10 §16 впр.8
25. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №3. Вимірювання сил. 02.11 ст. 66
26. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона. Розв’язування вправ. 03.11 §17 впр.9
27. Третій закон Ньютона. Межі застосування за-конів Ньютона. Розв’язування вправ. 05.11 §18
28. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала. Розв’язування вправ. 09.11 §19 (І)
29. Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння. 10.11 §19 (ІІ)
30. Розв’язування вправ. 12.11  
31. Вага і невагомість. Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість. Розвиток космонавтики. Внесок український учених у розвиток космонавтики (Ю. Кондратюк, С. Корольов та ін.). 16.11  
32. Узагальнення та систематизація знань з теми «Динаміка. Закони Ньютона» 17.11  
33. Контрольна робота № 2. 19.11  
34. Аналіз контрольної роботи. Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль Юнга. 23 .11 §20
35. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №4. Вимірювання коефіцієнта жорсткості 24.11 9 кл. л.р. №2
36. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. 26.11 §21 впр.12 (1)
37. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №5 Вимірювання коефіцієнта тертя. 30.11 9 кл. л.р. №3
38. Рух тіла під дією кількох сил. 01.12 §22 впр.13
39. Розв’язування вправ. 02.12 §22 впр.14
40. Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. 03.12 §23,24 впр.15
41. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили. 07.12 §24-25 впр. 16
42. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №6. Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил. 08.12 ст.96
9 кл. л.р. №5
43. Центр тяжіння. Узагальнення та систематизація знань з теми «Динаміка. Сили в природі» 10.12 §26 впр.17
44. Контрольна робота № 3. 14.12  
45. Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками. 15.12  
  ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ (10 год)    
46. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. 16.12 §27, 28
Впр.18
47. Абсолютно пружний удар двох тіл. Розв’язування вправ. 17.12  
48. Реактивний рух. Освоєння космосу. Розв’язування вправ. 21.12 §29,30 впр. 19
49. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. 22.12 §32,33 впр 21,22
50. Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії в механічних процесах. 24.12 §34
впр.23
51. Розв’язування вправ. 25.12  
52. Повторний інструктаж з ОП та БЖД.
Повна механічна енергія. Закон збереження енергії.
   
53. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №7. Дослідження пружного удару двох тіл   §35
впр.24
54. Узагальнення та систематизація знань з теми «Закони збереження в механіці»    
55. Контрольна робота № 4. «Закони збереження в механіці»    
  МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ (9 год)   Підр. Гончаренка-11 клас
56. Аналіз контрольної роботи. Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання.    
57. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань.    
58. Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.    
59. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №8. Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань    
60. Пружинний маятник та період його коливань. Перетворення енергії під час коливань математичного і пружинного маятників.    
61. Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. Автоколивання    
62. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні і поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль.    
63. Узагальнення та систематизація знань з теми «Механічні коливання й хвилі»    
64. Контрольна робота № 5. «Механічні коливання й хвилі»    
  РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА (5 год)    
65. Аналіз контрольної роботи. Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії від-носності. Швидкість світла у вакуумі.   §36
66. Відносність довжини і часу. Одночасність подій.   §37 впр.25 (1)
67. Релятивістський закон додавання швидкостей.   §37 впр.25 (2)
68. Закон взаємозв'язку маси та енергії. Розв’язування вправ.   §38 впр.25 (3)
69. Узагальнення та систематизація знань з теми «Релятивістська механіка»    
  УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ З МЕХАНІКИ (2 год)    
70. Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної і релятивістської механіки.    
71. Зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями, науками, технікою. Роль механіки в соціально-економічному розвитку суспільства. Внесок українських учених у розвиток механіки.    
  Тематичне оцінювання    
  ОСНОВИ МКТ (18+1 год)    
72. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування.   §39
73. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини.   §40
74. Молярна маса. Стала Авогадро. Розв’язування вправ.   §40 впр.26 (1)
75. Вимірювання швидкості руху молекул. Дослід О.Штерна. Розв’язування вправ.    
76. Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини.    
77. Модель ідеального газу. Газові закони. Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.   §41 впр.26 (3,4)
78. Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.   §46
79. Ізопроцеси. Зрідження газів, їх отримання і використання. Розв’язування вправ.   §42,43,45
80. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №9. Дослідження одного з ізопроцесів. (закон Бойля-Маріотта)   10 кл. л.р.№1
81. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння.   §47 впр.27
82. Вологість повітря. Точка роси. Методи ви-мірювання вологості повітря.   §48 впр.27
83. Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №10. Вимірювання відносної вологості повітря.   10 кл. л.р.№2
84. Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Розв’язування вправ.   §49 впр.27
85. Змочування. Капілярні явища.   §49
86. Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Анізотропія кристалів. Утворення кристалів у природі.   §50 впр.27
87. Рідкі кристали та їх властивості. Застосування рідких кристалів у техніці.   §51 впр.27
88. Полімери: їх властивості та застосування. Наноматеріали.    
89. Узагальнення та систематизація знань з теми «Основи МКТ»    
90. Контрольна робота №6. «Основи МКТ»    
  ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ (8 год)    
91. Аналіз контрольної роботи. Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ. Термодинамічна рівновага. Температура. Способи вимірювання температури.   §52
92. Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла.   §53
93. Робота і кількість теплоти. Робота термодинамічного процесу. Теплоємність.   §54
94. Розв’язування вправ.    
95. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес.   §55
96. Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів. Двигун внутрішнього згоряння. Дизель. Необоротність теплових процесів.   §56
97. Холодильна машина. Розвиток тепло-енергетики. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин і двигунів.   §56
98. Контрольна робота №7.    
99. Аналіз контрольної роботи.
УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ЗАНЯТТЯ З МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ
   
  ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ (6 годин)    
100-105 Інструктаж з ТБ при проведенні лабораторного практикуму.
3. Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху.
4. Дослідження вільного падіння тіл
5. Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту.
6. Вивчення руху тіла по колу.
7. Дослідження пружних властивостей тіл
8. Визначення гальмівного шляху тіла та коефіцієнта тертя ковзання
9. Дослідження механічного руху тіл із застосуванням закону збереження енергії.
10. Дослідження нитяного маятника.
11. Вимірювання прискорення вільного падіння.
12. Дослідження коливань тіла на пружині
   

Категорія: фізика, інформатика | Додав: Nicolaj
Переглядів: 591 | Завантажень: 42 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Реклама

Copyright Кунцівська ЗОШ I-III ступенів © 2018